Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
321 postów 10650 komentarzy

Bona diagnosis, bona curatio. Bez Boga ani do proga.

Rebeliantka - Zna się na zarządzaniu. Konserwatystka. W wieku średnim, ale bez oznak kryzysu. Nie znosi polityków mamiących ludzi obietnicami bez pokrycia (fumum vendere – dosł.: sprzedających dym). Współzałożycielka Konfederacji Rzeczpospolitej Blogerów

Rdza niszczy żelazo, a kłamstwo duszę, Panie Sędzio Owczarek

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Niestety, w polskich sądach jest wielu sędziów notorycznie kłamiących. Z tego powodu filmowanie rozpraw jest konieczne. Oto przykład, jak film demaskuje kłamstwa w protokole rozprawy. Postępowanie toczy się w Sądzie Okręgowym w Katowicach.
Wnioskodawca w sprawie sygn. akt V Ko 20/12 Janusz Górzyński występuje o odszkodowanie od Skarbu Państwa za niezasadne aresztowanie w 2010 roku. W 2005 r. Prokuratura Rejonowa w Środzie Wlkp. pod bezpośrednim nadzorem Prokuratora Okręgowego w Poznaniu Krzysztofa Grześkowiaka wniosła przeciwko Januszowi Górzyńskiemu akt oskarżenia o rzekome wyłudzenie kredytu /kwota 3.520 PLN/, pomimo tego, że Janusz Górzyński nie był stroną kredytu, a jego podpis na umowie kredytowej jako gwaranta – co ustaliły organa ścigania – został sfałszowany.

30 czerwca 2010 roku Janusz Górzyński został uniewinniony, a Sąd Rejonowy w Gostyniu (sygn. akt II 85/05) oraz Okręgowy w Poznaniu (sygn. IV Ka 1736/10) stwierdziły, że akt oskarżenia był całkowicie bezpodstawny i kuriozalny, a nawet nie spełniał warunków formalnych.

J. Górzyński wystąpił o odszkodowanie za niezasadny areszt na podstawie Art. 552 § 4 kpk. Do prowadzenia sprawy wyznaczono Wydział V Karny Sądu Okręgowego w Katowicach (sygn. akt V Ko 20/12). Sąd orzeka w składzie: przewodniczący SSO Damian Owczarek, SSO Joanna Sienkiewicz (sędzia sprawozdawca), SSO Magdalena Wójcik. Sędzia Damian Owczarek jest Przewodniczącym V Wydziału Karnego.

Od samego początku w tej sprawie dzieją się „dziwne rzeczy”.

Przede wszystkim Sąd podejmuje wiele bezprawnych kroków, aby uniemożliwić obserwowanie procesu przez publiczność i dziennikarzy. Co więcej, usiłuje uniemożliwić udział w procesie nawet samego wnioskodawcy.

Popatrzmy na filmy demonstrujące łamanie prawa procesowego karnego, prawa prasowego i przepisów prawa o ustroju sądów powszechnych podczas rozprawy w dniu 17 września 2012 r.

 

Film contra protokół z rozprawy 

Z filmów sporządziliśmy stenogram. Oto on:

Film Nr 1.

Janusz Górzyński zwraca się do adwokatki z urzędu:
„Składam wniosek, pani adwokat o”

Sędzia przerywa i podniesionym głosem poleca:    
„Pan też proszę opuścić salę. Proszę opuścić salę. Czy mam wezwać ochronę, żeby Pana wyprowadzili?”

Zdezorientowany Janusz Górzyński pyta:    
„To do mnie?”

Sędzia odpowiada (cały czas podniesionym tonem):    
„Nie, do tego Pana mówię /chodzi o Romana Sieronia/.Pan opuści salę i zamknie drzwi. Czy ja się wyraziłem jasno?”

Roman Sieroń spokojnym głosem mówi:    
/wypowiedź zbyt cicha, nie do rozszyfrowania/

Sędzia powtarza:    
„Czy ja się wyraziłem jasno? Proszę opuścić salę”.

Roman Sieroń usiłuje wyjaśnić:     
/wypowiedź zbyt cicha, nie do rozszyfrowania/

Sędzia przerywa:    
„Proszę opuścić salę. Proszę wezwać ochronę, żeby przynieśli środki przymusu bezpośredniego”.

Janusz Górzyński wnioskuje:    
„Ja poproszę wezwać policję po to”

Sędzia przerywa:    
„A pan”/dalej słowa nie do rozszyfrowania/

Protokolantka wychodzi z sali.

Janusz Górzyński kontynuuje:   
„że prowadzone są czynności niezrozumiałe”

Sędzia przerywa:    
„Proszę”

Janusz Górzyński kontynuuje:
„Nie, ja wzywam policję, ponieważ prowadzone są czynności niezrozumiałe, bez podstawy prawnej i bez uzasadnienia. W Polsce nie ma tak, że można”

Sędzia przerywa:    
„Czy ja Panu udzieliłem głosu? Albo Pan usiądzie, albo Pan opuści salę” /dalej słowa niezrozumiałe/

Janusz Górzyński kontynuuje:    
„Nie jestem zwierzęciem. Usiądę i składam natychmiast zawiadomienie o przestępstwie”

Janusz Górzyński i sędzia mówią:    
/wypowiedzi niezrozumiałe/

Sędzia mówi:    
„Takie Pana prawo”

Janusz Górzyński siada na ławce za adwokatką.     

Sędzia zwraca się do Mariusza Cysewskiego:    
„Mam nadzieję, że Pan jeszcze nie nagrywa”/dalsze słowa niezrozumiałe/

Sędzia dyktuje do protokołu:      
„Pełnomocnik wnioskodawcy podtrzymuje wniosek obecnych dziennikarzy o utrwalenie obrazu i dźwięku Ochrona idzie? Proszę. W tym miejscu na salę przybył wnioskodawca Janusz Górzyński”.

Film Nr 2

Do Sali wchodzi dwóch funkcjonariuszy policji. Sędzia zwraca się do nich:
„Natychmiast wyprowadzić z Sali rozpraw”.

Sędzia zaczyna dyktować do protokołu:    
„Na salę rozpraw”

W tym miejscu sędzia zwraca się do Mariusza Cysewskiego:    
„Panie Cysewski, czy Pan chce również opuścić salę rozpraw?”

Mariusz Cysewski odpowiada:    
„Moim obowiązkiem”

Sędzia przerywa:    
„Proszę wyłączyć kamerę”.

Mariusz Cysewski odpowiada /w czasie gdy M. Cysewski mówi, Roman Sieroń zakłada torbę na ramię/:
„Ja odmawiam. …Wysoki Sądzie. Nie mam innego wyjścia.  Ja tu jestem jako dziennikarz. Moim obowiązkiem jest utrwalić, to co jest istotnego, co się dzieje”.

Sędzia:
„Panie Cysewski,/niezrozumiałe słowa/ albo Pan wyłączy kamerę, albo Pan opuści salę rozpraw”.

Mariusz Cysewski:    
„Chciałbym utrwalić moment wyprowadzania publiczności”.

Sędzia:
„Panie Cysewski, czy ja mówię nie po polsku?”

Mariusz Cysewski:
„Mówi Pan po polsku. Tym niemniej odmawiam wykonania tego polecenia. Nie mam innego wyjścia”.

Sędzia:
„Dobrze”.

Sędzia dyktuje /w tle słychać, jak Roman Sieroń spokojnie rozmawia z policjantami - zbyt cicho, nie można zrozumieć słów/:
„W tym momencie pan Mariusz Cysewski włączył kamerę. Przewodniczący poinformował Mariusza Cysewskiego, że Sąd się jeszcze nie wypowiedział w przedmiocie zezwolenia na nagrywanie i jest proszony o wyłączenie kamery. Mariusz Cysewski oświadczył, iż odmawia wyłączenia kamery. W tej sytuacji”

Mariusz Cysewski się włącza:    
„w celu utrwalenia”

Sędzia dyktuje:    
„Przewodniczący wezwał Mariusza Cysewskiego do niezwłocznego opuszczenia sali rozpraw”

Włącza się Jan Jączek:    
„Ja przepraszam panie Przewodniczący. Moje nazwisko Jan Jączek”.

Sędzia:
„Ja Panu głosu nie udzieliłem”.

Jan Jączek mówi:    
„Ale Pan łamie podstawowe prawa dziennikarzy”.

Janusz Górzyński się włącza:    
„Ja wzywam Policję w trybie art. 304 par. 2, że tutaj dzieją się parodie. Sąd”

Sędzia mówi do policjantów wskazując na pana Romana Sieronia:    
„Panowie, tego Pana proszę wyprowadzić natychmiast”.

Janusz Górzyński mówi:
„Wysoki Sądzie, proszę, Policja, Szanowni Państwo Policjanci w trybie art. 304 par. 2”

Sędzia przerywa:
„Panie Górzyński, jeżeli Pan natychmiast nie zamilknie /niezrozumiałe frazy/ to sprawa będzie się toczyła pod Pana nieobecność”.

Janusz Górzyński mówi:    
„Nie, to ja wyłączam Sąd z uwagi na to, że w sposób niedopuszczalny”

Sędzia do policjantów wskazując na pana Romana Sieronia:     
„Proszę tego Pana wyprowadzić i pana Cysewskiego również”

Janusz Górzyński kontynuuje /w tym czasie pan Sieroń wychodzi w towarzystwie policjantów/:
„stosuje semantykę nieadekwatną do tego stanu rzeczy,  ponieważ nawet nie jest w stanie odróżnić kulturalnego wejścia od wtargnięcia. Jeżeli ktoś ma dylematy natury tak fundamentalnej, ma takie kłopoty z percepcją”

Sędzia przerywa:     
„Ja Panu głosu, Panie Gulczyński, ja Panu głosu nie udzieliłem. Proszę zamilknąć”.

Janusz Górzyński oświadcza:    
„Wysoki Sąd nie będzie do mnie mówił: milczeć. Wysoki Sąd podlega takiemu samemu prawu, jak ja”.

Sędzia mówi do protokolantki:    
„Proszę wezwać ochronę”.

W tym miejscu protokolantka wychodzi, a sędzia dyktuje (nie wiadomo komu, bo protokolantka wyszła):
„W tym miejscu oskarżony wnioskodawca Górzyński zaczął się awanturować”

Janusz Górzyński /protokolantka wraca na salę/:    
„Nie krzyczeć.Górzyński Janusz domaga się wyłączenia sądu, z uwagi na to, że dopuścił się przestępstwa nadużycia władzy”.

Sędzia:    
/niezrozumiałe/„Również wyprowadzić”.

Janusz Górzyński kontynuuje:    
„Proszę sporządzić protokół w trybie art. 304 par. 2, ponieważ Sąd dopuścił się nadużycia władzy, czyli dopuścił się przestępstwa  na podstawie art. 231”.

Jan Jączek:
„Panie Przewodniczący, Pan łamie prawo, na litość Boga jak Pan może tak postępować”.

Zza drzwi słychać głos:    
„Ja słyszałam, został złożony wniosek o wyłączenie Sądu”

Janusz Górzyński:    
„Jest to przestępstwo zuchwałe popełnione na oczach wielu ludzi”.

Sędzia:    
„Proszę go wyprowadzić”.

Janusz Górzyński:    
„Proszę podać numer służbowy Pana”.

Policjant:    
„Tu jest mój numer”.

Janusz Górzyński:
„Dobrze. Spisujemy. Nie przyjmuje Pan ode mnie zawiadomienia o przestępstwie Sądu? Proszę Pana, Pan jesteś funkcjonariuszem publicznym”.

/Gwar kilku osób/

Sędzia podniesionym tonem:    
/niezrozumiałe/„Natychmiast z Sali Sądu”

Słychać głos zza drzwi:    
„Został złożony wniosek o wyłączenie sądu.Proszę w stosunku do mnie takich gestów nie wykonywać”.

Sędzia krzykliwie:    
„Proszę wyjść”.

Sędzia:
„Tego Pana też proszę wyprowadzić”.

Janusz Górzyński:
„Poproszę o długopis. Poproszę o długopis i karteczkę. Numery służbowe funkcjonariuszy proszę”

Jan Jączek:
„Panie Przewodniczący, na litość Boga , został złożony wniosek o wyłączenie składu sędziowskiego”.

/gwar/

Mariusz Cysewski:
„Jestem dziennikarzem, wykonuję swoje obowiązki”.

Ktoś mówi:    
„Sąd popełnia przestępstwa z 304”

/gwar/

Sędzia:    
„To się skończy tym, że ja wyłączę jawność rozprawy”

Janusz Górzyński:
„Proszę Pański numer służbowy, ponieważ ja temu Panu składam /dalej niezrozumiałe/”

/gwar/

Sędzia, wskazując na Janusza Górzyńskiego:     
„Proszę tego Pana wyprowadzić. Na korytarzu”

Janusz Górzyński:
„Wychodzę. Nie ma problemu”.

Sędzia:    
„I pana Cysewskiego również”.

Janusz Górzyński:
„Proszę?”

Jan Jączek mówi /w tym czasie Janusz Górzyński wychodzi z Sali/:
„Ale Panie Przewodniczący, został złożony wniosek o wyłączenie Sądu”.

Sędzia do pana Jana Jączka:
„Jeśli Pan jeszcze raz się odezwie, zostanie Pan również wyproszony z sali rozpraw”.

Mariusz Cysewski do policjanta:
„Pan się nazywa?”

Policjant do Mariusza Cysewskiego:
„Sieżant Skupień Ireneusz. Proszę bardzo tu jest numer. Proszę opuścić salę”

Mariusz Cysewski:
„Ja odmawiam”.

Policjant:
„Proszę bardzo".

Mariusz Cysewski:
„Ja odmawiam opuszczenia Sali”.

Policjant:
„Zostanie Pan” /niezrozumiałe/

Mariusz Cysewski:
„Kat robi, co mu każą, ale”

Policjant:
„Proszę Pana, niech Pan to odłoży. Szkoda sprzętu”.

Mariusz Cysewski jest wynoszony przez Policję i śpiewa:    
„Jeszcze Polska nie zginęła”.

Pan Pruszyński wychodzi.    

Ktoś mówi:
„Jeszcze Polska nie zginęła póki my żyjemy”.

Policjant:
„Już?”

Mariusz Cysewski prosi o swoją torbę:
„Torba, torba, torba”.

 

A tak wygląda protokół podpisany przez Sędziego Damiana Owczarka:

 

Zwróćcie uwagę, w jak arogancki sposób Sędzia Przewodniczący Damian Owczarek próbował pominąć w protokole złożenie przez Janusza Górzyńskiego wniosku o wyłączenie sędziów. Gdyby adwokatka z urzędu tego wniosku nie podtrzymała, Sędzia odważyłby się nie nadać mu biegu (sic!). Tak postępuje sędzia będący Przewodniczącym Wydziału w Sądzie Okręgowym. Skandal!Wniosek o sprostowanie i uzupełnienie protokołu


W związku z fałszywymi informacjami zamieszczonymi w protokole rozprawy oraz brakiem wielu istotnych informacji, Janusz Górzyński złożył wczoraj wniosek o sprostowanie i uzupełnienie protokołu. Oto wniosek Janusza Górzyńskiego:

Uprzejmie proszę na zasadzie art. 152 kpk  i art. 148 kpk o sprostowanie i uzupełnienie protokołu rozprawy z dnia 17 września 2012 roku w sposób następujący:

1. naniesienie prawidłowo nazwiska dziennikarza Tadeusza Pruszyńskiego (błędnie zapisano Tadeusz Gruszyński), który stawił się na rozprawę i okazał do wglądu legitymację prasową,

2. wykreślenie następującego akapitu protokołu:

„Z wnioskodawcą na salę wtargnęły dwie osoby. Przewodniczący nakazał obu osobom opuszczenie Sali rozpraw”.

oraz  zastąpienie go następującym passusem:

„Z wnioskodawcą na rozprawę zgłosiły się 2 osoby: pani Krystyna Górzyńska i pan Roman Sieroń. Przewodniczący nie pozwolił im wejść na salę rozpraw. Jedna z przybyłych osób, pani Krystyna Górzyńska, poinformowała że jest dziennikarką i poprosiła o możliwość wejścia do Sali. Sędzia Przewodniczący podniesionym tonem odmówił prośbie. Pani Krystyna Górzyńska poprosiła o podanie uzasadnienia i podstawy prawnej tej decyzji. Sąd ich nie podał, za to zagroził wezwaniem Policji. W tej sytuacji pani Krystyna Górzyńska nie weszła do sali”

Uzasadnienie:

Nie ma żadnych podstaw do twierdzenia, iżby przybyłe z wnioskodawcą osoby „wtargnęły” do Sali rozpraw.

Zgodnie ze Słownikiem języka polskiego, znaczenie słowa „wtargnąć” jest następujące:
a. przedostać się gdzieś, łamiąc zakazy, przeszkody, pokonując czyjś opór
b. przedostać się tam, gdzie jest to niepożądane.

Pani Krystyna Górzyńska w ogóle nie weszła do Sali rozpraw, gdyż podporządkowała się zakazowi Sędziego Przewodniczącego, mimo że był on bezprawny i niezrozumiały, z tego powodu mówienie w jej przypadku o jakimś „wtargnięciu” jest całkowicie bezpodstawne.

Pan Sieroń wprawdzie wszedł do Sali, ale nie można mówić, iżby pokonywał on przy tym jakąś przeszkodę, czyjś opór lub jego obecność była w Sali sądowej niepożądana, skoro rozprawa była jawna. Nadto Sąd nie podał ani uzasadnienia, ani podstawy prawnej dla swojego żądania, co jasno wynika z protokołu.

Dowód: treść protokołu z dnia 17.09.2012 r., w którym nie ma żadnych uzasadnień ani podstawy prawnej dla zakazu wejścia do Sali rozpraw Krystyny Górzyńskiej i Romana Sieronia
Dowód: oświadczenie Krystyny Górzyńskiej

W tym miejscu trzeba podnieść, że bezwzględnym warunkiem nałożenia środków policji sesyjnej jest ostrzeżenie o możliwości ich wykorzystania. Działanie to musi mieć charakter uprzedni. Treścią ostrzeżenia jest wskazanie niewłaściwego zachowania oraz środków policji sesyjnej, możliwych do zastosowania. Obowiązkowo należy wskazać również podstawę prawną, przez wzgląd na ogólną zasadę udzielania informacji (art. 5 k.p.c.). Chociaż art. 48 § 3 PrUSP nie uzależnia wydalenia publiczności z sali od uprzednich upomnień, to przewodniczący powinien tego dokonać, wskazując na taką konsekwencję i przywołać publiczność do porządku. Działanie takie winno być zasadą. (Monika Paczyńska „Policja sesyjna w polskim systemie prawa – wybrane zagadnienia” -  „Wiedza Prawnicza” Nr 6/2011).

Wobec powyższego, grożenie Krystynie Górzyńskiej wezwaniem Policji było całkowicie niezrozumiałe. Sędzia nie wskazał z jakich powodów nie jest możliwe jej wejście na salę rozpraw, ani podstawy prawnej dla swoich żądań.

Z tych samych powodów, niezrozumiałe były groźby pod adresem Romania Sieronia.

3. wykreślenie następującego akapitu protokołu:

„Jedna z osób, która wtargnęła na salę oświadczyła, iż jej nie opuści. Przewodniczący poprosił o dowód osobisty tej osoby. Osoba ta oświadczyła, iż odmawia okazania dowodu osobistego, twierdząc, że są naruszane  jej prawa w tym momencie. Co do tego jakie prawa są naruszone, to prosi o komentarz wysokiego sądu jakie prawa naruszył i o pouczenie”.

oraz  zastąpienie go następującym passusem:

„Roman Sieroń wszedł na salę rozpraw. Przewodniczący poprosił o dowód osobisty tej osoby. Osoba ta oświadczyła, iż odmawia okazania dowodu osobistego, twierdząc, że są naruszane  jej prawa w tym momencie. Sąd nie wskazał Panu Romanowi Sieroniowi na jakiej podstawie żąda okazania przez niego dowodu osobistego, mimo że on o to się do Sądu zwracał”.

Dowód: treść protokołu z dnia 17.09.2012 r., w którym nie ma żadnego zapisu, z którego by wynikało, że Sąd podał Panu Sieroniowi cel i podstawę prawną żądania od  niego okazania dowodu osobistego

4. uzupełnienie protokołu o następujący passus:

„W tym miejscu wnioskodawca Janusz Górzyński chciał złożyć wniosek formalny, dotyczący zgody na obecność przybyłych z nim osób na Sali rozpraw. Sędzia uniemożliwiał to, kilkukrotnie żądając w międzyczasie, aby Roman Sieroń opuścił Salę. Nie podawał przy tym uzasadnienia, ani podstawy prawnej żądania. Następnie sędzia wydał polecenie protokolantce, aby wezwała ochronę, wyposażoną w środki przymusu bezpośredniego. W tym miejscu Janusz Górzyński zawnioskował o wezwanie Policji, gdyż „prowadzone są czynności niezrozumiałe, bez podstawy prawnej i bez uzasadnienia”. Sędzia przerwał mu, informując, że nie udzielił mu głosu i grożąc, że jeśli nie usiądzie, to nakaże mu opuszczenie Sali. Janusz Górzyński podporządkował się i  zajął wskazane mu miejsce”

Dowód: nagranie filmowe

5. uzupełnienie protokołu o następujący passus (po akapicie kończącym się słowami: „Przewodniczący wezwał Mariusza Cysewskiego do niezwłocznego opuszczenia sali rozpraw”) :

„Mariusz Cysewski uzasadnił odmowę wyłączenia kamery obowiązkami dziennikarskimi, wymagającymi od niego, aby dokumentował istotne okoliczności, w tym wyprowadzanie z Sali publiczności. Obecny na Sali Jan Jączek podniósł, że sędzia łamie podstawowe prawa dziennikarzy. Wnioskodawca Janusz Górzyński także zaprotestował przeciwko usuwaniu z Sali panów Sieronia i Cysewskiego, wzywając przybyłych policjantów do sporządzenia protokołu w trybie art. 304 par. 2 kpk. Sędzia Przewodniczący zażądał, aby wnioskodawca zamilknął, gdyż w przeciwnym przypadku sprawa będzie się toczyła pod jego nieobecność”

Dowód: nagranie filmowe

6. wykreślenie następującego akapitu protokołu:

W tym miejscu policja wyprowadziła z Sali rozpraw na polecenie Przewodniczącego mężczyznę, który wtargnął na salę rozpraw i odmówił okazania dowodu osobistego.
W tym miejscu Tadeusz Gruszyński dobrowolnie opuścił salę rozpraw.
W tym miejscu wnioskodawca zaczął się awanturować i coś mówić.
Przewodniczący poinformował wnioskodawcę, iż nie został mu udzielony głos, więc nie powinien go zabierać.
Wnioskodawca nadal podniesionym głosem wypowiadał jakieś słowa.
Przewodniczący nakazał wyprowadzenie wnioskodawcy przez Policję.
Wnioskodawca odmówił opuszczenia Sali rozpraw.
W tej sytuacji Przewodniczący nakazał wyprowadzenie wnioskodawcy przez policję”.

oraz  zastąpienie go następującym passusem:

„W tym miejscu wnioskodawca Janusz Górzyński złożył wniosek o wyłączenie Sądu z uwagi na nieodróżnianie kulturalnego wejścia na salę od wtargnięcia. W tym czasie Roman Sieroń opuścił salę rozpraw razem z policjantami. Sędzia Przewodniczący wydał Wnioskodawcy polecenie, aby ten zamilknął. Wnioskodawca podniósł, że sędzia nie ma prawa tego od niego żądać. Sędzia nakazał protokolantce wezwać ochronę. W tym czasie dyktował do protokołu, że wnioskodawca Górzyński się awanturuje, co nie było prawdą, gdyż on tylko zgodnie z przysługującymi mu prawami składał wniosek o wyłączenie Sądu. Janusz Górzyński podniósł, że Sąd dopuszcza się nadużycia władzy oraz wnosił, aby Policjanci sporządzili protokół w trybie Art. 304 par. 2 kpk na okoliczność popełnienia przez Sąd przestępstwa z Art. 231 kk. Sąd domagał się od Policji wyprowadzenia z Sali Janusza Górzyńskiego i Mariusza Cysewskiego. Janusz Górzyński notował numery służbowe policjantów i usiłował ich skłonić do przyjęcia zawiadomienia o przestępstwie nadużycia władzy przez Sąd, czego oni nie chcieli zrobić. Jan Jączek oraz inne osoby zwracały Przewodniczącemu uwagę, że został złożony wniosek o wyłączenie Sądu, na co Sędzia w ogóle nie reaguje. Sąd groził panu Jączkowi, że też go usunie z Sali. W tej sytuacji, wobec powtarzanych przez Przewodniczącego poleceń, aby Wnioskodawca opuścił salę, gdyż inaczej  zostanie wyprowadzony przez Policję, Janusz Górzyński zdecydował się dobrowolnie wyjść. Było to tym bardziej uzasadnione, że sędzia tak dalece nie kontrolował emocji, że nawet nazywał  Wnioskodawcę oskarżonym, gdy tymczasem jego status jest  diametralnie odmienny – występuje on o odszkodowanie za bezzasadne aresztowanie w sprawie, w której został uniewinniony”.

Dowód: nagranie filmowe

7.wykreślenie następującego akapitu protokołu:

„Mariusz Cysewski wyprowadzany siłą przez funkcjonariuszy policji usiłował zaśpiewać pierwsze słowa hymnu państwowego”

oraz  zastąpienie go następującym passusem:

„Mariusz Cysewski wyjaśniał policjantom, że wykonuje tylko swoje obowiązki dziennikarskie oraz pytał ich o nazwisko. Następnie wynoszony z Sali przez funkcjonariuszy policji zaśpiewał pierwsze słowa hymnu państwowego.  W tym samym czasie Salę rozpraw z własnej inicjatywy opuścił Tadeusz Pruszyński”.

Dowód: nagranie filmowe


Załączniki:
Oświadczenie Krystyny Górzyńskiej.
Płyta CD z dwoma filmami z przebiegu rozprawy
Stenogram z przebiegu rozprawy w dniu 17.09.2012 roku w Sądzie Okręgowym w Katowicach sygn. akt V Ko 20/12 na podstawie załączonych filmów

Uwaga! Gdy w stenogramie jest mowa o sędzim, każdorazowo chodzi o przewodniczącego składu orzekającego – Pana Sędziego Damiana Owczarka.

----------------------------------------

Co będzie się dalej działo? Czy i w jaki sposób nastąpi sprostowanie protokołu rozprawy?

Zobaczymy. Jeśli nie lub nie będzie to zrobione rzetelnie, będzie to oznaczało, że degrengolada w sądzie trwa w najlepsze.

W następnym tekście o dramatycznym przebiegu rozprawy w dniu wczorajszym (z sali bezprawnie i bezzasadnie na zlecenie sędziego Damiana Owczarka wywleczono 2 osoby, w tym dziennikarza).

Przewodniczący V Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Katowicach prawa opinii publicznej i prawo prasowe ma za nic!

 

KOMENTARZE

 • O sędzim Damianie Owczarku też tutaj
  http://magielfinansowy.nowyekran.pl/post/62606,moze-nie-wszystko-stracone
 • Rozmowa z Januszem Górzyńskim pod Sądem Okręgowym w Katowicach
  http://www.youtube.com/watch?v=sf80FPzW19s&feature=relmfu
 • Ważny link o prześladowaniach
  http://kefir2010.wordpress.com/2012/09/07/afery-i-bezprawie-w-polsce-rodzina-gorzynskich-glos-pokrzywdzonych/
 • Na netlogu
  http://pl.netlog.com/januszgorzynski
 • Janusz Górzyński o nadużyciach w prawie i psychaiatrii
  http://rebeliantka.nowyekran.pl/post/62430,o-naduzyciach-w-prawie-i-psychiatrii-mowi-janusz-gorzynski
 • Bł ks. Jerzy Popiełuszko o kłamcach
  http://www.youtube.com/watch?v=0U_8dfebTlY&feature=related
 • @autor Ministerstwo Sprawiedliwości i wykładnia art.155 § 1 i 2 K.p.c
  "Należy również zwrócić uwagę, że zakres uprawnień przewodniczącego prowadzącego posiedzenie, określony w art. 155 § 1 i 2 K.p.c., nie obejmuje sfery związanej z wyrażaniem zgody na utrwalanie przez stronę postępowania cywilnego zapisu dźwiękowego takiego posiedzenia. W związku z powyższym należy uznać, iż rejestracja dźwiękowa przebiegu rozprawy, dokonywana przez stronę czy publiczność bez konieczności uprzedniego uzyskania zgody przewodniczącego, jest dopuszczalna."

  http://www.e-kirp.pl/Aktualnosci/Czy-mozna-nagrywac-rozprawy-w-sadach-cywilnych

  http://e-kirp.pl/Aktualnosci/Nagrywanie-podczas-rozpraw-w-sadzie-cywilnym-odpowiedz-Ministerstwa-Sprawiedliwosci
 • @Prezydent RzBiK 10:25:30
  To jest proces karny.O odszkodowanie za bezzasadne aresztowanie i zatrzymanie można się ubiegać w procesie karnym
 • @Maciej Ka 11:16:34
  To mnie właśnie dziwi. Ta "brawura" w nieprzestrzeganiu przepisów, ten otwarty cynizm. Tak jakby myśleli, że obecna bezkarność będzie trwała zawsze.
 • czasami mam ochotę poprosić
  weźcie im przeczytajcie standardowy wyrok AK na "główki"...
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Akcja_G%C5%82%C3%B3wki
  - ale szybko się miarkuję ;)))
 • Rebeliantko
  To najwiekszy cyrk jaki widziałem do tej pory. Coś strasznego. Ten chamowaty gówniarz udający sędziego i popełniajacy zuchwałe przestepstwo sądowe nie ma prawa orzekać w imieniu mojej kochanej Rzeczpospolitej.

  Facet powinien zostać wyprowadzony w kajdanach i w trybie pilnym wylecieć z sądownictwa na zbity pysk.

  Poza tym w protokole sędzia poświadcza nieprawdę i robi to w sposób rażący (widzimy na filmie jak co innego robi i mówi a co innego dyktuje).
 • @sosenkowski 13:16:50
  ;)
 • @Łażący Łazarz 15:46:45
  Dokładnie tak. Cieszę się, że stanowczo, jednoznacznie to oceniasz.

  Wczoraj było jeszcze gorzej. Jutro kolejne sprawozdanie.
 • Autorka
  Rebeliantko,

  Solidarność sitwy sędziowskiej jest porażająca. Każdy kto swoje sprawy naglasnia spotyka się z "zemstą tumanów" - bezstronność, niezawisłość i rzetelność tak rzadka "normalnie" w takich przypadkach w ogóle nie ma miejsca. Nie dajcie się! Trzymam za Janusza kciuki i zycze powodzenia.

  PS Z.Kękusia biorą na przymusowe badania - musza sprawdzić czy był "normalny" w 2003r !
 • @Rebeliantka 16:01:59
  Sąd nie może zakazać obecności na sali sądowej osobom innym niż strony, bo to narusza Konstytucję.
  Sąd ma obowiązek zaprotokołować dokładnie wypowiedzi stron gdy ma to dla nich istotne znaczenie.
  W razie odmowy sprostowania protokołu w oparciu o posiadane nagrania pozostanie tylko złozyć zawiadomienie o sfałszowaniu treści protokołu, a juz teraz należy powiadomić rzecznika dyscyplinarnego o naruszeniu zasad etyki zawodowej przez sędziego.
  Sędzia powinien zawsze kierować się zasadami uczciwości, godności, honoru, poczuciem obowiązku oraz przestrzegać dobrych obyczajów. Tyle paragraf 2 zbioru zasad etyki zawodowej sędziów.
  Paragraf 5 pkt 2-sędzia powinien uniukać zachowań, które mogłyby przynieść ujmę godności sędziego lub osłabić zaufanie do jego bezstronności, nawet jeśli nie zostały uwzględnione w zbiorze.
  Paragraf 11 pkt 1-sędzia wyjaśniając stronom kwestie proceduralne i podając motywy orzeczenia, powinien czynić to w sposób dla nich zrozumiały.
  pkt 2 w motywach sformułowań sędzia powinien unikać sformułowań wykraczających poza rzeczową potrzebę uzasadnienia stanowiska sądu mogących naruszać godność lub cześć podmiotów występujących w sprawie albo też osób trzecich.
  Czy standardy etyczne swoim zachowaniem spełnił sędzia Damian Owczarek? To pytanie należy zadać rzecznikowi dyscyplinarnemu.
  My znamy odpowiedź.
 • @Marek.Lipski 16:46:15
  A jeśli ktoś chce nadal mieszkać w Polsce i mieć azyl tutaj? To retoryczne pytanie.
 • @faxe 16:48:23
  Dziękuję za wyrazy solidarności.

  O Zbigniewie Kękusiu wiem. To kolejny smutny skandal.

  pozdrawiam
 • @swordfish 16:48:51
  Wielkie dzięki za przypomnienie zasad etyki sędziego.

  Rzecznik dyscyplinarny od 2 tygodni milczy. Biorąc pod uwagę wczorajsze zachowanie sędziego Damiana Owczarka, to rzecznika się on nie boi.

  pozdrawiam
 • Samo zło.
  Droga Rebeliantko!
  Dzięki temu, że z uwagą obserwuję Pani zmagania z wymiarem "sprawiedliwości", zarówno w sprawach innych pokrzywdzonych, jaki Pani rodziny, które wyjątkowo kompromitują ten "wymiar", dzięki temu zostałam niejako przygotowana psychicznie do wyczynów sędziego w mojej sprawie w sądzie rejonowym w Tychach. To na co pozwalają sobie sędziowie przechodzi wszelkie granice przyzwoitości. Prawda materialna, poczucie sprawiedliwości, krzywda wyrządzana człowiekowi - to dla nich w ogóle nie istnieje. Poruszają się w jakimś zidiociałym matrixsie mentalności języka pseudoprawniczego, służącego ochronie interesów korporacyjnych, układom w tym politycznym, korzyści osobistej i instytucji sądowych. To jest tak brudne i odczłowieczone, że nie można nawet zrozumieć, jak my, obywatele godzimy się na terror sądowy. Boże, ukaż tych złoczyńców, oczyść nasze życie z tej wylęgarni zła i demoralizacji człowieka. Proszę Cię, Panie.
 • @Rebeliantka 17:11:40
  Jeżeli nie boi się rzecznika to pozostaje Krajowa Rada Sądownictwa. Warto poczekać na reakcję tego wielce szanowanego grona albo zwrócić się wprost do Ministra Sprawiedliwości aby sam wystąpił z wnioskiem o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. Skoro rząd Premiera Tuska opiera się o najwyższe standardy sprawowania władzy, to należy je sprawdzić.
  Pozdrawiam.
 • BIAŁORUSKA WŚCIEKLIZNA OWCZARKA - WCZORAJ!!!!
  http://www.youtube.com/watch?v=Luot8fpV7VY&feature=BFa&list=UUjiUjzbDWE7ND1d3W4gHlnQ
 • DLA PSÓW OWCZAREK JEST NAJWAŻNIEJSZY!!!! PRAWO RP TWORZY OWCZAREK!!! ;)
  http://www.youtube.com/watch?v=a8oqcEoWPaI&feature=BFa&list=UUjiUjzbDWE7ND1d3W4gHlnQ
 • @Maciej Ka 16:58:38
  Gazeta Prawna szacuje, że jest co najmniej 100 tysięcy omyłek sądowych rocznie.

  Rzeczywiście ciągle myślą, że mogą sobie robić co im się żywnie podoba, bez względu na fakty i procedury.
 • @Janusz Górzyński 17:44:58
  Słusznie, trudno, aby "psy" nie słuchały się "owczarka" ;)
 • @Halszka 17:13:24
  Dziękuję za niezwykle trafny komentarz.

  Czasem też myślę, że ratunek tylko w Boskiej pomocy.
 • @swordfish 17:19:26
  Cenne sugestie.

  Też już o tym myślałam, a pod wpływem Twojego komentarza czuję się zobowiązana do wykorzystania wszelkich możliwości proceduralnych.
 • A GDZIE JEST RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH ????
  JANUSZ GORZYNSKI W BIURZE Rzecznika Praw Obywatelskich
  http://www.youtube.com/watch?v=eZ6Xj25sQTk&feature=player_embedded

  10 LAT BANDYCKICH PRZESLADOWAN MAFII SZATANA
  Czyż patrząc na współczesne dzieje nie przychodzi nam stwierdzić, że nie uda się stworzyć pozytywnego porządku świata tam, gdzie dziczeją dusze? (...)
  Prawda i sprawiedliwość winny być ważniejsze od mojej wygody i nietykalności, w przeciwnym razie moje własne życie staje się kłamstwem. BENEDYKT XVI „ENCYKLIKA SPE SALVI - O NADZIEI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

  Sprawiedliwy wyrok po latach
  http://blogmedia24.pl/node/40658
  Prokurator Przybylska-Michalak nie powinna kierować prokuraturą
  http://blogmedia24.pl/node/37352
  O tym, jak generał Rapacki posłowi Dornowi odpowiedział .
  http://konserwatysta100.salon24.pl/221028,o-tym-jak-general-rapacki-poslowi-dornowi-odpowiedzial
  Napisałam do Ministra | Blogmedia24
  http://blogmedia24.pl/node/35506
  Jak Sąd w Pszczynie zażalenia na zatrzymanie przez 7 miesięcy nie zbadał
  http://blogmedia24.pl/node/37435
  Bielska psychuszka. Psychiatryczni łowcy skór | Jurczyk i Zając
  http://blogmedia24.pl/node/28789
  Aferyprawa - ŻĄDAMY NATYCHMIASTOWEGO UWOLNIENIA JANUSZA I KRYSTYNĘ Górzyńskich.
  http://www.aferyprawa.eu/Interwencje/ZADAMY-NATYCHMIASTOWEGO-UWOLNIENIA-JANUSZA-I-KRYSTYNE-GORZYNSKICH-3308
  Aferyprawa - Komanda śmierci w „polskich” aresztach? Akcje w obronie Janusza i Krystyny Górzyńskich.
  http://www.aferyprawa.eu/Zycie/Komanda-smierci-w-polskich-aresztach-Akcje-w-obronie-przesladowanych-Krystyny-i-Janusza-Gorzynskich-3389/page/3
  Inicjatywa Przeciwko Niesprawiedliwości . - o przestępcach w mundurach, w togach i w białych kitlach czyli o terrorystach i oszustach z mafii w wymiarze sprawiedliwości RP.
  http://www.policyjnyserwisinformacyjny.fora.pl/forum,11/inicjatywa-przeciwko-niesprawiedliwosci,742.html

  JANUSZ GÓRZYŃSKI DLA POLSAT-NEWS – DECYDUJĄ O NASZYCH SPRAWACH DZICY Z DZIDĄ

  KONIECZNIE OBEJRZYJ TEN MATERIAŁ

  „Ostatnia instancja” w telewizji POLSAT.NEWS Program został wyemitowany w dniach1-go i 3-go maja br. Uczestnicy programu redaktor „Afer prawa” Janusz Górzyński i prof. H. Gajewska Kraczkowska oraz poseł Jerzy Kozdroń z PO, a także red. Krystyna Górzyńska (Rebeliantka), mecenas Maciej Zubek, ekspert Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka dr Piotr Kładoczny (WARTO OBEJRZEĆ!!!)
  http://www.ipla.tv/VOD,2958/Wiadomosci,2991/Ostatnia_Instancja,3131/Ostatnia_Instancja,2201/Ostatnia_Instancja,232172/index.html

  „Nasza cywilizacja jest barokowym pałacem, do którego wtargnęła kudłata
  zgraja”./Mikołaj Gomez Davila/
  „Jak na zbójcę wyszliście z mieczami i kijami, aby mnie pochwycić?” (Mt,14.49)

  Żądamy natychmiastowego uwolnienia Janusza i Krystyny Górzyńskich
  http://aferyprawa.com/index2.php?p=teksty%2Fshow&dzial=interwencje&id=3308
  ALERT: BLOGOWICZE GRYPA666 BRUTALNIE ZAATAKOWANI
  http://grypa666.wordpress.com/2010/02/18/alert-blogowicze-grypa666-brutalnie-zaatakowani/
  Zatrzymanie i psychiatryk
  http://konserwatysta100.salon24.pl/159471,zatrzymanie-i-psychiatryk
  Władza w Polsce aresztuje obywateli za niewinność « Dołująca strona o ...
  http://dół.sejny.pl/?p=2877
  Kompromitacja bielskiej policji. Trzy osoby rodziny Górzyńskich w szpitalach -
  http://nowyporzadekswiata.blogspot.com/2010/02/kompromitacja-bielskiej-policji-trzy.html
  Kim są oprawcy Górzyńskich?
  http://grypa666.wordpress.com/2010/02/19/kim-sa-oprawcy-gorzynskich/
  "Gestapo to okreslony typ mentalnosci..."
  http://www.polskawalczaca.com/viewtopic.php?f=2&t=6908
  Czym to się różni od czasów Bieruta i NKWD? « Dziennik gajowego.
  http://marucha.wordpress.com/2010/02/18/czym-to-sie-rozni-od-czasow-bieruta-i-nkwd/
  Włącz się w sprawę Górzyńskich !!! To konieczne
  http://nowyporzadekswiata.blogspot.com/2010_02_01_archive.html
  W OBRONIE PRZEŚLADOWANEGO PRZEZ WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI JANUSZA GÓRZYŃSKIEGO
  http://blogmedia24.pl/node/25078

  Aresztowanie Krystyny Górzyńskiej
  http://wsercupolska.org/joomla/index.php/wiadomoci/7-wiadomosci/2082-aresztowanie-krystyny-gorzyskiej.html
  Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu - Janusz Górzyński potrzebuje medycznej pomocy - kto i dlaczego ukrywa ślady przemocy?- Afery i Bezprawie
  http://www.aferyibezprawie.org/index.php?menu=newsout&id=2062
  Groźne obrażenia Górzyńskiego, brak obdukcji, wątpliwe leczenie
  http://konserwatysta100.salon24.pl/160003,grozne-obrazenia-gorzynskiego-brak-obdukcji-watpliwe-leczenie
  Brutalna interwencja policji – trzy osoby w szpitalu - Netbird.pl.
  http://polska-wiadomosci.netbird.pl/a/37451
  Radio Pomost Dariusz Wernicki - Prośba o pomoc w sprawie Janusza Górzyńskiego
  http://www.radiopomost.com/index.php?option=com_content&task=view&id=11133&Itemid=42
  Żądamy natychmiastowego uwolnienia Janusza Górzyńskiego ! ! !
  http://www.aferyprawa.com/index2.php?p=teksty%2Fshow&dzial=oropoiwzk&id=3378
  Komanda śmierci w „polskich” aresztach? Akcje w obronie prześladowanych Krystyny i Janusza Górzyńskich!!!
  http://www.aferyprawa.com/index2.php?p=teksty%2Fshow&dzial=zycie&id=3389
  Stowarzyszenie Obrony i Rozwoju Polski Włącz się w sprawę Górzyńskich !!! To konieczne
  http://www.soirp.iap.pl/index.html?id=wiadomosci&nrwiad=364923
  Sprawa Górzyńskich na forum Kielce
  http://forum.www.kielce.pl/viewtopic.php?p=37144&sid=478a148e6c502cefacac2b7e863ad76

  Wielka Środa. Zapraszamy na rozprawę Górzyńskiego do Gostynia
  http://konserwatysta100.salon24.pl/166322,wielka-sroda-zapraszamy-na-rozprawe-gorzynskiego-do-gostynia

  Jak Ministerstwo Sprawiedliwości walczy z korupcją we własnych szeregach? ”AFERY PRAWA”
  http://www.aferyprawa.eu/index2.php?p=teksty%2Fshow&dzial=urzednicy&id=2433

  Prawo sitwy – z organizatorką protestu przed Ministerstwem Sprawiedliwości – Krystyną Górzyńską rozmawia Bogdan Goczyński, dziennikarz AP.
  http://www.aferyprawa.eu/index2.php?p=teksty%2Fshow&dzial=oropoiwzk&id=2403
  Informacja o przebiegu protestu w dniu 4.11.2008 r. przeciwko fałszywemu oskarżeniu Janusza Górzyńskiego oraz bezpodstawnemu wydaniu nakazu aresztowania i listu gończego.
  http://www.aferyprawa.eu/index2.php?p=teksty%2Fshow&dzial=codziennosc&id=2395
  PROTEST PRZECIWKO FAŁSZYWEMU OSKARŻENIU JANUSZA GÓRZYŃSKIEGO I BEZPODSTAWNEMU WYDANIU NAKAZU ARESZTOWANIA I LISTU GOŃCZEGO – Dowody wieloletnich prześladowań pokrzywdzonego! (przekrojowe – najważniejsze dowody prześladowania i fabrykowania dowodów)
  http://www.aferyprawa.eu/index2.php?p=teksty%2Fshow&dzial=oropoiwzk&id=2381
  Górzyński – funkcjonariusze policji i (bez)prawia, czyli polskojęzyczne „gestapo” bije nawet dzieci i kobiety, zamyka ludzi, łamie prawo obywateli…
  http://www.aferyprawa.eu/index2.php?p=teksty%2Fshow&dzial=zycie&id=1251
  hhhhhhhhhhhh
  Janusz Górzyński – Inicjatywa przeciwko Niesprawiedliwości – przez stronniczość funkcjonariuszy sądowo – prokuratorskich stracił wszystko – z cyklu jak urzędnicy władz niszczą polskie firmy…
  hhhhhhhhhhhhhh
  MAFIA OSZUKUJE POKRZYWDZONYCH KONSUMENTÓW I DOWODY OSZUSTWA OBRACA PRZECIWKO OSZUKANYM
  Inicjatywa przeciwko Niesprawiedliwości oraz Stowarzyszenie przeciwko Bezprawiu
  pod patronatem prasowym „Afer Prawa” PRZECIWKO FAŁSZYWEMU OSKARŻENIU JANUSZA GÓRZYŃSKIEGO (Komputer)
  http://www.aferyprawa.eu/index2.php?p=teksty%2Fshow&dzial=sady&id=2388
  Janusz Górzyński – ZAWIADOMIENIE O PRZESTĘPSTWIE Do wiadomości: Posłowie Prawa i Sprawiedliwości – Prokuratura Apelacyjna w Poznaniu – Paweł Korbal
  http://www.aferyprawa.eu/index2.php?p=teksty%2Fshow&dzial=interwencje&id=1190
  Posłowie Prawa i Sprawiedliwości – Zbigniew Ziobro Minister Sprawiedliwości Zawiadomienie o Rażącej Obrazie Przepisów Prawa PRZEZ SSR URSZULĘ MROCZKOWSKĄ ZE ŚRODY WLKP.
  http://www.aferyprawa.eu/index2.php?p=teksty%2Fshow&dzial=interwencje&id=119

  NAPADY I OSZUSTWA KOMORNICZE „PRAWNE I LEGALNE” ZNÓW POKRZYWDZENI PRZEZ OSZUSTÓW I ZDZIRCOW NADUŻYWAJĄCYCH WŁADZY ZOSTAJĄ FAŁSZYWIE OSKARŻENI
  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wlkp. Dariusz Karasiński i jego asesorzy: Leszek Wietchy i Sebastian Żurek – dowody oszustw komorniczych.
  http://www.aferyprawa.eu/index2.php?dzial=komornicy&id=1096&p=teksty%2Fshow
  Górzyński – Historia „błędów” rozliczenia jednej egzekucji, czyli co nie jest zdaniem sędziów poznańskich działalnością bezprawną…
  http://www.aferyprawa.eu/index2.php?dzial=zycie&id=1189&p=teksty%2Fshow
  Wiesława i Janusz Górzyńscy Załącznik –WYKAZ FALSZYWYCH ZEZNAN KOMORNIKOW

  Zbigniew Ziobro – „Polską rządzi szajka”
  http://www.aferyprawa.eu/Polityka/Zbigniew-Ziobro-POLSKA-RZADZI-SZAJKA-2181
  Dwa lata pracy Ministerstwa Sprawiedliwości cz.I (2007-10-03)
  http://www.radiomaryja.pl/audycje.php?id=6017
  Dwa lata pracy Ministerstwa Sprawiedliwości cz.II (2007-10-03)
  http://www.radiomaryja.pl/audycje.php?id=6018
 • SKALA BANDYTYZMU PRAWA I PARANOI W III RP
  http://www.youtube.com/watch?v=kO8skgoWF2g&feature=related
 • POLACY TYLKO UDAJĄ SPRAWIEDLIWYCH I ZDROWYCH PSYCHICZNIE ;)
  http://www.youtube.com/watch?v=qLAJCD3qStw&feature=share
 • @Rebeliantka 17:51:56. Okupacja Polski przez fornali w togach...
  Współczuje, bo wiem jak czuje się człowiek niewinny, okradziony i prześladowany przez fornali i fornalice w togach..wiele z nich przed laty było przeflancowane z sowietow...

  Rezimowy sędzia na filmie przypomina mi właśnie fornala wymachujacego ręka z palcem wskazującym jak batem nad koniem..wyrzucajac osoby z sali sądowej, które miały prawo tam przebywać.
  Z jego zachowania widać, ze przemoc nie jest mu obca..

  To oni powinni przechodzić badania psychiatryczne by wyeliminować psychopatow z tego zawodu sędziego bo wreszcie decydują o czyimś życiu.ile jest ofiar którym zniszczono życie przez fornali w togach..


  Ten przypadek swiadczy dlaczego boja się nagrywania i jawności na sali sądowej by ukryć ignorancje, łamanie prawa...
  Dobrze, ze jest to nagranie które przeczy protokolowi autorstwa owczarka.Nazwiska kłamcow powinno się pisać z małej litery..
 • @Eclipse 18:46:36
  Z osobowością tego sędziego jest rzeczywiście coś nie tak. Niezwykła wręcz pogarda dla osób nie będących prawnikami, to podstawowa jego cecha osobista.

  Widziałam już w sądach wielu arogantów, ale sędzia Owczarek niewątpliwie nadaje się na sam szczyt takiej listy.
 • POLAK W SZATANOPOLONII - STATUS POLAKA WIECZNIE BITY I CIĄGLE OSKARŻANY
  44 Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa (Ewangelia św. Jana rozdział 8 werset 44).
  „Dwie cechy wybitnie charakteryzują świat sza¬tański: kłamstwo i morderstwo. “Kłamstwo unicestwia życie duchowe; morderstwo życie cielesne... Nieustannie unicestwiać: oto taktyka sił szatańskich" (A. Mager OSB).

  Policja zabijała i zabijać będzie
  http://visitor.nowyekran.pl/post/72617,rodzina-go-rzyn-skich-o-swojej-walce-z-wymiarem-sprawiedliwos-ci
  http://blogi.newsweek.pl/Tekst/spoleczenstwo/642240,policja-zabijala-zabija-i-bedzie-zabijac---mowili-policjanci.html
  O tym, jak mafia załatwiała przez 10 lat Janusza Górzyńskiego
  http://rebeliantka.nowyekran.pl/post/1861,o-tym-jak-mafia-zalatwiala-przez-10-lat-janusza-gorzynskiego
  RODZINA GÓRZYŃSKICH POKRZYWDZONA PRZEZ SATANISTÓW!
  http://www.youtube.com/watch?v=L70H3EGtz4M&feature=related
  O nadużyciach w prawie i psychiatrii – mówi Janusz Górzyński
  cz. III wykładu „Polska w niewoli mafii szatana”
  http://rebeliantka.nowyekran.pl/post/62430,o-naduzyciach-w-prawie-i-psychiatrii-mowi-janusz-gorzynski
  Jak działa mafia szatańska w Polsce? Części I i II – ga – zamach na ks. abp. Wielgusa
  http://rebeliantka.nowyekran.pl/post/58782,wielkanocne-ostrzezenie-jak-dziala-mafia-szatanska-w-polsce
  Jarosław Kaczyński może być prywatnie oskarżony, ale rzecznik prasowy Policji w żadnym wypadku?
  http://rebeliantka.nowyekran.pl/post/73802,rownosc-wobec-prawa-czyli-tylko-jaroslaw-kaczynski-moze-byc-prywatnie-oskarzony
  Mafia szatana czyli spisek bandytów i okultystów, zboczeńców i szyderców!!! MOCNE DOWODY SPISKU ZBIRÓW W PANSTWIE AWS, UW, SLD, PiS, PO zwanym III RP
  http://infonurt3.com/index.php?option=com_content&view=article&id=227:mafia-szatana-&catid=35:polska&Itemid=58
  Janusz Górzyński w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich – TERRORYŚCI I LICHWIARZE – OSZUŚCI I ZŁODZIEJE WE WSZYSTKICH WŁADZACH!!!!
  http://www.polskawalczaca.com/viewtopic.php?f=7&t=11583
  Komanda śmierci w „polskich” aresztach? Akcje w obronie prześladowanych dziennikarzach Krystyny i Janusza Górzyńskich!!! O PAŃSTWOWYCH MORDERSTWACH I SADYSTYCZNYCH SZYKANACH CHAZARÓW!!!!
  http://www.aferyprawa.eu/index2.php?p=teksty/show&dzial=zycie&id=3389
  Janusz Górzyński - Krystyna Górzyńska Środa Wlkp. 06 maj 2006 rok Inicjatywa przeciwko Niesprawiedliwości ZAWIADOMIENIE O DZIAŁALNOŚCI ZORGANIZOWANEJ GRUPY PRZESTĘPCZEJ DZIAŁAJĄCEJ W PAŃSTWOWYCH STRUKTURACH TRUMWIRATU POLICYJNO-PROKURATORSKO-SĄDOWEGO - ZBIGNIEW ZIOBRO MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI RP Prokurator Generalny RP
  http://www.policyjnyserwisinformacyjny.fora.pl/forum,11/inicjatywa-przeciwko-niesprawiedliwosci,742.html
  Sprawa Janusza Gorzynskiego
  http://marucha.v3v.org/viewtopic.php?p=14252
  Powrót państwa policyjnego
  http://marucha.v3v.org/viewtopic.php?p=4252&sid=57c1314242cc75e160da10c0e7b2486b
  Dokąd i z kim pod tym sztandarem?
  http://www.aferyprawa.eu/Artykuly/Ks-prof-Czeslaw-S-Bartnik-Twarz-Unii-Europejskiej-bez-makijazu-rozwazania-o-Jude-UE-i-planach-masonow-i-syjonistow-Biblioteka-wielkiej-mysli-2193
  Prezes Stowarzyszenia Przeciw Bezprawiu w Bielsku – Białej - Jerzy Jachnik - w odpowiedzi dla red. Wojciecha Wybranowskiego w sprawie rodziny Górzyńskich.
  http://www.aferyprawa.eu/Interwencje/Prezes-Stowarzyszenia-Przeciw-Bezprawiu-w-Bielsku-Bialej-Jerzy-Jachnik-w-odpowiedzi-dla-red-Wojciecha-Wybranowskiego-w-sprawie-rodziny-Gorzynskich-3315/page/94
  Prawo sitwy – z organizatorką protestu przed Ministerstwem Sprawiedliwości – Krystyną Górzyńską rozmawia Bogdan Goczyński, dziennikarz AP.
  http://www.aferyprawa.eu/index2.php?p=teksty%2Fshow&dzial=oropoiwzk&id=2403
  Informacja o przebiegu protestu w dniu 4.11.2008 r. przeciwko fałszywemu oskarżeniu Janusza Górzyńskiego oraz bezpodstawnemu wydaniu nakazu aresztowania i listu gończego.
  http://www.aferyprawa.eu/index2.php?p=teksty%2Fshow&dzial=codziennosc&id=2395
  PROTEST PRZECIWKO FAŁSZYWEMU OSKARŻENIU JANUSZA GÓRZYŃSKIEGO I BEZPODSTAWNEMU WYDANIU NAKAZU ARESZTOWANIA I LISTU GOŃCZEGO – Dowody wieloletnich prześladowań pokrzywdzonego! (przekrojowe – najważniejsze dowody prześladowania i fabrykowania dowodów)
  http://www.aferyprawa.eu/index2.php?p=teksty%2Fshow&dzial=oropoiwzk&id=2381
  Górzyński – funkcjonariusze policji i (bez)prawia, czyli polskojęzyczne „gestapo” bije nawet dzieci i kobiety, zamyka ludzi, łamie prawo obywateli…
  http://www.aferyprawa.eu/index2.php?p=teksty%2Fshow&dzial=zycie&id=1251
  hhhhhhhhhhhh
  Janusz Górzyński – Inicjatywa przeciwko Niesprawiedliwości – przez stronniczość funkcjonariuszy sądowo – prokuratorskich stracił wszystko – z cyklu jak urzędnicy władz niszczą polskie firmy…
  http://aferyprawa.eu/Interwencje/Janusz-Gorzynski-Inicjatywa-przeciwko-Niesprawiedliwosci-przez-stronniczosc-funkcjonariuszy-sadowo-prokuratorskich-stracil-wszystko-z-cyklu-jak-urzednicy-wladz-niszcza-polskie-firmy-1097/page/2
  hhhhhhhhhhhhhh
  MAFIA OSZUKUJE POKRZYWDZONYCH KONSUMENTÓW I DOWODY OSZUSTWA OBRACA PRZECIWKO OSZUKANYM
  Inicjatywa przeciwko Niesprawiedliwości oraz Stowarzyszenie przeciwko Bezprawiu
  pod patronatem prasowym „Afer Prawa” PRZECIWKO FAŁSZYWEMU OSKARŻENIU JANUSZA GÓRZYŃSKIEGO (Komputer)
  http://www.aferyprawa.eu/index2.php?p=teksty%2Fshow&dzial=sady&id=2388
  Janusz Górzyński – ZAWIADOMIENIE O PRZESTĘPSTWIE Do wiadomości: Posłowie Prawa i Sprawiedliwości – Prokuratura Apelacyjna w Poznaniu – Paweł Korbal
  http://www.aferyprawa.eu/index2.php?p=teksty%2Fshow&dzial=interwencje&id=1190
  Posłowie Prawa i Sprawiedliwości – Zbigniew Ziobro Minister Sprawiedliwości Zawiadomienie o Rażącej Obrazie Przepisów Prawa PRZEZ SSR URSZULĘ MROCZKOWSKĄ ZE ŚRODY WLKP.
  http://www.aferyprawa.eu/index2.php?p=teksty%2Fshow&dzial=interwencje&id=119

  NAPADY I OSZUSTWA KOMORNICZE „PRAWNE I LEGALNE” ZNÓW POKRZYWDZENI PRZEZ OSZUSTÓW I ZDZIRCOW NADUŻYWAJĄCYCH WŁADZY ZOSTAJĄ FAŁSZYWIE OSKARŻENI
  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wlkp. Dariusz Karasiński i jego asesorzy: Leszek Wietchy i Sebastian Żurek – dowody oszustw komorniczych.
  http://www.aferyprawa.eu/index2.php?dzial=komornicy&id=1096&p=teksty%2Fshow
  Górzyński – Historia „błędów” rozliczenia jednej egzekucji, czyli co nie jest zdaniem sędziów poznańskich działalnością bezprawną…
  http://www.aferyprawa.eu/index2.php?dzial=zycie&id=1189&p=teksty%2Fshow
  Wiesława i Janusz Górzyńscy Załącznik –WYKAZ FALSZYWYCH ZEZNAN KOMORNIKOW

  Zbigniew Ziobro – „Polską rządzi szajka”
  http://www.aferyprawa.eu/Polityka/Zbigniew-Ziobro-POLSKA-RZADZI-SZAJKA-2181
  Dwa lata pracy Ministerstwa Sprawiedliwości cz.I (2007-10-03)
  http://www.radiomaryja.pl/audycje.php?id=6017
  Dwa lata pracy Ministerstwa Sprawiedliwości cz.II (2007-10-03)
  http://www.radiomaryja.pl/audycje.php?id=6018
  ON TEZ JEST KLAMCA. GDY BYL MINISTEREM TO NIC NIE ZROBIL, A TYLKO SZYDZIL Z POKRZYWDZONYCH, A REDEMPTORYSCI TEGO BANDYTE NAZYWALI NAJLEPSZYM MINISTREM!!!! TO BYL KLAMCA, INTRYGANT I TERRORYSTA, IDENTYCZNIE JAK KACZYNSCY!!


  WOJNA PRZECIWKO BIAŁEJ RASIE!!!
  http://www.poznajprawde.net/aktualnosci/66-europa-umiera-wojna-przeciwko-bialej-rasie.html

  CZARNA MSZA W SAMORZĄDZIE
  http://www.aferyprawa.eu/Afery/Czarna-msza-w-Wielki-Czwartek-w-Srodzie-Wlkp-1426
  Współczesne postaci satanizmu -* dr Stanisław Krajski
  http://www.youtube.com/watch?v=Mmwc7iFgY_U
  Polski punkt widzenia - 24.08.2012 | TV Trwam SATANIZM NIE PRZEJDZIE
  http://www.youtube.com/watch?v=HBWQmywuB_o&feature=player_embedded
  SATANIZM NIE PRZEJDZIE
  http://satanizmnieprzejdzie.pl/


  ODNOWICIEL - Tolek Jabłoński
  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qFV3GBToPMk


  Wielkanocne ostrzeżenie. Jak działa mafia szatańska w Polsce?
  http://rebeliantka.nowyekran.pl/post/58782,wielkanocne-ostrzezenie-jak-dziala-mafia-szatanska-w-polsce

  CZARNA MSZA W SAMORZĄDZIE
  http://www.aferyprawa.eu/Afery/Czarna-msza-w-Wielki-Czwartek-w-Srodzie-Wlkp-1426
  Współczesne postaci satanizmu -* dr Stanisław Krajski
  http://www.youtube.com/watch?v=Mmwc7iFgY_U

  Polska w niewoli mafii szatana cz.1 - Janusz Górzyński
  http://www.youtube.com/watch?v=owGDFr2NvKU&list=UU-1XsQtpqjT7Wf2fHfuliRQ&index=1&feature=plcp
  Polska w niewoli mafii szatana cz.2 - Janusz Górzyński
  http://www.youtube.com/watch?v=3v5v38QQJic&list=UU-1XsQtpqjT7Wf2fHfuliRQ&index=1&feature=plcp
  Promocja książki abp S. Wielgusa - Stanisław Papież
  http://www.youtube.com/watch?v=Gr3BRRS8gbo&feature=autoplay&list=UU-1XsQtpqjT7Wf2fHfuliRQ&lf=plcp&playnext=1
  http://www.usopal.pl/z-kraju/979-polska-w-niewoli-qmafiiq-szatana-vademecum-obrony-polaka
  http://wirtualnapolonia.com/2011/08/31/%E2%80%9Echrzescijanstwo-zobowiazuje%E2%80%9D/
  http://gloria.tv/?media=199054
  http://formacja.net/catalogsearch/result?q=wielgus

  Przesłanie ks. Abp. Stanisława Wielgusa i jego walka z szatańską komuną wczoraj i dziś

  Abp Stanisław Wielgus potępia zmiany w Polsce po 89. r
  http://www.youtube.com/watch?v=qaeYIlQyTkQ
  ks. abp. Prof. S. Wielgus - Nowa ideologia zła – cz. 1 z 8
  http://www.youtube.com/watch?v=TZ1qZ_STuNg&feature=related
  Fikcyjne akta abp.WIELGUSA
  http://www.youtube.com/watch?v=AeZF1Dy_C8M&feature=related
  ks. abp. Prof. S. Wielgus – NIGDY NIE WSPÓŁPRACOWAŁEM Z KOMUNĄ!!!
  http://www.youtube.com/watch?v=mqyz05smmnQ&feature=related
  Mafia szatańska na pięć minut przed Ingresem zmusiła Arcybiskupa do rezygnacji z kierowania Kościołem w Diecezji warszawskiej – grożąc mu wcześniej śmiercią, osaczając i podtruwając
  http://www.youtube.com/watch?v=oAbJXeqSRxY
  O Ingresie arcybiskupa w kontekście Smoleńska
  http://circ.nowyekran.pl/post/58823,o-ingresie-arcybiskupa-w-kontekscie-smolenska


  Jesteśmy od okupacją sił lewacko-diabelskich
 • Czas na ławę 12 przysięgłych sądu obywatelskiego.
  Walenie głową w mur nic tu nie pomoże. Najpierw potrzebny normalny porządek naturalny, zbudowany przez Boga, który liczy starannie nam życie po jednej sekundzie za pośrednictwem 12 braci miesięcy. Każda następna sekunda jest starsza i inna, dlatego łagodne przejście czasowe w ciągu 1 roku zapewnia do końca Świata hierarchia 12 miesięcy.
 • @goodness 18:57:18
  Owszem, ława przysięgłych poprawiłaby sytuację. Myślę podobnie, jak Ty.
 • DRAMATYCZNA SYTUACJA POLAKÓW W SZATANO-POLONII
  http://www.youtube.com/watch?v=SYNYkr7d6Yw
  „Ludzie za mgłą" z filmu Kamieńskiej to dawni pracownicy pewnego PGR-u, który jak wiele innych uległ likwidacji w czasie transformacji ustrojowej. W filmie niewiele się dzieje, bo i w życiu jego bohaterów panuje zastój i marazm. Mgła oplata osadę i popadające w ruinę, opustoszałe budynki gospodarcze. Samotna sylwetka dawnej pracownicy pegeeru snuje się wokół zabudowań niczym duch, inni siedzą w swoich zbiedniałych domostwach i opowiadają przed kamerą o dawnych wspaniałych czasach, gdy żyli w dostatku. Nie potrafią odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Wegetują na zasiłkach i czekają, aż nowa władza odmieni ich los („Skoro się władza nie interesuje tym, no to my nic nie zrobimy").
 • NA GROBIE KS. JERZEGO UKNUTO GRÓB DLA POLSKI I NARODU POLSKIEGO
  Litania naszych dni (ks. Jerzy Popiełuszko, maj 1982)
  Bogarodzico, Dziewico! Słuchaj nas, Matko Boga. Ty stałaś pod krzyżem i tak bardzo cierpiałaś, gdy Twój Syn Jezus Chrystus umierał na krzyżu. (...)
  Prosimy Cię jako naszą Matkę i Królową za tymi, którzy cierpią najbardziej, prosimy Cię słowami litanii naszych czasów, słowami litanii naszych dni, naszego ostatniego półrocza, półrocza zniewolenia wojennego Twoich dzieci.

  Matko w "Solidarności" nadzieję mających — módl się za nami
  Matko oszukanych — módl się za nami
  Matko zdradzonych — módl się za nami
  Matko w nocy pojmanych — módl się za nami
  Matko uwięzionych — módl się za nami
  Matko na mrozie trzymanych — módl się za nami
  Matko przerażonych — módl się za nami
  Matko zastrzelonych górników — módl się za nami
  Matko stoczniowców — módl się za nami
  Matko przesłuchiwanych — módl się za nami
  Matko niesłusznie skazanych — módl się za nami
  Matko robotników — módl się za nami
  Matko studentów — módl się za nami
  Matko wytrwałych aktorów — módl się za nami
  Matko prawdomównych — módl się za nami
  Matko nieprzekupnych — módl się za nami
  Matko osieroconych — módl się za nami
  Matko bitych w dniu Twego święta Królowej Polski — módl się za nami
  Matko poniewieranych za to, że noszą znaczek z Twoim świętym wizerunkiem — módl się za nami
  Matko pozbawionych pracy — módl się za nami
  Matko zmuszonych do podpisywania deklaracji niezgodnych z sumieniem — módl się za nami
  Matko dzieci tęskniących za uwięzionymi matkami i ojcami — módl się za nami
  Matko matek płaczących — módl się za nami
  Matko ojców zatroskanych — módl się za nami

  (...) Prosimy Cię, Matko, która jesteś nadzieją milionów, daj nam wszystkim żyć w wolności i prawdzie, w wierności Tobie i Twojemu Synowi. Amen.
  [z książki: "Ofiara spełniona"]

  ...dlaczego ja, jako ksiądz, nie mam dołożyć swojego cierpienia

  Ostatnio prokuratura rozesłała wiadomości po komórkach partyjnych w swojej prasie wewnętrznej, że wszczęła śledztwo przeciwko mnie za nadużywanie wolności sumienia i wyznania. Jak można nadużywać wolności sumienia? Wolność sumienia można ograniczyć, ale nigdy nie można jej nadużyć - to jest niemożliwe! Dlatego bzdurne są te oskarżenia, ale oczywiście zdaję sobie sprawę, że za prawdę trzeba cierpieć. Jeżeli ludzie, którzy mają rodziny, mają dzieci, odpowiedzialność jakąś - byli w więzieniach, cierpią, to dlaczego ja, jako ksiądz, nie mam również dołożyć swojego cierpienia - liczę się z tym jak najbardziej. Były takie próby, bardzo prymitywne, dokuczenia, jak na przykład z 13 na 14 grudnia o godzinie drugiej w nocy, kiedy ze zmęczenia już padałem rzeczywiście, bo robiłem paczuszki dla dzieci w szpitalu, na gwiazdkę, ponieważ zabrakło pieniędzy w ministerstwie, żeby dzieciom, które chore zostały na święta w szpitalu, zrobić jakieś paczki, dać słodycze. Miałem możliwość taką i robiłem paczuszki dla jednego ze szpitali dziecięcych. O drugiej w nocy dzwonek do drzwi, na szczęście nie wstałem. Za chwilę - wybuch. Do mieszkania wpadła cegła z materiałem wybuchowym, wywaliło dwa okna, była zima. Dwukrotnie malowano samochód białą farbą. Dwukrotnie było upozorowanie włamania, ciągła inwigilacja.
  [Fragment wywiadu ks. Jerzego dla korespondenta BBC; za: "Bóg i Ojczyzna". Biuletyn poświęcony słudze Bożemu ks. Jerzemu Popiełuszce, 2001]

  Byśmy byli wolni od lęku, ale przede wszystkim od żądzy odwetu i przemocy

  Tylko ten może zwyciężać zło, kto sam jest bogaty w dobro, kto dba o rozwój i ubogacanie siebie tymi wartościami, które stanowią o ludzkiej godności dziecka Bożego. Odnawiać dobro i zwyciężać zło, to dbać o godność dziecka Bożego, o godność swoją, ludzką. Życie trzeba godnie przeżyć, bo jest tylko jedno! Trzeba dzisiaj bardzo dużo mówić o godności człowieka, aby zrozumieć, że człowiek przerasta wszystko, co może istnieć na świecie, prócz Boga. Przerasta mądrość całego świata. (...) Zachować godność, by móc powiększać dobro i zwyciężać zło, to kierować się w życiu sprawiedliwością. (...) Sprawiedliwość musi iść w parze z miłością, bo bez miłości nie można być w pełni sprawiedliwym. Gdzie brak jest miłości i dobra, tam na ich miejsce wchodzi nienawiść i przemoc. (...) Aby zło dobrem zwyciężać i zachować godność człowieka, nie wolno walczyć przemocą. (...) "Solidarność" dlatego tak szybko zadziwiła świat, że nie walczyła przemocą, ale na kolanach, z różańcem w ręku. Przy polowych ołtarzach upominała się o godność ludzkiej pracy, o godność i szacunek dla człowieka. O te wartości wołała bardziej, niż o chleb powszedni. (...) Módlmy się, byśmy byli wolni od lęku, zastraszenia, ale przede wszystkim od żądzy odwetu i przemocy.
  [Fragment rozważań różańcowych - ostatnie kazanie ks. Jerzego, 19 października 1984, Bydgoszcz; za: Peter Raina, "Ks. Jerzy Popiełuszko - męczennik za wiarę i ojczyznę"]

  Jestem gotowy na wszystko

  Nie walcz przemocą. Przemoc nie jest oznaką siły lecz słabości. komu nie udało się zwyciężyć sercem lub rozumem, usiłuje zwyciężyć przemocą. Każdy przejaw przemocy dowodzi moralnej niższości. Najwspanialsze i najtrwalsze walki, jakie zna ludzkość, jakie zna historia, to walki ludzkiej myśli. Najnędzniejsze i najkrótsze - to walki przemocy. Idea która potrzebuje broni, by się utrzymać, sama obumiera. (...) Idea, która utrzymuje się tylko przy użyciu przemocy, jest wypaczona.
  [Ks. Jerzy, grudzień 1982; za: "Ofiara spełniona"]

  ...są sprawy większe i jestem przekonany, że to co robię, jest słuszne. I dlatego jestem gotowy na wszystko.
  [Wywiad ks. Jerzego dla korespondenta BBC; za: "Bóg i Ojczyzna", biuletyn 2001
 • @Rebeliantka 18:54:00 celowo uzylam określenie fornal i fornalice...
  Ponieważ mam skale porownawcza, jeżeli chodzi o sędziów z innego kraju..

  W Polsce sędziowie jawi się jak niecywilizowany element, który rozsiadl się i rozmnozyl się już w sądach i prokuraturze..Maja mentalność prymitywnego sowieckiego fornala nie poddajacego się cywilizacji..

  W razie wątpliwości to przyznać należy ze:
  człowiek honorowy, prawy, dobrze wychowany nie skrzywdzi drugiego człowieka, nie przyczyni się do jego ruiny nie będzie łamał prawa..
  Człowiek prawy dba o swoją reputację i nazwisko nie przynosi wstydu rodzinie...
  tego powyżej nie można powiedzieć o polskich sedziach ..sami sobie zapracowali, ze kojarzą się z prymitywnymi fornalami...
  Toga nie czyni nikogo prawym, uczciwym i dobrym sędzia - to tylko przebranie dla zmylenia przeciwnika..
 • OWCZARKU, PSY SZATANOPOLONII, A MY NIE CHCEMY WYJECHAĆ STĄD!!!!
  Temat: Nareszcie ktoś w Senacie odważył się powiedzieć prawdę !!!

  Z Motyczką na słońce (Peru) Jan Pietrzak felieton
  http://www.youtube.com/watch?v=Kr8yydgUPtQ&feature=related
  http://www.youtube.com/watch?v=Kr8yydgUPtQ&feature=related

  WAŻNE!!! Senator PO: "Nie mam nic do stracenia. Dlatego mogę mówić prawdę..."
  "Takiego rozgardiaszu i takiego draństwa jakie jest teraz, takiego jeszcze nie było"
  http://www.youtube.com/watch?v=Kr8yydgUPtQ&feature=related
  http://www.youtube.com/watch?v=Kr8yydgUPtQ&feature=relate

  "Okradanie polskiego przedsiębiorcy..." - Antoni Motyczka, senator PO, przewodniczący senackiej podkomisji Gospodarki Narodowej - szczerze o zamówieniach publicznych.

  "Ustawa, która w tej chwili preferuje najniższą cenę to ustawa zła, chora i ustawa, która powinna być jak najszybciej zlikwidowana i poprawiona. Ale nikt na tej sali dziś o tym nie mówił i nie będzie mówił, bo każdy nabiera wody w usta i każdy ....

  "Wszyscy razem tworzymy to Państwo i wszyscy razem jesteśmy tymi, którzy chcą to Państwo zniszczyć. Ja to mówię z pełną świadomością i jestem odpowiedzialny za swoje słowa.
  Ze względu na to, że naprawdę nie mam nic do stracenia pozwalam sobie na powiedzenie prawdy. ....
  Mogę mówić śmiało, odważnie i z pełną świadomością."

  "Jeżeli chcemy zniszczyć ten kraj, chcemy zniszczyć to Państwo, ustalmy ustawę, która niszczy wszystkich przedsiębiorców i wszystko".

  Więcej na stronie:
  http://www.youtube.com/watch?v=Kr8yydgUPtQ&feature=related

  Życzę owocnych przemyśleń i właściwych wniosków
  Serdecznie pozdrawiam
  T Ch

  Tu się urodziłem – to chcę żyć!!!
  http://www.youtube.com/watch?v=wPz7zAawOE8
 • @Maciej Ka 19:13:51
  Słusznie, politpoprawny język wprowadza w błąd. Dzięki za zwrócenie uwagi.
 • no ładnie
  Zachowują się jak dzieci w piaskownicy: nie będę z Tobą rozmawiał, wyjdź.
  Dobrze też widać jak policjanci nie radzą sobie w sytuacjach kryzysowych, może lepiej postać z suszarka przy drodze :)
 • @Dario 19:32:49
  Myślę, że jest gorzej.

  Sędzia celowo wywiera presję, aby nastraszyć wszystkich i następnie ograniczyć możliwość swobodnego składania zeznań przez wnioskodawcę i świadków. To po prostu wstęp.
 • Rebeliantka ....omylki w sadzie???? Nie ma pomyłek - to jest świadome łamanie prawa...
  Bezczelne łamanie prawa wraz ze wszystkimi skutkami prawnymi, które ponosi konkretny człowiek to nie są niewinne omylki...

  Chcą to dranstwo wybielic, jak zwykle umiejszyc ich szkodliwa role ....
  Sędzia nie ma prawa do pomyłek/łamania prawa... Jeśli się nie nadaje to WON ...zarobić na siebie w inny sposób..
 • @Rebeliantka 19:41:30
  optymistyczne jest to, że dzięki Internetowi kłamstwo się wydaje! I tu jest nasza nadzieja. Nagłaśniać gdzie się da i ile się da! W końcu tama kłamstw musi pęknąć! I pęknie. Tak nam dopomóż Bóg. Szczęść Boże.
 • TO JEST NASZA MATKA TA ZIEMIA TO JEST MOJA OJCZYZNA, TO JEST MÓJ NARÓD, TO JEST NASZE BYĆ I MIEĆ
  http://www.youtube.com/watch?v=DPlVpGSwzyE
 • ZŁE PRAWA I JESZCZE GORSZA EGZEKUCJA...... Sejm nie wypełnia swoich zadań i musi być rozwiązany!!!!
  http://www.youtube.com/watch?v=oj2j6Ch6b60
 • @Eclipse 20:14:42
  Słusznie. Bardzo często jest to rzeczywiście świadome łamanie prawa.

  Prawdziwe pomyłki są w mniejszości.
 • @Molier 20:18:16
  Tak nam dopomóż Bóg!

  Dzięki za komentarz.
 • @jagna 20:34:01
  Bardzo cenne sformułowanie.

  Prawda jest podstawą sprawiedliwych rozstrzygnięć, a prawo stanowione jest nierzadko w kolizji z prawem naturalnym.

  pozdrawiam
 • @Rebeliantka 17:49:34
  Pan Wincenty Koman twierdzi, że w wolnych wyborach.
 • @Halszka 11:41:25
  To też.
 • CYWILIZACJA KŁAMSTWA, TORTUR I ŚMIERCI - czy doczekamy się Norymbergii 2
  http://www.youtube.com/watch?v=0y82Tht8yBE
 • TRIUMWIRAT POLICYJNO-PROKURATORSKO-SĄDOWY ZŁO NAJWIĘKSZE
  STOP BEZPRAWIU!!! Wymiar sprawiedliwości największe zło!!!
  http://pressmix.eu/index.php/2012/10/26/stop-bezprawiu-najwieksze-zlo-jest-w-polskim-wymiarze-sprawiedliwosci/

  OSTRZELAĆ NA OŚLEP A POTEM OSKARŻYĆ NIEWINNEGO I POKRZYWDZONEGO!!! Jak to się robi w III RP ???
  Policyjne standardy w Szatanopolonii pod rządami Judeo-talmudystów-kabalistów-satanistów-mamonistów!!!
  http://www.youtube.com/watch?v=vR_ibbhytUI
  CYWILIZACJA ŚMIERCI!!!! Tutaj się zabija, tutaj się kradnie i oszukuje, tutaj się fałszywie oskarża i terroryzuje, także łże się bezczelnie w żywe oczy i również – jak trzeba to i morduje!!!
  http://www.youtube.com/watch?v=DZX1hqiSyx4
  DZIECI W POLSCE SĄ TOWAREM DLA PAŃSTWA I DLA NIENAGANNEJ POLICJI!!!
  http://narodowcy.net/policja-zabiera-dzieci-za-dlug-wobec-skarbowki/2012/10/26/
 • Polecam
  http://wolnyczyn.nowyekran.pl/post/77855,24-pazdziernika-znow-popis-sedziego-owczarka
 • @Halszka 17:13:24
  Przyłączam się do modlitwy i proszę Panie, wymierz sprawiedliwość wg Słowa Twego zawartego w Psalmie 58 sędziom samowolę odważającym na ziemi. Niech zatrują się swoim jadem, niech Przekleństwo dogłębnie przeniknie ich jak woda.
 • Pikiety pod domami sędziów
  Zwracam się do tych wszystkich którzy czują się poszkodowani przez wymiar niesprawiedliwosci w Polsce aby rozważyli propozycje Stowarzyszenia Demokracja USA i podejmowali pikiety pod domami sędziów pokroju sędziego Owczarka T z naszej inicjatywy Zbyszek Kękus zorganizował pikietę pod biurem posła jarosława Gowina w Krakowie.Była to pierwsza tego typu pikieta w Polsce .Namawiałem osobiscie Zbyszka żeby tworzyć naciski oddolne na posłów i zaprząc ich do pracy na rzecz swoich wyborców.To wyborcy ponosza koszty utrzymania posła i jego biura.Poseł jarosław Gowin nie zadbał nawet oto żeby na budynku gdzie miesci sie jego biuro była zamieszczona odpowiednia tablica informacyjna Wiekszosc posłow w Polsce nie prowadzi stałych dyżurów poselskich chociaz to ich swięty obowiazek .Wracając do sprawy proponuję aby zorganizować się i w przypadkach podobnych do sprawy sędziego owczarka prowadzić pikietę pod jego domem . Niech sie ludzie dowiedzą kim jest ich sąsiad i jak postepuje nadużywając stanowiska sędziego poprzez chamskie zachowanie i łamanie prawa.Jestem przekonany że inni sędziowie mając to na uwadze że kolejnym razem ktos przyjdzie pod ich dom ,zreflektują się i zastanowią zanim podejma decyzję niezgodna z prawem.Sedzia nie może byc bezkarny.Sedzia ma być wzorem postepowania Gdyby nie naciski jakie zastosowałem pod biurem posła Gowina jest mało prawdopodobne że doszło by do tego spotkania w dn 29 pazdziernika .Przestańmy prosić,zacznijmy żądać aby za nasze podatki traktowano nas z pełną godnoscia.Tyczy się to nie tylko sedziego i posła ale każdego urzednika państwowego .To my podatnicy jestesmy ich pracodawcami,niech nam nie robia łaski .Mamy swoje prawa które gwarantuje nam Konstytucja RP.Czas najwyższy aby zacząć dochodzić tych praw w sposób bardziej zdecydowany .Z pozdrowieniami z Nowego Jorku Stefan Michał Dembowski stowarzyszeniedemokracjausa@yahoo.com Ps.należy się zastanowic nad bojkotem wyborów
 • PROTEST PRZECIWKO BEZPRAWIU PRAWNIKÓW I WOJNIE CYWILIZACYJNEJ W POLSCE!!!!
  Protest p-ko państwu szatana atakującemu Polaków-katolików - WOJNA CYWILIZACJI NA TERYTORIUM POLSKI PRZECIWKO ŁACINNIKOM
  http://pl.netlog.com/januszgorzynski/blog/blogid=203552#blog

  PROTEST PRZECIWKO BEZPRAWIU PRAWNIKÓW
  http://pl.netlog.com/januszgorzynski/blog/blogid=203316#blog

  DOŚĆ DESTRUKTORÓW CYWILIZACJI ŁACIŃSKIEJ W POLSCE
  http://rebeliantka.nowyekran.pl/post/78149,dosc-destruktorow-cywilizacji-lacinskiej-w-prokuraturach-i-sadach

  DEPOPULACJA POLSKI PRZEZ UKRYTĄ WŁADZĘ SATANISTÓW!!!!
  http://pl.netlog.com/januszgorzynski/blog/blogid=201516#blog

  KONTROLA UMYSŁU - SYSTEMOWE OGŁUPIANIE I DEMONIZOWANIE POLAKÓW PRZEZ MAFIĘ SZATANA
  http://pl.netlog.com/januszgorzynski/blog/blogid=202903#blog

  WŚCIEKLIZNA SSO OWCZARKA!!!! DLA PSÓW OWCZAREK JEST NAJWAŻNIEJSZY!!!!
  http://wolnyczyn.nowyekran.pl/post/77855,24-pazdziernika-znow-popis-sedziego-owczarka

  TERRORYZM I OSZUSTWA SSO DAMIANA OWCZARKA!!!
  http://rebeliantka.nowyekran.pl/post/77811,rdza-niszczy-zelazo-a-klamstwo-dusze-panie-sedzio-owczarek

  ODWIECZNI WROGOWIE POLSKI
  http://pl.netlog.com/januszgorzynski/blog/blogid=202705#blog
 • @amadeusz2006 03:22:00
  Świetne pomysły. Dziękuję za sugestie.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

ULUBIENI AUTORZY

więcej