Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
352 posty 11270 komentarzy

Bona diagnosis, bona curatio. Bez Boga ani do proga.

Rebeliantka - Zna się na zarządzaniu. Konserwatystka. W wieku średnim, ale bez oznak kryzysu. Nie znosi polityków mamiących ludzi obietnicami bez pokrycia (fumum vendere – dosł.: sprzedających dym). Współzałożycielka Konfederacji Rzeczpospolitej Blogerów

Praworządność po poznańsku - Michalkiewicz i Sąd Okręgowy

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Oto sprawiedliwość po poznańsku: ponad 170 000 tysięcy wyegzekwowali błyskawicznie, od listopada nie zdołali rozpatrzyć sprzeciwu od wyroku.

W notce opisałam, jak Sąd Okręgowy w Poznaniu obciążył Michalkiewicza kwotą 150.000 zł na rzecz Ż.K. - ofiary pedofila, która poczuła się urażona komentarzem Michalkiewicza do wyroku zasądzającego odszkodowanie na rzecz Ż.K. od zakonu.  Przypomnijmy fakty:

W dniu 30 sierpnia 2019 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu I Wydział Cywilny zasądza na rzecz Ż.K. kwotę 150.000 zł (sł: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 4 lipca 2019 roku do dnia zapłaty z tytułu naruszenia jej dóbr osobistych w postaci dobrego imienia oraz godności, co miało nastąpić poprzez wypowiedzi Michalkiewicza na temat Ż.K. w okresie po 2 października 2018 r

Ponadto zasądza: kwotę 15.078,48 zł (słownie: piętnaście tysięcy siedemdziesiąt osiem złotych 48/100), w tym:

 • kwotę 8.100, - zł jako zwrot opłat sądowych od pozwu,
 • kwotę 6.120, – zł jako zwrot wynagrodzeń pełnomocnika powódki,
 • kwotę 17, - zł jako zwrot opłaty skarbowej od pełnomocnictwa
 • oraz kwotę 841,48 zł jako zwrot wydatków.

Orzeczenie jest prawomocne od dnia 15.10.2019 r.

Źródło(link is external)

Michalkiewicz nie otrzymał zawiadomienia o rozprawie, wyrok został wydany jako zaoczny. Sąd uznał, iż pozwany, chociaż nie odebrał kierowanej do niego korespondencji, był prawidłowo wezwany na rozprawę w trybie awiza.

Michalkiewicz podaje, że korespondencja sądowa była kierowana na niewłaściwy adres.

W wyroku nie określono jakie dokładnie wypowiedzi i gdzie wygłoszone miały naruszyć dobra osobiste Ż.K.

Sąd Okręgowy w Poznaniu uznał, że jest właściwy miejscowo do rozpoznania sprawy, gdyż tak zaproponował pełnomocnik powódki - mecenas Jarosław Głuchowski, podnosząc, iż miał miejsce czyn niedozwolony i to w okręgu poznańskim. Ubocznie trzeba zaznaczyć, że ani powódka, ani pozwany nie mieszkają w okręgu poznańskim.

Michalkiewicz dowiedział się o wyroku 14 listopada 2019 r., gdy stwierdził, że komornik "wyczyścił" jego konta bankowe i uzyskał informacje, że jest prowadzona egzekucja sądowa na rzecz Ż.K.

Źródło(link is external)

Michalkiewicz wystąpił w listopadzie o doręczenie mu wyroku zaocznego i wniósł od niego sprzeciw, wnioskując jednocześnie o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu. Przelał też opłatę w wysokości 4050 złotych, wymaganą zgodnie z przepisami od sprzeciwu.

Do dnia dzisiejszego sprzeciw nie został rozpoznany.

W dniu 10 lutego 2020 r. Michalkiewicz otrzymał Postanowienie Komornika Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Mateusza Stanisława Borek o zakończeniu egzekucji.

Zgodnie z w/w Postanowieniem od dłużnika wyegzekwowano z kont bankowych i świadczenia emerytalnego ZUS kwotę 170 938,40 zł, w tym:

 • Koszty uzyskania dokumentów lub informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania (art. 6.7 ukk) 90,73 zł.
 • Koszty doręczenia korespondencji (art.6.8 ukk) 56,72 zł
 • Opłata stosunkowa 10 % na rzecz komornika  (art. 27. 1 ukk) 16 938, 80 zł
 • Koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egz. 1350,00 zł

Źródło(link is external)

------------------------------------------------

Bez komentarza.Źródło: https://niepoprawni.pl/blog/rebeliantka/praworzadnosc-po-poznansku-michalkiewicz-i-sad-okregowy

©: autor tekstu w serwisie Niepoprawni.pl | Dziękujemy! :). <- Bądź uczciwy, nie kasuj informacji o źródle - blogerzy piszą za darmo, szanuj ich pracę.

W notce opisałam, jak Sąd Okręgowy w Poznaniu obciążył Michalkiewicza kwotą 150.000 zł na rzecz Ż.K. - ofiary pedofila, która poczuła się urażona komentarzem Michalkiewicza do wyroku zasądzającego odszkodowanie na rzecz Ż.K. od zakonu. Przypomnijmy fakty:

 

W dniu 30 sierpnia 2019 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu I Wydział Cywilny zasądza na rzecz Ż.K. kwotę 150.000 zł (sł: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 4 lipca 2019 roku do dnia zapłaty z tytułu naruszenia jej dóbr osobistych w postaci dobrego imienia oraz godności, co miało nastąpić poprzez wypowiedzi Michalkiewicza na temat Ż.K. w okresie po 2 października 2018 r

 

Ponadto zasądza: kwotę 15.078,48 zł (słownie: piętnaście tysięcy siedemdziesiąt osiem złotych 48/100), w tym:

 

   kwotę 8.100, - zł jako zwrot opłat sądowych od pozwu,

   kwotę 6.120, – zł jako zwrot wynagrodzeń pełnomocnika powódki,

   kwotę 17, - zł jako zwrot opłaty skarbowej od pełnomocnictwa

   oraz kwotę 841,48 zł jako zwrot wydatków.

 

Orzeczenie jest prawomocne od dnia 15.10.2019 r.

 

Źródło (link is external)

 

Michalkiewicz nie otrzymał zawiadomienia o rozprawie, wyrok został wydany jako zaoczny. Sąd uznał, iż pozwany, chociaż nie odebrał kierowanej do niego korespondencji, był prawidłowo wezwany na rozprawę w trybie awiza.

 

Michalkiewicz podaje, że korespondencja sądowa była kierowana na niewłaściwy adres.

 

W wyroku nie określono jakie dokładnie wypowiedzi i gdzie wygłoszone miały naruszyć dobra osobiste Ż.K.

 

Sąd Okręgowy w Poznaniu uznał, że jest właściwy miejscowo do rozpoznania sprawy, gdyż tak zaproponował pełnomocnik powódki - mecenas Jarosław Głuchowski, podnosząc, iż miał miejsce czyn niedozwolony i to w okręgu poznańskim. Ubocznie trzeba zaznaczyć, że ani powódka, ani pozwany nie mieszkają w okręgu poznańskim.

 

Michalkiewicz dowiedział się o wyroku 14 listopada 2019 r., gdy stwierdził, że komornik "wyczyścił" jego konta bankowe i uzyskał informacje, że jest prowadzona egzekucja sądowa na rzecz Ż.K.

 

Źródło (link is external)

 

Michalkiewicz wystąpił w listopadzie o doręczenie mu wyroku zaocznego i wniósł od niego sprzeciw, wnioskując jednocześnie o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu. Przelał też opłatę w wysokości 4050 złotych, wymaganą zgodnie z przepisami od sprzeciwu.

 

Do dnia dzisiejszego sprzeciw nie został rozpoznany.

 

W dniu 10 lutego 2020 r. Michalkiewicz otrzymał Postanowienie Komornika Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Mateusza Stanisława Borek o zakończeniu egzekucji.

 

Zgodnie z w/w Postanowieniem od dłużnika wyegzekwowano z kont bankowych i świadczenia emerytalnego ZUS kwotę 170 938,40 zł, w tym:

 

   Koszty uzyskania dokumentów lub informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania (art. 6.7 ukk) 90,73 zł.

   Koszty doręczenia korespondencji (art.6.8 ukk) 56,72 zł

   Opłata stosunkowa 10 % na rzecz komornika (art. 27. 1 ukk) 16 938, 80 zł

   Koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egz. 1350,00 zł

 

Źródło (link is external)

 

------------------------------------------------

 

Bez komentarza.

 

 

 

W notce rebeliantka.neon24.pl/post/152122,jak-sad-pozbawil-michalkiewicza-moznosci-obrony-praw opisałam, jak Sąd Okręgowy w Poznaniu obciążył Michalkiewicza kwotą 150.000 zł na rzecz Ż.K. - ofiary pedofila, która poczuła się urażona komentarzem Michalkiewicza do wyroku zasądzającego odszkodowanie na rzecz Ż.K. od zakonu. Przypomnijmy fakty: 

W dniu 30 sierpnia 2019 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu I Wydział Cywilny zasądza na rzecz Ż.K. kwotę 150.000 zł (sł: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 4 lipca 2019 roku do dnia zapłaty z tytułu naruszenia jej dóbr osobistych w postaci dobrego imienia oraz godności, co miało nastąpić poprzez wypowiedzi Michalkiewicza na temat Ż.K. w okresie po 2 października 2018 r

Ponadto zasądza: kwotę 15.078,48 zł (słownie: piętnaście tysięcy siedemdziesiąt osiem złotych 48/100), w tym:

 •    kwotę 8.100, - zł jako zwrot opłat sądowych od pozwu,
 •    kwotę 6.120, – zł jako zwrot wynagrodzeń pełnomocnika powódki,
 •    kwotę 17, - zł jako zwrot opłaty skarbowej od pełnomocnictwa
 •    oraz kwotę 841,48 zł jako zwrot wydatków.

Orzeczenie jest prawomocne od dnia 15.10.2019 r.

Źródło

Michalkiewicz nie otrzymał zawiadomienia o rozprawie, wyrok został wydany jako zaoczny. Sąd uznał, iż pozwany, chociaż nie odebrał kierowanej do niego korespondencji, był prawidłowo wezwany na rozprawę w trybie awiza.

Michalkiewicz podaje, że korespondencja sądowa była kierowana na niewłaściwy adres.

W wyroku nie określono jakie dokładnie wypowiedzi i gdzie wygłoszone miały naruszyć dobra osobiste Ż.K.

Sąd Okręgowy w Poznaniu uznał, że jest właściwy miejscowo do rozpoznania sprawy, gdyż tak zaproponował pełnomocnik powódki - mecenas Jarosław Głuchowski, podnosząc, iż miał miejsce czyn niedozwolony i to w okręgu poznańskim. Ubocznie trzeba zaznaczyć, że ani powódka, ani pozwany nie mieszkają w okręgu poznańskim.

Michalkiewicz dowiedział się o wyroku 14 listopada 2019 r., gdy stwierdził, że komornik "wyczyścił" jego konta bankowe i uzyskał informacje, że jest prowadzona egzekucja sądowa na rzecz Ż.K.

Źródło

Michalkiewicz wystąpił w listopadzie o doręczenie mu wyroku zaocznego i wniósł od niego sprzeciw, wnioskując jednocześnie o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu. Przelał też opłatę w wysokości 4050 złotych, wymaganą zgodnie z przepisami od sprzeciwu.

Do dnia dzisiejszego sprzeciw nie został rozpoznany.

W dniu 10 lutego 2020 r. Michalkiewicz otrzymał Postanowienie Komornika Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Mateusza Stanisława Borek o zakończeniu egzekucji.

Zgodnie z w/w Postanowieniem od dłużnika wyegzekwowano z kont bankowych i świadczenia emerytalnego ZUS kwotę 170 938,40 zł, w tym koszty postępowania egzekucyjnego 18 441,25 zł, na co złożyły się:

 •     Koszty uzyskania dokumentów lub informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania (art. 6.7 ukk) 90,73 zł.
 •    Koszty doręczenia korespondencji (art.6.8 ukk) 56,72 zł
 •    Opłata stosunkowa 10 % na rzecz komornika (art. 27. 1 ukk) 16 938, 80 zł
 •    Koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egz. 1350,00 zł

 Źródło

 

------------------------------------------------

 

Bez komentarza.

KOMENTARZE

 • Dowód polskości
  To chyba mamy dość mocny dowód na to, że Michalkiewicz jest Polakiem.
 • @krzysiekniepieklo 16:20:40
  Można wysunąć i taki wniosek.
 • Zachęcam do wysłuchania....
  relacji o prawdziwym rozmiarze pedofilii i to tej najbardziej okrutnej bo sadystycznej cielesnej i psychicznej :
  https://www.youtube.com/watch?v=19ZIsjsE4P4&t=1686s

  Główne centrum tego zbrodniczego procederu z całą pewnością nie jest zlokalizowane w Kościele.
  Takie pokazowe wyroki mają za zadanie wytworzenie w opinii publicznej tego właśnie mylnego pojęcia o lokalizacji centrum pedofilii w Kościele
 • @Jan Paweł 16:53:57
  Dokładnie tak. Cenne uzupełnienie, dziękuję.
 • Unikać banków jak zarazy
  Wtedy będą myśleć dwa razy
  Gdy nie będzie kasy to znikną
  A ludzie do życia przywykną
  Pozdrawiam
  Szczęść Boże
  Ps. źródło zdziczenia tu się zaczyna
  https://www.youtube.com/watch?v=csm9qKKnwu4
 • @JAM.M 17:18:09
  Serdecznie dziękuję za link. To jest bardzo ważny film.

  Z Panem Bogiem
 • @JAM.M 17:18:09
  Dobrze kombinujesz JAM.M

  Ap 18
  9 I będą płakać i lamentować nad nią królowie ziemi,
  którzy nierządu z nią się dopuścili i żyli w przepychu,
  kiedy zobaczą dym jej pożaru.
  10 Stanąwszy z daleka ze strachu przed jej katuszami, powiedzą:
  "Biada, biada, wielka stolico,
  Babilonie, stolico potężna!
  Bo w jednej godzinie sąd na ciebie przyszedł!"
  11 A kupcy ziemi płaczą i żalą się nad nią,
  bo ich towaru nikt już nie kupuje:
  12 towaru - złota i srebra,
  drogiego kamienia i pereł,
  bisioru i purpury,
  jedwabiu i szkarłatu,
  wszelkiego drewna tujowego i przedmiotów z kości słoniowej,
  wszelkich przedmiotów z drogocennego drewna, spiżu, żelaza, marmuru,

  Trzeba tylko ze szczegółami ustalić, na czym ta nierządnica zarabia i odciąć ją od tych dochodów. Nie kupować sobie "Sprawiedliwości" i nie brać srebrników. (nie sprzedawać brata)
 • Sądy to groźna broń
  w kosmatych łapkach na jednostronnej wojnie czarciego pomiotu z ludźmi stworzonymi przez Boga - a wszystko to pod kloszem tzw. demonkratury.
 • Luto nienawidzę III RP
  więc im bardziej pokazuje swoją dzikość tym bardziej odczuwam coś na kształt szaden frojde.
  Adwokatowi który bronił "księzy pedofili" izba adwokacka zakazała wykonywania zawodu.A teraz biora na tapetę jego żonę.
  Kuźwa! cywilizacja łacińska całą gębą!
  Dotychczas prawo do obrony miał najgorszy nawet zbrodniarz.To podstawowa zasada prawa rzymskiego.
  Niech lepiej skasują to państwo nim jego instytuty przekształcą nas w ludożerców.

  " Bronił księży pedofilów. Zakaz wykonywania zawodu dla "Adwokata Diabła" "
  https://wroclaw.onet.pl/mecenas-broniacy-ksiezy-pedofilow-skazany/9dk22e8
 • @ikulalibal 19:01:04
  Tak. Tego państwa prawników nie da się naprawić.
 • @demonkracja 18:30:51
  Zgoda.
 • @ikulalibal 19:01:04
  Zaiste nie rozumiem dlaczego Wielce Szanowny Pan @Ikulalibal się dziwi?

  Przeca to najprzedniejszy objaw FASZYZMU.

  A faszyzm to zawirowanie demokracji na drodze do komunizmu-bronsztajnizmu, spowodowane nieuniknionym bankrutowaniem (ekonomicznym i ideowym - kłamstwa wychodzą na jaw) owej demokracji.

  Gdy demokracja obleka się w faszyzm - a od czasu do czasu musi, żeby nie zdechnąć samoistnie - to ma w dupie ideały, "wartości", i wielkie słowa.
  Wszak pustynny demon-ludobójca obiecał całą Ziemię demokratom, żeby ją sobie czynili poddaną i wszystko, co na niej jest.
  Gdy teatralna scenografia, wraz ze sceną i widownią zaczynają się palić z powodu niepohamowanej chciwości dyrektora teatru, to maska spada...
 • @Kmieć 19:32:04
  Pana głos nie jest dla mnie zrozumiały. Nie czuję się zresztą zobligowana do odpowiedzi, bo nie jest do mnie skierowany.
 • @Rebeliantka 19:39:37
  Czego w moim wpisie Pani raczyła nie zrozumieć?
  Proszę wskazać a postaram się Panią objaśnić.
 • @Kmieć 19:42:02
  Np. Kim ma być ten pustynny demon-ludobójca?
 • @Rebeliantka 19:48:18
  //Np. Kim ma być ten pustynny demon-ludobójca?//

  Pisma Szanowna Pani nie czytała. Oparła się na odpowiedniku Talmudu, czyli na Katechizmie.
  Rozumiem. Już rozumiem.

  P.S. Niech mi Pani wybaczy, że zbrukałem słowiańszczyzną Jej koszerny zaułek. Zapomniałem, że paninego tu miejsca miałem już nie kalać.
  Wszak na jego koszerności ujma by się stała.
  Proszę uniżenie o wybaczenie.
  Niech mnie wytłumaczy, że zwróciłem się tu do mojego intelektualnego Przewodnika, W.Sz.P. @Ikulabilala.
  Już umykam, żeby swoim gojskim bytem nie brukać tutejszego cymes miejsca.
 • @Kmieć 20:02:21
  To dobrze, że Pan opuszcza mój blog. Bo te bzdury o katechizmie, jako rzekomym odpowiedniku Talmudu, koszernym zaułku, etc., dowodzą albo Pańskiej skrajnej niekompetencji, albo skrajnego cynizmu.

  Żegnam.
 • To norma.
  Znajomemu zabrali kilkanaście tysięcy, a nie był to jego dług. Najpierw komornik wszedł mu na konto, a dopiero po tygodniu dostał pismo od komornika
 • @Wican 20:12:34
  A powinien najpierw wezwać do dobrowolnej zapłaty.
 • @Rebeliantka 20:15:31
  Ponoć nie muszą. Rozprawy są zaoczne i nie ma szans na obronę. A komornik przychodzi już z orzeczeniem sądowym. Można sie odwoływać, ale on odeśle do banku
 • @Wican 20:31:12
  Tak było w przypadku bte, które już zniknęło z systemu prawnego.

  Tryb postępowania dla pierwszej czynności egzekucyjnej wynika z art. 805 kpc.

  Art. 805. Obowiązki komornika przy pierwszej czynności egzekucyjnej
  § 1. Przy pierwszej czynności egzekucyjnej doręcza się dłużnikowi zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, z podaniem treści tytułu wykonawczego i wymienieniem sposobu egzekucji oraz z pouczeniem o możliwości, terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności, a także sporządzony przez organ egzekucyjny odpis tytułu wykonawczego albo zweryfikowanego przez komornika dokumentu, o którym mowa w art. 797 wniosek o wszczęcie egzekucji lub żądanie przeprowadzenia egzekucji § 3.Komornik poucza dłużnika również o treści przepisów działu V tytułu I części trzeciej oraz prawie i sposobie złożenia wniosku o ograniczenie egzekucji, a także o treści art. 52a obsługa rachunku rodzinnego i art. 54 ochrona środków pieniężnych na rachunkach bankowych przed zajęciem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, z późn. zm.) oraz art. 13g obsługa rachunku rodzinnego ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2386 i 2243 oraz z 2019 r. poz. 326, 730, 875 i 1018) i sposobie realizacji uprawnień wynikających z tych przepisów.
 • @Rebeliantka
  30 lat za póżno , Strzembosz zatrzymał dekomunizację w sądach , a Pis jako gamoniowate niedojdy zrobił z tym , takie swoiste " neverending story " Układ jak widać ma się dobrze . Salute .
 • rabunek sądowy
  Opisana historia to rabunek sądowy pod przykrywką prawa, w czystej postaci. Za coś takiego, za manipulacje prawem, sędzia powinien trafić za kraty na długie lata. Jednak postępowanie dyscyplinarne jest stosowane jedynie w stosunku do nie-swoich, zagrażających władzy PiS'u. Co na to naczelny szeryf RP? Sprawa ewidentnie nie jest wystarczająco medialna aby się nią zajął.
 • @Bogdan Goczyński 22:49:30
  Akurat w Polin , Waszmość dostanie odwrotnie . Taki magdalenkowy dill . Salute .
 • @Repsol 22:39:01
  Dobrze ujęte: "niekończąca się historia".
 • @Bogdan Goczyński 22:49:30
  Szeryf ma "ważniejsze sprawy" na głowie. Jak mówił niedawno w Radiu Maryja nie ma dość kadr, by zajmować się "sprawami indywidualnymi".

  Koncentruje się na ściganiu mafiozów okradających budżet.
 • @krzysiekniepieklo 17:38:31
  Nic nie kombinuję, tylko otwieram oczy
  Zły ludzi w niesamowity sposób zaskoczył
  Nęci ich mamoną, za którą nic nie kupią
  Worek papieru na kartę zmienią i złupią
  Pozdrawiam
  Szczęść Boże
 • @Rebeliantka 20:46:02
  Wszystko dostał. Ale po tym, jak mu komornik wszedł na konto.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

ULUBIENI AUTORZY

więcej