Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
352 posty 11269 komentarzy

Bona diagnosis, bona curatio. Bez Boga ani do proga.

Rebeliantka - Zna się na zarządzaniu. Konserwatystka. W wieku średnim, ale bez oznak kryzysu. Nie znosi polityków mamiących ludzi obietnicami bez pokrycia (fumum vendere – dosł.: sprzedających dym). Współzałożycielka Konfederacji Rzeczpospolitej Blogerów

Jak bloger ocenzurował oświadczenie mnichów z Góry Athos

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Czyli o tym, że słowo „żydowski” jest zabronione.

Nagorzej, gdy tzw. polit-poprawność miesza się z brakiem wiedzy i osobistymi negatywnymi emocjami. Przykładem jest wyczyn blogera Mind Service'a. Ale po kolei:
 
Kilka dni temu opublikowałam na moim blogu na Niepoprawnych tekst Janusza Górzyńskiego pod ironicznym tytułem: „Antysemici rzucili klątwę na Putina”.
 
 
Autor notki (wcześniej zamieszczonej na Neonie) Janusz Górzyński cytował (za jezuickim portalem Deon) oświadczenie najbardziej szanowanych mnichów ze Świętej Góry Athos w Grecji, którzy poinformowali, że  wzywają biskupów prawosławnych do rzucenia anatemy na Putina z powodu „rozpętania wojny z braćmi w wierze z Ukrainy”. Zaznaczyli oni, że odpowiedzialność za to, co się dzieje obecnie we Wschodniej Ukrainie ponoszą "dyktatorskie reżymy w Rosji i na Ukrainie" oraz podkreślili wpływy żydowskie w tym regionie.
 
 
 
 
Oświadczenie ojca Atanazego

Oto cytaty z oświadczenia o. hieroschimnicha Atanazego z klasztoru św. Sawy Serbskiego na Górze Athos:
 
"Dziś wszystkie siły piekielne cieszą się! Dziś odwieczny wróg Rodzaju Ludzkiego osiągnął swój straszny cel - udało mu się wreszcie rozpętać bratobójczą wojnę, rozdzielając trójjedyny wcześniej naród ruski i narzuciwszy rozdzielonym Rosjanom, że jesteśmy już nie braćmi jednej krwi, ale krwawymi wrogami" - rozpoczął swój dokument mnich z Atosu. Zwrócił uwagę, że - "jak zawsze" - diabeł uczynił to na swój szatański, przewrotny sposób, ogłaszając rozpoczęcie wojny w wigilię Niedzieli Przebaczenia.
 
Według zakonnika, winę za to, co się wydarzyło, ponoszą też sami hierarchowie prawosławni, którzy wprost sprzyjali tym działaniom: "To my zamykaliśmy oczy na zbrodnie dyktatorskich reżymów w Rosji i na Ukrainie przed całym narodem rosyjskim i prawosławiem, to my udzielaliśmy im błogosławieństwa, rozwiązując im ręce do nowych przestępstw i podziałów; to my dawaliśmy się złapać na lep ich datków z wampirskiego stołu, pozwalaliśmy im kokietować Rosjan do tego stopnia, że dziś wystąpili oni przeciw sobie nawzajem i brat jest gotów zabijać brata".
 
Zwrócił uwagę, że  działania prowadzone na wschodzie Ukrainy nie są żadną "wojną o wolność Noworosji", ale sprowokowaną i skoordynowaną przez "Żydów rosyjskich i ukraińskich" rosyjską rzezią, "samozjadaniem się i samozagładą narodu rosyjskiego".
 
Zdaniem o. Atanazego żadna propaganda antyrosyjska ostatnich stu lat nie była w stanie w tak wielkim stopniu przyczynić się do rozpalenia wrogości między wyznającymi tę samą prawosławną wiarę narodami rosyjskim i ukraińskim, "jak uczyniła to podstępna antysłowiańska polityka W. Putina w ciągu ostatniego półrocza, i to (podobnie jak w 1917) rękami samych Rosjan".
 
Zakonnik przypomniał, że już w marcu br., w Niedzielę Triumfu Prawosławia, mnisi z tzw. Karulii, czyli najbardziej ascetycznego i niedostępnego miejsca na Atosie, którego mieszkańcy cieszą się największym autorytetem na Świętej Górze, z o. Atanazym na czele w głównej świątyni klasztoru św. Sawy zbiorowo wyklęli naczelnego dowódcę wojsk Rosji, płk. W. Putina. W tekście anatemy zarzucono mu, że jest "niszczycielem narodu rosyjskiego", że wydał Rosję na "rozdarcie jej przez kaganat żydowski" oraz za wpędzenie "jej narodów w wojnę bratobójczą".
 
O. Atanazy zapewnił, że jego wspólnota od dawna już modli się gorąco "o pojednanie trójjedynego narodu ruskiego oraz o uwolnienie Rosji i Ukrainy od szkodliwej władzy żydowskiej, która, grając na szalonych naszych namiętnościach, rozpala tę bratobójczą wrogość wśród Rusów". Podkreślił przy tym, że Atos bynajmniej nie popiera jednogłośnie Rosji i rosyjskiego pospolitego ruszenia w Donbasie w tzw. "wojnie z siłami chaosu".
 
W innym miejscu swego przesłania skrytykował on surowo młodych Rosjan, przybywających na Świętą Górę, aby rozpocząć tu posługę zakonną. Zwrócił uwagę, że są oni tu nazywani "mnichami gazpromowymi" i postrzegani jako swego rodzaju ramię Moskwy na Atosie.
 
"Gazprommnisi" są Żydami, czekistami i po prostu szarlatanami, przybyłymi tam na rozkaz lub za pieniądze Gazpromu i w swych modlitwach i kazaniach są gotowi wypełniać każde zamówienie duchowe" - ostrzegł przełożony klasztoru.
 
Na zakończenie swego przesłania zapewnił, że ogromnie leży mu na sercu los narodu i państwa rosyjskiego, dodając, że nie obawia się ukrainizacji Donbasu i Noworosji, lęka się natomiast o samą Rosję, która z demograficznego punktu widzenia znajduje się w tragicznej sytuacji.
 
 
Jak widać z powyższego, obraz kreślony przez mnichów z Góry Atos jest całkowicie różny od tego, co podają z ogromną natarczywością w większości media polskie, zarówno te „rządowe”, jak i „opozycyjne”.
 
Przede wszystkim mnisi mocno podkreślają, że wojna na Ukrainie jest wojną bratobójczą. Nawiązują do pojęcia „trójjedynego narodu ruskiego” (wielkorusini, małorusini, białorusini), złączonego między innymi prawosławną wiarą i braterstwem krwi. Wskazują dobitnie na fakt, iż za obecną wojnę odpowiadają dyktatorskie reżymy w Rosji i na Ukrainie, tworzące podziały  i krwawe starcia. Są one – ich zdaniem - prowokowane przez Żydów rosyjskich i ukraińskich. Putina nazywają „niszczycielem narodu rosyjskiego”,  który wydał Rosję na rozdarcie przez kaganat żydowski. Mnisi modlą się o pojednanie trójjedynego narodu ruskiego oraz uwolnienie Rosji i Ukrainy od „szkodliwej władzy żydowskiej”, rozpalającej bratobójczą wrogość wśród Rusów. Zwracają uwagę, że nawet w klasztorach Atosu pojawili się mnisi-szarlatani, będący faktycznie Żydami i czekistami, którzy prowadzą tam wojenną propagandę.
 
Stanowisko mnichów z Góry Athos nie spodobało się blogerowi Mind Service'owi. Posunął się on do sfałszowania oświadczenia o. Atanazego, opublikowanego w imieniu tamtejszych wspólnot zakonnych.
 
 
 
Manipulacje Mind Service'a

Mind Service opublikował na swoim prywatnym blogu na blogspot.com  sfałszowane oświadczenie ojca Atanazego usuwając z niego wszystkie słowa „żydowski” i „Żydzi”. Miejsca te zaznaczyłam powyżej pogrubiając je.
 
W oczywisty sposób zmienia to sens wypowiedzi mnichów z Góry Athos, którzy stają w obronie „trójjedynego narodu ruskiego”, czyli i Rosjan i Ukraińców - postrzegając ich jako przynależących do jednego narodu Rusów - a odpowiedzialność za wojnę przypisują władzy żydowskiej - ulokowanej w obu krajach - i jej propagandzistom.
 
Mind Service sfałszował też tekst Deonu usuwając z niego następujący fragment:
 
„Dokument mnicha jest przy tym pod wieloma względami tendencyjny i wyraźnie antysemicki, np. zrzucając odpowiedzialność za to, co się dzieje obecnie we Wschodniej Ukrainie na "dyktatorskie reżymy w Rosji i na Ukrainie" oraz na wpływy żydowskie w tym regionie”.
 
Jak widać Jezuici z Deonu podali informacje o stanowisku mnichów z Athosu w sposób polit-poprawny. Jednak nawet to było dla Mind Service'a za dużo. Śmieszne i tragiczne jednocześnie jest to, że bloger pozwala sobie na dokonywanie tak daleko idących manipulacji i fałszerstw.
Ale to jeszcze nie wszystko.
 
Mind Service nienawidzi wszystkich innych blogerów zamieszczających swoje notki m.in. na portalu Neon24, który nazywa ścierwomedium. Kłamie, że redaktor tego portalu J. Ruszkiewicz dokonuje korekt w tekstach osób tam publikujących, a one „nie za darmo starają się jemu przypodobać i zaczęli operację odwracania uwagi od rosyjskiego imperializmu i faszyzmu sugerując (sic!) że to wszystko wina Żydów”.
 
O to także został oskarżony Górzyński, mimo że jego tekst, mający podtytuł: „KOŚCIÓŁ POTĘPIŁ ZBRODNIĘ KAINA I CYWILIZACJĘ ŚMERCI” był obiektywny i  nie zajął on żadnego stanowiska w sprawie ewentualnej obecności Żydów we władzach Rosji i Ukrainy. Sformułował tezę, że przyszłość pokaże, czy mamy do czynienia z konfrontacją państw czy mafijnych sekt.
 
Tekst Górzyńskiego zawierał liczne cytaty, linki do materiałów źródłowych i uzupełniających oraz ogólną konkluzję na podstawie fragmentu Encykliki Św. Jana Pawła II  „Evangelium Vitae” o aktualnych zagrożeniach życia ludzkiego, bratobójstwie i  zabójczej przemocy całkowicie odmieniającej środowisko życia człowieka.
 
Cytuję: „Ziemia, która „w ogrodzie Eden” (Rdz 2, 15) była krainą obfitości, życzliwych relacji między ludźmi i przyjaźni z Bogiem, staje się „krajem Nod”(por. Rdz 4, 16) — miejscem „nędzy”, samotności i oddalenia od Boga. Kain będzie „tułaczem i zbiegiem na ziemi” (Rdz 4, 14): niepewność i niestałość losu staną się jego udziałem na zawsze”.
 
I jeszcze jedno. W  swojej notce na prywatnym blogu Mind Service dokonał ordynarnego plagiatu, jeszcze się tym przechwalając. Mianowicie bez zgody Janusza Górzyńskiego przedrukował jego tekst, dokonując w nim licznych zmian i poprawek, podobnie jak to zrobił w stosunku do oświadczenia O. Atanazego z Góry Athos i informacji Deonu.
 
Ten plagiat z jednoczesnymi ordynarnymi fałszerstwami i manipulacjami całkowicie zmieniły sens wypowiedzi Janusza Górzyńskiego. Mind Service  oświadczył przy tym, że usunął „agenturalne wtręty”, które J. Górzyński miał rzekomo zamieścić i to jako „redakcyjne poprawki Ruszkiewicza”.
 
Bezczelność za bezczelnością. Idiotyzm za idiotyzmem. Fałszerstwa i wojenna propaganda. Cenzurowanie duchownych i innych blogerów. Kretyńskie kłamstwa na temat faktów, osób i ich motywów – oto cechy „publicystyki” Mind Service'a. Trzeba głośno powiedzieć: „Uwaga!”.
 
Na koniec warto zaznaczyć, że to nie pierwszy plagiat tego blogera. Został on wyproszony z Neonu24 m.in. za takie postępowanie. Na co dzień zresztą dokonuje cytowania z wielu różnych publikacji notorycznie nie zaznaczając miejsc, w których dokonuje przekopiowań i nie wskazując źródeł.
 
Kim jest bloger Mind Service i jaką rolę pełni w Internecie? Warto się nad tym zastanowić.
 
Znacznie ważniejszą kwestią jest jednak to, że internet jest nierzadko żródłem informacji niewiarygodnych, skrajnie jednostronnych, będących w rzeczywistości narzędziem prostackich walk propagandowych.
 
Sytuacja na Ukrainie jest także tego przykładem. Informacje niewygodne dla oficjalnej narracji - nie tylko rządowej, ale też tej opozycyjnej (w rozumieniu opozycji parlamentarnej) - są cenzurowane, spychane na dalszy plan, atakowane, manipulowane. To bardzo zły stan rzeczy.
 
 
Na fotografii skan z fałszerstwami oświadczenia o. Atanazego na blogu Mind Service'a.
 
 
 
 
 

KOMENTARZE

 • Nie wchodząc w meritum
  pozwolę sobie zaznaczyć, że Putin sam przyznaje się do żydowskiego pochodzenia po mamie, na stronie internetowej Kremla.
  Ponadto nie ulega raczej wątpliwości, że jest masonem.
  Jego żydowskość uznal też glówny Rabin Rosjo Lazar.

  Mama Putina : Szelomow (Szalomow) od slowa szalom

  pozdrawiam
 • @CyprianPolak 21:47:41
  Ciekawe informacje. Dziękuję.
 • @fretka 22:05:18
  Берл Лазар фактически признал еврейское происхождение Путина и Медведева

  http://putin.jofo.ru/228999.html

  9./ Naczelny rabin Rosji Berl Lazar faktycznie uznał pochodzenie Putina
  Берл Лазар фактически признал происхождение Путина
  http://newsland.com/news/detail/id/628950/

  На официальном сайте В. Путина ( http://www.kremlin.ru/articles/bookphoto1.shtml ) мы можем видеть фотографии, под одной из них надпись: «Дед-повар готовил для Ленина и Сталина» (его фамилия, имя и отчество не называются). Под другой фотографией читаем: «Моя мама – Мария Ивановна Шеломова». «Шалом» по еврейcки – здравствуйте. Возможно, что дедушка Эпштейн, воспитавший своего пасынка, подобрал для него невесту из своей родни.
 • @CyprianPolak 21:47:41
  Zaintrygował mnie Pan tą Szalomow. Nic jednak nie można o niej znaleźć. Kobieta ta nie musi być jednak "prawdziwą" żydówką a tylko mieć nazwisko po mężu. Ciężko powiedzieć bez głębszych danych. Nie można jednak wykluczyć. Wszyscy oligarchowie i ruska mafia są w rekach żydowskich.
  Bez pleców w Rosji tak łatwo nie można objąć stanowiska "Cara".
  Przypomniał mi się przykład Gwyneth Paltrow. Kobieta ma tyle żydowskiej krwi co piąta woda po kisielu, jej matka nie jest żydówką, ona sama wyznaje inną wiarę niż żydzi. Jednak kilka lat temu wrobiono ją
  w taki sposób ze dziewczyna naprawdę uwierzyła iż tą Żydówką jest.
  Dzieki jej aktorskiej sławie nawet Rabinom nie przeszkadzało przynależności żydowskiej potwierdzić.
 • @Stara Baba 22:40:02
  O Stara Babo..ale tu maja papiery, takie same -jak po Branickich babcia Srulka Maxia ffon Sterczyshpica wielorasowego ,,i jego braci Rexia szpica i Pucka sznauzera:-))) Tak... maja na to twarde papiery pochodzednia...maja na to papiery akt urodzenia.... pradziadka ,ktore pisza- jak byk..
  Matier -Mela Branicka z Wielodajskich.
  Otiec -Regiment Krasnojarski- II Armi Kozackiej Kubania.
 • @
  Nie wiem tak naprawdę co sie dzieje z "niepoprawni".pl
  Odnoszę wrażenie, że ktoś podmienił wszystko, została tylko nazwa i gostek pt. "Gawrion", który wydaje się być zwykłym botem internetowym.

  To co tam się dzieje to woła o pomstę do nieba.
  Ok. 5 trolli terroryzuje najbardziej uczciwych blogerów i komentatorów, często z o wiele dłuższym stażem na portalu niż te trolle.
  A wszystko to za cichym przyzwoleniem tzw. "Gawriona", administratora portalu.

  Zadaję sobie pytanie, kim jest ten cały "Gawrion"?

  Wielokrotnie próbowałem nawiązać z nim kontakt, osobisty czy choć telefoniczny ale zawsze odbijałem się o ścianę. Bot internetowy czy wesoła drużyna z jakiegoś egzotycznego kraju?
  Jego autorski, "inteligentny" system ocen jest genialny. Daje taką władzę wszelkiej maści trollom i szumowinom internetowym, że najlepszy bloger, z długoletnim dorobkiem wymięka.
  Ale widocznie na to jest obliczony ten "inteligentny system".

  Kilku gnojków, których nb. pogoniłem już dawno z NEon24.pl próbuje nadawać ton dyskusji na NP.
  Obrażają kogo się da. Przewiną główną jest to, że obrażani piszą na jedynym wolnym portalu, NEon24.pl, z którego zostali wyrzuceni :

  - jazgdyni (konfabulacje, wazeliniarstwo i próba wrogiego opanowania portalu)
  - Mind Service (chamstwo, oszczerstwa, plagiaty i kradzież własności intelektualnej)
  - Muni (chamstwo i hasbarska propaganda)
  - cyborg (chamstwo)
  i inne marusie, Joszki z Londynu itp (dla nich szkoda klawiatury).

  Każdy portal to tylko techniczna platforma umożliwiająca swobodną wymianę poglądów. Tej zasady trzyma się mocno NEon24.pl i rośnie w siłę.
  Zarządzający NP mają chyba inne priorytety i pozwalają hulać osobnikom wyrzucanym zewsząd za zwykłe chamstwo. No bo jak można tolerować nazywanie kobiety "wywłoką" albo gorzej?

  Moim zdaniem rozbijaczem polskiej blogosfery jest bot internetowy pt. "Gawrion".
  A może "Gawrionów" jest dwóch? A może trzech? A może to cały wydział hasbary z Los Angeles (bo tam chyba ten "patriotyczny" portal ma serwer, w każdym razie 'poza granicami RP')?
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 01:49:19
  No... masz sporo racji.
  Odeszło stamtąd wielu naprawdę dobrych blogerów.
  Pamiętam udział Jazgdyni wtedy, takie same jatki... jakby nie mógł się doczekać aż zostanie nową gwiazdą NP.
  Teraz też zamieszcza wpisy i atakuje nas za jakieś wydumane podejrzenia.
  W tym wpisie zrobił z nas prawie nazistów

  http://niepoprawni.pl/blog/7787/zamien-mycke-na-berecik

  Mind Serwice pojawił się niedawno i zaczęło się... atak na zwolenników Intronizacji.
  Jakakolwiek krytyka środowisk żydowskich kończy się piętnowaniem.
  Nawet tak wspaniałego blogera jak A.Szumański poniża nasz dupek z gdyni, a ksiądz Isakowicz to wróg, dlaczego? bo krytykuje banderowską Ukrainę.
  To wszystko wygląda zadaniowo niestety.. fuj!
 • @Nathanel 03:51:11
  Dlatego dałem przykład Gwyneth Paltrow. Nawet bezpośrednio zainteresowanej można było wmówić jej pochodzenie. :-)
 • @Nathanel 03:51:11
  Komus na tym bardzo zalezy... sprawa Mnichow z Athos..jest dosc skomplikowana, jest tam wiele klasztorow roznych oruientacji i ostatnio dochodzi nawet do rekoczynow,,a paru mnichow siedzi w kryminale wsadzeni przez gereckie wladze..
  O co dokladnei chodzi,,nie wiem nie jestem ani prawoslawnym ani mnichem..i praktycznei nie wielu naprawde wie..
  WYklinanie i anatemy zaczely sie juz pare lat temu oiospoczli jet tzw Ojcowie z Podhajec..wyklinajc pod rzad wszystkich od papieza przez wszystkich biskupow i katolickich i prawoslawnych...
  KTorys z klasztorow owszem wyklinali Putina i Kiryla Patriarche...dzis dochodza bijatyki o cerkwie na Ukrainie...
  Mateeria jest tak zwila..ze nei radze nikomu ,kto nie zna dobrze spraw proby komentarzy bo wyjdzie na glupka.
 • ISTOTNY szczegół dot. maskowania tropów aszekeNAZI
  a przy okazji zauważyłem kult intelektu u hasbarowców, wszak "mind service" można tłumaczyć jako usługi umysłowe... i to niezależnego blogera - że to niby samo "szczęście", taki darmowy i wszech-dostępny rozum dla nieświadomych tubylców ;)))
 • "zydzi"
  znów ci "żydzi" ,a nie chazarstwo z nad Morza Czarnego i okolic co przeszło na idish ? sama nazwa zmyslona przez w/w w XVIII wieku.
 • Znowu od rana się ubawiłem :)
  Ale najpierw przypomnę "bohaterów" nowej farsy:

  - jazgdyni (konfabulacje, wazeliniarstwo i próba wrogiego opanowania portalu)
  - Mind Service (chamstwo, oszczerstwa, plagiaty i kradzież własności intelektualnej)
  - Muni (chamstwo i hasbarska propaganda)
  - cyborg (chamstwo)
  i inne marusie, Joszki z Londynu itp (dla nich szkoda klawiatury).

  Na odsiecz Mind Service (chamstwo, oszczerstwa, plagiaty i kradzież własności intelektualnej) pospieszył niejaki "cyborg" ((chamstwo) z wielce elokwentnym i wyssanym z brudnego palucha tekstem:

  http://niepoprawni.pl/blog/7845/na-poczatku-bylo-slowo

  Na co błyskawicznie zareagował jazgdyni (konfabulacje, wazeliniarstwo i próba wrogiego opanowania portalu) mówiąc:

  //Świetną robotę wykonałeś. to rzuca jasne światło na tego pana JG, rebeliantkę i Mind Service'a.

  Bo jest to wielopietrowa manipulacja. Pytanie, które się zaraz nasuwa, to, czy było to działanie nieświadome, powodowane swoistym fanatyzmem. Nie sądzę. To ludzie o długiej drodze w działalności społecznej. Wiedzą co robią.

  W rezultacie Mind Service swoim działaniem odkłamywał uczciwie dokonane naruszenie.

  A rebeliantkę stawia w bardzo złym świetle, jako manipulatorkę i wskazuje, że do wszystkich jej tekstów należy podchodzić z dużą nieufnością.

  Nasuwa mi się również inne pytanie. Podobnie jak na portalu Legion, który ma za zadanie kanalizować fundamentalnych katolików, czy przypadkiem blogerzy jg i rebeliantka nie wykonują zadania manipulacji antykościelnej.//

  Na razie tyle. Zaraz z pewnością pojawią się figuranci/statyści - maruś sosabowski i Joszko z Londynu.

  Napięcie wzrasta :)))
 • Następny kwiatek :)
  Tym razem produkuje się bydgoski żydek, niedowygoniony w 68' (bo za młody był) z Berlina, ojciec ponoć 10 dzieci Maaaarek Lipski :))))

  http://niepoprawni.pl/blog/7831/prezez-fundacji-nowyekran-jarek-ruszkiewicz-sl-ocenia-np

  A wtóruje mu - jazgdyni (konfabulacje, wazeliniarstwo i próba wrogiego opanowania portalu) i przydupas - Joszko z Londynu (szkoda klawiatury).
 • @Autorka
  Witam!

  Mnie natomiast znając dokonania tego "blogera" z jego strony nic już nie potrafi zdziwić.

  Pozdrawiam.
 • Borys Spasski - arcymistrz szachów
  został bardzo brzydko załatwiony z powodu swego pochodzenia.

  Jakaś organizacja syjonistyczna umieściła go przed laty na swojej "Liście Sławnych Żydów".
  Spasski, który nie miał Żydów wśród swoich przodków zaprotestował i zażądał skreślenia go z tej listy.
  Efektem były najpierw prośby i próby przekupstwa a kiedy Spasski odmówił , zaczęły się groźby i procesy sądowe ciągnące się latami wskutek czego Spasski został "puszczony w skarpetkach".

  Podobną taktykę stosują organizacje masońskie i pederastyczne.
  Ma to stworzyć wrażenie że wszyscy sławni ludzie w historii byli albo masonami albo pederastami.
  Jest to propagandowe "pompowanie" znaczenia i siły obu tych dewiacji.
 • @Ptasznik z Trotylu 12:21:02
  No...

  A największym geniuszem jest Einstain. Plagiator.
  A gdzie miejsce dla mojego mistrza z Vinci?... (to taka pipiduwa w Toskani)
 • @All
  Postawiłam pytanie, kim jest Mind Service.

  Nie mam wątpliwości, że facet jest szkolony w dezinformacji i technikach wojny psychologicznej lub ma takie zaplecze.
 • Zastanawia mnie jedno
  Mind Service został złapany na oczywistym fałszowaniu tekstu Deonu. Fałszertwo jest popełnione z oczywistych motywów filosemickich.

  Tymczasem części blogerów fałszerstwo i inne nadużycia w ogóle nie przeszkadzają.

  Zastanawiam się, jak jest możliwe zmienianie Polski, skoro rzekomo najbardziej świadomi obywatele - blogerzy - nie potrafią natychmiast wykluczyć ze swojego grona oczywistego fałszerza i dezinformatora.
 • NI kander NA ANONIMOWO - Uważaj
  Wydaje mi się , że bardziej niebezpieczny i znacznie silniejszy wpływ na Neon i oczywiście na R.Oparę ma Nikander.
  Widzę jego bardzo dziwne przemiany i nietypowe sojusze , które mają na celu wykazanie chyba całkiem nowego oblicza politycznego. Ta jego wolta na prawo jest bardzo niepokojąca i z założenia może być szkodliwa.
  Nikander zrównoważonym ojcem opatrznościowym CP ?
  Nie wydaje mi się, żeby to było możliwe, gdyż przesiąknięty jest totalną obsesją antykatolicką.
  To szczere i niczym nieskrępowane alter ego znajduje pole pełne pole do popisu w bardziej ANONIMOWEJ formie .
  Czy może działa tu NI kander NA ANONIMOWO ? Zdecydowanie tak !
  Nie pierwszy raz CP nakręca sobie popularność anonimowymi martwymi duszami dziwacznych komentatorów.
  Przypomnę choć pewnie pamiętasz takie zamieszanie do koła Wojtasa ? Chodziło o pisanie komentarzy pod innym nickiem.

  Chyba jesteś na jego celowniku ; )

  Prawda nas wyzwoli …ma jedno oblicze
 • @Rebeliantka 13:43:14
  Trafione w "10".

  Kierunek Bliski Wschód w rejonie gdzieś pomiędzy Libanem a Płw. Synaj.

  Pozdrawiam.
 • @Rebeliantka 13:51:40
  Cytuję:

  "Zastanawiam się, jak jest możliwe zmienianie Polski, skoro rzekomo najbardziej świadomi obywatele - blogerzy - nie potrafią natychmiast wykluczyć ze swojego grona oczywistego fałszerza i dezinformatora."- mnie też to nurtuje już od dość długiego czasu. Jednocześnie ujawnia prawdziwe oblicze niektórych z tzw. mediów niezależnych.

  Pozdrawiam.
 • @AdNovum 14:02:22
  Nie może być, "rebe Mejnd Servisovizt"?
  https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTZE75ATtpbbgcCfmjmT2a64x2RhpIu1P6rLd-7Wtx9M7xzS_kl
  :))))))))))))))
 • @Rebeliantka 13:51:40
  //Tymczasem części blogerów fałszerstwo i inne nadużycia w ogóle nie przeszkadzają.//

  A mi, Pani Rebeliantko już dawno przeszkadzało.
  Zrobiłem nawet mały zestaw dowodów na kradzieże i plagiaty tej mendy usługowej. Mogę zacytować/ (to tylko mały wycinek...)

  //Czekałem z opublikowaniem tej notki aż administracja odblokuje konto blogera Mind Service, co jak widzę zostało zrobione.

  Czytając jego megalomanską notkę doszły nastepne aspekty, nad którymi nie mam zamiaru przechodzic obojętnie.  Mind Service napisał:

  "Napisałem wcześniej, że wg własnego przekonania jestem osobą bardzo niebezpieczną. Jest tak ze względu mojej wiedzy (np. tego czego dowiedziałem się o Spirito Libero)" (...)

  "Właśnie ów (nie)sławny tekst Spirito Libero, w którym nazwał mnie plagiatorem skłoniło mnie do poszukiwań jego tekstów w Internecie, analiz i wyciągania wnisków. Wtedy to odkryłem, kim jest tak naprawdę Spirito Libero; a to czego się dowiedziałem o nim jest szokujące. Wyjaśnia to niejako jego sposób działania." (...)

  " A ile nicków używa Spirito Libero? I jakich? Zachecam do poszukiwań - zabawa jest przednia."
  ŻĄDAM OFICJALNIE I STANOWCZO UJAWNIENIA TYCH "SZOKUJĄCYCH DANYCH"  Otrzymalem od blogera Mind Service pocztą wewnętrzną taką oto wiadomość -
  od: Mind Service
  data: 2013-12-31 02:16:53
  Hi,

  to miło, że się odezwałeś. Ale niewiele z tego rozumiem. Czy to ma oznaczać rękę wyciągnięto do pojednania czy raczej uzbrojoną w szabelkę? Bo jak to drugie - to będę zmuszony zareagować - wyciągnąć pistolet i cię zastrzelić. A tego chyba żaden z nas by nie chciał? No chyba, że jesteś samobójcą...

  Pozdrowienia!

  Ps. Jak przygotowania do powitania Nowego Roku?
  ---------------------------------------
  SpiritoLibero napisał:
  > http://www.jw.org/pl/publikacje/czasopisma/?pubFilter=wp
  >
  > http://www.sciaga.pl/tekst/5316-6-dziady_czesc_iii_dramat_romantyczny
  >
  ----------------------------------
  Nie mam zwyczaju publikować prywatnej korespondencji ale ten przypadek jest szczególny.
  Nie jestem człowiekim bojaźliwym ale ta wiadomość nie spodobala mi się, mam jeszcze nieletnie dzieci.
  Nie jest żadną tajemnicą, że kręci sie sporo wariatów (zabójstwo polityka PiS w Łodzi) czy agentów obcych slużb, dla ktorych skrytobójstwo to jedna z ulubionych metod eliminacji przeciwników (niewyjaśniona do dziś śmierć dr Ratajczaka )

  Do której kategori zaliczyć Mind Service ? Nie wiem. Może należeć do jednej z dwóch wymienionych a może też być po prostu nieszczęśliwym frustratem. W każdym razie nie mam zamiaru lekceważyć tego i podejmę określone kroki. Występuję pod własnym nazwiskiem, znany jest mój wizerunek i miejsce pobytu. Mind Service to anonimowy bloger. Podane w stopce nazwisko jest najprawdopodobniej fałszywe.

  Lekkość z jaką rzuca on pogrożki jest zatrważająca. Pod adresem dr Sendeckiego napisał m.in coś takiego :
  "(...) ale zapowiedział na jutro hucpe z ambasadorem Rosji, któremu chce złożyć hołd. Szkoda, że nie mogę być w Warszawie, bo bym mu mordę obił, do spółki z Lancelotem."
  http://astra.neon24.pl/post/104113,odpowiedz-dla-talbota#comment_912944

  Co mogło tak zdenerwować Mind Serwice ?

  Otóż odkrylem, że część jego notek to ordynarne plagiaty. Jedna z notek to nawet przedruk (bez podania źrodla) z portalu Świadków Jehowy.
  Osobiście nic do nich nie mam ale w przypadku kogoś, kto kreuje się na prawomyślnego katolika coś takiego jest conajmnie dziwne.
  Nie jest to zresztą pierwszy przypadek przywłaszczenia sobie cudzej własności intelektualnej przez blogera Mind Service.

  Latem Redakcja portalu otrzymala list z protestem, podpisany przez dyrektora pewnego wydawnictwa naukowego ze Słupska, który był oburzony opublikowaniem przez Mind Service fragmentów z ich wydawnictwa. Oczywiście bez podania źrodla.

  Takie praktyki szkodzą portalowi wizerunkowo a przede wszystkim mogą być przyczyną bardzo kosztownych akcji prawnych.
  W kazdym razie nie mam zamiaru tolerować dłużej oszczerstw kierowanych przez tego blogera publicznie pod moim adresem ani tym bardziej prób zastraszania.

  Oto lista notek i ich pochodzenie. Na wszelki wypadek zostały sporządzone zrzuty.

  http://miroslaw.szczepaniak.neon24.pl/post/101659,skrzydla-z-czekolady
  skopiowane z
  http://niezalezna.pl/48286-prezydent-panie-kochanku

  http://miroslaw.szczepaniak.neon24.pl/post/99305,krzyz-w-kulturze-narodowej-i-religijnej
  skopiowane z
  http://ministrant.krzyz.org/pozdrowienia.htm


  http://miroslaw.szczepaniak.neon24.pl/post/96035,relatywizm-moralny
  skopiowane z
  http://czegouczybiblia.blog.onet.pl/2007/07/02/na-czym-sie-opiera-twoj-system-wartosci/
  Opublikowano w „Strażnicy” z dnia 15 czerwca 2007
  oraz
  http://www.gotquestions.org/Polski/relatywizm-moralny.html

  http://miroslaw.szczepaniak.neon24.pl/post/95169,credo-czyli-wyznanie-wiary-sprawdzam
  skopiowano z
  http://poznan.naszemiasto.pl/artykul/236877,credo-symbol-wspolnej-wiary-waclaw-hryniewicz-omi-ks-henryk,id,t.html
  oraz
  http://dabar.de/artykuly/W1995_5_Credo1.htm
  http://www.niedziela.pl/artykul/99714/nd/Wiara---dar-i-zadanie-2

  http://miroslaw.szczepaniak.neon24.pl/post/94228,jest-wojna
  skopiowano z
  https://www.lds.org/liahona/2008/11/19?lang=eng&clang=pol

  http://miroslaw.szczepaniak.neon24.pl/post/94138,znam-cie
  skopiowano z
  http://terezjanki.pl/?cont=opowiadania (całość)

  http://miroslaw.szczepaniak.neon24.pl/post/93544,czym-jest-ewangelia
  skopiowane z
  http://ewangelia.com/Prawdziwe-rozwiazanie/Czym-jest-ewangelia

  http://miroslaw.szczepaniak.neon24.pl/post/93003,czy-bog-jest-dobry
  skopiowane z

  http://www.nazaretanki.pl/dmn/mg28n.pdf Str.9


  Ja ze swojej strony wnioskuję o usunięcie Mind Service z portalu NEon24.pl//
  http://spiritolibero.neon24.pl/post/104616,wnosze-o-wyrzucenie-mind-service-z-portalu-neon24-pl

  Nie doczekałem sie do dziś ŻADNYCH dowodów, cytatów czy czego innego co by potwierdzało oszczerstwa mendy usługowej (Mind Service).
  natomiast przedstawiłem linki, które każdy może sprawdzić i ocenić sam, że gnojek pt. "Minde Service" to zwykły złodziej i plagiator.
  Z utęsknieniem czekam, kiedy ten ZŁODZIEJ, OSZCZERCA I PLAGIATOR mnie pozwie :))))))
  No bo jakby ktoś mnie nazwał ZŁODZIEJEM to długo by nie biegał po tej świętej ziemi.
  Ale to jest zwykła hasbarska menda, która wstydu nie ma... Płacą mu to robi.

  Jeszcze śmieszniejsze jest to, że do takiej anonimowej mendy medialnej przykleja się niejaki "jazgdyni" - Janusz Kamiński. W sumie się nie dziwię bo z tym marynarzykiem za dychę kolegują się już tylko ostatnie męty internetowe.

  No ale Kamiński (z Gdyni) musi zapracować sobie na łaskawość swojego nowego pana - tow. Targalskiego :)

  Jak jeszcze był na neonie (zanim go nie wykopałem) to martwiłem się o niego... Naprawdę... Czy mu się nie zwichnie język od lizania rowów.
  A to Pluszaka, a to Andariana a największy wysiłek języka to był oczywiście "och panie Ryszardzie! :)))))

  Ale zobaczcie jaki to żartowniś - przed tow.Targalskim zeznał (cytat z pamięci ale jak trzeba to służę - "przejrzałem na oczy i pojechałem z Oparom' :))))))))))

  I takie mendy medialne próbują rozrabiać? Przecież sama Pani Rebeliantka by ich laczkiem zabiła...
 • @Kodiak 15:40:02
  Słusznie i naukowo :)

  Na koniec zostaną same Kodiaki :))))))))))))))
 • @mania przepraszania 14:19:05
  Trochę podobny ale ma inaczej na imię i nazwisko. Imię David a reszty trzeba się domyśleć.

  Pozdrawiam.
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 15:49:12
  To, ze pozwala pan na Portalu uprawiac chutzpah..to tylko pana wina.
  BO pan tu jest administratorem.
  Pozwala pan sie obrazac takiemu cymbalowi nadetemu chasbarowcowi- jak Kodiak??? z jakiej racji??? Cymbalowi- bo nie wie ciemny butz kim byl Einstein i od kogo zerznal swoje teorie, ktorych nawet nie potrafil udowodnic i musial mu udowodnic zuplenie inny czlowiek...
  Geniusznuie sie potrafil nawet umyc i zapiac rozporka , chodzil -jak swinia i dopiero-jak umarl wszyscy odetchneli z ulga, bo mogli popuscic wodze fatazji i stworzyc model Geniusza Zionu.
  Pozwala pan obrazac i lekcewazyc i drwic z wlaciciela Portalu...ktoremu te dupki nie dostaja do piet...co widac po ich glupich , szarpiastych probach dyskusji z jego textami, ktorych najzwyczajniej nie sa w stanie pojac"=__
  Pozwala pan na typowe chasbarskie chutzpiarskie chamstwo..ktorym zarazja innych...
  Panie Admin..toleruje pan rajwach, toleruje pan chutzperow chasbary...zmienia panu Portal w parchaty wychodek.
  Bo takie maja zadanie....nasrac gojowi, z prostej przyczyny..bo pan , ja, inni Polacy jestesmy dla nich konkurencja, grozna konkrencja w walce o Wielka Hazarie...
  Niech pan zauwazy ile wysilku i dobrych zamiarow idzie na marne, ktos ma dobry pomysl przedstawaia go..ktos inny podejmuje...i sruuuuu wlaczaja sie, jak kulki jeden po drugim wszystkie srulki...temat idzie w odstawke zaczynaja sie pyskowy...Srulki wyzywaja sie w bluzgach- bo Admin zapomnial o rozgach:-))
  Widzi pan dwie ojczyzny, dwa patriotyzmy, dwie mentalnosci , dwie kultury..jesli to co reprezentuja mozemy nazwac wogole kultura:-)) Zderzenie z nimi powoduje, ze prawem Kopernika Polacy wycofuja sie i nie odpowiadaja na agresje ordynarne chamstwo...ustepuja pola..na ktorych hulaja bezkarnie chutzpery parchate...kundle ni Polak ,ani Zyd..ot parchaty Szmaciarz hazarsko frankistowski pomiot... Za panskim pozwoleniem...panie Admin.
  Mysli pan ze to tylko na polskich stronach??? blad..wszedzie...
  Tam gdzie virtualny geshefte tam i srulki parchate...
  Zydzi ortodoxyjni gonia ich- jak psy,,natychmiast niech pan sprawdzi:-)) To samo podsmichujki, drwinki, docinki..ale oni wiedza lepiej :-)))To antynomistyczne chasbarstwo...zsluguje tylko na kopnika.
  I na dokladne takie same traktowanie- jak oni probuja z innymi...
  A jak pan widzi jak sie spotkaja z oporem ogon miedzy nogi i sru,,i skamlanko...o bija, chamstfo, agresja,,wyzywaja nas:-))) dupki ////
  Pan pomysli..kto tu przyjdzie..majac takie towarzystwo???
  To swiadczy i daje swiadetwo przedewszystkicm o was..prowadzacych Portal...a jest tu duzo naprawde wspanialych ludzi, madrych..z doskonalymi piorami..z ktorymi warto dyskutowac....
 • @RomanKa 17:11:03
  Panie Romanie,
  Nie jestem Adminem. Z doskoku ale za to często przeglądam wrażliwe punkty Portalu. A Kodiak (vel Rendżer, vel Zmech, vel Jack) to stary "znajomy".
  Jak się przemęcza za bardzo to mu udzielam parę dni wytchnienia.
  Przywiązałem sie chyba do tego trollka :)

  Proszę się nie martwic, tacy jak Kodiak sa też potrzebni, żeby można było pogadać na absurdalne tematy a potem przejrzeć się w czystym lustrze.

  Kodiak dopiero co wrócił z kilkudniowego odpoczynku to może ma werwę :))) A jak zacznie do Pana gadać po hamerykańsku to będzie znak, że zasłużył na nowy urlop.

  Proszę się nie przejmować, wszystko pod kontrolą :))

  Pozdrawiam
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 18:07:33
  Panie Jarku.. zdaje sie ,ze pan mnie nie rozumie.. Mnie nie chodzi o Kodiaka..bo ten przyjmuje i pozuje styl parchali..Jego wybor jego sprawa.
  Ja to obserwowalem lata temu kiedy w 70 latach tworzyla sie tzw, Opozycja...bez wyjatku parchata frankistowska skomuszala z ta wlasnie swoja kultura chlewa i tym stylem...arogancja pomieszana z poczuciem tak nadetej wyzszosci ,ze zbieralo na rzyganie. zauwazylem, ze wielu polskich chlopakow i dziewczyn zaczynalo ich nasladowac...i zachowywac sie- jak oni...
  On maja swoje merdia,,w ktorych zarabiaja pieniadze oglupiajac nasze dzieciska..jeszcze im pan udostepnia swoje forum??? polskie??? zeby robili to samo na koszt pana Opary???i przestawiali po katach plujac spoza ksywek ucziwych Polakow?? Ktorzy nie wstydza sie, ani swoich nazwisk , ani pogladow ani zachowan!!!!
  Ile razy pokaze sie, jaki mlody Polak powie cos...i widac ze mysli..skacza i opluja.. a on biedaczyna ucieka i wiecej sie nie pokaze..takie wychowanie. ON nie musi uciekac przed parchatymi kundlami chamami.. bedac u siebie, na swoich portalach, wsrod swoich braci.Tu ma sie czuc dobrze i bezpiecznie,,tu ma prawo uzyskac dobra rade, pomoc i zyczliwe oparcie..
  Wielu mlodych nie ma doswiadczenia ponad 60 lat zycia i przezycia wsrod takich ssynow, ze nie straszny im zaden:-) oni nie musza za kazdym razem wchodzic, mowic dzien dobry i pytac- ktory z was najsilniejszy... i natychmiast skopac go tak..zeby nikomu innemu to do glowy nie wpadlo zrobic to z nim.
  Takie miejsca- jak Neon 24...to wielka szansa dla mlodych i radosc dla starych..dopiero internet dal nam ta szanse...wykorzystajmy ja madrze panie Jarku...
  BO mamy bardzo ograniczone srodki, podczas- gdy na naszej polskiej ziemi tuczy sie obce robactwo.
  Jesli my sami nie potrafimy o siebe i o swoich zadbac,,wzajemnie wspomoc,,ochronic...i przeprowadzic wlasciwej selekcji...a z falszywa tolerancja pozwalac na gnojenie w bezczelny sposob najlepszych z nas...Nie potrafimy sie sami uszanowac... to jakim prawem mamy spodziewac sie , ze ktokolwiek nas bedzie szanowal??? i niby z jakiej racji??? co wyraznie wskazuja postawy tu tych panskich znajomych troli....
  Mnie juz niewiele zostalo, ale wiem...nie wierze..ale WIEM!!!!, ze juz wkrotce wyleci z przeciagiem dziejow caly ten gonj- jaki zalega Polske -jak stajnie Audiasza...i wtedy trzeba bedzie zatapic tysiace natychmiast...nowymi ludzmi, ucziwymi Polakami....i tu ich bedzie pan mial pod reka....Dlatego uczciwa ale dokladna selekcja pozytywna jest podstawa...
  Bo Polska jest WASZA!!!!! I TYLKO WASZA!
 • @Kodiak 18:58:36
  Po cholerę wafel go "podjudzasz"? Czepiasz sie jego "zonków", a sam lepszy jesteś? I nie odpisuj mi że to mój "kumpel' i dlatego go bronię, bo sam mnie parę razy "objechał'...
 • @Kodiak 19:23:07
  Powtarzasz sie wafel, ale przynajmniej zszedłeś z "Romka", a to już sukces...
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 15:00:08
  ...oo ciekawy materiał...w sam raz na osobny artykuł... :))

  ...teraz widzę, że Mind Serwis to nie żaden "naprawiacz umysłów", tylko zwykłe urzadzenie wielofunkcyjne do kopiowania...w każdym biurze takie jest he he...pozdrawiam niepoprawnie
 • @trybeus 19:46:55
  Można stworzyć nową "profesję"; KSEROKOPIARZ WIELOFUNKCYJNY :))
 • @Kodiak 19:51:32
  Najlepiej podumował sposób "dowodzenia" Dąb-Biernackiego rząd Polski w Londynie, nie ja. Więc nie produkuj sie wafel więcej.
  Co do wariacji, zaglądałeś ostatnio w lustro? Trochę samokrytycyzmu nie zaszkodzi, nawet temu co wie o 95% więcej niż pozostali.
  Bez odbioru...
 • @mania przepraszania 19:51:27
  he he, kserokopiarz może być...a dawniej na takich mówili...Pierwszy Sekretarz...i też wielufunkcyjny :))))..pozdrawiam niepoprawnie
 • @trybeus 20:09:52
  Swoją droga w "czasach internetu" profesja "kopisty" przeżywa prawdziwy "renesans". "Kopiuja" na potęgę nie tylko takie "Mejndy Servisowitze", ale także "ludzie sztuki, nauki. polityki" etc...
 • @Kodiak 20:25:12
  Ja cie nie cenzurują, więc chyba nie do mnie te żale, prawda? Zresztą jeżeli tak cię tu szykanuja to co tu robisz? Nie zauważyłem żeby tu kogoś zmuszali do pisania, czy może cos przeoczyłem...
  Ps. Pierwszy raz widzę że napisałeś coś w sposób "strawny" nawet dla mnie...
 • @mania przepraszania 20:29:31
  Rendżer tutaj był odkąd pamiętam :))
  Neon bez niego, to tak jak on bez neonu !!

  Zresztą ciągle narzeka, a zauważ ile razy jest na jedynce, że nie wspomne o polecanych.

  Chyba zakochany w neoonie, czy co? :))))))))))))))

  https://www.youtube.com/watch?v=akEtbWemdiM
 • @Kodiak 20:44:46
  Jedziesz wafel, jedziesz;
  http://www.youtube.com/watch?v=3Q56DpBv5gE
  Życze miłej zabawy :)
 • @Astra 20:52:20
  Masochista chyba :))))
 • @mania przepraszania 20:55:32
  Mówię Ci, że zakochany..
  Zobacz co ta miłość z ludzi robi !! :))))
 • @Astra 20:58:38
  Coś w tym jest, bo często jak sobie kogos "upatrzy" to "łazi" za nim i "smęci" jak 'zadurzony sztubak" :)))
 • @Kodiak 21:09:07
  :))))

  http://youtu.be/ZWTa7Lk-K80
 • Słowo „żydowski” nie jest zabronione
  zabronione w pewnych kręgach jest używanie tegoż słowa w celu wywołania wrogości do przedstawicieli pewnej grupy etniczno-religijnej. W takim kontekście mogą tegoż słowa używać wyłącznie wyłącznie z tejże grupy etniczno-religijnej.
 • @Płachtycz 14:36:02
  A Ty to tak na poważnie? :))
 • Dlaczego @AdNovum zbanował te wpisy? Cz. 2/3
  http://blizna.neon24.pl/post/113581,dlaczego-adnovum-zbanowal-te-wpisy-cz-2-3

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

ULUBIENI AUTORZY

więcej