Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
321 postów 10650 komentarzy

Bona diagnosis, bona curatio. Bez Boga ani do proga.

Rebeliantka - Zna się na zarządzaniu. Konserwatystka. W wieku średnim, ale bez oznak kryzysu. Nie znosi polityków mamiących ludzi obietnicami bez pokrycia (fumum vendere – dosł.: sprzedających dym). Współzałożycielka Konfederacji Rzeczpospolitej Blogerów

Komu przeszkadza polski ksiądz na Ukrainie?

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Ks. dr Wiesław Pęski, pallotyn, otrzymał 3-letni zakaz wjazdu na Ukrainę (do lutego 2021 r.). Sprawa jawi się jako niezrozumiała i wysoce krzywdząca.

 

Ks. dr Wiesław Pęski, pallotyn, budowniczy świątyni Chrystusa Króla Wszechświata w Kijowie, świetny organizator, opiekun Rajdu Katyńskiego na terenie Kijowszczyzny, pasjonat historii Kresów, oddany wiernym duszpasterz, otrzymał 3-letni zakaz wjazdu na Ukrainę (do lutego 2021 r.). Sprawa jawi się jako niezrozumiała i wysoce krzywdząca.

 

 

Ponad 20 lat posługi na Ukrainie

Ks. Pęski wyjechał na Ukrainę prawie zaraz po święceniach kapłańskich w 1996 roku. Najpierw posługiwał w Odessie, a potem przez 2 lata  pod Żytomierzem. Wszędzie okazywał się być dobrym kapłanem, przyciągającym ludzi do Kościoła i sprawnym organizatorem. W Nowym Zawodzie odzyskał plebanię, w Dubowcu udało się kupić dom pod kaplicę, w Bolarce zabezpieczyć działkę pod kaplicą przed przejęciem jej na stację benzynową.

W 1999 roku skierowano go do Kijowa do  parafii „Chrystusa Króla Wszechświata” i na studia w zakresie psychologii na Narodowym Uniwersytecie Pedagogicznym. Kijowska parafia początkowo funkcjonowała w mieszkaniu na 6. Piętrze (w jednym pokoju - sypialnia, w drugim – ołtarz, gdzie odprawiano Mszę Świętą). Potem było pomieszczenie w budynku kultury, zaadaptowane na kaplicę, i kolejne – dla katechez i nauki języka polskiego. W tych warunkach parafia funkcjonowała do września 2008 r., gdy nagle wypowiedziano odnajmowane lokale.

W tym czasie ks. Pęski był już znaną osobą publiczną. Po ukończonych w 2004 r. z wyróżnieniem studiach psychologicznych rozpoczął współpracę z ukraińską państwową stacją telewizyjną „Kultura”, gdzie powstało ponad 30 autorskich programów pod nazwą „Pod znakiem Maryi”. Współpracował też z ze współczesnymi artystami ukraińskimi, którzy podczas organizowanych dla nich plenerów, stworzyli kolekcję 115 obrazów, objętych wspólną nazwą „Świątynie katolickie i pamiątki historyczne oczami artystów ukraińskich”.

W 2007 r. ks. Pęski był inicjatorem Międzynarodowego Sympozjum poświęconego terapii uzależnień i współuzależnień oraz profilaktyce. W tym czasie pisał też pracę doktorską o formowaniu świadomości moralnej młodzieży. Ukończył ją w 2009 roku. Ponadparafialna działalność ks. Pęskiego niewątpliwie ułatwiła mu znalezienie nowego miejsca dla parafii – działki ze starym domkiem i stolarnią, którą wkrótce pallotyni wykupili. Teren uporządkowano i zaadaptowano do potrzeb kościelnych. W 2014 roku rozpoczęto budowę Ośrodka p.w. Chrystusa Króla Wszechświata.

 

Projekt Ośrodka pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Kijowie

Ks. Wiesław Pęski odpowiadał za znajdowanie środków na budowę, jej organizowanie i prowadzenie. W ciągu trzech lat udało się wybudować całą bryłę projektu (1300m2), w głównych zarysach przygotować świątynię, wykończyć i wyposażyć mieszkania dla kapłanów oraz pomieszczenia duszpasterskie. Na wiosnę 2017 r. Ks. Wiesław zaczął mówić o swojej gotowości do głoszenia konferencji i rekolekcji na temat Chrystusa Króla. Ale w tym czasie zaczęły się nieprzewidziane trudności, być może mające źródło w tym, iż ks. Pęski jest polskim patriotą.

 

Troska o kresowe dziedzictwo

Jak napisano na internetowej stronie parafii: „Stoimy przed ogromnym wyzwaniem – mamy wybudować ośrodek parafialny ze świątynią w centrum, gdzie można będzie odradzać katolickie i polskie tradycje Kijowa i zaradzić wielu potrzebom duchowym i kulturalnym „odważnych” i „ukrytych” Polaków w Ukrainie. Historia zobowiązuje. Mamy ten atut, że nasza działka choć jest niewielka, to stanowi własność prywatną i nie budzi niepokojów. Sztuką jest tylko znaleźć Polaków, którzy włączą się w powstanie takiego „Domu Spotkań Polaków”, gdzie można będzie rozwijać się duchowo, odbudowując poczucie swojego udziału we wspaniałych polskich tradycjach Kijowa i Ukrainy”.

W parafii podkreślano zawsze, że Kijów to miasto, w historii którego niemal od początku byli obecni Polacy, katolicy. Poczynając od Rusi Kijowskiej poprzez odrodzenie Kijowa po najazdach tatarskich w XIV w., potem czasy Rzeczpospolitej, gdy powstało m.in. kilka świątyń i klasztorów katolickich, czasy po powstaniu Chmielnickiego, gdy próbowano odrodzić miasto i okres pod imperium rosyjskim, gdy ludność polska odgrywała poważną rolę w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym Kijowa.

Cytuję ze strony internetowej: „Oni byli i są częścią jego wspaniałości i rozkwitu... częścią jego upadków i zniszczeń. Polacy umierali razem z Kijowem i razem z nim się odradzali, nigdy nie stali na uboczu jego dziejów, na odwrót: kochali to miasto, bronili od zniszczeń i tworzyli go”.  Kijów był jednym z najważniejszych ośrodków polskości na dawnych wschodnich ziemiach przedrozbiorowej Polski. Polacy tu stanowili elitę społeczną i intelektualną. Józef Ignacy Kraszewski tak opisywał swoją podróż do Kijowa w II poł. XIX wieku: „Na ulicach... polski język słychać co chwila; we wszystkich magazynach, sklepach, hotelach, restauracjach...; księgarnie polskie są tu ogromne; teatr, choć przyjechał w środku lata, interesy robił dobre; firm polskich mnóstwo...; dzięki pracy i roztropności, dzięki zamożności i solidarności, stanowimy żywioł poważny”.

 

Opieka nad Rajdem Katyńskim

Ks. Pęski był również przyjacielem i opiekunem motocyklistów z Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego w czasie ich pobytów w Kijowie.

Towarzyszył też często motocyklistom w innych miejscach, jak choćby podczas X Zlotu Gwiaździstego "Jasna Góra 2013" im. ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego. W wygłoszonej podczas Mszy Świętej homilii mówił:

"Przybywamy pielgrzymkowo, bo wiemy, że potrzebujemy opieki Matki Bożej. Wiemy, że życie przynosi wiele trudów, wiele niebezpieczeństw, zwłaszcza na motocyklach. Także to mądre i święte, że do niej przybywamy pielgrzymkowo, a nie zabawowo, że pragniemy, by u jej stóp były złożone wszystkie dni sezonu".

 

Ks. W. Pęski i W. Węgrzyn, komandor Rajdu Katyńskiego (już nieżyjący) 2015 r.

W Bykowni, znajdującej się na terenie parafii Chrystusa Króla Wszechświata, celebrując uroczystą Msze Św. dla motocyklistów, podkreślał, iż opieka nad Bykownią to jest wielki zaszczyt, ale też i wezwanie. „Ze wszystkich swoich sił i możliwości będziemy się starać godnie czcić pamięć tych, co tam spoczywają. Będziemy się starać, by o tym miejscu dowiedziało się coraz więcej osób. Pierwsze kroki w tym kierunku już są zrobione. Stworzyliśmy o Bykowni dwa filmy w latach 2005 i 2006, które były transmitowane na ukraińskim państwowym kanale „Kultura”. Mamy nadzieje, że znajdą się ludzie, którzy dzięki nam dowiedzą się o tej zapomnianej Golgocie i swoją pamięcią i modlitwą oddadzą cześć tym, którzy znaleźli tu swój ostatni spoczynek”.

 

Ratunek dla świata w Chrystusie Królu

 Ks. Pęski zawsze podkreśla, że jego działalność organizatorska to tylko służba w budowie Królestwa Chrystusowego na ziemi. Świątynie nie są najważniejsze. Najważniejsze jest, aby Chrystus miał najistotniejsze miejsce w życiu społecznym, co – niestety – nie dzieje się współcześnie. Wprost przeciwnie.

Jak pisał Św. Jan Paweł II: “Jedną z przyczyn gaśnięcia nadziei jest dążenie do narzucenia antropologii bez Boga i bez Chrystusa. Taki typ myślenia doprowadził do tego, że uważa się człowieka za “absolutne centrum rzeczywistości, każąc mu w ten sposób wbrew naturze rzeczy zająć miejsce Boga, zapominając o tym, że to nie człowiek czyni Boga, ale Bóg czyni człowieka. Zapomnienie o Bogu doprowadziło do porzucenia człowieka” i dlatego “nie należy się dziwić, jeśli w tym kontekście otworzyła się rozległa przestrzeń dla swobodnego rozwoju nihilizmu na polu filozofii, relatywizmu na polu teorii poznania i moralności, pragmatyzmu i nawet cynicznego hedonizmu w strukturze życia codziennego”. Podobnie przestrzegał papież Pius XI: “…kiedy zastanawialiśmy się nad najważniejszymi przyczynami tych nieszczęść, jakie przygniatają ludzi i z nimi się zmagają, wówczas otwarcie wskazaliśmy, iż tego rodzaju nawałnica zła nie tylko dlatego nawiedziła świat, ponieważ bardzo wielu ludzi usunęło Jezusa Chrystusa i Jego najświętsze prawo z własnych obyczajów i życia prywatnego, rodzinnego i publicznego; lecz także i w przyszłości nie zajaśnieje pewna nadzieja stałego pokoju między narodami, dopóki tak jednostki, jak państwa stronić będą i zaprzeczać panowaniu Zbawcy Naszego”.

 

Ks. W. Pęski podczas sympozjum nt. Społeczne panowanie Chrystusa Króla

 

Władze polskie powinny pomóc    

Jak podał w oficjalnym komunikacie biskup diecezji kijowsko-żytomierskiej Witalij Krywicki, władze Ukrainy zarzucają księdzu W. Pęskiemu „regularne wypowiedzi antyukraińskie”. Podkreślił, że przykry jest fakt, że o zakazie wjazdu na Ukrainę zarówno Kościół, jak i sam zainteresowany dowiedzieli się dopiero z mediów

Stanowisko władz jest całkowicie niezrozumiałe.  Zarzut antyukraińskich wypowiedzi księdza jest po prostu kłamstwem. Ks. Pęski służył i budował na Ukrainie z ogromnym zaangażowaniem ponad 20 lat. Zawsze podkreślał, jak wspaniałych miał parafian i jak ceni sobie ludzi, z którymi studiował bądź współpracował w sprawach publicznych. W jego wypowiedziach nie tylko nie sposób doszukać się akcentów antyukraińskich, ale charakteryzuje je wręcz ogromna serdeczność i troska o ukraińskie społeczeństwo, zmagające się przecież z wieloma trudnościami.

 

Być może historia Kresów się powtarza, być może zarzucanie ks. Pęskiemu antyukraińskości jest – niestety - potwierdzeniem tego, że Polacy na Ukrainie nie mogą się czuć bezpiecznie. Polskie władze nie powinny być bezczynne wobec zakazu wjazdu ks. Pęskiego na teren Ukrainy.

 

Artykuł opublikowałam w kwietniowym "Aspekcie Polskim"

Aspekt Polski, Nr 243, kwiecień 2018, str. 4

KOMENTARZE

 • Komu przeszkadza?
  Przecież odpowiedź jest w notce - banderowcom, popom grekokatolickim, Ukraińcom jako takim też. Tak samo jak przeszkadza im Cerkiew Wszech Rusi pod patronatem moskiewskim. Ukraina chce mieć swoje państwo, czyste pod względem religijnym, rasowym i poglądowym.
  Ukraina ponad wsje.
 • @lorenco 21:54:23
  A zatem pytanie było retoryczne?
 • Bo "tam" przeszkadza wszystko co polskie...z wyjątkiem walizki z polskimi 4 mld zł/zabranymi Polakom/, uzbrojenia,i pozostałymi
  datkami m.in. dla Nowaka na drogi ukraińskie, wsparciem dla firm ukraińskich i obiecana odbudową Donbasu części pod ukr. kontrolą
  Nie polski MSZ i rząd Polakom na Ukrainie.....nie pomoże,!!musi pomagać Ukraińcom w Polsce...

  Zgodnie w założeniami widoczne jest wyraźnie, że Polacy i polskość mają znikać z Ukrainy. Odwrotnie niż w Polsce,ukraińska diaspora ma się prężnie przy pomocy polskich władz rozwijać i zwiększać.


  Ksiądz Pęski to nie pierwszy kapłan polski, który doświadczył "przyjaźni" tamże!!

  Wcześnie biskup Mokrzycki był szykanowany i żądano jego wydalenia!!

  http://www.radiomaryja.pl/informacje/ukraina-kolejne-ataki-ks-abp-mokrzyckiego/


  Kościoły też podlegają "depolonizacji"
  Przepiękny kościół, zabytek.
  Niszczejący unikalny kościół w Podhorcach z lotu ptaka.
  Kościół św. Józefa i Podwyższenia Krzyża Św. w Podhorcach (obwód lwowski)
  Oprócz świątyni, na filmie pokazano zamek w Podhorcach, który jest jedną z atrakcji architektonicznych regionu i kraju.

  Zamek w Podhorcach został zbudowany dla polskiego magnata, starosty perejasławskiego, wojewody sandomierskiego Aleksandra Koniecpolskiego w latach 1637-1640. Świątynię wzniesiono w latach 1752-1766 przy osobistym udziale hetmana wielkiego Wacława Rzewuskiego.
  Wszystkie najpiękniejsze budowle na Ukrainie zbudowali Polacy!
  za wschodnik.pl
  https://youtu.be/LsbE9Lbo-xI

  Kościół św.Marii Magdaleny we Lwowie przy ul.Bandery 5

  Była umowa że:
  W Przemyślu przekazano Cerkwi Grekokatolickiej kosciół za czasów zaborów odebrany Polskim zakonnikom przez Austriaków i przekazany Cerkwi Grekokatolickiej.
  Z kolei w Lwowie kościół Św. Magdaleny miał być przekazany Polakom.


  Ale gdzie tam!!!w środku portrety Bandery i Szeptyckiego.

  https://kresy.pl/wydarzenia/lwow-kosciele-sw-marii-magdaleny-zdjeto-portrety-bandery-szeptyckiego/


  No cóż polski MSZ i władze są jaz zawsze i zwykle ... bezradne....
  Ale nie wszędzie!!!jak trzeba "ukarać Polaka który zerwał ukraińską flagę z polskiej szkoły to nie są!!Bo jak wiadomo na polskich szkołach maja wisieć ukraińskie flagi!!


  Ciekawe jakie kary za antypolskość???Żadnych!!!!za to nagrody, dotacje!!!

  Ten bandzior poniżej,nawet nie wiem czy został deportowany na Ukrainę, żeby polski podatnik nie musiał płacić 2000 zł miesięcznie na jego utrzymanie.


  http://telewizjarepublika.pl/ukrainiec-rzucil-sie-na-bezbronne-polskie-kobiety-i-grozil-drugim-wolyniem,63238.html

  Ten poniżej....dostał dotację na Związek Ukrainców w Polsce.Zabrane środki z naszych podatków!!

  http://wolnosc24.pl/2017/04/28/prezes-zwiazku-ukraincow-w-polsce-grozi-nam-drugim-wolyniem-tymczasem-ukrainski-ipn-delegalizuje-105-polskich-pomnikow/


  Zastraszali nawet Wołyniem 90 letniego Powstańca w Warszawie.
  I CO??????

  https://wpolityce.pl/polityka/355410-tak-wyrzucano-powstanca-warszawskiego-z-kamienicy-przy-poznanskiej-14-i-zastraszano-lokatorow-swiadek-przed-kw-bedziecie-mieli-wolyn  Te samiutkie błędy jak przed wojną popełniał na Wołyniu,wojewoda Józefski, i skutek będzie ten sam!!

  Dziwne że nas poniewierają na świecie??NIEEEE!!
  Dziwne, że był Wołyń??NIEEE
 • @Rebeliantka 21:57:28
  Bardzo ważne pytanie, ja odniosłem się do niego jako, że trochę interesuję się tym tematem, jednak taka notka jest bardzo potrzebna i za nią postawiłem ocenę 5*. Piszemy często o historii, zbrodniach na Wołyniu, jednak to co się dzieje dzisiaj na Ukrainie jest coraz bardziej ukrywane i mataczone.
 • @lorenco 22:14:08
  Słuszna konstatacja. Dziękuję.
 • @trojanka 22:07:50
  Dzięki za cenne uzupełnienia.
 • @trojanka 22:07:50
  "Kościół św.Marii Magdaleny we Lwowie przy ul.Bandery 5' - w tym zdaniu jest wszystko.
 • @trojanka 22:07:50
  Czyli ,odgrażanie się drugim Wołyniem już weszło na stałe do kanonu przyjacielskich stosunków ukraińsko polskich.
  Zawsze podkreślam ,ze nie dotyczy to całego narodu ukraińskiego, ze 20% jest normalnych!!
  reszta maszeruje i świętuje rocznice powstania SS Gazlizien!!Ci z Polski także!

  Tegoroczny film z obchodów juz sprytnie zablokowali, tylko do oglądu u siebie.
  https://kresy.pl/wydarzenia/ukraincy-uczcili-pamiec-ss-galizien-w-mundurach-ss-i-pod-flagami-oun-upa-video-foto/

  https://kresy.pl/wydarzenia/dzialacz-zwiazku-ukraincow-w-polsce-na-marszu-ku-czci-ss-galizien-we-lwowie-foto/

  https://www.prawdaobiektywna.pl/swiat/ukraina-swietuje-rocznice-utworzenia-ss-galizien-4610.html
 • @trojanka 22:22:36
  Ksiądz Pęski też podkreśla, że miał bardzo dobre stosunki ze swoimi parafianami, przyjaciółmi z uniwersytetu i wieloma innymi środowiskami.
 • @trojanka 22:22:36
  Oj, oni ci biedni Ukraińcy, potomkowie faraonów: oni tylko swoje nagromadzone od lat frustracje odreagowują będąc pod butem Moskali tyle się nacierpieli! A Moskale bezczelni powiedzieli STOP! Nie będzie już pożyczek na wieczne nieoddanie, kradzieży gazu, ropy z rur, dotowania siermiężnych zakładów i rolnictwa. Nie będzie 3 mld. dolarów rocznie za przesył gazu na Zachód! Pieniążków lekkich i przyjemnych do przytulenia bez żadnej większej pracy przez oligarchów ukraińskich i różnych spółek Bidenów czy Kwaśniewskich!
  A jak my im powiemy STOP, będziemy ich wrogami jak Moskale.
  Historia kołem się toczy.
 • @lorenco 22:48:23
  My, czyli naród już dawno powiedzieliśmy STOP.Chyba się domyślasz jaki byłby wynik referendum, gdyby zapytać Polaków zadłużonych niebotycznie od młodych po emerytów.....czy chcą finansować Ukrainę , kosztem wielu palących potrzeb narodu polskiego.Np. lecznictwa, opieki nad starszymi poprawy sytuacji finansowej emerytów.
  I czy chcą wspierać politykę ukraińską pozwalająca i popierającą marsze ku czci ideologów "czystej nacji"ukraińskiej...i ich cyngli oraz miejscowej ludności ukraińskiej,czyli rzeźników Polaków. Bandery,Szuchewycza, Klaczkiwskij czyli rzeźnika Wołynia przy udziale miejscowej ludności ukraińskiej.
  To znaczy co?/mamy płacić podatki na wydatki ukraińskie i popierać gloryfikowanie Bandery, Szuchewycza,i resztę morderców, jak rozumiem!!!
  Ciekawe, jak się czuja Kresowianie, ci którzy cudem przeżyli, patrząc nierzadko na śmierć swoich bliskich w mękach!!
  I z tą trauma żyją cały czas!!
  W mojej Rodzinie był taki jej członek.Do końca życia, spal z tobołkiem z chlebem koło łóżka i krzesłem do ucieczki przy oknie.Na słowo "Wołyń" czy UPA , robił się biały jak papier!!
  Tak jak Twoja Rodzina!!

  Mam nadzieję, że lokalni działacze patrioci, przed wyborami na jesieni, będą pytali kandydatów na ten temat i wiedzieli kogo wykosić!!
  Mam nadzieję że Przemyśl zrezygnuje z obecnego prezydenta!
 • @Rebeliantka 21:57:28
  Pytanie było retoryczne. Ukrainą rządzi żydo-komuna, ta lokalna przy żłobie, oraz ta międzynarodowa (żydo-amerykańska).
  Polacy, którzy mają wszelkie powody ku temu, nie protestują. Dlaczego? „Polakom obrzezano mózgi.” - jak napisał autochton Jarek Ruszkiewicz SL 15.02.2018 22:36:04
 • @Zdzich 04:29:28
  Nie wszyscy Polacy mają "obrzezane mózgi" ;)
 • @Rebeliantka 11:15:33
  To, że ludzie mogą być różni, nie jest akceptowane przez liderów opinii sieci.
  Co jest źródłem ich impotencji dla trudów dobrosąsiedztwa.
 • @Andrzej Madej 11:45:25
  :)
 • Gościliśmy księdza Pęskiego
  w Chicago kilka razy. Dał się poznać tu jako człowiek godny dużego podziwu i wielkiego szacunku.
  Ten zakaz to przykład podłości szowinizmu ukraińskiego.
  Bez Ks. Pęskiego zakończenie budowy tej wspaniałej świątyni stoi pod znakiem zapytania.
  Należy zrobić wszystko aby rząd polski spowodował odwołanie tego zakazu. Chicagowska Polonia na pewno podejmie akcje w tej sprawie.
 • @Casey 16:13:17
  "Należy zrobić wszystko aby rząd polski spowodował odwołanie tego zakazu. " - nie ma takiej opcji aby cokolwiek i ktokolwiek coś wskórał w tym temacie. Może co najwyżej ambasada USA w Kijowie, lecz na pewno to jest dla jankesów sprawa nieistotna.
 • @Casey 16:13:17
  Wspaniale! To bardzo dobra inicjatywa.
 • @lorenco 16:43:25
  Niezależnie od obaw trzeba podjąć wszelkie działania.
 • @Rebeliantka 17:35:03
  Oczywiście, że tak. Kto nie działa i nie spróbuje, ten jest bezwolny.
  Jednak - "władze Ukrainy zarzucają księdzu W. Pęskiemu „regularne wypowiedzi antyukraińskie”"
  To jest tam tak Rebeliantko, jakby Cię mafiozo pocałował, o ile wiesz o co chodzi.
  Niech lepiej ksiądz na razie siedzi u nas, w domu, w Polsce.
 • @lorenco 17:59:20
  Wiem, czym jest pocałunek śmierci, ale ks. Pęski nie jest - zdaje się - strachliwy. Poza tym, on naprawdę ma wielu przyjaciół na Ukrainie i był i jest tam ceniony i lubiany.
 • @Rebeliantka 18:23:57
  Życzę zatem księdzu szczęścia.
 • Krótkie resume
  Czas na małe posumowanie dyskusji.
  Nie ma żadnej ekwiwalentności w relacjach między Ukrainą i Polską.
  To jest i niekorzystne i ryzykowne dla nas. Bezczynność polskiej władzy będzie skłaniała do coraz ostrzejszych jej ocen.
  Co władza z tym zrobi? Zobaczymy. Cieszy, że amerykańska Polonia, która współfinansowała świątynię w Kijowie, zapowiada podjęcie stanowczych kroków.
 • @lorenco 16:43:25
  Zobaczymy!
 • @Rebeliantka 18:36:09
  Mam wrażenie, że list 57 Kongresmenów USA z 25 kwietnia 2018, już studzi zapał do banderyzacji Ukrainy.

  http://si.neon24.pl/post/143459,nie-banderowska-ukraina-21

  To tu, to tam.
 • @Andrzej Madej 08:10:07
  Thx za link.
 • @Rebeliantka 13:29:58
  :)

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

ULUBIENI AUTORZY

więcej