Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
321 postów 10650 komentarzy

Bona diagnosis, bona curatio. Bez Boga ani do proga.

Rebeliantka - Zna się na zarządzaniu. Konserwatystka. W wieku średnim, ale bez oznak kryzysu. Nie znosi polityków mamiących ludzi obietnicami bez pokrycia (fumum vendere – dosł.: sprzedających dym). Współzałożycielka Konfederacji Rzeczpospolitej Blogerów

Piszmy w sprawie uwięzionego dziennikarza Gawrońskiego. Pilne!!!

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Jak podawałam kilkakrotnie, bloger Gawroński jest uwięziony na pół roku za rzekome pomówienie samorządowców z Elbląga, w tym obecnego prezydenta miasta. Wyroki wobec niego z Art. 212 kk są wątpliwe, a kara drastyczna. Pomóżmy Gawrońskiemu.

 

 

W notce z 22 marca podałam szczegóły uwięzienia blogera i dziennikarza obywatelskiego Rafała Gawrońskiego. Został on oskarżony prywatnie w 2008 roku z Art. 212 kk przez samorządowców gminy Elbląg: wicewójta Grzegorza Nowaczyka (obecnie Prezydenta Elbląga) i wójta Jana Puzio. W 2009 roku Sąd Rejonowy w Elblągu wydał wątpliwe w zakresie ustaleń winy i drastyczne wyroki pozbawienia wolności (ograniczenie wolności na 2 miesiące, pozbawienie wolności na 5 miesięcy z warunkowym zawieszeniem wykonania tytułem próby na okres lat 5), nakładając przy tym tak kosztowne dodatkowe obowiązki na skazanego, że nie był on w stanie im podołać. W efekcie zarządzono wykonanie kar pozbawienia wolności. Rafał Gawroński przebywa w więzieniu od 26 stycznia 2012 r. Wyroki ma odbywać do 25 lipca 2012 r. Obecnie przebywa w Zakładzie Karnym w Kwidzynie.

Dodatkowo – pan Rafał Gawroński ma być przetrzymywany w więzieniu w okresie od 26.07.2012 do 13.09.2012 r. z powodu grzywny 4900 zł, której nie był w stanie uiścić i którą mu zamieniono na 49 dni zastępczej kary pozbawienia wolności.

Grzywnę zasądzono w wyroku sygn. II K 294/05  wydanym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku z dnia 26 czerwca 2008 r.

Wyrok dotyczy zdarzenia z dnia 10.10.1997 roku, które miało polegać na posłużeniu się sfałszowanym oświadczeniem majątkowym w celu uzyskania kredytu.

Wg informacji Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego w Gdańsku, pan Rafał Gawroński miał być winny tego, że "w dniu 10 października 1997 r. w Gdańsku, działając w celu uzyskania kredytu na urządzenie gospodarstwa rolnego w kwocie 140.000 (stu czterdziestu tysięcy) złotych przedłożył w Banku Ochrony Środowiska S.A. O/Gdańsk podrobiony dokument w postaci oświadczenia z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział Terenowy w Elblągu poświadczające, że spłaty nieruchomości rolnej w Weklicach gm. Elbląg są uregulowane i spłaty należności są regulowane na bieżąco, który to dokument dotyczył okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wyżej wymienionego wsparcia finansowego, czym działał na szkodę wyżej wymienionego banku".

Pan Rafał Gawroński podaje całkowicie odmienną informację o przebiegu zdarzeń. Informuje, że nigdy nie przedkładał w Banku żadnego podrobionego dokumentu z Agencji, nadto podaje, że otrzymał tylko jedną ratę przydzielonego kredytu, a ponieważ nie był w stanie jej spłacić z powodu błędów podatkowych organów państwa (co zostało później potwierdzone przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Olsztynie, akta spraw I SA/OL 438/07, I SA/OL 439/07, I SA/OL 440/07) i bezprawnego odebrania należnych mu dopłat rolniczych, część jego gospodarstwa została na wniosek Banku zlicytowana (kredyt był zabezpieczony hipotecznie).

W tej sytuacji budzi zdumienie drastyczność wyroku wydanego w sprawie II K 294/05  przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku.

M.in. trzeba zauważyć, że:
 

 • Wyrok (kara 1,5 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 4 lata i 7.500 zł grzywny) został wydany w 11 lat po domniemanym zdarzeniu przedstawienia podrobionego dokumentu.
 • Bank nie poniósł szkody, skoro odzyskał udzieloną transzę kredytu z licytacji gospodarstwa Rafała Gawrońskiego, a nadto Gawroński - jak podaje - uiścił 16 rat kredytu.
 • Rafał Gawroński nie uzyskał żadnej korzyści z rzekomego przestępstwa, skoro zbankrutował i stracił gospodarstwo na urządzenie którego otrzymał kredyt, a mimo to zasądzono mu drakońską grzywnę w wysokości 7.500 zł, której – jako bankrut – nie był w stanie spłacić.
 • Zdziwienie budzi też fakt, że na 3 miesiące przed upływem karalności „przestępstwa” sprzed 15 lat, Rafał Gawroński ma być przetrzymywany w więzieniu z tego powodu, że nie był w stanie uiścić drakońskiej, niezasadnej grzywny. Jest to absolutnie niezgodne z zasadą humanitaryzmu, określoną w Art. 4 kodeksu karnego wykonawczego.


Rafał Gawroński uważa, że w celowy sposób został doprowadzony przez władze samorządowe i państwowe do bankructwa (jego gospodarstwo zakupił na licytacji wójt gminy Jan Puzio), a kary więzienia zostały zasądzone, gdyż ubiegał się o sprawiedliwość przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka i Komisją Petycji Parlamentu Europejskiego (petycja Nr 1248/2007). Więcej informacji tutaj i w rozmowie z uwięzionym Gawrońskim, przeprowadzonej telefonicznie w więzieniu w dniu 11 kwietnia 2012 r.

 

 

Rozmowa telefoniczna z Gawrońskim w dniu 11 kwietnia

 

A tutaj nagranie obrad Komisji Petycji w Parlamencie Europejskim ws Gawrońskiego


 

Serdecznie proszę wszystkich o uczestnictwo w mailowej i faksowej akcji protestacyjnej

Rafał Gawroński złożył wnioski do Sądu Okręgowego w Gdańsku o przedterminowe zwolnienie z więzienia. Pomóżmy mu przesyłając petycje do władz państwowych, RPO i Fundacji Helsińskiej.

Tutaj link do tekstu z wzorami petycji o uwolnienie Rafała Gawrońskiego z więzienia.

 


 

Ponownie proszę o pomoc finansową dla Rafała Gawrońskiego w więzieniu

Wpłat można dokonywać przesyłając je na tzw. konto depozytowe.

Wpłacający: [imię i nazwisko]
Nazwa odbiorcy: Zakład Karny w Kwidzynie
Nr rachunku odbiorcy: Narodowy Bank Polski o/o Gdańsk Gdańsk, ul. Okopowa 1 Nr konta 48 1010 1140 0050 5013 9120 0000  
Tytuł wpłaty: Rafał Gawroński syn Zenona

 

Poprzednie teksty o Rafale Gawrońskim

KOMENTARZE

 • Gawroński siedzi już prawie 3 miesięce
  Rafał Gawroński jest uwięziony już od 26 stycznia.

  Koniecznie pomóżmy mu.
 • Kto ZADEKLARUJE, że napisze, albo zrobi to po cichu?
  Na ilu z nas nasz bliźni może liczyć naprawdę, a ilu tylko gada o tym, że trzeba coś zmienić, ale gdy już wymaga to choć odrobinę pracy, to zaraz zapomina o swoim zapale?

  (http://circ.nowyekran.pl/post/60045,gdybys-zyl-w-czasach-ukrzyzowania-jezusa-w-jakiej-grupie-siebie-widzisz)
 • @space 21:50:55
  Nie jest tak źle. W związku z akcją "życzenia na Święta Wielkanocne do więzienia" pan Gawroński otrzymał wiele życzeń z całego świata oraz wiele osób domagało się jego uwolnienia.

  To miało znaczenie, gdyż Zakład Karny przygotowuje opinie w sprawie przedterminowego zwolnienia. Poza tym więzień był wzruszony i podtrzymany na duchu z powodu pamięci o nim.
 • @Rebeliantka 22:16:12 - cieszę się
  Ale strasznie żałuję, że zapomniałem wówczas wysłać życzenia :( Wiedziałem, że to ważne, a jednak wypadło mi z głowy...
 • @space 22:26:12
  Tym razem "nadrobisz" i będzie wszystko w porządku ;)
 • @Rebeliantka 22:29:50
  Wysłałem. Zostali mi jeszcze "prominentni członkowie", ale to jutro, bo czas kuńczyć.
 • @space 22:38:49
  Dzięki piękne!
 • @Rebeliantka 22:45:35
  Napisze jutro, bo za pozno zajrzalam do notki..
  Koniecznie trzeba wyslac jak najwiecej protestow..
 • @Eclipse 04:43:03
  Eclipse, wiem, że na Ciebie zawsze można liczyć, więc już teraz pięknie dziękuję.
 • "List do Pana Rafała"
  Wysłałem dzisiaj list do Pana Rafała pocztą elektroniczną, a zaraz to samo uczynię pocztą tradycyjną. Napiszę też do dyrekcji Zakładu Karnego.
 • @Rebeliantka 19:41:05
  Jeśli nie zostanie zwolniony przedterminowo, podejmiemy zdecydowane działania w jego obronie.
 • @Autor
  Rebeliantko, wiem, że jesteś zarobiona po samą kokardę, ale zajrzyj tutaj: http://wiktor-smol.nowyekran.pl/post/60278,dedykowane-rebeliantce

  Pozdrawiam
 • Autorka
  #a ponieważ nie był w stanie jej spłacić z powodu błędów podatkowych organów państwa (co zostało później potwierdzone przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Olsztynie, akta spraw I SA/OL 438/07, I SA/OL 439/07, I SA/OL 440/07) i bezprawnego odebrania należnych mu dopłat rolniczych, część jego gospodarstwa została na wniosek Banku zlicytowana (kredyt był zabezpieczony hipotecznie).#

  Proszenie w sprawie p. Gawrońskiego, jeżeli fakty opisane w cytowanym fragmencie są prawdziwe, to poniżanie się. Dlaczego nie występujemy do sądu ze skargą na Skarb Państwa i żądaniem kompensowania wszystkich poniesionych przez p. Gawrońskiego strat fizycznych i moralnych?
 • @waldemar.m 16:13:01
  Najpierw trzeba człowieka uwolnić.
 • @Rebeliantka
  Odwalasz kawał dobrej roboty.Oczywiście napiszę.
 • @waldemar.m 16:13:01
  Nie jesteśmy tzw. stroną. Nie możemy wystąpić zamiast Gawrońskiego o odszkodowanie i zadośćuczynienie.

  Poza tym nie wiem, czy niektóre roszczenia się nie przedawniły. "Strategia" tzw. "układu" polega zwykle na tym, że wszystkie procedury wyjaśniające trwają bardzo wolno, a jeszcze w trakcie postępowań administracyjnych lub innych wyjaśniających robi się poszkodowanemu kilka spraw karnych, opartych na zmyślonych zarzutach, tak, aby wiecznie musiał się bronić, chodzić do prokuratur i sądów i nie miał czasu dochodzić swego. Inne techniki utrudniające, to niezwolnienie z kosztów sądowych lub odrzucenie pozwu pod jakimś pretekstem formalnym lub "omyłkowe" aresztowanie.

  Ja nie słyszałam jeszcze o tym, aby jakakolwiek osoba w Polsce, poszkodowana błędnymi decyzjami funkcjonariuszy publicznych otrzymała adekwatne odszkodowanie lub zadośćuczynienie.
 • @Analityk 10:46:28
  Dzięki.
 • @Wiktor Smol 11:05:17
  Zaraz zajrzę.
 • @Gosia z Wrocka 17:01:46
  Wspaniale. Dzięki w imieniu Gawrońskiego.
 • @Rebeliantka 17:04:08
  Skorzystałem z Twojego wzoru petycji o uwolnienie Rafała Gawrońskiego z więzienia i wysłałem wniosek do R P O.
 • Zawsze odpowiadam na Pani apele
  Jest Pani bardzo wiarygodną osobą . Czy nie zastanawiała się Pani nad założeniem fundacji pomagającej ludziom pokrzywdzonym przez polski "wymiar niesprawiedliwości"? Ludzie nie radzą sobie. Nie potrafią pisać pism . Są pogubieni . Nikt ich nie wspiera . Są nieporadni . Nikt za nimi nie stoi . Boja się.
 • @goodness 18:41:31
  Bardzo dziękuję.
 • @Stefania 22:16:51
  Ogromnie dziękuję za pomoc Gawrońskiemu, a przy okazji za miłe słowa pod moim adresem.

  Fundacji teraz założyć nie mogę, bo to dla mnie - w tej chwili - zbyt kosztowna forma działalności.

  Sama jestem w ponurej sytuacji życiowej z powodu bezzasadnych, trwających przez około 10 lat ataków (bo trudno to inaczej nazwać) organów ścigania na mojego brata. To jeden z przedsiębiorców wykluczanych z rynku przy pomocy fałszywych oskarżeń. Po latach okazało się, że te wszystkie zarzuty, to była lipa i prokuratura odeszła z sądów jak niepyszna. Ale co z tego, skoro i firmę i zdrowie i życie osobiste bratu kompletnie zrujnowano?

  Teraz ja jestem ofiarą, bo skoro pomagałam bratu, to trzeba się na mnie odegrać ;)
 • @Rebeliantka 22:36:51
  Czy jest możliwe by nasz Rzecznik Praw Obywatelskich, miał coś do powiedzenia w obronie obywateli w coraz gęstszej mgle podwójnego prawa? Które jednym prawem ściga starych kułaków z 1945 roku, odbiera nieruchomości a drugim prawem uwłaszczania nowych kułaków w 2012 roku?
 • @goodness 11:49:44
  Polscy Rzecznicy Praw Obywatelskich, to najczęściej przysłowiowy kwiatek do kożucha. Rzadko kiedy można liczyć na ich pomoc.
 • Nasza powinność.
  Rebeliantko.
  Powinność spełniona. Petycje wysłane.
  Podziwiam pracowitość, ilość włożonej pracy i poświęcenie.
 • @Halszka 17:10:12
  Wielkie podziękowanie w imieniu Gawrońskiego.

  pozdrawiam serdecznie
 • @Stefania 22:16:51
  Przyłączam się do Pani pomysłu. Może dałoby się pomóc Rebeliantce w założeniu takiej instytucji. Mam nawet pewien pomysł - gdyby Rebeliantka zdecydowała się na to.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

ULUBIENI AUTORZY

więcej