Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
303 posty 10428 komentarzy

Bona diagnosis, bona curatio. Bez Boga ani do proga.

Rebeliantka - Zna się na zarządzaniu. Konserwatystka. W wieku średnim, ale bez oznak kryzysu. Nie znosi polityków mamiących ludzi obietnicami bez pokrycia (fumum vendere – dosł.: sprzedających dym). Współzałożycielka Konfederacji Rzeczpospolitej Blogerów

Zagrożone życie dr Kękusia i Dariusza Komorowskiego

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Dr Zbigniew Kękuś głoduje od wtorku pod ING Bankiem Śląskim w Warszawie, Komorowski już 5 tygodni w więzieniu. Internauci – podejmijcie publiczną akcję.

 
 
 
Poniżej podaję bliższe informacje.
 
O Kękusiu
 
Zbigniew Kękuś od wtorku od godz. 13. rozpoczął drastyczny protest głodowy bez jedzenia i picia pod siedzibą ING Banku Śląskiego w Warszawie na Placu Unii Lubelskiej. Domaga się m.in. przeprowadzenia z nim rozmów celem uzgodnienia warunków zrekompensowania mu przez ING Bank Śląski S.A. strat poniesionych z powodu bezzasadnego i bezprawnego wyrzucenia go w 2006 z pracy na stanowisku dyrektora Pionu Usług, a przez to zniszczenia mu kariery zawodowej i życia. Z pracy zwolniono go w 2006 z powodu wniesienia przeciwko niemu aktu oskarżenia do Sądu w Dębicy, dzisiaj już wiadomo, że niezasadnego, do czego nie chcą się „przyznać” organa ścigania.
 
Z. Kękuś upoważnił Zarząd Banku do udzielania mi wszelkich informacji w związku z protestem. We wtorek około 17. Biuro Prasowe Banku poinformowało mnie, że nie będą komentować głodówki kierując się art. 5 ust. 2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej (prywatność osoby fizycznej lub tajemnica przedsiębiorcy). Nie sprecyzowano, która z tych okoliczności jest przyczyną odmowy. Pozostaje to w kolizji z deklarowanymi publicznie zasadami przejrzystego działania Banku, który będąc instytucją zaufania publicznego nie powinien swoich ważnych decyzji ukrywać przed opinią publiczną.
 
O Komorowskim
 
Dariusz Komorowski przebywał od 2 maja w mokotowskim więzieniu na ul. Rakowieckiej w Warszawie. Komorowski jest znany jako uczestnik wielu protestów antysystemowych, w tym jako obrońca Krzyża na Krakowskim Przedmieściu.
 
Danuta Jasik, znajoma Komorowskiego, poinformowała mnie, że od momentu zatrzymania głoduje on w więzieniu. 
 
Dyrektor Aresztu Śledczego w Warszawie-Mokotowie płk Bogdan Kornatowski odmówił wyjaśnień w sprawie osadzenia D. Komorowskiego, zasłaniając się względami ochrony jego prywatności, pomimo tego, że w obecności wychowawcy więziennego udzielił on zgody na udzielenie mi wszelkich informacji. Na dokumencie pisemnej zgody jest podpis wychowawcy i pieczątka więzienna.
 
Komorowski został uwięziony z powodu wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia z dnia 5 lutego 2013 r. sygn. akt V K 545/11 za czyn z art. 226 §1 kk, ustalającego karę w postaci 10 miesięcy nieodpłatnej kontrolowanej pracy społecznej. Prawomocnym postanowieniem Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 21 lutego 2014 r. sygn. akt III Kzw 31/14 zamieniono tę karę na 149 dni bezwzględnego więzienia.
 
Znajomi Komorowskiego podają, że warszawski wyrok zapadł z powodu sporu Komorowskiego ze strażnikiem miejskim, który zgłaszał niezasadne pretensje w sprawie legalnie odbywającego się zgromadzenia. Komorowski miał nazwać strażnika pacanem. Wyrok się uprawomocnił, gdyż zdaniem sądu D. Komorowski zbyt późno wniósł apelację, co budzi wątpliwości.
 
We wtorek dyrekcja Aresztu na Mokotowie „pozbyła się problemu” przewożąc wyczerpanego Komorowskiego do więzienia w Kamieńsku. Wygłodzonego człowieka transportowano zwykłą więźniarką, zamiast zapewnić mu fachową opiekę lekarską w Warszawie. Pomimo żądania wyjaśnień od Ministerstwa Sprawiedliwości, Centralnego Zarządu Służby Więziennej oraz prośby o interwencję kierowanej do RPO, żadne wyjaśnienia do teraz nie napłynęły
 
Oto polski system, przetrzymywanie pół roku w więzieniu człowieka za jedno słowo wypowiedziane w zdenerwowaniu do mundurowego, a następnie bezczynność władz więziennych wobec trwającej już 5 tygodni głodówki.
 
 
 
 
 
 
 
Dalsze informacje.
 
Zbigniew Kękuś popadł w konflikt z sędziami krakowskich sądów podczas rozprawy rozwodowej. Odmawiano mu zasądzenia odpowiednio częstych kontaktów z synami, które by umożliwiały m.in. właściwą rehabilitację jednego z nich, cierpiącego wówczas na schorzenia kręgosłupa. Żonę Kękusia reprezentowała adwokatka Wiesława Zoll, prywatnie żona RPO A. Zolla.
 
Z. Kękuś protestował w licznych pismach kierowanych do organów państwa przeciwko działaniom adwokat W. Zoll i orzeczeniom sędziów, a później jeszcze stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich  Zolla, który w tym zatargu o możliwość sprawowania właściwej opieki nad dziećmi, stanął po stronie sędziów i swojej żony. Kękusia poparło Stowarzyszenie Obrony Praw Ojca. Na swoich stronach internetowych  zamieszczało ono skargi Kękusia.
 
Niezadowoleni sędziowie, RPO i jego żona zawiadomili prokuraturę, że Kękuś ich znieważył i zniesławił poprzez upowszechnienie niepochlebnych informacji w Internecie, pomimo tego, że tego nie czynił. Kękusia oskarżono z art. 226 § 1 i 3 kk oraz 212 § 2 kk i art. 241 § 2 kk, a następnie pomimo jego nieobecności na rozprawie i nieodebrania jego wyjaśnień skazano go w grudniu 2007 roku na wysoką grzywnę w wysokości 15.000 zł. Ekonomista nie odwołał się od wyroku, gdyż nie wiedział o jego wydaniu.
 
Już w związku z wniesieniem przeciwko niemu aktu oskarżenia stracił w 2006 roku prestiżową i wysokopłatną pracę na stanowisku Dyrektora Pionu Usług w ING Banku Śląskim SA. Poinformowano go, że Zarząd Banku podjął decyzję o zwolnieniu ze względu na – między innymi - konflikt z prof. Andrzejem Zollem, który może być źle odebrany przez klientów Banku. Wyrok skazujący jeszcze bardziej pogorszył sytuację zawodową Z. Kękusia.
 
Przez następnych kilka lat Zbigniew Kękuś, który nie zamieszczał inkryminowanych tekstów w Internecie, gdyż czyniło to Stowarzyszenie Obrony Praw Ojca, ubiegał się o wznowienie procesu lub kasację wyroku. Uzyskał jedno i drugie, ale dopiero po kilkunastodniowej głodówce protestacyjnej na schodach Prokuratury Generalnej.  Wcześniej ani Prokurator Generalny ani RPO nie chcieli wnieść kasacji.
 
Okazało się jednak, że wznowienie sprawy nie przerwało ciągu nieszczęść dr Z. Kękusia. Uchylony wyrok karny otworzył prawdziwą puszkę Pandory. Wymiar sprawiedliwości nie chce – wszystko na to wskazuje – otworzyć drogi do naprawienia popełnionych błędów.
 
Więcej w artykule „Utracona cześć profesora Zolla” w „Warszawskiej Gazecie” Nr 19.
 
 
 
 
 
 

KOMENTARZE

 • Ta forma protestu, jak pokazała już niestety tragiczna w skutkach praktyka, jest...
  nieskuteczna. Po prostu szkoda tych ludzi.
 • @Jan Paweł 08:20:44
  Taką podjęli decyzję.
 • Informacje od Kękusia z wtorku
  http://youtu.be/3vNHwwBuL_4
 • Wypowiedź z 1 czerwca
  http://youtu.be/E6Hvz3L3GiI
 • @Rebeliantka 09:56:43
  Upłynie trochę czasu jak „Ława 12 przysięgłych w Polsce”, zacznie otwierać drogę dla Polskiej Demokracji, do tworzenia prawdy i prawa:)
 • Zarząd Banku na razie odmawia rozmów z Z. Kękusiem
  Co pół godziny wychodzi ochrona pytać Kękusia o samopoczucie.
 • Informacje z Ministerstwa Sprawiedliwości, otrzymane po 15-tej
  Po przybyciu do jednostki penitencjarnej skazany Dariusz Komorowski zgłosił służbie zdrowia, że będzie prowadził protest głodowy. Był konsultowany przez lekarzy. Miał i ma zapewnioną odpowiednią opiekę medyczną podczas prowadzonego protestu głodowego. Niejednokrotnie był informowany o zagrożeniu zdrowia i życia w przypadku kontynuacji protestu głodowego. Skazany oczekuje także na konsultację medyczną w trybie planowym, związaną z innymi dolegliwościami, które zgłaszał. Aktualnie skazany Dariusz Komorowski przebywa w Zakładzie Karnym w Kamińsku, gdzie również jest objęty opieką lekarską, psychologiczną i wychowawczą.

  Z informacji przekazanych przez Służbę Więzienną wynika że, skazany Dariusz Komorowski podjął protest głodowy przeciwko działalności sądów. Funkcjonariusze Służby Więziennej wielokrotnie motywowali skazanego do zaprzestania protestu głodowego. Administracja zakładu karnego zawiadomiła właściwy sąd penitencjarny o prowadzonym przez osadzonego proteście głodowym.
 • Gdzie jest Komorowski?
  Dziwna sprawa. Wczoraj rano dzwonił z więzienia w Kamińsku. Dzisiaj po 15-tej dostałam informację z Ministerstwa Sprawiedliwości, potwierdzającą, że się tam znajduje.

  A pól godziny temu dzwonił do mnie jego brat z informacją, że Komorowski nie widnieje w ewidencji ZK w Kamińsku. O co tu chodzi?
 • Wyjaśniło się.
  Komorowski jest w szpitalu więziennym w Barczewie.
 • SIO POPIERA KOMOROWSKIEGO
  Przed Sejmem od czasu uwięzienia Komorowskiego wisi banner SIO - ODDAJCIE KOMOROWSKIEGO. Społeczna Inicjatywa Obywatelska to autentyczna, oddolna organizacja, która zamierza pikietować i domagać się sprawiedliwości w systemie ciągłym - przez cały sezon polityczny A.D. 2014 - do Świąt Bożego Narodzenia. Ostatnio pod Sejmem sfilmowałem Pana Adama Słomkę i Zygmunta Miernika, jak się swobodnie wypowiadali. Mikołaj Rajzer prosi o wsparcie tej pikiety/zgromadzenia. Telefon do Pana Mikołaja: +48 884 884 362.
  Centralnym punktem zgromadzenia oczywiście jest Krzyż - replika Krzyża z Giewontu.
 • Nagrania z wczorajszego dnia
  https://www.youtube.com/watch?v=G5ygobG7HjQ

  https://www.youtube.com/watch?v=ygmnAmzbaM4
 • @Eugeniusz Sendecki 00:41:42
  Dzięki za poparcie dla Komorowskiego
 • Rebeliantka 09:50:17
  .
  Trzy grosze Maxa w sprawie Kekusia .
  Jezeli doktorek jest tak zdolny jak deklaruje , smierc glodowa na nic sie nie zda bo kto wykarmi potomstwo .
  A co z azylem politycznym w Norway ?
  Cala sprawa to " colours of money " i mysle , ze z polityka wolnosci nie ma ona nic wspölnego .
 • @fan-wolności 11:34:24
  .
  Bingo premium dla Waszmosci .Nie zgadzamy sie co do postaci JkM ale tutaj
  102% normy w komentarzu.
  Moze doktorek to wspölczesny sp.Michal Falzmann
  ?
  Jezeli tak to jego dni sa policzone i moze dolaczyc do listy piatkowego samoböjcy .
  Ja mysle , ze powinnien poprosic w Norway o azyl i stamtad prowadzic prywatna wojne, ale moge sie mylic ..
 • Info
  W dzisiejszej "Warszawskiej Gazecie" artykuł o Darku Komorowskim i Zbigniewie Kękusiu:

  "Zoll, Seremet i puszka Pandory" str. 18-19
 • @Max von Stirlitz 10:37:15
  Proszę przeczytać artykuł o Kękusiu i Komorowskim w dzisiej "Warszawskiej Gazecie".
 • @fan-wolności 11:27:42
  Hmm. Polecam encyklikę "Laborem Exercens" Jana Pawła II.
 • @fan-wolności 11:34:24
  A to jest w duzym zakresie trafnie zauważone.
 • Rebeliantka 15:47:38
  .
  Prosze darowac . Nie jest to dla mnie jakies zrödlo prasowe do ktörego möglbym siegnac by potwierdzic wlasne zdanie .
  Ja wyrazilem swoja opinie o doktorku . A od Pani nie uzyskalem odpowiedzi na pytanie co z azylem Kekusia w Norwegii .
  Ja mysle , ze to juz teraz jest bez znaczenia .
 • @Max von Stirlitz 16:00:04
  Ten artykuł jest mojego autorstwa i są w nim opisane wszystkie niezbędne fakty.
 • @LordConqueror 17:38:35
  Może. Moim zdaniem już się budzą. Część się nie obudzi, bo jest beneficjentem tego systemu.
 • @Max von Stirlitz 16:00:04
  Aha. Szanse na azyl są - moim zdaniem - nikłe, bo Polska jest traktowana obecnie przez tzw. Zachód jako kraj demokratyczny, w którym są przestrzegane prawa obywatelskie.
 • @Rebeliantka 12:16:10
  Pani Krysiu warto przeczytać wielkie dzieło Monteskiusza, które ukazało się w języku polskim po czterdziestu latach nieobecności na półkach księgarskich.
  Monteskiusz w swoim dziele dokładnie opisał czwartą władzę w książce pt „O DUCHU PRAW” skierowaną do ludzi zajmujących się polityką. Nie wszyscy rozumieją, co to jest miłość ojczyzny i zrównoważony jej rozwój, dlatego gwałcą demokrację liczbą nieparzystą i jakąś przewagą w wygodnym miejscu.
 • @goodness 21:21:31
  Które wydawnictwo wydało książkę? Chętnie ją zakupię.
 • @Rebeliantka 21:55:42
  Wydawnictwo "ANTYK" - Marek Derewiecki
  32- 650 Kęty ul. Szkotnia 29
  Monteskiusz O Duchu Praw
  przełożył
  Tadeusz Boy-Żeleński
 • @goodness 22:28:55
  Dzięki. Takie bibliofilskie ksążki wybitnych autorów trzeba mieć ;)
 • @Rebeliantka 22:35:31
  Witaj ,powiedz kto za szarakami się ujmie?.PZDR. http://youtu.be/xqrJ5S7xKlE
 • @Repsol 23:23:16
  Na to jest piękna odpowiedź, znana od dawna: solidarność. "Jedni drugim brzemiona noście". Wstawiajmy się za sobą wzajemnie, nie czekając na innych.
 • Informacje z niedzieli
  Zbigniew Kękuś nadal protestuje pod siedzibą ING Banku na placu Unii Lubelskiej. Odwiedzajcie go w akcie solidarności.

  W sobotę rozpoczął przyjmowanie płynów, gdyż zadecydował, że wobec dotychczasowej odmowy rozmów przez Bank, nie powinien narażać się na ciężki rozstrój zdrowia.

  Systematycznie "odwiedza" go Policja z pytaniem o stan zdrowia.

  Dariusz Komorowski przebywa w szpitalu więziennym w ZK w Barczewie.

  Nadal głoduje, nie chce słyszeć o zawieszeniu głodówki.

  Prosił, aby nikt nie występował z wnioskiem o przymusowe dokarmianie. Jest osłabiony, skórę zaatakowała grzybica.
 • Koniec protestu Kękusia
  Z. Kękuś przerwał protest po złożeniu w kolejnych dniach pięciu pism do Prezes Banku. W związku z brakiem woli odpowiedzi na wnoszone przez niego dezyderaty i polubownego zakończenia sporu - pomimo dramatycznych form protestu - będzie kontynuował walkę o swoje prawa przed sądem. Wykorzysta powstałe w ten sposób nowe dowody
 • Dariusz Komorowski nadal głoduje
  Dariusz Komorowski dzwonił do mnie około 17. Przekazał następujące informacje:

  1/ Nadal głoduje i nie przerwie protestu głodowego.

  2/ Nie będzie się zwracał z żadnymi wnioskami do władz. To dodatkowa forma protestu.

  3/ Żąda jedynie uwolnienia, gdyż jest niewinny.

  4/ Przebywa w szpitalu w Barczewie w sali dwuosobowej, w której są zainstalowane 3 kamery.

  5/ Liczy na działania wspierające jego protest na zewnątrz - posła Macierewicza i innych.

  To na razie tyle.
 • Żydzi nadają się tylko do handlu starymi szmatami" (Napoleon I)
  http://pl.gloria.tv/?media=622200
  Przykład zbrodniczej polityki garbatych nosów "Żydzi nadają się tylko do handlu starymi szmatami" (Napoleon I) – zatem Polacy mają żyć na śmietnikach odzianych w osrane szmaty swoich kolonizatorow, których do Polski zaprosiły sekty lucyfer-band działających w różnych opakowaniach frakcji komunistycznej działających pod nazwami KLD, UW-AWS, SLD, PiS, PO, SS, TR, etc.


  KONWENCJA W SPRAWIE ZAPOBIEGANIA I KARANIA ZBRODNI LUDOBÓJSTWA
  http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/onz/1948a.html

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

ULUBIENI AUTORZY

więcej