Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
352 posty 11270 komentarzy

Bona diagnosis, bona curatio. Bez Boga ani do proga.

Rebeliantka - Zna się na zarządzaniu. Konserwatystka. W wieku średnim, ale bez oznak kryzysu. Nie znosi polityków mamiących ludzi obietnicami bez pokrycia (fumum vendere – dosł.: sprzedających dym). Współzałożycielka Konfederacji Rzeczpospolitej Blogerów

Apel wybitnych hierarchów w sprawie pandemii

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Ze względu na rangę sprawy zamieszczam w całości Apel do wiernych katolików i ludzi dobrej woli wystosowany przez wybitnych hierarchów Kościoła Katolickiego.

 

   APEL DO KOŚCIOŁA I DO ŚWIATA

   do wiernych Katolików i ludzi dobrej woli

   Veritas liberabit vos.

   J 8, 32

    W obliczu poważnego kryzysu, my, Duszpasterze Kościoła Katolickiego, na mocy udzielonego nam mandatu, uważamy za naszą świętą powinność skierowanie Apelu do naszych Współbraci w Episkopacie, do Kleru, Zakonników, świętego Narodu Bożego i do wszystkich ludzi dobrej woli. Nasz Apel został podpisany także przez intelektualistów, lekarzy, adwokatów, dziennikarzy i przedsiębiorców, którzy zgadzają się z jego treścią, i może być podpisany przez wszystkich, którzy zechcą się do niego przyłączyć.

    Fakty wykazały, że pod pretekstem epidemii COVID-19 w wielu przypadkach zostały naruszone niezbywalne prawa obywateli przez ograniczanie w sposób nieproporcjonalny i nieuzasadniony ich podstawowej wolności, w tym również korzystania z wolności kultu, wypowiedzi i przemieszczania się. Zdrowie publiczne nie powinno i nie może stać się usprawiedliwieniem dla deptania praw milionów osób na całym świecie, nie mówiąc już o zwolnieniu władz cywilnych z obowiązku podejmowania działań dyktowanych mądrością i mających na celu wspólne dobro; jest to tym prawdziwsze, im większe są wątpliwości rodzące się u wielu w odniesieniu do rzeczywistego ryzyka zakażenia, niebezpieczeństwa i odporności wirusa. Wiele światowej sławy autorytetów z dziedziny nauki i medycyny potwierdza, że alarm podniesiony przez media w związku z COVID-19 nie wydaje się w pełni uzasadniony.

    Na podstawie oficjalnych danych dotyczących wpływu epidemii na liczbę zgonów mamy powody, by sądzić, że istnieją siły, które mają interes w wywoływaniu paniki wśród ludności wyłącznie celem trwałego narzucenia niedopuszczalnych form ograniczania wolności, kontroli osób i śledzenia ich ruchów. Te nieliberalne tryby narzucania są niepokojącym preludium do powstania Rządu Światowego wymykającego się spod wszelkiej kontroli.

    Wierzymy też, że w niektórych sytuacjach przyjęte środki ograniczania, w tym zamknięcie działalności handlowej, spowodowały kryzys, który pociągnął na dno całe sektory gospodarki, sprzyjając ingerencji sił zewnętrznych i skutkując poważnymi konsekwencjami społecznymi i politycznymi. Te formy inżynierii społecznej muszą zostać powstrzymane przez tych, na których spoczywa odpowiedzialność rządowa, przez podjęcie środków mających na celu ochronę swoich obywateli, których reprezentują i w interesie których są wysoce zobowiązani do podejmowania działań. Powinniśmy także pomagać rodzinie, komórce społecznej, unikając nierozsądnego karania osób słabych i starszych przez zmuszanie ich do bolesnej izolacji od najbliższych. Kryminalizacja stosunków osobistych i społecznych winna być ponadto uważana za niedopuszczalną część planu tych, którzy promują izolację jednostek, aby łatwiej je kontrolować i nimi manipulować.

    Prosimy środowisko naukowe o czujność, aby terapie wykorzystywane w leczeniu COVID-19 były promowane uczciwie dla wspólnego dobra z dołożeniem wszelkich starań, by zapobiec sytuacji, w której niegodziwe interesymogłyby wpłynąć na wybory rządzących i organów międzynarodowych. Nierozsądne jest potępianie środków zaradczych, które okazały się skuteczne i często niedrogie, tylko dlatego, by uprzywilejować formy leczenia lub szczepionki, które nie są równie dobre, lecz gwarantują firmom farmaceutycznym znacznie większe zyski, a tym samym zwiększają wydatki publicznej służby zdrowia. Przypominamy też, jako Duszpasterze, że przyjmowanie przez katolików szczepionek, w których stosowany jest materiał pochodzący z usuniętych płodów, jest niedopuszczalne z moralnego punktu widzenia.

    Zwracamy się również do Rządzących o zachowanie czujności, by uniknąć stosowania najbardziej rygorystycznych form kontroli ludności – czy to w postaci systemów śledzenia, czy też jakichkolwiek innych form namierzania lokalizacji. Walka z COVID-19, jakkolwiek poważna, nie może być pretekstem do tego, by wtórować niejasnym intencjom podmiotów ponadnarodowych, które mają w tym projekcie potężny interes handlowy i polityczny. W szczególności obywatelom należy zapewnić możliwość odrzucenia takich ograniczeń wolności osobistej, bez nakładania jakichkolwiek kar na osoby, które nie zamierzają skorzystać ze szczepionek, metod śledzenia i wszelkich innych środków o analogicznym charakterze. Warto przyjrzeć się również rażącej sprzeczności działań tych, którzy przez swą politykę dążą do drastycznego zmniejszenia liczby ludności, a jednocześnie przedstawiają się jako zbawiciele ludzkości, nie mając przy tym żadnych politycznych czy społecznych uprawnień. Na koniec, odpowiedzialność polityczna przedstawicieli ludu nie może być absolutnie oddana w ręce techników, którzy wręcz domagają się zwolnienia ich z odpowiedzialności karnej w formie, krótko mówiąc, niepokojącej.

    Apelujemy gorąco do mediów o aktywne angażowanie się w prawidłowy przekaz informacji, które nie będą karać odmiennych poglądów przez uciekanie się do form cenzury, co powszechnie ma miejsce w mediach społecznościowych, prasie i telewizji. Prawidłowy przekaz informacji wymaga zapewnienia miejsca dla tych, których głos odbiega od powszechnie przyjętej opinii, pozwalając obywatelom na świadomą ocenę rzeczywistości, wolną od silnego wpływu działań innych. Demokratyczna i uczciwa konfrontacja jest najlepszym antidotum na ryzyko narzucenia podstępnych form dyktatury, przypuszczalnie gorszych niż te, których w niedawnej przeszłości nasze społeczeństwo było świadkiem powstania i upadku.

    Wreszcie, jako Duszpasterze, na których ciąży odpowiedzialność za Dzieci Chrystusa, przypominamy, że Kościół stanowczo domaga się swej autonomii w rządzeniu, w kulcie i w głoszeniu kazań. Owe autonomia i wolność to rodzime prawa, których Jezus Chrystus udzielił Kościołowi do realizacji jego celów. Z tego powodu, jako Duszpasterze, stanowczo domagamy się prawa do samodzielnego podejmowania decyzji w kwestii odprawiania Mszy Świętej i udzielania Sakramentów, podobnie jak żądamy pełnej autonomii w sprawach podlegających naszej bezpośredniej jurysdykcji, takich jak, tytułem przykładu, normy liturgiczne i sposoby sprawowania Komunii i Sakramentów. Niezależnie od powodów państwo nie ma prawa ingerować w suwerenność Kościoła. Współpraca Władzy Kościelnej, która nigdy nie była negowana, nie może być uwikłana przez władzę cywilną w jakiekolwiek formy zakazu lub ograniczenia kultu publicznego lub posługi kapłańskiej. Prawa Boga i wiernych są najwyższym prawem Kościoła, z którego on nie zamierza ani nie może zrezygnować. Prosimy o zniesienie ograniczeń w sprawowaniu funkcji publicznych.

    Prosimy osoby dobrej woli, aby nie rezygnowały ze spoczywającego na nich obowiązku współpracy na rzecz wspólnego dobra, każdy wedle swego stanu i możliwości oraz w duchu braterskiego miłosierdzia. Współpraca ta, pożądana przez Kościół, nie może jednak być daleka od poszanowania Prawa naturalnego ani od zapewnienia jednostkom wolności. Ciążące na obywatelach obowiązki cywilne wiążą się z uznaniem ich praw przez państwo.

    Wszyscy jesteśmy wezwani do oceny obecnych faktów zgodnie z nauką głoszoną przez Ewangelię. Wymaga to dokonania wyboru: albo z Chrystusem, albo przeciwko Chrystusowi. Nie pozwólmy dać się onieśmielić czy zastraszyć przez kogoś, kto wmawia nam, że jesteśmy mniejszością: Dobro jest powszechniejsze i potężniejsze niż to, w co świat chce, byśmy uwierzyli. Walczymy z niewidzialnym wrogiem, który rozdziela obywateli, separuje dzieci od rodziców, wnuki od dziadków, wiernych od ich duszpasterzy, uczniów od nauczycieli, klientów od sprzedawców. Nie pozwólmy, aby pod pretekstem wirusa zostały wymazane wieki cywilizacji chrześcijańskiej, wprowadzając nienawistną technologiczną tyranię, w której ludzie bezimienni i bez twarzy mogą decydować o losach świata, sprowadzając nas do rzeczywistości wirtualnej. Jeśli to jest plan, do którego zamierzają nas skłonić możni tej ziemi, niechaj wiedzą, że Jezus Chrystus, Król i Pan Historii, obiecał, że «bramy piekielne go nie przemogą» (Mt 16, 18).

    Powierzamy Rządzących i wszystkich tych, którzy rządzą losami narodów, Wszechmogącemu Bogu, aby ich oświecał i prowadził w tych momentach wielkiego kryzysu. Niech pamiętają, że tak jak Pan będzie sądził nas, Duszpasterzy, za powierzone nam stado, tak będzie sądził Rządzących za lud, którego mają obowiązek bronić i nim rządzić.

    Módlmy się z wiarą do Pana, aby chronił Kościół i świat. Niech Najświętsza Dziewica, Wspomożycielka Chrześcijan, zmiażdży głowę starodawnego Węża i zniweczy plany dzieci żyjących w ciemności.

    8 maja 2020 r

 

Apel można podpisać tutaj: https://veritasliberabitvos.info/apel/

Tutaj lista głównych sygnatariuszy: https://veritasliberabitvos.info/signatories/

Na czele listy:

   Mgr. Carlo Maria Viganò, Archbishop, Apostolic Nuncio (promoter)

   Cdl Joseph Zen Ze-kiun, Bishop emeritus of Hong Kong

   Cdl Janis Pujats, Archbishop emeritus of Riga

   Cdl Gerhard Ludwig Mueller, Prefect emeritus of Congregation of the Doctrine of the Faith

   Mgr Luigi Negri, Archbishop emeritus of Ferrara-Comacchio

   Mgr Joseph Strickland, Bishop of Tyler, Texas

   Mgr Thomas Peta, Metropolitan Archbishop of Astana

   Mgr Athanasius Schneider, Auxiliary Bishop of Astana

   Mgr Jan Pawel Lenga, Archbishop emeritus of Karaganda

   Mgr Rene Henry Gracida, Bishop emeritus of Corpus Christi

   Mgr Andreas Laun, Auxiliary Bishop of Salzburg

   Mgr Robert Muetsaerts, Auxiliary Bishop of Den Bosch

---------------------------------

 

 

Apel został skrytykowany przez żydowskiego rabina Jehoschua Ahrensa na portalu Katholisch.de.

W odpowiedzi z dnia 21 maja główny inicjodawca apelu arcybiskup i nuncjusz apostolski Carlo Maria Viganò napisał:

 • że zaskakują go słowa dr. Ahrensa, który mówi: „Od jakiegoś czasu wiemy, że w kościołach są ludzie, którzy wyznają takie teorie. Ale teraz mają odwagę wyrażać te opinie jeszcze bardziej otwarcie";
 • abp Viganò zaripostował, że: "Myślę, że obowiązkiem każdego z nas jest wyrazić zaniepokojenie sytuacją, która, korzystając z kryzysu COVID-19, wykracza daleko poza rozsądne środki bezpieczeństwa, nakładając na całe narody pozbawienie wolności konstytucyjnych";
 • zapytał rabina, czy jego zdaniem można swobodnie wypowiadać się, czy są sprawy, o których nie można rozmawiać? Zauważył, że jeśli rabin może wyrazić swój sprzeciw co do treści apelu, to dlaczego „ludzie w kościołach” nie mieliby mieć prawa do swobodnego wyrażania siebie. Zapytał rabina, dlaczego uważa, że aby to zrobić, trzeba „mieć odwagę”, jakby to groziło jakąś konfrontacją;
 • podkreślił, że odrzucanie obaw sformułowanych w apelu - również wyrażanych przez szanowane osobistości - jako „teorii spiskowych”, nie wydaje mu się konstruktywną postawą, zwłaszcza jeśli nie wchodzi się w ich treść i nie wskazuje, co uważa się za fałszywe; z tego powodu zapytał rabina, z czym w szczególności w treści apelu się nie zgadza, co dokładnie jest dla niego „szokiem”;
 • podkreślił, że nigdy nie sądził, że apel może obrazić, a z drugiej strony nie jest jasne, dlaczego rabin miałby czuć się zaangażowany w rozmowę o Nowym Porządku Świata; przecież Mesjasz, którego oczekuje Izrael, to Król pokoju, a nie moralny tyran, który dominuje nad światem, podporządkowując sobie ludzi jako niewolników (Antychryst);
 • w kontekście duchowego znaczenia COVID-19 zaznaczył, że w Starym Testamencie jest wiele przykładów kar zesłanych przez Boga na naród wybrany, a Prorocy często wzywali Hebrajczyków do porzucenia bałwochwalstwa, do pozostania wiernymi jedynemu prawdziwemu Bogu (przywołał słowa Proroka Jeremiasza po pożarze Jerozolimy, spowodowanym przez wojska babilońskie w 585 r. pne: «Twoi wrogowie żyją szczęśliwie; to Pan ją ukarał za niezliczone grzechy ”(Lm 1, 5));
 • zaznaczył, że taka wizja, którą podziela Kościół Chrystusowy, ukazuje nam sprawiedliwego i miłosiernego Boga, który wynagradza dobro i karze za zło; który, jak kochający Ojciec, karze nieposłuszne dzieci, aby skłonić je do przestrzegania Jego świętego prawa; „przemienienie negatywnego w pozytywne, przekształcenie przekleństwa w błogosławieństwo” uzyskuje się przez uznanie popełnienia grzechu, przez przyznanie, że przymierze z Bogiem zostało naruszone i że Jego kara była zasłużona; w ten sposób epidemia staje się również okazją do powrotu do Pana, do oddania Mu czci w Jego świętej świątyni, do przestrzegania Jego przykazań,
 • przypomniał, że był czas, gdy na skutek posłuszeństwa mas piekielna dyktatura została skażona bardzo poważną zbrodnią, stając się odpowiedzialną za deportacje i śmierć milionów niewinnych ludzi tylko z powodu wyznawanej przez nich wiary; mimo to media głównego nurtu wychwalały potężnych i skrywały ich zbrodnie, lekarze i naukowcy oddawali swoją pracę urojeniowemu planowi dominacji, a ktokolwiek odważył się podnieść głos, był oskarżany o „teorie spiskowe”; trzeba było czekać na koniec drugiej wojny światowej,aby z przerażeniem odkryć prawdę, o której wielu milczało;
 • na koniec zaznaczył, że jest pewien, że ci, którzy dziś delegitymizują apel jako wyraz „spisku”, nie rozumieją prawdziwych niebezpieczeństw, na jakie narażona jest cała ludzka rodzina, ale że jest pewien, że zarówno katolicy, jak i wszyscy ludzie dobrej woli - do nich zaliczył również dzieci Abrahama - troszczą się o największą chwałę Boga, o poszanowanie godności jednostek i wolności narodów.

 Abp zakończył słowami: Beatus populus, cujus Dominus Deus ejus (Ps 143, 15).

 Źródło: https://veritasliberabitvos.info/carta-de-mons-vigano-ao-rabino-ahrens/

 

 

KOMENTARZE

 • Apel podpisało do tej pory
  ponad 56 500 osób.
 • @Rebeliantka 19:33:33
  8 maja....a mamy...?
 • @Andrzej Tokarski 20:38:18
  Chyba do tej pory nie był szeroko kolportowany.
 • Przypomnienie ważnych info
  Pandemia SARS-CoV-2 trwa w Polsce już 5 – ty miesiąc, a pomimo tego w debacie publicznej nie wskazano konkretnych danych naukowych lub medycznych , które są podstawą nakazanych administracyjnie zachowań obywateli , w tym wobec najmłodszych, niepełnosprawnych i seniorów. Od 7 maja w Ministerstwie Zdrowia znajduje się List Otwarty prof. dr hab. n. med. Ryszarda Rutkowskiego z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, w którym zostały zadane elementarne pytania dotyczące pandemii. Pomimo upływu trzech miesięcy profesor R. Rutkowski na pytania zawarte w Liście Otwartym odpowiedzi nie uzyskał. Obecnie, w sytuacji ogromnego zamieszania informacyjnego niezbędna jest rzetelna i czysto naukowa wiedza o ogłoszonej przez WHO i nasz rząd pandemii COVID-19, jej rzeczywistym przebiegu i obrazie klinicznym w Polsce.

  https://naszkrakow.com.pl/2020/08/21/prof-dr-hab-n-med-ryszard-rutkowski-powinnismy-sie-skupiac-na-wzmacnianiu-odpornosci/
 • Veritas liberabit vos
  Prawda cię wyzwoli.
 • @Rebeliantka 21:07:41
  podpisałem - ale 56tys na tyle czasu - słabiutko to wygląda - jak zresztą wszystko, co ma być sprzeciwem - a wygląda jak - chochoł
 • @Andrzej Tokarski 21:33:27
  Też się dziwię.

  Może ludzie już są tak zastraszeni, albo tak pasywni?

  Zobaczymy, co dalej.
 • Mała, czy duża sprzeczność?
  "Zwracamy się również do Rządzących o zachowanie czujności, by uniknąć stosowania najbardziej rygorystycznych form kontroli ludności – czy to w postaci systemów śledzenia, czy też jakichkolwiek innych form namierzania lokalizacji."
  ----------------------------
  Kościół zwraca się do Rządzących?
  A gdyby Kler zaczął od siebie i zdjął nadajniki z wież kościelnych?
  Chyba już wszyscy wiedzą, że nie tylko standard sieciowy 5G, ale i 4G (LTE), 3G (umts), G2 (GSM) służą do namiaru, do kontroli, są systemami śledzenia.
  Logiczne sprzeczności w powyższym cytacie, nie uwiarygodniają, instynktownie, człowiek czuje zakłamanie kleru.

  https://iddd.de/rys/TorunulWyszynKolbego5.jpg
 • Witam Autorkę
  To ten abp Vigano, który nastaje na papieża?
 • @roux 00:08:32
  Szerzysz fejki
 • @adevo 23:15:48
  Którzy sygnatariusze apelu instalują nadajniki?
 • @Rebeliantka 07:39:04 czyżby?
  to też fejk?
  "– Arcybiskup Jan Paweł Lenga nie reprezentuje Kościoła katolickiego w Polsce. Nigdy nie był i nie jest członkiem Konferencji Episkopatu Polski. Wypowiedzi abp. Lengi nie można więc w żaden sposób utożsamiać z KEP. Nie można ich też traktować jako stanowiska polskich biskupów. Należy wyrazić ubolewanie, że abp Lenga występuje w środkach społecznego przekazu i wprowadza wiernych w błąd – komunikat z takimi informacjami wydał w środę ks. Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik KEP.  To reakcja na liczne w ostatnim czasie wystąpienia emerytowanego biskupa Karagandy w Kazachstanie, który po przejściu na emeryturę zamieszkał w Polsce.

  Abp Lenga budzi spore kontrowersje, przyznając, że podczas mszy nie modli się za papieża Franciszka, mówi o nim per „Bergoglio", uważa go za heretyka, twierdzi, że „dzisiejsi biskupi, wraz z Bergoglio, prowadzą Kościół na zatracenie". Do niedawna hierarcha prezentował swoje poglądy głównie w książkach, na spotkaniach autorskich oraz internetowych rozmowach.
  https://www.rp.pl/Kosciol/301229897-Abp-Jan-Pawel-Lenga-Klopot-z-niepolskim-hierarcha.html
 • @Rebeliantka 19:33:33
  A już myślałam, że wraca klimat polskiego Oświecenia z duchem myśli moralnej wielkich kapłanów Kościoła Katolickiego H. Kołłątaja i S.Staszica. Niestety, w tym bardzo ważnym dla nas, pięknym i wzruszającym sumienie Apelu nie ma ani jednego nazwiska polskiego księdza. Osobiście rozumiem cytowane przesłanie jako Apel OD KOŚCIOŁA DO KATOLIKÓW ŚWIATA, a przede wszystkim do rządzących tego świata zwłaszcza, że jego twórcami są przecież księża katoliccy. Jeżeli powinien on być przez kogoś podpisany, to tylko przez papieża a następnie rozesłany do odczytania z ambon naszych kościołów na całym świecie. My nie mamy tu nic do podpisywania. Tymczasem Episkopat, zamiast być namiestnikiem Boga na Ziemi, raz jeszcze usiłuje się chować za plecami wiernych. Pasterz, zamiast odganiać wilki od stada, chowa się przed wilkiem za owcami. Na przełomie XX i XXI w. również w Polsce, dokonywały się liczne próby niszczenia autorytetu Kościoła, usuwania symboli wiary katolickiej z przestrzeni publicznej, grabież funduszy kościelnych w majestacie prawa, jawne obrażanie uczuć religijnych, wyrzucanie ludzi z pracy za trwanie przy wartościach katolickich, (oskarżenia o pedofilię, filmy "Kler", "Nie mów nikomu" itp. usunięcie pomnika ks. Jankowskiego, casus Kaśki Jakiejśtam, ubieranie symboli katolickich w tęczowe szmaty, happeningi z z podrzynaniem gardła kukle biskupa Jędraszewskiego, casus pracownika IKEI) I wówczas, ku przerażeniu wiernych... Kościół milczał, chował głowę w piasek, ba, nawet się kajał, zamiast np. powlec do sądu domniemane ofiary, które po...20-tu latach "przypomniały sobie" molestowanie, aby udowodniły głoszoną publicznie krzywdę. Tak zachowywał się zresztą Kościół Katolicki na całym świecie. Więc te 56 tys. osób nie powinno Panią dziwić. Dodatkowo w XX w. zniszczył on swój autorytet wyborem ...członka hitlerjugend na papieża podczas, gdy żyły jeszcze ofiary hitlerowskiego bestialstwa. Czymże był ten wybór, jak nie plunięciem im w twarz?
  Teraz Pani napiszę czym spowodowany był głos rabina odnośnie tego Apelu. Był strachem, że oto w dobie eskalowanego powszechnie przez rządzących terroru i przerażenia, zaistniał Wielki Początek dla odzyskania przez Kościół utraconego autorytetu moralnego i przewodnictwa duchowego w świecie. Ale szybko się pewnie uspokoił - wstający z kolan Kościół, upadł na twarz. Nie wykorzystał szansy jaką dostał od samego Boga.
 • Do zastanowienia.
  https://youtu.be/5OJOFePqIhY
 • @trojanka 11:13:49
  Ks.Adam krytykowany przez kurię siedlecką.
  Czy słusznie???

  https://www.paruzja-iskraz.pl/oredzie---apokalipsa
 • @trojanka 12:11:31
  To są ich wewnętrzne porachunki, równie niskie, jak jazgot przekupek na jarmarku. A mnożąc apokaliptyczne wizje tylko wspomagają rządzących w polityce siania terroru i przerażenia. Współcześni kapłani Kościoła Katolickiego ze sług Bożych stali się przekupniami w Bożych Świątyniach. Nie takiego Kościoła dzisiaj ludziom potrzeba.
 • @roux 09:25:04
  A czego tu nie rozumiesz? U nas jest pluralizm. Nie to co wśród ŚJ
 • @viridiana 10:36:30
  Kołłątaj to akurat wyjątkowo skorumpowana postać była.
 • @roux 00:08:32
  Polecam na bol doopy:

  Światusy

  https://www.youtube.com/channel/UCbY2IhK3PIxEnmcRbItBORw

  (m.in. Rodzice Sary odchodza od Swiadkow i inne - moze sie czegos w koncu dowiesz o sobie)
 • @roux 09:25:04
  "Arcybiskup Jan Paweł Lenga nie reprezentuje Kościoła katolickiego w Polsce"
  - nie martw sie za tak o katolikow (cale zycie wsrod katolikow a tyle ich rozumiesz co wyczytales z broszurki), martw sie raczej o swoj zbor/zbir
 • off topic
  Tytulowy cytat po angielsku to "Jesus wept" - czesto podawane jako najkrotsze angielskie zdanie ;)

  pozdr
 • @MacGregor 13:37:36 witaj
  dawno Cię nie było, mam nadzieją, że wszystko ok.
  pozdrawiam
 • @Rebeliantka 08:24:49
  > Którzy sygnatariusze apelu instalują nadajniki?
  ------------------------
  Poszczególnych winnych można szukać w przypadkach gwałcenia indywidualnego.

  Natomiast, gdy mikrofale rażą w promieniu kilkuset metrów wszystkich, to nie mogą być winni poszczególni sygnatariusze, tylko polityka nadrzędna KLERU. Oni mogą słusznie powiedzieć, podobnie zresztą jak wcześniej przestępcy Narodowego Socjalizmu NS: wykonujemy polecenia i rozkazy Hierarchii. To faryzeusze z KLERU i od Papieża, (chyba że wystąpili z KK).
 • @Wican 13:25:03
  A Machiavelli cwany. Jednak w żaden sposób nie umniejsza to wartości ich dorobku myślowego dla kultury.
 • @roux 09:25:04
  Pod apelem jest wyraźny podpis:
  Mgr Jan Pawel Lenga, Archbishop emeritus of Karaganda

  Czyli: emerytowany abp Karagandy, więc co tutaj prostujesz? Nie przedstawiał się jako członek KEP.
 • @viridiana 10:36:30
  Wiele rzeczowych uwag o wielkiej "ostrożności" KK w Polsce, z którymi nie sposób się nie zgodzić. Natomiast nie wszyscy biskupi i nie wszyscy kapłani są tak "powściągliwi". Osobiście znam wielu rewelacyjnych zakonników.

  Tak naprawdę to przede wszystkim w KK jest nadzieja dla Polski i dla świata..

  Natomiast nie zgadzam się z zastrzeżeniami dotyczącymi Benedykta XVI. To wielki intelektualista i wielki duchowny.
 • @trojanka 11:13:49
  Dziękuję. Obejrzę.
 • @trojanka 12:11:31
  Nie znam sprawy. Zapoznam się. Thx.
 • @viridiana 12:28:24
  Za mocne sformułowania. Tego typu zarzuty wobec wszystkich kapłanów są nieuprawnione. Mogą dotyczyć jakiejś mniejszości.
 • @Wican 13:25:03
  Prawda.
 • @MacGregor 13:37:36
  :)
  Dobra odpowiedź.
 • @MacGregor 13:43:47
  Thx.

  Wzajemnie pozdrawiam.
 • @adevo 15:47:32
  A więc odpowiedzialność zbiorowa?

  Jestem jednak ciekawa, kto o tym decyduje. No i jestem pewna, że nie sygnatariusze apelu ;)
 • @roux 09:25:04
  heh i widać, ze emerytowany arcybiskup musi chyba w pojedynkę stać na straży honoru arcybiskupa w Polsce, bo ci co są obecnie to jakieś POpierduły - ktoś tu dobrze napisał, że chowają się za wiernymi, których wysyłają na rzeź. To, że ten arcybiskup jest krytyczny w stronę obecnego Papieża, to tylko uwiarygadnia tego arcybiskupa w oczach normalnych katolików, bo faktycznie obecny Papież, to jak nasi obecni biskupii... żenada.
  Tymi nadajnikami na kościołach, to także jest głównie sparawa właśnie tych żenujacych hierarchów kościoła a nie prawych jak wspomniany arcybiskup.

  Ostatnio było widać naszych biskupów z KEP, którzy na Jasnej Górze mieli w tyłkach, ze tuż przy nich był bity człowiek - ktoś tu wkleił link do tego.
 • @SolidarnyX 13:59:36
  Przecież nadajniki to dla Kościoła wielka kasa, podobnie jak bilboardy na co bardziej eleganckich ogrodzeniach (1000 zł miesięcznie). Na pewno ich za Bóg zapłać na swoim terenie nie stawiają. Odnośnie papieża mam identyczne zdanie, chociaż bardzo bym chciała mieć lepsze. Człowiek bez charyzmy chrześcijańskiej, giętki jak trzcina na wietrze. Jakieś kukły afrykańskie wyświęca, liturgię zmienia, LGBT tuli do łona. Polski Kościół Narodowy, oto co mi się marzy. Natomiast uwielbiam kościoły z racji tego, że są one świątyniami duchowości, muzyki i sztuki sakralnej. a wszystko to kojarzy mi się ze szczęśliwym dzieciństwem, matką. Pan Opara zapytał kiedyś, jakie marzenie byśmy zrealizowali przy odpowiednich zasobach finansowych? Ja bym kupiła kościół kamienny, z XIX i po drobnej adaptacji zamieszkała tam.
 • @Rebeliantka 22:02:57
  Nie pisałam o wszystkich kapłanach, lecz bardziej o postawach politycznych i społecznych, które przejawia Polski Kościół. Nie tyle ostrożności co nazywając rzecz po imieniu - tchórzostwa i braku patriotyzmu. Ten Kościół przypomina politykę Piusa XII. podczas II wojny światowej, gdzie mnóstwo wiernych było wręcz zbulwersowanych jego postawą.
 • @viridiana 23:27:08
  Nie zgadzam się z oceną, że polski Kościół przejawia brak patriotyzmu. To nieuzasadniony zarzut. A z Piusem XII - to gębę przyprawili mu Żydzi, ale zostało to już dawno sprostowane. Nawet Wiki to podaje:
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Pius_XII_a_Holocaust
 • @SolidarnyX 13:59:36
  Sprawdziłam, jak to z tymi nadajnikami jest. Instaluje się je na kościołach, gdy są to najwyższe budynki w okolicy. Przynajmniej taki jest oficjalny powód. W każdym przypadku jest potrzebna zgoda kurii. Takie instalacje mają miejsce już od dawna.

  Dopiero od niedawna staliśmy się jako społeczeństwo wrażliwi na te lokalizacje. I dobrze.Czy uda się wywalczyć zmiany? Samo nic się nie załatwi.
 • @Rebeliantka 01:48:43
  Kościół na przestrzeni dziejów był w Polsce niekwestionowanym przewodnikiem duchowym narodu. Natomiast ostatnio - o ustawie 447, nowelizacji Ustawy o IPN, okupacji Polski przez żołdaków amerykańskich, itp. ważkich tematach, z ambon nawet nie pisnęli. Czego się bali, internowania? Ksiądz Popiełuszko oddał za Polskę życie, jednak to było wcześniej. Może zastosuję nieelegancki zwrot erystyczny, ale proszę uprzejmie napisać, gdzie Pani widzi obecnie, za czasów PiS-u, te przejawy patriotyzmu w polskim Kościele?
 • @viridiana 12:42:14
  Są różni duchowni i biskupi. Nie można wszystkich oceniać tak samo.
  Poza tym, tylko w KK jest dla Polski nadzieja.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

ULUBIENI AUTORZY

więcej