Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
321 postów 10650 komentarzy

Bona diagnosis, bona curatio. Bez Boga ani do proga.

Rebeliantka - Zna się na zarządzaniu. Konserwatystka. W wieku średnim, ale bez oznak kryzysu. Nie znosi polityków mamiących ludzi obietnicami bez pokrycia (fumum vendere – dosł.: sprzedających dym). Współzałożycielka Konfederacji Rzeczpospolitej Blogerów

O co chodzi? Goczyński znowu zatrzymany

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Przed chwilą dowiedziałam się, że w środę w ubiegłym tygodniu został zatrzymany bloger Bogdan Goczyński. Obecnie ma przebywać w areszcie na ul. Kocjana w Warszawie. Powody aresztowania nie są znane, gdyż członkom rodziny uniemożliwiono z nim kontakt.


 W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Woli Wydział III Karny poinformowano rodzinę Goczyńskiego, że być może zostaną powołani jako świadkowie, z tego powodu widzenia są niemożliwe.

Bogdan Goczyński jest wybitnym dziennikarzem obywatelskim, specjalizującym się w problematyce błędów wymiaru sprawiedliwości oraz pomysłodawcą jego reformy poprzez przywrócenie w Polsce systemu ław przysięgłych.

27 lutego br. w składzie trzyosobowym (Krystyna Górzyńska, Bogdan Goczyński, Tomasz Parol - Redaktor Naczelny NE), powołaliśmy Sąd Obywatelski. W akcie założycielskim Sądu napisaliśmy:

"Sądy w Polsce straciły wiarygodność, są nierzadko postrzegane nie jako służące obywatelom, lecz jako narzędzie władzy i dywersji społecznej. Pojawiają się zarzuty fabrykowania oskarżeń w celu rozbijania rodzin czy eliminacji niewygodnych osób z życia publicznego. Wskutek przestępczych działań urzędniczych przejmowane są polskie majątki i niszczone dobrze prosperujące firmy. Trudno uznać, aby były to dzieła przypadku - raczej świadome i zorganizowane działania. Wzbudzają wątpliwość niektóre orzeczenia sądów najwyższych rangą, Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego. Pierwszy z nich zatwierdził ostentacyjnie manipulowane wybory parlamentarne z 9 października 2011r., podczas gdy Trybunał Konstytucyjny, w tym samym roku, poprzez manipulację nie dopuścił do rozpatrzenia skargi na usunięcie obywateli z orzekania w sprawach karnych.

Korzenie zła tkwią w Konstytucji, która dała podstawy systemowi sądownictwa podatnemu na korupcję i nadużycia, nie tworząc jednocześnie podstaw do rzetelnego procesu i kontroli społecznej wymiaru sprawiedliwości. Sędziowie wybierani są z wąskiego grona kandydatów, zdaniem dużej części opinii publicznej, spośród osób o powiązaniach rodzinnych i towarzyskich. Kontynuacja tego stanu rzeczy stwarza ryzyko, że każdy z nas może stać się ofiarą tendencyjnego wyroku lub zorganizowanej przestępczości urzędniczej. Z tego powodu zachodzi pilna potrzeba stworzenia systemu sądów z instytucjonalnymi gwarancjami rzetelności. Takim znanym na świecie rozwiązaniem jest sąd przysięgłych, powoływanych w sposób losowy z szerokiej populacji osób niezwiązanych z władzą.

W związku z powyższym ukonstytuował się Komitet Organizacyjny Sądu Obywatelskiego. Celem Komitetu jest zorganizowanie sądu złożonego z osób niezwiązanych z wymiarem sprawiedliwości, który w pierwszej fazie osądzi kilka spraw, gdzie wyroki dotychczasowych sądów państwowych budzą poważne wątpliwości. Dodatkowym celem powołania Sądu Obywatelskiego jest zademonstrowanie możliwości rzetelnego procesu oraz wzbudzenie aktywności społecznej".

Przygotowania do uruchomienia Sądu cały czas trwały. Ostatnią wiadomość otrzymałam od Bogdana w poniedziałek 25 czerwca. Pocztą wewnętrzną NE około 11 rano przysłał mi info, że wybiera się właśnie do Klubu Inteligencji Polskiej:

„Dzisiaj mam spotkanie z KIP na temat wymiaru sprawiedliwości i ewentualnie sądów przysięgłych. Będę miał wystąpienie i ma być dyskusja. Może uda się coś załatwić?
Pozdrawiam
Bogdan”


Niepokoiłam się, że nie zadzwonił po spotkaniu, ale byłam bardzo zajęta i nie sprawdziłam, dlaczego się nie kontaktuje.

Godzinę temu dostałam wiadomość, że jest aresztowany.

B. Goczyński przed swoim domem pod Warszawą

 

Czy to znowu chodzi o przejęcie majątku Goczyńskiego?

W ubiegłym roku Bogdan Goczyński spędził ponad 3 miesiące w więzieniu z powodu odwieszenia mu wątpliwego wyroku wydanego przez Sąd w Tarnowskich Górach, za rzekomą przemoc, której się miał dopuścić wobec teściowej, gdy chciał zobaczyć się ze swoimi kilkuletnimi córeczkami. Spotkania z córkami były notorycznie – pomimo wyroku sądowego – uniemożliwiane przez byłą żonę i jej rodzinę.

Dzięki zdecydowanej akcji internautów został przedterminowo wypuszczony z więzienia w Tarnowskich Górach.

Pisałam o tym w poniższych notkach:

http://rebeliantka.nowyekran.net/post/22212,bloger-i-dziennikarz-bogdan-goczynski-aresztowany

http://rebeliantka.nowyekran.net/post/22845,wspierajmy-uwiezionego-goczynskiego

http://rebeliantka.nowyekran.net/post/23553,wczoraj-w-warszawie-w-sprawie-goczynskiego

http://rebeliantka.nowyekran.net/post/23984,popieramy-skarge-konstytucyjna-b-goczynskiego-obywatele-do-sadow

http://rebeliantka.nowyekran.net/post/25805,wniosek-goczynskiego-o-przerwe-w-blednie-zasadzonej-karze-wspomozmy

http://rebeliantka.nowyekran.net/post/27366,goczynski-wiezniem-politycznym-manifestacja-w-czwartek


http://rebeliantka.nowyekran.net/post/30699,napisalam-do-aresztu-w-tarnowskich-gorach-ws-goczynskiego-was-tez-prosze-interweniujcie

http://rebeliantka.nowyekran.net/post/31610,mlyny-sprawiedliwosci-miela-powoli-cd-udreki-bogdana-goczynskiego

http://rebeliantka.nowyekran.net/post/36307,bogdan-goczynski-jest-od-wczoraj-wolny-bloger-dziekuje-wszystkim-za-poparcie

Bogdan Goczyński od wielu lat informował o nadużyciach sądowych, które miały miejsce w stosunku do niego w związku z rozpadem jego małżeństwa i próbą całkowitego przejęcia jego majątku przez byłą żonę, mediatorkę sądową sądów na terenie Śląska.

B. Goczyński jest inżynierem, który około dwadzieścia lat mieszkał w Australii. Tam się dorobił i w latach 90-tych powrócił do Polski.  Ożenił się, na świat przyszły dwie dziewczynki-bliźniaczki.

Niestety, małżeństwo rozpadło się. Goczyński, mimo że po powrocie do kraju był bez pracy,  otrzymał nakaz płacenia  prawie 7 tys. alimentów miesięcznie. Od tego czasu nie widział już córek, gdyż żona wywiozła je do swojej rodziny. Za to był ustawicznie nękany przez organa ścigania. Zarzucano mu znęcanie się nad rodziną w czasie, gdy z żoną i dziećmi w ogóle się nie widywał. Jednocześnie wymiar sprawiedliwości wręcz uniemożliwił mu jakikolwiek kontakt z dziećmi – miał tylko na nie płacić.

Gdy w listopadzie ubiegłego roku został wypuszczony na wolność, rozpoczęły się kolejne próby przejmowania jego własności. Ciężko to przeżywał i widział przyszłość w czarnych kolorach.

Jak widać, nie bez powodu.

 

B. Goczyński przed Trybunałem Konstytucyjnym

 

Ostatni tekst

Ostatnia publikacja Goczyńskiego ukazała się na stronie internetowej Klubu Inteligencji Polskiej z datą 20 czerwca. Jest poświęcona Krajowej Radzie Sądownictwa. Przedrukowuję ją w całości:

Krajowa Rada Sądownictwa – system nomenklatury

Instytucją, która dba o „właściwą” obsadę sądów” jest Krajowa Rada Sądownictwa, twór powstały na agenturalnym spotkaniu okrągłego stołu. Zgodnie z ówczesnymi ustaleniami, każdy sędzia musi mieć jej błogosławieństwo i w rzeczywistości jest to kontynuacja nomenklatury komunistycznej, zapewniającej obsadę istotnych stanowisk swoimi ludźmi. Prezydent, formalnie mianujący sędziów, miał w tym być jedynie maszynką do zatwierdzania wcześniejszych ustaleń. Dlatego taką burzę wzbudziła odmowa prezydenta Kaczyńskiego zatwierdzenia wniosków KRS w stosunku do 9 sędziów. Prym w proteście wiodła oczywiście KRS i stowarzyszenie sędziów Justitia. Wsparli je również Rzecznik Praw Obywatelskich i Fundacja Helsińska. Charakterystyczne jest, że instytucje te niezmiernie rzadko, o ile w ogóle, wypowiadają się przeciwko nadużyciom i jawnemu rozbojowi sądów. Przy niesamowitej korupcji wymiaru sprawiedliwości, daje to wiele do myślenia co do ich rzeczywistych intencji. Jednym z formalnych zadań Krajowej Rady Sądownictwa jest dbałość o etyczne zachowanie się sędziów. Trudno nazwać etycznym zaoczne wydawanie arbitralnego postanowienia o alimentach, mającego na celu ruinę finansową ofiary ataku, czy uniemożliwianie kontaktu z dziećmi przez kilka lat. W dodatku przewodniczący wydziału w sądzie Jerzy Paszkowski, dopuszczał się oszustw dla uniemożliwienia przyjęcie zażalenia na postanowienie o owych astronomicznych alimentach. Odpowiedź KRS na moje pismo o zbadanie sprawy przez rzecznika dyscyplinarnego, była negatywna. Pojedyncze dochodzenia dyscyplinarne w stosunku do sędziów to w rzeczywistości listek figowy mający sprawić wrażenie poprawności działania Rady. Z moich obserwacji, olbrzymia większość sędziów ma mgliste pojęcie o rzetelnym prowadzeniu procesu i jest dyspozycyjna. Nie jest to przy tym dyspozycyjność wobec demokratycznie wybranego rządu. Naczelną zasadą jest lojalność w stosunku do niepisanych reguł rządzących zachowaniem się sitwy. Ciekawe też, że pojęcie rzetelnego procesu w ogóle nie istnieje w ustawodawstwie polskim. W kodeksie karnym jest jedynie mowa o przestępstwach przeciwko wymiarowi sprawiedliwości. Konstytucja co prawda stanowi o prawie do sprawiedliwego i jawnego sądu, lecz zapis ten jest kompletnie ignorowany. Olbrzymia ilość, jeśli nie większość postanowień sądowych jest wydawana w trybie niejawnym bez udziału stron, a jak wygląda sprawiedliwość wszyscy wiemy. Nie są mi znane przypadki jakichkolwiek sankcji wobec sędziów, których wyroki zostały uchylone w apelacji jako błędne. Postępowanie dyscyplinarne z reguły jest wszczynane dopiero wskutek nagłośnienia sprawy przez media. Jak zaś chętne są media do zajmowania się nadużyciami wymiaru sprawiedliwości, pisałem wcześniej w tym artykule.

Bogdan Goczyński 2012-06-20 12:02:35


Czy aresztowanie Goczyńskiego może być kolejnym odwetem wymiaru sprawiedliwości za krytyczne publikacje?

Jutro będę sprawę wyjaśniać.

 
Appendix 13 lipca 2012 r.

Wczoraj Ambasada Australii poinformowała rodzinę, że Bogdan przesłał list, w którym informuje o rozpoczęciu głodówki protestacyjnej

 

KOMENTARZE

 • Bardzo dziwne
  Sygnatura sprawy, do której aresztowano Bogdana Goczyńskiego jest z 2007 roku. Aresztowali go do sprawy sprzed 5 lat? To nienormalne!
 • Ustalamy stan faktyczny !
  Na prośbę brata p. Bogdana Goczyńskiego ustalamy stan faktyczny. W najbliższym czasie adwokat z Kancelarii LEX NOSTRA powinien widzieć się z p. Bogdanem. Dlatego wstrzymywaliśmy się z informowaniem opinii społecznej, a poinformowaliśmy tylko najbliższych współpracowników p. Bogdana.
 • @Rebeliantka 01:10:07
  Zobaczymy.. być może p. Bogdan nie stawiał się na jakąś sprawę karną z 2007 r. ? Wstrzymajmy się ze spekulacjami, by podać konkrety i poprosić o wsparcie społeczne w konkretnych działaniach ! Skupmy się na realnych sposobach pomocy p. Bogdanowi !
 • @Rebeliantka 01:10:07
  dziwne, czyżby polska Temida jeszcze rozgrzana dożynała watahy ludzi mających jakąś świadomość, ale osobników szkodliwych społecznie nie tyka

  http://niepoprawni.pl/files/images/Polska%20Temida.%20Obraz%20Franciszka%20Kulona_1.preview.jpeg

  Sędzia rozgrzany | Niepoprawni.pl
  http://niepoprawni.pl/blog/2606/sedzia-rozgrzany-0
 • Rebeliantka
  Liczę na to że to jakieś nieporozumienie i szybko się wyjaśni. W głowie się nie mieści że tak można postępować z człowiekiem, który chce mieć tylko kontakt z własnymi dziećmi.

  Proszę informować na bieżąco. Jeśli potrzebna będzie jakaś pomoc ze strony blogerów, można na nas liczyć. Pozdrawiam.
 • NIE POTRZEBA ŻADNYCH ŁAW PRZYSIĘGŁYCH
  Wystarczy zlikwidować egzaminy aplikacyjne i uwolnić całkowicie zawody prawnicze. Tego strasznie boi się środowisko prawnicze w Polsce. Boi się tego jak diabeł święconej wody. Wówczas w naturalny sposób skończyłyby się wszystkie układy i układziki. A tak co dziś mamy? Tatulek- sędzia, synulek- adwokacina, córónia -prokurator, zięciunio tyż syndzia, i tak można popełniać różne przestępstwa: umarzać "samobójstwa", aresztować bez podstaw na 3 lata, i t.p. i t.d.. A co najważniejsze można to robić bezkarnie!!!! Bo co, szwagier ukarze wujaszka, starego komucha który go zrobił sędzią? Mój były naczelnik Wydziału Kryminalnego -SB, za pieniądze od przestępców umarzał ich przestępstwa. To taki mały przykład z małego podwóreczka. I co? myslicie, że "góra" nie wiedziała? A jak się mleko wylało to dali mu podwyżkę!!!!! i wysłali na emeryturę! Tak go ukarali. I tak się pierdoli wszystki w tym kraju.
 • @Fundacja LEX NOSTRA 03:38:05
  Dziękuję za informację. Z niecierpliwością oczekujemy, co ustali adwokat. Strasznie się niepokoimy o Bogdana ze względu na stan jego zdrowia.
 • @Fundacja LEX NOSTRA 03:44:45
  Konfederacja Rzeczpospolitej Blogerów i Komentatorów będzie wspierać wszystkie działania pomocowe. Bardzo się martwimy tym aresztowaniem.
 • @Gasipies 08:09:41
  //dziwne, czyżby polska Temida jeszcze rozgrzana dożynała watahy ludzi mających jakąś świadomość, ale osobników szkodliwych społecznie nie tyka//

  Właśnie. Takie pytanie nieuchronnie się nasuwa.
 • @Schoppenka 08:18:17
  Dziękuję za deklarację pomocy. Bardzo jesteśmy wdzięczni za solidarność.

  Oby to było tylko nieporozumienie!
 • @grzech 08:31:03
  !!!
 • @policjant łapówkarz 08:37:26
  Uwolnienie zawodów prawniczych bardzo by pomogło! Dziękuję za dobitny komentarz.
 • Autorka
  Trzeba coś z tym zrobić! Nie uważa pani? Cholery można dostać co dzień jakieś "nowości", kiedy to się skończy? A może to my powinniśmy to skończyć, raz a dobrze i na zawsze!! Pzdr
 • @lancelot 09:03:07
  //A może to my powinniśmy to skończyć, raz a dobrze i na zawsze!! //

  Jak?

  pozdrawiam serdecznie
 • @policjant łapówkarz 08:37:26
  Bardzo trafne spostrzeżenie, poza jednym wyjątkiem. Instytucja ławników musi zostać przywrócona i to na nowych publicznie zaakceptowanych zasadach. Po to by każdemu "obwisłemu" czy też "zwisającemu" sądowi zawsze miał ktoś patrzeć na łapki. A nie jak do tej pory bywa w "środowisku" bywa "rąsia myje rąsie" .
 • @lancelot 09:03:07
  Wypadałoby, ale prawda jest taka że nie ma "czym" ani "kim".
  Za to "aparat" dysponuje swoimi narzędziami bez stresu i .... na nasz koszt.
  Chyba że powstanie wreszcie państwo podziemne i społeczeństwo zechce poprzeć oderwanie ryjów od koryt.

  Pzdr
 • @w.red 09:14:26
  Potrzeba - jak słusznie zauważyłeś - wielu sposobów do uzdrowienia sytuacji. Dziękuję za uzupełnienie.
 • @Schoppenka 08:18:17
  Czy ten człowiek wytrzyma jeszcze długo taką sytuację i to nękanie? Boję się o niego.
 • @Rebeliantka 09:04:35
  Są sposoby ;) Pzdr
 • @w.red 09:21:49
  I to jest jeden ze sposobów, dlaczego my tylko mówimy, piszemy a nie działamy w tym kierunku??? Jak myśliśz?? Pzdr
 • Pomijając kwestię sprawy rodzinnej,
  to przecież rodzina ma prawo odmówić świadkowania przeciwko krewnemu. Chyba, że przegapiłam jakieś POstępowe zmiany w prawie??
  No i zatrzymany/aresztowany ma prawo do kontaktu z adwokatem. Chyba, że w tej materii też się coś w PL zmieniło?
 • @Rebeliantka 01:10:07
  Wespół w zespół da Bóg znów Bogdana wyciągniemy

  Co za mafia w naszym kraju. Ktoś jeszcze ma złudzenia?
 • @grzech 08:31:03
  Bardzo dobry pomysł. Już dawno do tego namawiam.
 • @bez kropki 12:39:23
  To kto jakie ma prawo w Polsce już dawno nie ma znaczenia
 • @Łażący Łazarz 12:49:13
  Co prawda, to prawda. Niestety. Nie szkodzi jednak (oprócz innych działań, które, jak widać zostaną w sprawie p. Bogdana podjęte) informować wymiar tzw. sprawiedliwości, iż nie mogą liczyć na naszą indolencję, że znamy swoje prawa a tym samym widzimy ich bezprawie. Tylko tyle a czasem aż tyle.
  A prawnicza mafiam delendam esse, czy jak to tam szło:)).
 • Bogdan Goczyński znowu zatrzymany
  Ci co powinni być zamykani do więzień chodzą w togach, każą mówić do siebie "wysoki sądzie", nie wolno komentować ich przestępczych orzeczeń, wolno za to wręczać łapówki, o tak to jest dobrze widziane. Czy ktokolwiek został skazany za wręczenie łapówki sędziemu? Czy ktokolwiek słyszał o tym, że jakiś sędzia poskarżył się, że próbowano wręczyć mu łapówkę? Ale zdarzają się sędziowie uczciwi. Jedna pani sędzia, do której ktoś przyszedł z łapówką oświadczyła kategorycznie, że nie może tego przyjąć, bo "ja już obiecałam drugiej stronie".
 • @Rebeliantka 01:10:07
  W tym systemie to NORMALNE.

  ONI mogą wszystko.
 • Przyjdzie taki czas...
  Historia lubi sie powtarza...byc moze jak kiedys - przyjdzie znow czas gdy wiezniow z gestaPO bedzie sie odbijac.
 • @Szeba 11:55:58
  Ja też.
  pozdrawiam
 • @bez kropki 12:39:23
  Wg mnie chodzi o totalne odizolowanie go od świata zewnętrznego, aby nie mógł się bronić przed fałszywym oskarżeniem i dodatkowo, aby załamał się psychicznie.
 • @Łażący Łazarz 12:47:20
  Musimy go wyciągnąć. Zasługuje na to, aby go bronić.
 • @Nathanel 13:55:34
  Chcą go złamać psychicznie i uniemożliwić mu obronę przed fałszywymi zarzutami.

  Na dzisiaj wiem, że go aresztowano w związku z rzekomym ukrywaniem się przed wymiarem sprawiedliwości (wg oceny Sądu - tak mi podano w Sądzie Okręgowym w Warszawie), co na pewno nie miało miejsca, bo w związku z ubiegłorocznym przedterminowym zwolnieniem systematycznie odwiedzał go kurator.
 • @R.Milewski 14:10:45
  Właśnie. Dlaczego żaden sędzia nigdy nie doniósł, że próbowano wręczyć mu łapówkę?
 • @Antymedyczny 14:15:55
  Zatem zmieńmy system.
 • @victor 15:23:00
  Hmm, to jednak nie załatwi sprawy.
 • @Rebeliantka 16:34:21
  Nie...

  To w takim razie co zalatwi sprawe w kraju POd okupacja?
 • @Rebeliantka 16:33:45
  Pisałem przecież już wiele razy że systemu zmieniać nie mamy i nie mamy z nim walczyć. Wspominałem też że jeśli Goczyński będzie dalej walczył z tymi bezdusznymi ludzmi na służbie szatana to sobie zaszkodzi, ale on widocznie chce sobie szkodzić bo dalej śledzi ich niecne poczynania.
  Sam pcha się w paszcze lwa.

  Jeśli ktoś nie rozumie o co chodzi to wszystkie odpowiedzi są w biblii.

  Pani brat też podobnie myli się co do właściwego stosunku do władzy. Walka z tą władzą jest bezsensowna. Bo nie da się walczyć z kimś kto nie ma zdolności. I to niestety świadczy o pomyleniu, a więc jakiejś bezbożności w życiu tych którzy z tym złem walczą i dają się w to wciągnąć.

  Tak bowiem jest to ustalone w świecie duchów. Jeżeli jednak ktoś wie co robi i ma Ducha Świętego który karze mu iść i coś robić to nie ma mowy o tym aby podnosić larum. Lecz w takim wypadku nie ma też mowy o tym aby na tą złą władzę narzekać. Trzeba mieć świadomość przecież że oni mogą wszystko. Jak zechcą to mogą zabić i napisać że delikwent był agresywny lub podobne bajki. Oni są do tego zdolni bo zło jest zdolne do tego aby za wszelką cenę chronić swoje przestępstwo.

  Tylko proszę mnie nie pytać dlaczego tak jest. Po prostu tak jest skonstruowany ten świat. Taka jest sprawiedliwość Boga, nam pozostaje poznawać te prawa i się do nich stosować. Zamiast walczyć z ludźmi trzeba walczyć ze sobą, wtedy Bóg nas ochroni przed złem.
 • @Antymedyczny 17:10:41
  Przykro mi, ale nie podzielam Pańskiego punktu widzenia.

  Dziękuję za komentarz.
 • @victor 16:46:40
  Wykorzystywanie wszystkich procedur plus inteligentny nacisk społeczny. Tą drogą można osiągnąć sporo.
 • A może tam warto pójść i poruszyć sprawę
  Może tam warto iść - i zabrać głos; http://www.for.org.pl/pl/a/2226,Zaproszenie-na-Konferencje-Przyczyny-nieslusznych-skazan-w-Polsce
 • @Grażyna Niegowska 20:53:43
  Skontaktuję się by e-mail.
 • @Jerzy Jachnik 02:22:19
  Nie mogę byś w Warszawie 9 lipca.
 • @Rebeliantka 01:10:07
  Moze to byc zemsta za odwazna krytyke totalitarnego bezmiaru niesprawiedliwosci do ktorej I ja sie przylaczam bo jest to prawda ktorej to bezkarne, nietyklane I zawisle towarzycho sie obawia.

  Mozna miec obawy o bezpieczenstwo Pana Bogdana Goczynskiego.

  czekamy z niecierpliwoscia na informacje.

  ps
  Przysadzenie tak olbrzymiej kwoty ailmentow na dwoje malych dzieci w wysokosci 7000 zl/ miesiac kiedy Pan Goczynski nie byl zatrudniony swiadczy o celowym zadluzeniu, by przejac Jego wlasnosc..

  Cwana mamunia, pracujaca w sadzie jako mediator - uchron nas Boze przed takimi profesjonalistami wykorzystuje znajomosci by zniszczyc swego bylego I przejac dom, lub wyprowadzic olbrzymie kwoty z nieruchomosci, do powstania ktorej sie nie przyczynila. Znam identyczne przypadki wiec wiem jak sie rujnuje zycie osoby,ktora sie chca okrasc.
  Nie chodzi o dobro dzieci,tylko o zemste na ojcu dzieci.
 • To przecież jasne...Nie trzeba być wielkim eskpertem
  żeby wiedzieć iż za krytyke sądu "polskiego" idzie sie do ciupy a paragraf sam się znajdzie.
 • @Eclipse 15:05:32 trzeba jeszcze jednak cos istotnego dopisac..
  Jezeli byla zona Pana Goczynskiego jest mediatorem sadowym i uczestniczy w rujnowaniu ojca dzieci to ja mam watpliwosci czy osoba ta moze nadal zajmowac sie doradadzaniu innym osobom.
  Ktos powinien tez sie tym zajac..
 • @Eclipse 15:05:32
  //Przysadzenie tak olbrzymiej kwoty ailmentow na dwoje malych dzieci w wysokosci 7000 zl/ miesiac kiedy Pan Goczynski nie byl zatrudniony swiadczy o celowym zadluzeniu, by przejac Jego wlasnosc..//

  Oczywiście.
 • @kristin 15:17:17
  No, to są te "demokratyczne" standardy w kraju postkomunistycznym ;(((
 • @Rebeliantka 17:37:40
  W kraju postkomunistycznym oczywiście zgadzam się z Tobą, są standardy demokratyczne tylko na poziomie czteroletniego dziecka i dalej rozwój kultury demokracji jest zatrzymany w tak prosty sposób, jak była zatrzymana matematyka na egzaminach maturalnych.
 • @Jerzy Jachnik 02:22:19. Przyczyny nieslusznych skazan w Polsce
  O tym ma byc konferencja.Ma byc Balcerowicz I Rzeplinski...
  Sa to osoby ze swiecznika, ktore sa zorientowane jakie bagno jest w resorcie sprawiedliwosci I jakos nie bylo slychac ich protestow, wolania o poprawe.Konferencja powinna byc juz byc o konkretach jak pozbyc sie skorumpowanych, nieudolnych sedziow i prokuratorow z instytucji spolecznego zaufania, jak przywrocic powage sadu. Wreszcie powinno sie powidziec glosno o zdekomunizowaniu I zlustrowaniu sedziow i prokuratorow.

  Nie licze aby konferencja z tymi panami cos wniosla.. Gdzie byli do tej pory?
 • @Rebeliantka 17:36:53. Stosuja prawo dzungli, by pozbawic kogos wlasnosci
  Nie jest mi obcy przypadek, kiedy asesor by zrobic swojej znajomej przysluge, przyznala alimenty w wysokosci 125 % miesiecznych poborow
  ojca, nie baczac na fakt,ze jest jedynym zywicielem I ma dwoje dzieci na utrzymaniu.
  ..Asesor HELENA KUBATY przyznala swojej znajomej alimenty od dnia wniesienia pozwu a nie od daty przyznania tej absurdalnej kwoty czyli uplynelo 7 miesiecy I w tym czasie "samotna mamunia " otrzymywala regularnie alimenty na dodatek w dobrowolnie podwyzszonej przez ojca dziecka kwocie co "mamunia" oczywiscie zataila. W swietle tego alimenty byly nadplacone ..
  Przyznajac z naruszeniem prawa tak wysokie alimenty chodzilo o wywolanie duzego zadluzenia I dobranie sie do nieruchomosci, wyprowadzenie olbrzymich kwot z nieruchomosci co oczywiscie mialo miejsce , to dluzsza historia ..

  Asesor HELENA KUBATY oczywiscie awansowala jest teraz w Sadzie Apelacyjnym w Katowicach ale wtedy jako asesor prowadzila postepowanie bez wiedzy
  pozwanego, bez reprezentacji prawnej jak tez nie ustanowila dla osoby nieobecnej kuratora.. wykorzystano czas, kiedy przebywal za granica.

  Pisze o tym,by uzmyslowic jakie przekrety sa w sadach, jak bezczelnie lamie sie prawo rujnujac innym zycie. Ale sa bezkarni, awansuja.. Taki spadek po komunie..
 • @Eclipse 21:33:56
  //Nie jest mi obcy przypadek, kiedy asesor by zrobic swojej znajomej przysluge, przyznala alimenty w wysokosci 125 % miesiecznych poborow
  ojca, nie baczac na fakt,ze jest jedynym zywicielem I ma dwoje dzieci na utrzymaniu//

  Takie przypadki w Polsce są częste. Alimenty nierzadko służą do ograbiania ojców w tzw. majestacie prawa. Często też - gdy są już pozbawieni wszystkiego i nie mają z czego płacić - służą do umieszczania ich w więzieniach.

  Polski system zasądzania alimentów zachęca nieuczciwe kobiety do rozwodów.
 • @Rebeliantka 10:11:37. Monitorujmy sprawe Pana Goczynskiego
  I prosze o wszystkim informowac..
  Pani blog odwiedzilo pare tysiecy osob, wiec widac, ze zaineresowanie tym tematem jest olbrzymie I jest to zachecajace do pracy..

  Pozbywanie dorobku zyciowego lub wypracowanego przez kilka pokolen w ohydny, oszukanczy, bezprawny sposob ponizej godnosci jest zwyklym barbarzynstwem I w to wpisuje sie osoby, ktore prawo powinny bezwzglednie przestrzegac bo sa do tego powolane I utrzymywane z pieniedzy podatnika.POstepuja wrecz odwrotnie czyli mentalnosc sowiecka ciagle w nich tkwi..do cywilizacji nadal daleko, mimo, ze zelazna kurtyna zostala podniesiona dwie dekady temu..

  POlska to dziki kraj...
  Powtorze to za tym ktory z dzikiego kraju od czasu do czasu urywa
  sie by pograc w golfa w cywilizowanym swiecie..
 • Stop dyspozycyjnym sędziom! Stop przestępcom w togach!
  Witam!!
  Radzę państwu zapoznać się z komentarzem

  Anioł Pomsty z dnia 07-07-2012 z godziny 13:17

  Najprawdopodobniej będziemy świadkami nielada kolejnego już skandalu w wymiarze niesprawiedliwości w Polsce.

  Drodzy internauci,

  zwracam się do was z gorącą prośbą o uczestnictwo w demonstracji Bogdana Goczyńskiego oraz z prośbą o wsparcie w komentarzach na forum. Publikujcie zdjęcia sędziów (nie tylko ich nazwiska) , prokuratorów, policjantów, biegłych sądowych sprzeciwiających się etyce zawodu.
 • Stop dewiantom! Stop układom-układzikom!
  komentarz Anioła Pomsty na Afery Prawa:

  http://aferyprawa.eu/Interwencje/Blogier-Goczynski-Bogdan-znowu-zatrzymany-Rebeliantka/page/2
 • @Rebeliancik 13:45:43
  Wszelkie akcje protestacyjne są mile widziane.

  Poza tym, mile widziane, abyś zmienił nick, bo ta zbieżność może być nieco myląca ;)
 • @Autorka
  System bezprawia nie jest żadnym "wypadkiem przy pracy" tylko celową kontynuacją bliźniaczego systemu odziedziczonego po pierwszym PRL-u.
  Jeśli system ma zacząć służyć obywatelom anie klice polityczno-biurokratycznej to trzeba go po prostu zmienić. W przeciwnym przypadku będzie to tylko walka z cieniem, której NIKT NIGDY NIE WYGRAŁ.

  Pozdrawiam.
 • Zapamiętaj te twarze!
  Zapamiętaj te twarze! Skorumpowanych i dyspozycyjnych biegłych sądowych. Skazały niewinnego człowieka za jego poglądy!

  Krystyna Pilich:
  http://www.fototube.pl/zdjecie/1076751-krystyna-pilich-psycholog-kliniczny-2jpg.html
  http://www.fototube.pl/zdjecie/1076758-krystyna-pilich-psycholog-kliniczny3jpg.html

  Opinia "sądowo-psychiatryczna" Krystyny Pilich:
  http://www.fototube.pl/zdjecie/1076750-krystyna-pilich-psycholog-klinicznyjpg.html

  Najnowsze!!!

  Bożena Jarnuszkiewicz:
  http://www.fototube.pl/zdjecie/1197647-bozenajarnuszkiewiczbozenakajkasikorakorupcjadyspozycyjnapsychiatrazydzi3jpg.html
  http://www.fototube.pl/zdjecie/1197642-bozenajarnuszkiewiczbozenakajkasikorakorupcjadyspozycyjnapsychiatrazydzi1jpg.html
  http://www.fototube.pl/zdjecie/1197648-bozenajarnuszkiewiczbozenakajkasikorakorupcjadyspozycyjnapsychiatrazydzi4jpg.html

  Bożena Kajka-Sikora:
  http://www.fototube.pl/zdjecie/1197650-bozenajarnuszkiewiczbozenakajkasikorakorupcjadyspozycyjnapsychiatrazydzi5jpg.html
  http://www.fototube.pl/zdjecie/1197645-bozenajarnuszkiewiczbozenakajkasikorakorupcjadyspozycyjnapsychiatrazydzi2jpg.html


  Zobacz film skompromitowanych sługusów żydostwa:

  http://www.youtube.com/watch?v=gk7biwgq94k

  http://www.youtube.com/watch?v=tqJ_P6YiYYw


  Dyspozycyjni prokuratorzy:

  Marcin Saduś
  Daria Czerkawska-Staniec

  Już wkrótce ich zdjęcia. Prokuratorzy, posiadjąc ponad 10 dowodów przestępstw policjantów, skazali niewinnego człowieka rączkami pow. wym. ""biegłych" "sądowych". Woleli skazać ofiarę, niż oprawców ofiary z policji. Tak wygląda żydowski wymiar sprawiedliwości w Polsce.

  Pełna lista skorumpowanych i dyspozycyjnych prokuratorów, oraz przełożonych prokuratorów, policjantów, biegłych sądowych już wkrótce w "Encyklopedia Wiedzy o Polsce - Polonica 08.08.2012".

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

ULUBIENI AUTORZY

więcej