Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
321 postów 10650 komentarzy

Bona diagnosis, bona curatio. Bez Boga ani do proga.

Rebeliantka - Zna się na zarządzaniu. Konserwatystka. W wieku średnim, ale bez oznak kryzysu. Nie znosi polityków mamiących ludzi obietnicami bez pokrycia (fumum vendere – dosł.: sprzedających dym). Współzałożycielka Konfederacji Rzeczpospolitej Blogerów

Dość destruktorów cywilizacji łacińskiej w prokuraturach i sądach

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Mam dość. Za tydzień rozpoczynam w Warszawie głodówkę protestacyjną przeciwko destruktorom cywilizacji łacińskiej w organach ścigania i wymiarze sprawiedliwości oraz wśród prawodawców.

 

Trzecia władza w Polsce, to karykatura instytucji wymyślonych w cywilizacji łacińskiej. Do tego mamy postkomunistyczne kadry i kodeksy oraz ustawy niejednokrotnie wzajemnie sprzeczne, a często biorące swój początek w prawodawstwie lat 50-tych. Jeszcze nie naprawiono poprzednich błędów, a już pojawiły się nowe na skutek „wynalazków” w Unii Europejskiej, jak choćby walka z rodziną i małżeństwem, czy wynaturzony system rodzicielstwa zastępczego.

Trudno wymienić wszystkie najważniejsze patologie. Oto wstępna lista.

 

Lista głównych patologii w prokuraturach i sądach

 • Błędne lub celowo tendencyjne postanowienia prokuratorów o umorzeniach śledztw (lub odmowie ich wszczęcia) w okolicznościach, gdy dowody popełnienia przestępstw są nieomal oczywiste (najczęściej ma to miejsce w śledztwach dotyczących oszustw, wyłudzeń, celowego działania na szkodę w sprawach gospodarczych, naruszania praw obywatelskich lub w śledztwach dotyczących wypadków komunikacyjnych).
 • Fałszywe oskarżanie przez prokuratorów niewinnych ludzi, np. przedsiębiorców „na zamówienie” - w celu wykluczenia ich z rynku, działaczy społecznych i politycznych - w celu uniemożliwienia im prowadzenia działalności publicznej, ojców - w celu przejęcia ich majątku przez żony wnoszące pozwy rozwodowe, a także ludzi zgłaszających nadużycia prawników i funkcjonariuszy publicznych (notariuszy, komorników, policjantów, etc.)  lub innych osób ustosunkowanych w kręgach prokuratorsko-sądowych - aby zawiadamiającym  "odechciało się" dochodzić sprawiedliwości i aby im odebrać wiarygodność.
 • Powszechne łamanie prawa procesowego w sądach (zastraszanie stron i odbieranie im głosu, fałszerstwa protokołów, odrzucanie uzasadnionych dowodów, powoływanie dyspozycyjnych biegłych, orzekanie na podstawie nierzetelnych ekspertyz, bezpodstawne utajnianie procesów). Faktyczny brak możliwości wyłączenia stronniczego sędziego.
 • Wydawanie wyroków na podstawie zmanipulowanego materiału dowodowego, błędna ocena dowodów lub zwyczajne kłamstwa w wyrokach i postanowieniach sądowych.
 • Błędne orzekanie przez bardzo młodych sędziów, bez doświadczenia życiowego i zawodowego, nadmiernie uzależnionych od swoich służbowych przełożonych (przewodniczących wydziałów).
 • Nagminne faworyzowanie w orzeczeniach prokuratorskich i sądowych oszustów i przestępców przeciwko życiu i zdrowiu, jeśli tylko mają powiązania z władzą. Szczególne „przywileje” dla łamiących prawo komorników, notariuszy, policjantów, prokuratorów, etc.  (nadzwyczaj alarmujące są kolejne raporty Europejskich Komisarzy Praw Człowieka Rady Europy, sygnalizujące powszechne poplecznictwo wobec policjantów).
 • Fikcja przestępstw przeciwko wymiarowi sprawiedliwości (praktycznie się ich w Polsce nie ściga).
 • Błędne orzeczenia w sprawach małżeństwa i rodziny (łatwość uzyskania rozwodu, dodatkowe konfliktowanie małżonków i rodzin podczas procesów, błędne, nierealistyczne orzeczenia w zakresie alimentów, kwestionowanie autorytetu ojców, dopuszczanie fałszywych dowodów o rzekomej przemocy w rodzinie, odbieranie dzieci rodzinom z powodu biedy, etc.).
 • Niewielkie możliwości rewizji błędnych wyroków (coraz trudniejszy dostęp do Sądu Najwyższego).
 • Brak realnych możliwości uzyskania adekwatnego odszkodowania i zadośćuczynienia za błędy wymiaru sprawiedliwości, a najczęściej jakiegokolwiek odszkodowania (przy czym obciążanie powodów wysokimi kosztami zastępstwa procesowego na rzecz pełnomocników Skarbu Państwa).
 • Wysoce utrudniony dostęp do pomocy prawnej. Utrudniony dostęp do Sądu z powodu wysokich opłat sądowych i uznaniowości podczas wydawania postanowień o zwolnieniach z kosztów.
 • Wzajemnie sprzeczne orzeczenia Sądów Apelacyjnych i Sądu Najwyższego w wielu sprawach.
 • Bezkarność prokuratorów i sędziów przed społeczeństwem. Znikomo małe możliwości pociągnięcia prokuratora lub sędziego do odpowiedzialności za oczywiście błędne postanowienia lub wyroki.
 • Błędny system skarg (tzw. pozorne czynności administracyjne, skutkujące często przewlekłością postępowań). Lekceważenie prawnego obowiązku denuncjacji przez władze sądowe, państwowe i samorządowe.


 

Błędne prawo – niektóre dobitne przykłady
 

 • W prawie gospodarczym: komunistyczny relikt w postaci bankowego tytułu egzekucyjnego, błędny system doręczeń, faworyzowanie banków, firm windykacyjnych, funduszy sekurytyzacyjnych kosztem przeciętnych obywateli, etc.
 • Błędne prawo karne: utrzymywanie w kodeksie karnym skandalicznego Art. 212, nadmierna represyjność (np. poprzez powszechną zamianę kar grzywien na zastępcze kary pozbawienia wolności, niezasadne areszty), bezpodstawne kierowanie stron postępowania na badania psychiatryczne, etc.
 • Brak rzeczywistej kontradyktoryjności procesów, choćby poprzez powoływanie biegłych przez Sąd, a nie poprzez strony procesu.

 

Co trzeba pilnie zmienić?

Niezbędne i pilne jest wprowadzenie nadzwyczajnych możliwości rewizji błędnych wyroków i orzeczeń.

Konieczna jest zmiana ustroju sądownictwa i prokuratury (wprowadzenie ław przysięgłych do sądownictwa, wybór sędziów zawodowych przez społeczeństwo lub nominacje przez parlament, kadencyjność zatrudnienia sędziów, wybory powszechne na stanowiska funkcyjne w prokuraturach i sądach, procedura impeachmentu dla niegodnych sędziów i prokuratorów, etc.).

A poza tym zmiany w prawie materialnym i procesowym, takie, które byłyby w zgodzie z prawem naturalnym i odzwierciedlały wartości  związane z cywilizacją łacińską.

Dość turańszczyzny, Bizancjum i Talmudu w polskim prawie. Mam tego dość.


Inne teksty

Polecam wywiad w "Warszawskiej Gazecie" Nr 43 przeprowadzony przez Aldonę Zaorską "Tysiące ludzi zniszczonych przez system prawny w Polsce".

 

Gehenna mojej rodziny, trwająca od 2001 roku

Janusz Górzyński jest menedżerem, który z powodzeniem zajmował się wyposażaniem obiektów publicznych i prywatnych w Polsce w kompletne linie gastronomiczne i pralnicze. Wyposażył wiele szpitali, więzienia i obiekty wojskowe.

Od 1999 r. prowadził własną działalność gospodarczą. Firma bardzo dobrze rozwijała się, wygrywając wiele przetargów i zdobywając doskonałe referencje. Od początku  bezpardonowo atakowali go konkurenci w branży. W walkę konkurencyjną po dwóch latach „włączyły się” organa ścigania, wszystko wskazuje na to, że na zlecenie konkurentów, wśród których była firma należąca do rodziny prokuratorów oraz firmy powiązane rodzinnie z byłymi funkcjonariuszami służb specjalnych.

Janusz Górzyński był od 2001 bezwzględnie prześladowany. W 2001 r. Policja pobiła go „przez pomyłkę” i „nieumyślnie” w Poznaniu podczas realizacji kontraktu dla duńskiej firmy Faxe. Winni nigdy nie zostali pociągnięci do odpowiedzialności.

W 2003 r. rozpoczęła się seria wyłudzeń komorniczych /w sytuacji braku jakichkolwiek długów/ na szkodę rodziny Górzyńskich. Gdy J. Górzyński  podnosił bezzasadność egzekucji oskarżono go, że utrudniał prawne czynności służbowe. Miał on dokonać tych „przestępstw” bezpośrednio przez znalezieniem się na IOM w stanie zagrożenia życia  Po dwóch latach intensywnych zabiegów we wszystkich możliwych instancjach wymiaru sprawiedliwości, gdy potwierdziło się, że Górzyński nie miał żadnych zadłużeń, a komornik musiał zwrócić zabrane pieniądze i ruchomości, mimo to stwierdzono, że komornik działał zgodnie z prawem, a wobec J. Górzyńskiego skierowano akt oskarżenia (postępowanie następnie umorzono). W październiku 2003 r. w ramach ustawicznych retorsji za wskazywanie na nadużycia funkcjonariuszy Policja ze Środy Wlkp. napastowała Janusza Górzyńskiego na sali ratunkowej szpitala, gdzie znajdował się z zaburzeniami rytmu serca, a gdy przerażony /w lęku sercowym/ odepchnął policjanta, natychmiast oskarżono go o czynną napaść na Policję i skierowano na 6-tygodniową obserwację psychiatryczną, zamierzając bezpodstawnie pozbawić go wolności ze szczególnym udręczeniem. Prokuratura jednocześnie „ustaliła”, że policjanci – mimo brutalnego łamania praw pacjenta - nie popełnili żadnych przestępstw.

Górzyńskiemu próbowano wytoczyć kilka procesów. W efekcie zaaresztowano go na Wigilię 2004 r. W areszcie spędził ponad 3 miesiące. Areszt okazał się całkowicie bezzasadny. Wszystkie sprawy przeciwko Januszowi Górzyńskiemu umorzono, a we wrześniu 2009 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu przyznał mu odszkodowanie za niezasadne aresztowanie. Trzeba dodać – skrajnie nieadekwatne.

W 2004 roku prześladowania Janusza Górzyńskiego nie skończyły się. W 2005 r. Prokuratura Rejonowa w Środzie Wlkp. pod bezpośrednim nadzorem Prokuratora Okręgowego w Poznaniu Krzysztofa Grześkowiaka wniosła przeciwko Januszowi Górzyńskiemu akt oskarżenia o rzekome wyłudzenie kredytu /kwota 3.520 PLN/, pomimo tego, że Janusz Górzyński nie był stroną kredytu, a jego podpis na umowie kredytowej jako gwaranta – co ustaliły organa ścigania – został sfałszowany.

W tej sprawie Janusz Górzyński wraz ze swoją żoną był w rzeczywistości poszkodowany przez oszustów, którzy przywłaszczyli sobie kredyt z Banku, zaciągnięty przez Wiesławę Górzyńską. Prokuratura wielkopolska nie chciała jednak oszustów pociągnąć do odpowiedzialności, gdyż jeden z nich pracował w firmie brata prokuratora okręgowego K. Grześkowiaka. Z zemsty za ujawnienie tego faktu oskarżono Janusza i Wiesławę Górzyńskich wbrew dowodom zgromadzonym w sprawie i elementarnej logice. Podstawą oskarżenia były pomówienia oszustów, że rzeczywiście nie dostarczyli Górzyńskiej zamówionego komputera, ale że wykonali jakąś modernizację starego. Na potwierdzenie tego nie przedstawili żadnych dowodów. Mimo to, prokuratura „ustaliła”, że Wiesława Gorzyńska razem z mężem rzekomo oszukała Bank, wprowadzając go w błąd co do celu kredytowania. Ten absurdalny akt oskarżenia Sąd przyjął na wokandę. Następnie Sąd Rejonowy w Gostyniu nakazał aresztować Janusza Górzyńskiego i wydał za nim list gończy, łamiąc przy okazji wszystkie polskie procedury karne.

Janusz Górzyński od 4 lat wielokrotnie zwracał się o rzetelne zbadanie sprawy do kilku Ministrów Sprawiedliwości, domagając się wycofania oczywiście bezpodstawnego aktu oskarżenia. Niestety, Prokuratura Krajowa, Biuro Ministra  i Departament Sądów Powszechnych Ministerstwa Sprawiedliwości z zaciekłym uporem broniły niekompetentnych i/lub przestępczych funkcjonariuszy, fałszywie oskarżających Wiesławę i Janusza Górzyńskich. W niniejszej sprawie wielokrotnie interweniował senator Czesław Ryszka i wielu innych parlamentarzystów.

Nic to nie pomogło. W 2007 roku Janusza Gorzyńskiego poszukiwali antyterroryści z bronią maszynową. 17 lutego 2010 roku Górzyński został brutalnie zatrzymany przez Policję, która potraktowała go jak groźnego gangstera, rzuciła go na posadzkę, gdzie leżały narzędzia budowlane i spowodowała wiele poważnych obrażeń. Prokuratury i sądy uchyliły się od ścigania brutalnych funkcjonariuszy.

Janusz Górzyński po 1,5 miesiąca leczenia w areszcie obrażeń zadanych przez Policję oraz schorzeń kardiologicznych stanął przed Sądem w Gostyniu i został natychmiast zwolniony, a po kolejnych 3 miesiącach uniewinniony. Sąd w Gostyniu stwierdził, że akt oskarżenia był całkowicie bezpodstawny i kuriozalny, a nawet nie spełniał warunków formalnych.

Od 2007 roku prześladowaniami objęto blisko 80-letnią matkę Janusza Górzyńskiego i jego siostry.

W dniu 12 stycznia 2007 r. na zlecenie Prokuratury z Poznania do mieszkania leciwej pani Felicji Górzyńskiej wtargnęła (przedtem niszcząc ogrodzenie terenu nieruchomości) grupa antyterrorystyczna z bronią maszynową, w kamizelkach kuloodpornych i maskach na twarzy oraz z psem, domagając się wydania wszystkich komputerów w domu. Policjanci posługiwali się nakazem, w którym było napisane, że z jakiegoś komputera pod tym adresem miało nastąpić znieważenie jakiegoś sędziego z Poznania. Po przyjeździe właścicieli do domu Policja zabrała 4 sztuki komputerów do badań. W ich efekcie ustalono, że nie było w komputerach żadnych śladów żadnych zapisów znieważających i śledztwo umorzono. Jednakże 3 komputery po policyjnych badaniach powróciły bezpowrotnie zniszczone, w tym te, które należały do Krystyny Górzyńskiej, doradcy w dziedzinie zarządzania. Nakaz prokuratorski był nie tylko bezzasadny, ale także bezprawny, gdyż w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego sygn. P 3/06 z 11.10.06 prokuratura nie miała prawa prowadzić  takiego śledztwa  z urzędu, a rzekomo pokrzywdzony sędzia żadnego postępowania się nie domagał. Właścicielka domu, siostra J. Górzyńskiego oraz 80-letnia pani Felicja Górzyńska wystąpiły z powództwem cywilnym przeciwko Prokuraturze z Poznania i Policji domagając się odszkodowania oraz zadośćuczynienia za krzywdę.  W dniu 14 sierpnia br. ich powództwo zostało przez Sąd w Pszczynie oddalone. Nadto obciążono je (w tym ponad 80-letnią emerytkę) kosztami zastępstwa procesowego w kwocie około 5 tysięcy złotych. To skandal!

W dniu 17 lutego 2010 roku do domu w Czechowicach-Dziedzicach nad ranem wtargnęła 7-osobowa grupa policyjna brutalnie zatrzymując na zlecenie organów z Wielkopolski niewinnego (jak potem prawomocnie ustalił Sąd), chorego na serce J. Górzyńskiego. Protestującą wobec brutalności Policji siostrę zatrzymanego Krystynę Górzyńską. kilkukrotnie  rzucano na ziemię, a następnie wywieziono z domu do zakładu psychiatrycznego, pomimo tego, że nie wyrażali na to zgody lekarze pogotowia ratunkowego. Do szpitala kardiologicznego trafiła na leczenie matka zatrzymanego Felicja Górzyńska.

Prokuratury śląskie nigdy nie wyjaśniły okoliczności brutalnych działań organów ścigania w dniach 12.01.07 r.  i 17.02.10 r. w Czechowicach-Dziedzicach. Sądy - Rejonowy w Pszczynie i Rejonowy w Bielsku Białej uporczywie udzielały i udzielają poplecznictwa brutalnym działaniom prokuratorskim i policyjnym. Na skutek sądowego poplecznictwa okoliczności naruszania nietykalności osobistej i bicia niewinnych osób, spowodowania poważnych obrażeń u jednej z nich, a także szoku psychicznego i rozstroju zdrowia w postaci zaburzeń kardiologicznych u kilku członków rodziny, pozbawienia wolności i wywiezienia do zakładu psychiatrycznego zdrowej osoby bez skierowania lekarzy i wbrew stanowisku lekarzy pogotowia, niszczenia mienia, zastraszania osób, które nie popełniły żadnych czynów zabronionych, w tym 80-letniej staruszki, naruszania prywatności, tajemnicy korespondencji i dobrego imienia – nigdy nie zostały wyjaśnione i nikt z funkcjonariuszy nie został pociągnięty do odpowiedzialności karnej bądź dyscyplinarnej bądź cywilnej.

Obecnie Sąd Okręgowy w Katowicach utrudnia uzyskanie przez Janusza Górzyńskiego odszkodowania za oczywiście bezzasadne aresztowanie w 2010 roku.

Nadto sądy poznańskie i śląskie uniemożliwiają poszkodowanym uzyskanie odszkodowań i zadośćuczynienia za krzywdę, nie zwalniając ich z kosztów sądowych.

 

 

Jak jest prowadzony proces o odszkodowanie Janusza Górzyńskiego?


Po raz pierwszy proszę Was, blogerów, we własnej sprawie. Wesprzyjcie, proszę, mój protest!!!

 

/Krystyna Górzyńska - Rebeliantka/

KOMENTARZE

 • JA TEŻ MAM DOŚĆ WOLNOŚCI DIABELSKIEJ POTOMKÓW HITLERA, STALINA, BERII, BANDERY, I INNYCH MASOŃSKICH ZBIRÓW!!!!
  DLA PSÓW SANHEDRYNU OWCZAREK JEST WAŻNIEJSZY NIŻ PRAWO, PRAWDA, SPRAWIEDLIWOŚĆ I MIŁOŚĆ - TO JEST WASZE "PAŃSTWO PRAWA" WEDŁUG G. ORWELLA!!!!
  http://wolnyczyn.nowyekran.pl/post/77855,24-pazdziernika-znow-popis-sedziego-owczarka

  OWCZAREK TO OSZUST, ALE WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, TO SPISEK OSZUSTÓW, ZŁODZIEI I TERRORYSTÓW!!!! BEZKARNOŚĆ DLA ZŁOCZYŃCÓW I GRUBE KRESKI DAJĄ TAKIE OWOCE!!!!
  http://www.aferyprawa.eu/Sady/Rdza-niszczy-zelazo-a-klamstwo-dusze-Panie-Sedzio-Owczarek

  MNIE ZNISZCZYLI I WAS TEŻ ZNISZCZĄ!!!! OBUDŹ SIĘ POLSKO!!!

  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=sf80FPzW19s

  PONIŻSZY TEKST DEMASKUJE MAFIĘ OSZCZERCÓW, OSZUSTÓW, TERRORYSTÓW, KŁAMCÓW, MANIPULANTÓW, ZŁODZIEI, ZNIEWOLICIELI, BANDZIORÓW, SATANISTÓW, ETC. !!!!
  http://kefir2010.wordpress.com/2012/09/07/afery-i-bezprawie-w-polsce-rodzina-gorzynskich-glos-pokrzywdzonych/
  WIĘCEJ O BANDYTYZMIE SZATAŃSKIEGO PAŃSTWA NA NETLOG
  http://pl.netlog.com/januszgorzynski
  WYKŁADY NA TEMAT SYSTEMU NADUŻYĆ WŁADZY W POLSCE I SATANISTYCZNEGO CHARAKTERU PAŃSTWA POLSKIEGO
  Janusz Górzyński o nadużyciach w prawie i psychaiatrii
  http://rebeliantka.nowyekran.pl/post/62430,o-naduzyciach-w-prawie-i-psychiatrii-mowi-janusz-gorzynski
  Jak działa mafia szatańska w Polsce? Części I i II – ga – zamach na ks. abp. Wielgusa
  http://rebeliantka.nowyekran.pl/post/58782,wielkanocne-ostrzezenie-jak-dziala-mafia-szatanska-w-polsce
  DLA PSÓW OWCZAREK JEST NAJWAŻNIEJSZY!!!! Dowody bezprawia, terroru i oszustw sądowych SSO Owczarka!!!
  http://www.aferyprawa.eu/Sady/Rdza-niszczy-zelazo-a-klamstwo-dusze-Panie-Sedzio-Owczarek
  44 Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa (Ewangelia św. Jana rozdział 8 werset 44).
  „Dwie cechy wybitnie charakteryzują świat sza¬tański: kłamstwo i morderstwo. “Kłamstwo unicestwia życie duchowe; morderstwo życie cielesne... Nieustannie unicestwiać: oto taktyka sił szatańskich" (A. Mager OSB)
  http://rebeliantka.nowyekran.pl/post/77811,rdza-niszczy-zelazo-a-klamstwo-dusze-panie-sedzio-owczarek KONIECZNIE PRZECZYTAJ!!! PRZEMYŚL TO SAM I PODZIEL SIĘ Z INNYMI!!!!
  Mafia szatana!!!! DZIAŁA NA PRAWDĘ!!!
  http://infonurt3.com/index.php?option=com_content&view=article&id=227:mafia-szatana-&catid=35:polska&Itemid=58
  24 października - znów popis sędziego Owczarka!
  http://wolnyczyn.nowyekran.pl/post/77855,24-pazdziernika-znow-popis-sedziego-owczarka

  PRAWO PRASOWE - ŁAMANE PRZEZ SSO D. OWCZARKA (i podległą mu w sądzie posłuszną "psiarnię" zwaną policją sądową w SO w Katowicach!!!) - W PAŃSTWIE PRAWA POCIĄGA TAKIE KONSEKWENCJE!!!! Czy ktoś się tym zajmie na serio i czy "azjatycki" Owczarek zacznie respektować normy prawa i obyczaje panujące w Europie? Gdzie są i co robią Gowin z Seremetem w przedmiocie tej sprawy????

  Art. 43.
  Kto używa przemocy lub groźby bezprawnej w celu zmuszenia dziennikarza do opublikowania lub zaniechania opublikowania materiału prasowego albo do podjęcia lub zaniechania interwencji prasowej
  ˇ podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
  Art. 44.
  1. Kto utrudnia lub tłumi krytykę prasową
  o podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności .
  2. Tej samej karze podlega, kto nadużywając swego stanowiska lub funkcji działa na szkodę innej osoby z powodu krytyki prasowej, opublikowanej w społecznie uzasadnionym interesie.

  PRAWA PROCESOWE ŁAMANE PRZEZ SSO OWCZARKA W PRZEDMIOCIE JAWNOŚCI POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO W POLSCE I UTRWALANIA PRZEBIEGU ROZPRAWY ZA POMOCĄ URZĄDZEŃ AUDIO I VIDEO!!!

  Art. 6 par. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności

  Art. 45 Konstytucji RP


  Uwaga przestępcy w mundurach i w togach!!!
  PRZESTĘPSTWA FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH NIGDY SIĘ NIE PRZEDAWNIAJĄ!!!!

  Art. 44 Konstytucji RP – stanowi, że przestępstwa funkcjonariuszy publicznych się nie przedawniają, aż do ustania przyczyn uniemożliwiających ściganie przestępców w mundurach i w togach oraz w innych uniformach, białych kitlach i w garniturach, etc.

  „Bieg przedawnienia w stosunku do przestępstw, nie ściganych z przyczyn politycznych, popełnionych przez funkcjonariuszy publicznych lub na ich zlecenie, ulega zawieszeniu do czasu ustania tych przyczyn”
  PSY POWINNY WIEDZIEĆ, ŻE PRZESTĘPCZYCH POLECEŃ SIĘ NIE WYKONUJE!!!!! I KIEDYŚ ZA TO ODPOWIEDZĄ KARNIE I MORALNIE!!!

  (...) prześladowcy byli ludźmi po największej części niewykształconymi, brudnymi, zuchwałymi, którzy wychowali się w domach nierządu, wzrośli w cyrkach, a często pochodzili z orszaku gladiatorów. (Paweł Segneri SI misjonarz ludowy).
  „Szczęśliwość narodów od praw sprawiedliwych, praw skutek od ich wykonania zależy”
  Konstytucja 3 Maja, 1791
  "Jeśli pozwolisz, by robactwo się rozmnożyło - rodzą się prawa robactwa. I rodzą się piewcy, którzy będą je wysławiać". (Saint-Exupéry)

  Cywilizacja kłamców i morderców sprzeciwia się dobru i Bogu.
  Przestępczych rozkazów nigdy się nie wykonuje!!!! Prawdziwy Polak zawsze brzydził się złodziejami, oszustami, terrorystami i manipulantami oraz wszelkiej degeneratami u władzy gnębiącymi ludzi!
  Myśląc Ojczyzna (2010-12-07)
  Rodzaj audycji: [Felieton]
  Autor: prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
  Adres: http://www.radiomaryja.pl/audycje.php?id=23858


  Prawo naturalne jest niczym innym niż udziałem stworzeń rozumnych w prawie wiecznym Bożym. Jest to więc poznanie tego, co mamy czynić, a czego unikać, poznanie, którego udziela nam Stwórca poprzez naszą naturę, niejako wszczepiając w nią nakaz czynienia dobra i zakaz czynienia zła (S. Thoma, Summa theol., 1, 2, qu. 94, art. 2).
  Od początku Bóg zakorzenił w sercach ludzi zasady prawa naturalnego. Potem oganiczył się do ich przypomnienia. Był to Dekalog. (św. Ireneusz biskup Lyonu).


  Prawo jest zdolnością moralną; i, jak powiedzieliśmy i nie możemy powtarzać zbyt często, absurdem byłoby wierzyć, że przynależy ono w sposób naturalny i bez rozróżnienia, do prawdy i do kłamstwa, do dobra i do zła (Leon XIII Libertas)

  O tym, jak mafia załatwiała przez 10 lat Janusza Górzyńskiego
  http://rebeliantka.nowyekran.pl/post/1861,o-tym-jak-mafia-zalatwiala-przez-10-lat-janusza-gorzynskiego

  WYKAZ ARTYKUŁOW Z PRASY POZNAŃSKIEJ I OGÓLNOPOLSKIEJ ILUSTRUJĄCYCH FAKT PRZEŚLADOWANIA JANUSZA GÓRZYŃSKIEGO
  http://pl.netlog.com/januszgorzynski/photo/photoid=3455485&actionState=uploadPhotoSuccess#photoid=3354777

  Powyższe potwierdza sytuację, że mafia paranoiczno-UBecka ma zarówno gdzieś prawo Boże, a nawet ustanowione przez Parlamenty, ale także prawdę materialną, wszelkie fakty i dowody, a także media i opinię publiczną w Polsce.

  "Dlatego odrzuciwszy kłamstwo: niech każdy z was mówi prawdę do bliźniego, bo jesteście nawzajem dla siebie członkami"( św. Paweł z Tarsu Apostoł)

  „…Sprawiedliwy porządek społeczeństwa i państwa jest centralnym zadaniem polityki. Państwo, które nie kierowałoby się sprawiedliwością zredukowałoby się do wielkiej bandy złodziei.(…) Sprawiedliwość jest celem, a więc również wewnętrzną miarą każdej polityki…” Benedykt XVI encyklika „Deus caritas est” n.28

  „Kiedy bezbożnicy przejmą władzę, jęczy lud Bardziej podejrzani dla tyranów są dobrzy niż źli i zawsze straszliwie boją się cudzej cnoty” /Św. Tomasz z Akwiniu „O zasadzie monarchii/”

  O nadużyciach w prawie i psychiatrii – mówi Janusz Górzyński
  cz. III wykładu „Polska w niewoli mafii szatana”
  http://rebeliantka.nowyekran.pl/post/62430,o-naduzyciach-w-prawie-i-psychiatrii-mowi-janusz-gorzynski
  Jak działa mafia szatańska w Polsce? Części I i II – ga – zamach na ks. abp. Wielgusa
  http://rebeliantka.nowyekran.pl/post/58782,wielkanocne-ostrzezenie-jak-dziala-mafia-szatanska-w-polsce
  Mafia szatana czyli spisek bandytów i okultystów, zboczeńców i szyderców!!! MOCNE DOWODY SPISKU ZBIRÓW W PANSTWIE AWS, UW, SLD, PiS, PO zwanym III RP
  http://infonurt3.com/index.php?option=com_content&view=article&id=227:mafia-szatana-&catid=35:polska&Itemid=58
  Janusz Górzyński w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich – TERRORYŚCI I LICHWIARZE – OSZUŚCI I ZŁODZIEJE WE WSZYSTKICH WŁADZACH!!!!
  http://www.polskawalczaca.com/viewtopic.php?f=7&t=11583
  Komanda śmierci w „polskich” aresztach? Akcje w obronie prześladowanych dziennikarzach Krystyny i Janusza Górzyńskich!!! O PAŃSTWOWYCH MORDERSTWACH I SADYSTYCZNYCH SZYKANACH CHAZARÓW!!!!
  http://www.aferyprawa.eu/index2.php?p=teksty/show&dzial=zycie&id=3389
  Janusz Górzyński - Krystyna Górzyńska Środa Wlkp. 06 maj 2006 rok Inicjatywa przeciwko Niesprawiedliwości ZAWIADOMIENIE O DZIAŁALNOŚCI ZORGANIZOWANEJ GRUPY PRZESTĘPCZEJ DZIAŁAJĄCEJ W PAŃSTWOWYCH STRUKTURACH TRUMWIRATU POLICYJNO-PROKURATORSKO-SĄDOWEGO - ZBIGNIEW ZIOBRO MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI RP Prokurator Generalny RP
  http://www.policyjnyserwisinformacyjny.fora.pl/forum,11/inicjatywa-przeciwko-niesprawiedliwosci,742.html
  Sprawa Janusza Gorzynskiego
  http://marucha.v3v.org/viewtopic.php?p=14252
  Powrót państwa policyjnego
  http://marucha.v3v.org/viewtopic.php?p=4252&sid=57c1314242cc75e160da10c0e7b2486b
  Dokąd i z kim pod tym sztandarem?
  http://www.aferyprawa.eu/Artykuly/Ks-prof-Czeslaw-S-Bartnik-Twarz-Unii-Europejskiej-bez-makijazu-rozwazania-o-Jude-UE-i-planach-masonow-i-syjonistow-Biblioteka-wielkiej-mysli-2193
  Prezes Stowarzyszenia Przeciw Bezprawiu w Bielsku – Białej - Jerzy Jachnik - w odpowiedzi dla red. Wojciecha Wybranowskiego w sprawie rodziny Górzyńskich.
  http://www.aferyprawa.eu/Interwencje/Prezes-Stowarzyszenia-Przeciw-Bezprawiu-w-Bielsku-Bialej-Jerzy-Jachnik-w-odpowiedzi-dla-red-Wojciecha-Wybranowskiego-w-sprawie-rodziny-Gorzynskich-3315/page/94
  NINIEJSZY WYROK POTWIERDZA, ŻE ZIOBRO I KEMPA TO TEŻ BYLI OSZCZERCY POZORUJĄCY SPRAWIEDLIWOŚĆ!!!
  http://konserwatysta100.salon24.pl/233225,prokurator-przybylska-michalak-nie-powinna-kierowac-prokuratura
  KACZYŃSKI, ZIOBRO I MAREK JUREK CHCIELI STALINOWSKIEGO TERRORU PSYCHIATRYCZNEGO PRZED TRYBUNAŁEM KONSTYTUCYJNYM!!!!
  http://rebeliantka.nowyekran.pl/post/18460,czy-kaczynski-walczyl-z-naduzyciami-psychiatrycznymi
  LUDZIE Z. ZIOBRO I BRACI KACZYŃSKICH TUSZOWALI ZBRODNIE WYNIKAJĄCE Z SATANISTYCZNEGO WANDALIZMU I PROMOWANIA ZŁA WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY ZA POMOCĄ DIABELSKIEJ OŚWIATY!!!
  http://www.aferyprawa.eu/Afery/Czarna-msza-w-Wielki-Czwartek-w-Srodzie-Wlkp-1426
  KS. PROF. T. GUZ O MASOŃSKIM I PiSowskin LINCZU NA ARCYBISKUPIE POLAKU, która otworzyła worek z nieszczęściami w Polsce!!!!
  http://www.youtube.com/watch?v=kzq8ji_2YHA&feature=player_embedded
  Mafia szatana czyli spisek bandytów i okultystów, zboczeńców i szyderców!!! MOCNE DOWODY SPISKU ZBIRÓW W PANSTWIE AWS, UW, SLD, PiS, PO zwanym III RP
  http://infonurt3.com/index.php?option=com_content&view=article&id=227:mafia-szatana-&catid=35:polska&Itemid=58
  Janusz Górzyński w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich – TERRORYŚCI I LICHWIARZE – OSZUŚCI I ZŁODZIEJE WE WSZYSTKICH WŁADZACH!!!!
  http://www.polskawalczaca.com/viewtopic.php?f=7&t=11583
  Komanda śmierci w „polskich” aresztach? Akcje w obronie prześladowanych dziennikarzach Krystyny i Janusza Górzyńskich!!! O PAŃSTWOWYCH MORDERSTWACH I SADYSTYCZNYCH SZYKANACH CHAZARÓW!!!!
  http://www.aferyprawa.eu/index2.php?p=teksty/show&dzial=zycie&id=3389
  Janusz Górzyński - Krystyna Górzyńska Środa Wlkp. 06 maj 2006 rok Inicjatywa przeciwko Niesprawiedliwości ZAWIADOMIENIE O DZIAŁALNOŚCI ZORGANIZOWANEJ GRUPY PRZESTĘPCZEJ DZIAŁAJĄCEJ W PAŃSTWOWYCH STRUKTURACH TRUMWIRATU POLICYJNO-PROKURATORSKO-SĄDOWEGO - ZBIGNIEW ZIOBRO MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI RP Prokurator Generalny RP
  http://www.policyjnyserwisinformacyjny.fora.pl/forum,11/inicjatywa-przeciwko-niesprawiedliwosci,742.html
  Sprawa Janusza Gorzynskiego
  http://marucha.v3v.org/viewtopic.php?p=14252
  Powrót państwa policyjnego
  http://marucha.v3v.org/viewtopic.php?p=4252&sid=57c1314242cc75e160da10c0e7b2486b
  Dokąd i z kim pod tym sztandarem?
  http://www.aferyprawa.eu/Artykuly/Ks-prof-Czeslaw-S-Bartnik-Twarz-Unii-Europejskiej-bez-makijazu-rozwazania-o-Jude-UE-i-planach-masonow-i-syjonistow-Biblioteka-wielkiej-mysli-2193
  Prezes Stowarzyszenia Przeciw Bezprawiu w Bielsku – Białej - Jerzy Jachnik - w odpowiedzi dla red. Wojciecha Wybranowskiego w sprawie rodziny Górzyńskich.
  http://www.aferyprawa.eu/Interwencje/Prezes-Stowarzyszenia-Przeciw-Bezprawiu-w-Bielsku-Bialej-Jerzy-Jachnik-w-odpowiedzi-dla-red-Wojciecha-Wybranowskiego-w-sprawie-rodziny-Gorzynskich-3315/page/94


  Sekciarska wolność diabelska jest nie do przyjęcia w Polsce!!!!
  http://www.naszdziennik.pl/mysl/12046,wolnosc-diabelska.html

  APAGE SATANA!!!! VADE RETOR SATANA!!!!

  Zbigniew Ziobro – „Polską rządzi szajka”
  http://www.aferyprawa.eu/Polityka/Zbigniew-Ziobro-POLSKA-RZADZI-SZAJKA-2181
  Dwa lata pracy Ministerstwa Sprawiedliwości cz.I (2007-10-03)
  http://www.radiomaryja.pl/audycje.php?id=6017
  Dwa lata pracy Ministerstwa Sprawiedliwości cz.II (2007-10-03)
  http://www.radiomaryja.pl/audycje.php?id=6018

  Górzyński – funkcjonariusze policji i (bez)prawia, czyli polskojęzyczne „gestapo” bije nawet dzieci i kobiety, zamyka ludzi, łamie prawo obywateli…
  http://www.aferyprawa.eu/index2.php?p=teksty%2Fshow&dzial=zycie&id=1251

  BEZKARNIE NAPADAJĄ I BIJĄ LUDZI!!!!

  Prawo sitwy – z organizatorką protestu przed Ministerstwem Sprawiedliwości – Krystyną Górzyńską rozmawia Bogdan Goczyński, dziennikarz AP.
  http://www.aferyprawa.eu/index2.php?p=teksty%2Fshow&dzial=oropoiwzk&id=2403

  Informacja o przebiegu protestu w dniu 4.11.2008 r. przeciwko fałszywemu oskarżeniu Janusza Górzyńskiego oraz bezpodstawnemu wydaniu nakazu aresztowania i listu gończego.
  http://www.aferyprawa.eu/index2.php?p=teksty%2Fshow&dzial=codziennosc&id=2395

  PROTEST PRZECIWKO FAŁSZYWEMU OSKARŻENIU JANUSZA GÓRZYŃSKIEGO I BEZPODSTAWNEMU WYDANIU NAKAZU ARESZTOWANIA I LISTU GOŃCZEGO – Dowody wieloletnich prześladowań pokrzywdzonego! (przekrojowe – najważniejsze dowody prześladowania i fabrykowania dowodów)
  http://www.aferyprawa.eu/index2.php?p=teksty%2Fshow&dzial=oropoiwzk&id=2381

  PRZEŚLADUJĄ, GRABIĄ, OSZUKUJĄ I ZNIEWALAJĄ!!!!

  Janusz Górzyński – Inicjatywa przeciwko Niesprawiedliwości – przez stronniczość funkcjonariuszy sądowo – prokuratorskich stracił wszystko – z cyklu jak urzędnicy władz niszczą polskie firmy…
  http://aferyprawa.eu/Interwencje/Janusz-Gorzynski-Inicjatywa-przeciwko-Niesprawiedliwosci-przez-stronniczosc-funkcjonariuszy-sadowo-prokuratorskich-stracil-wszystko-z-cyklu-jak-urzednicy-wladz-niszcza-polskie-firmy-1097/page/2

  MAFIA OSZUKUJE POKRZYWDZONYCH KONSUMENTÓW I DOWODY OSZUSTWA OBRACA PRZECIWKO OSZUKANYM

  Inicjatywa przeciwko Niesprawiedliwości oraz Stowarzyszenie przeciwko Bezprawiu
  pod patronatem prasowym „Afer Prawa” PRZECIWKO FAŁSZYWEMU OSKARŻENIU JANUSZA GÓRZYŃSKIEGO (Komputer)
  http://www.aferyprawa.eu/index2.php?p=teksty%2Fshow&dzial=sady&id=2388

  Janusz Górzyński – ZAWIADOMIENIE O PRZESTĘPSTWIE Do wiadomości: Posłowie Prawa i Sprawiedliwości – Prokuratura Apelacyjna w Poznaniu – Paweł Korbal
  http://www.aferyprawa.eu/index2.php?p=teksty%2Fshow&dzial=interwencje&id=1190

  Posłowie Prawa i Sprawiedliwości – Zbigniew Ziobro Minister Sprawiedliwości Zawiadomienie o Rażącej Obrazie Przepisów Prawa PRZEZ SSR URSZULĘ MROCZKOWSKĄ ZE ŚRODY WLKP.
  http://www.aferyprawa.eu/index2.php?p=teksty%2Fshow&dzial=interwencje&id=119

  NAPADY I OSZUSTWA KOMORNICZE „PRAWNE I LEGALNE” ZNÓW POKRZYWDZENI PRZEZ OSZUSTÓW I ZDZIERCOW NADUŻYWAJĄCYCH WŁADZY ZOSTAJĄ FAŁSZYWIE OSKARŻENI !!!! ALE PAŃSTWOWI DEGENERACI SĄ ZUPEŁNIE BEZKARNI!!!

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wlkp. Dariusz Karasiński i jego asesorzy: Leszek Wietchy i Sebastian Żurek – dowody oszustw komorniczych.
  http://www.aferyprawa.eu/index2.php?dzial=komornicy&id=1096&p=teksty%2Fshow

  Górzyński – Historia „błędów” rozliczenia jednej egzekucji, czyli co nie jest zdaniem sędziów poznańskich działalnością bezprawną…
  http://www.aferyprawa.eu/index2.php?dzial=zycie&id=1189&p=teksty%2Fshow

  MAFIA OSZUKUJE POKRZYWDZONYCH KONSUMENTÓW I DOWODY OSZUSTWA OBRACA PRZECIWKO OSZUKANYM
  Inicjatywa przeciwko Niesprawiedliwości oraz Stowarzyszenie przeciwko Bezprawiu
  pod patronatem prasowym „Afer Prawa” PRZECIWKO FAŁSZYWEMU OSKARŻENIU JANUSZA GÓRZYŃSKIEGO (Komputer)
  http://www.aferyprawa.eu/index2.php?p=teksty%2Fshow&dzial=sady&id=2388
  Janusz Górzyński – ZAWIADOMIENIE O PRZESTĘPSTWIE Do wiadomości: Posłowie Prawa i Sprawiedliwości – Prokuratura Apelacyjna w Poznaniu – Paweł Korbal
  http://www.aferyprawa.eu/index2.php?p=teksty%2Fshow&dzial=interwencje&id=1190
  Posłowie Prawa i Sprawiedliwości – Zbigniew Ziobro Minister Sprawiedliwości Zawiadomienie o Rażącej Obrazie Przepisów Prawa PRZEZ SSR URSZULĘ MROCZKOWSKĄ ZE ŚRODY WLKP.
  http://www.aferyprawa.eu/index2.php?p=teksty%2Fshow&dzial=interwencje&id=119


  BEZKARNIE BIJĄ, LŻĄ I ARESZTUJĄ POKRZYWDZONYCH!!!! BANDYCKA III RP!

  POLICYJNE LŻENIE ZA POMOCĄ MEDIÓW ZEZWOLONE!!!!
  Jarosław Kaczyński może być prywatnie oskarżony, ale rzecznik prasowy Policji w żadnym wypadku?
  http://rebeliantka.nowyekran.pl/post/73802,rownosc-wobec-prawa-czyli-tylko-jaroslaw-kaczynski-moze-byc-prywatnie-oskarzony
  BICIE I OKRADANIE ORAZ ARESZTOWANIE NIEWINNYCH LEGALNE
  http://infonurt3.com/index.php?option=com_content&view=article&id=227%3Amafia-szatana-&catid=35%3Apolska&Itemid=58
  MAFIA BANGSTERSKA – oszustów, bandytów, złodziei, chciwców, intrygantów, terrorystów, a nawet półgłówków – działających w służbach III RP – BEZKARNA!
  http://www.polskawalczaca.com/viewtopic.php?f=7&t=11583
  SZATAŃSKA MAFIA MORDERCÓW PAŃSTWOWYCH I SADYSTYCZNYCH PSYCHOPATÓW – PRZEŚLADOWCÓW POLAKÓW, LUDOKRADÓW, ZŁODZIEI, OSZUSTÓW, KŁAMCÓW, LEGALNYCH BANDYTÓW - URZYWILEJOWANA W III RP !!!!
  http://www.aferyprawa.eu/index2.php?p=teksty%2Fshow&dzial=zycie&id=3389

  NIE ROZPOZNAWANIE DOWODÓW ZBRODNI PRZEZ SATANISTYCZNE PROKURATURY ZGODNE Z PRAWEM LEGALNEJ ZBRODNI
  http://www.policyjnyserwisinformacyjny.fora.pl/forum,11/inicjatywa-przeciwko-niesprawiedliwosci,742.html
  S. Michalkiewicz wyjaśnia czym jest kapitalizm kompradorski w UBekistanie
  http://www.youtube.com/watch?v=Ip-ro3-Orvc

  STAWIANIE NIEWINNYCH PRZED SĄDAMI PRZEZ PROKURATORSKICH OSZCZERCÓW LEGALNE I DOZWOLONE PRZEZ WŁADZE

  Sprawiedliwy wyrok po latach
  http://blogmedia24.pl/node/40658
  Prokurator Przybylska-Michalak nie powinna kierować prokuraturą
  http://blogmedia24.pl/node/37352
  O tym, jak generał Rapacki posłowi Dornowi odpowiedział .
  http://konserwatysta100.salon24.pl/221028,o-tym-jak-general-rapacki-poslowi-dornowi-odpowiedzial
  Napisałam do Ministra | Blogmedia24
  http://blogmedia24.pl/node/35506
  Wielka Środa. Zapraszamy na rozprawę Górzyńskiego do Gostynia
  http://konserwatysta100.salon24.pl/166322,wielka-sroda-zapraszamy-na-rozprawe-gorzynskiego-do-gostynia
  Jak Sąd w Pszczynie zażalenia na zatrzymanie przez 7 miesięcy nie zbadał
  http://blogmedia24.pl/node/37435

  BICIE I ARESZTOWANIE POKRZYWDZONYCH PRZEZ MAFIĘ TRIUMWIRATU POLICYJNO-PROKURATORSKO-SĄDOWĄ OCZYWIŚCIE LEGALNE I ZGODNE Z PRAWEM KADUKA!!!!

  Bielska psychuszka. Psychiatryczni łowcy skór | Jurczyk i Zając
  http://blogmedia24.pl/node/28789
  Aferyprawa - ŻĄDAMY NATYCHMIASTOWEGO UWOLNIENIA JANUSZA I KRYSTYNĘ Górzyńskich.
  http://www.aferyprawa.eu/Interwencje/ZADAMY-NATYCHMIASTOWEGO-UWOLNIENIA-JANUSZA-I-KRYSTYNE-GORZYNSKICH-3308

  NAPADAJĄ NA NAS JAK W WOJNĘ!!!! OCZYWIŚCIE LEGALNIE I PRAWNIE!!!!

  „Nasza cywilizacja jest barokowym pałacem, do którego wtargnęła kudłata
  zgraja”./Mikołaj Gomez Davila/
  „Jak na zbójcę wyszliście z mieczami i kijami, aby mnie pochwycić?” (Mt,14.49)

  Żądamy natychmiastowego uwolnienia Janusza i Krystyny Górzyńskich
  http://aferyprawa.com/index2.php?p=teksty%2Fshow&dzial=interwencje&id=3308
  ALERT: BLOGOWICZE GRYPA666 BRUTALNIE ZAATAKOWANI
  http://grypa666.wordpress.com/2010/02/18/alert-blogowicze-grypa666-brutalnie-zaatakowani/
  Zatrzymanie i psychiatryk
  http://konserwatysta100.salon24.pl/159471,zatrzymanie-i-psychiatryk
  Władza w Polsce aresztuje obywateli za niewinność « Dołująca strona o ...
  http://dół.sejny.pl/?p=2877
  Kompromitacja bielskiej policji. Trzy osoby rodziny Górzyńskich w szpitalach -
  http://nowyporzadekswiata.blogspot.com/2010/02/kompromitacja-bielskiej-policji-trzy.html
  Kim są oprawcy Górzyńskich?
  http://grypa666.wordpress.com/2010/02/19/kim-sa-oprawcy-gorzynskich/
  "Gestapo to okreslony typ mentalnosci..."
  http://www.polskawalczaca.com/viewtopic.php?f=2&t=6908
  Czym to się różni od czasów Bieruta i NKWD? « Dziennik gajowego.
  http://marucha.wordpress.com/2010/02/18/czym-to-sie-rozni-od-czasow-bieruta-i-nkwd/
  Włącz się w sprawę Górzyńskich !!! To konieczne
  http://nowyporzadekswiata.blogspot.com/2010_02_01_archive.html
  W OBRONIE PRZEŚLADOWANEGO PRZEZ WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI JANUSZA GÓRZYŃSKIEGO
  http://blogmedia24.pl/node/25078

  Aresztowanie Krystyny Górzyńskiej
  http://wsercupolska.org/joomla/index.php/wiadomoci/7-wiadomosci/2082-aresztowanie-krystyny-gorzyskiej.html
  Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu - Janusz Górzyński potrzebuje medycznej pomocy - kto i dlaczego ukrywa ślady przemocy?- Afery i Bezprawie
  http://www.aferyibezprawie.org/index.php?menu=newsout&id=2062
  Groźne obrażenia Górzyńskiego, brak obdukcji, wątpliwe leczenie
  http://konserwatysta100.salon24.pl/160003,grozne-obrazenia-gorzynskiego-brak-obdukcji-watpliwe-leczenie
  Brutalna interwencja policji – trzy osoby w szpitalu - Netbird.pl.
  http://polska-wiadomosci.netbird.pl/a/37451
  Radio Pomost Dariusz Wernicki - Prośba o pomoc w sprawie Janusza Górzyńskiego
  http://www.radiopomost.com/index.php?option=com_content&task=view&id=11133&Itemid=42
  Żądamy natychmiastowego uwolnienia Janusza Górzyńskiego ! ! !
  http://www.aferyprawa.com/index2.php?p=teksty%2Fshow&dzial=oropoiwzk&id=3378
  Komanda śmierci w „polskich” aresztach? Akcje w obronie prześladowanych Krystyny i Janusza Górzyńskich!!!
  http://www.aferyprawa.com/index2.php?p=teksty%2Fshow&dzial=zycie&id=3389
  Stowarzyszenie Obrony i Rozwoju Polski Włącz się w sprawę Górzyńskich !!! To konieczne
  http://www.soirp.iap.pl/index.html?id=wiadomosci&nrwiad=364923
  Sprawa Górzyńskich na forum Kielce
  http://forum.www.kielce.pl/viewtopic.php?p=37144&sid=478a148e6c502cefacac2b7e863ad76

  ZEMSTA ZA UJAWNIANIE LEGALNEJ KORUPCJI W III RP

  Jak Ministerstwo Sprawiedliwości walczy z korupcją we własnych szeregach? ”AFERY PRAWA”
  http://www.aferyprawa.eu/index2.php?p=teksty%2Fshow&dzial=urzednicy&id=2433

  Prawo sitwy – z organizatorką protestu przed Ministerstwem Sprawiedliwości – Krystyną Górzyńską rozmawia Bogdan Goczyński, dziennikarz AP.
  http://www.aferyprawa.eu/index2.php?p=teksty%2Fshow&dzial=oropoiwzk&id=2403
  Informacja o przebiegu protestu w dniu 4.11.2008 r. przeciwko fałszywemu oskarżeniu Janusza Górzyńskiego oraz bezpodstawnemu wydaniu nakazu aresztowania i listu gończego.
  http://www.aferyprawa.eu/index2.php?p=teksty%2Fshow&dzial=codziennosc&id=2395
  PROTEST PRZECIWKO FAŁSZYWEMU OSKARŻENIU JANUSZA GÓRZYŃSKIEGO I BEZPODSTAWNEMU WYDANIU NAKAZU ARESZTOWANIA I LISTU GOŃCZEGO – Dowody wieloletnich prześladowań pokrzywdzonego! (przekrojowe – najważniejsze dowody prześladowania i fabrykowania dowodów)
  http://www.aferyprawa.eu/index2.php?p=teksty%2Fshow&dzial=oropoiwzk&id=2381


  MAFIA OSZUKUJE POKRZYWDZONYCH KONSUMENTÓW I DOWODY OSZUSTWA OBRACA PRZECIWKO OSZUKANYM
  Inicjatywa przeciwko Niesprawiedliwości oraz Stowarzyszenie przeciwko Bezprawiu
  pod patronatem prasowym „Afer Prawa” PRZECIWKO FAŁSZYWEMU OSKARŻENIU JANUSZA GÓRZYŃSKIEGO (Komputer)
  http://www.aferyprawa.eu/index2.php?p=teksty%2Fshow&dzial=sady&id=2388
  Janusz Górzyński – ZAWIADOMIENIE O PRZESTĘPSTWIE Do wiadomości: Posłowie Prawa i Sprawiedliwości – Prokuratura Apelacyjna w Poznaniu – Paweł Korbal
  http://www.aferyprawa.eu/index2.php?p=teksty%2Fshow&dzial=interwencje&id=1190
  Posłowie Prawa i Sprawiedliwości – Zbigniew Ziobro Minister Sprawiedliwości Zawiadomienie o Rażącej Obrazie Przepisów Prawa PRZEZ SSR URSZULĘ MROCZKOWSKĄ ZE ŚRODY WLKP.
  http://www.aferyprawa.eu/index2.php?p=teksty%2Fshow&dzial=interwencje&id=119
  „Prawo ludzkie o tyle ma moc prawa, o ile odpowiada zdrowemu rozumowi; a to świadczy, czy się wywodzi z prawa wiecznego. Jeśli zaś mija się z rozumem, jest prawem niesprawiedliwym i nie ma mocy prawa, ale tylko moc gwałtu” (S. Thom. Sum. Theol., I-II Quaest. XIII. a: 3)” . ./Leon XIII - Rerum novarum - Encyklika O kwestii robotniczej/
  „Prawo stanowione, które stoi w sprzeczności z prawem Bożym jest bezprawne, nie posiada za sobą legitymizacji... Legislacja nie może być arbitralnym stanowieniem wszelkiego prawa, lecz być odczytywaniem wyższego porządku” – /Jan Paweł II “Pamięć i tożsamość”/


  NAPADY I OSZUSTWA KOMORNICZE „PRAWNE I LEGALNE” ZNÓW POKRZYWDZENI PRZEZ OSZUSTÓW I ZDZIRCOW NADUŻYWAJĄCYCH WŁADZY ZOSTAJĄ FAŁSZYWIE OSKARŻENI
  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wlkp. Dariusz Karasiński i jego asesorzy: Leszek Wietchy i Sebastian Żurek – dowody oszustw komorniczych.
  http://www.aferyprawa.eu/index2.php?dzial=komornicy&id=1096&p=teksty%2Fshow
  Górzyński – Historia „błędów” rozliczenia jednej egzekucji, czyli co nie jest zdaniem sędziów poznańskich działalnością bezprawną…
  http://www.aferyprawa.eu/index2.php?dzial=zycie&id=1189&p=teksty%2Fshow


  44 Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa (Ewangelia św. Jana rozdział 8 werset 44).
  „Dwie cechy wybitnie charakteryzują świat sza¬tański: kłamstwo i morderstwo. “Kłamstwo unicestwia życie duchowe; morderstwo życie cielesne... Nieustannie unicestwiać: oto taktyka sił szatańskich" (A. Mager OSB).

  WYKAZ ARTYKUŁOW Z PRASY POZNAŃSKIEJ I OGÓLNOPOLSKIEJ ILUSTRUJĄCYCH FAKT PRZEŚLADOWANIA JANUSZA GÓRZYŃSKIEGO
  http://pl.netlog.com/januszgorzynski/photo/photoid=3455485&actionState=uploadPhotoSuccess#photoid=3354777


  "Dlatego odrzuciwszy kłamstwo: niech każdy z was mówi prawdę do bliźniego, bo jesteście nawzajem dla siebie członkami"( św. Paweł z Tarsu Apostoł)

  „…Sprawiedliwy porządek społeczeństwa i państwa jest centralnym zadaniem polityki. Państwo, które nie kierowałoby się sprawiedliwością zredukowałoby się do wielkiej bandy złodziei.(…) Sprawiedliwość jest celem, a więc również wewnętrzną miarą każdej polityki…” Benedykt XVI encyklika „Deus caritas est” n.28

  „Kiedy bezbożnicy przejmą władzę, jęczy lud Bardziej podejrzani dla tyranów są dobrzy niż źli i zawsze straszliwie boją się cudzej cnoty” /Św. Tomasz z Akwiniu „O zasadzie monarchii/”
 • PSYCHOTERROR W SATANISTYCZNEJ III RP
  Niech zniknie miłosierdzie; przeklęci, którzy współczują! Zabijaj i torturuj, nie oszczędzaj nikogo!” Aleister Crowley1
  OJCIEC PSYCHIATRÓW BYŁ SATANISTĄ!!!
  Zygmund Freud i diaboliczne zniewolenie
  http://radtrap.wordpress.com/2010/10/19/zygmund-freud-i-diaboliczne-zniewolenie/

  „Dziś innym już trzymamy to uchwytem. Co było niegdyś dnem, jest teraz szczytem, I wiedzę swoją opierają mistrze Na obracaniu niskiego w najwyższe”. (Mefisto)
  SZATAŃSKA KONTROLA UMYSŁÓW!!!
  http://pl.netlog.com/januszgorzynski/blog/blogid=202903#blog
  „Sam bowiem szatan podaje się za anioła światłości. 15 Nic przeto wielkiego, że i jego słudzy podszywają się pod sprawiedliwość. Ale skończą według swoich uczynków.”. (2 Kor 11)
  „Dla satanistów ofiara z życia człowieka niewinnego, zwłaszcza szlachetnego jest najwyższym aktem religijnym” (cytat z wykładu - ks. prof. Andrzeja Zwolińskiego pt. „Kultura idiotów”)

  Polskie psychuszki - BANDYCI PSYCHIATRYCZNI JAK WŁODZIMIERZ CIERPKA Z POZNANIA- BEZKARNI !!!!!
  http://spoleczenstwo.newsweek.pl/paragraf-dwiescie-trzy,15021,1,1.html
  http://anty-psychiatria.blogspot.com/2012/02/polskie-psychuszki.html
  http://anty-psychiatria.blogspot.com/2011/12/ofiary-poznanskiego-psychiatry.html
  http://anty-psychiatria.blogspot.com/2011/11/superwizjer-o-kierowaniu-na-obserwacje.html
  http://www.aferyprawa.eu/index2.php?dzial=wyceny&id=1602&p=teksty/show
  http://anty-psychiatria.blogspot.com/search/label/Renata%20Ramos
  http://wolnyczyn.nowyekran.pl/post/77069,kolejna-odslona-psychuszek-dla-opozycji
  http://konserwatysta100.salon24.pl/176156,bielska-psychuszka-psychiatryczni-lowcy-skor
  http://pl.netlog.com/januszgorzynski/photo/photoid=3355680&surr=0#photos
  http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,3570711.html
  http://polscott24.com/wraca-sprawa-renaty-ramos/
  http://www.schizofrenicyinfo.fora.pl/wiadomosci-informacje-poglady,76/lek-wlodzimierz-cierpka,260.html
  http://www.aferyprawa.eu/Artykuly/Lepper-wyludzal-kase-Psychoobrona-czyli-wlasne-przekrety-zwalic-na-wariata-a-co-z-idiotami-w-togach-Piotr-Lisiewicz-1233
  http://www.opracowanie.eu/sad_rejonowy_2.htm
  http://info.wyborcza.pl/temat/wyborcza/psychiatra

  KACZYŃSKI, ZIOBRO I MAREK JUREK CHCIELI STALINOWSKIEGO TERRORU PSYCHIATRYCZNEGO PRZED TRYBUNAŁEM KONSTYTUCYJNYM!!!!
  http://rebeliantka.nowyekran.pl/post/18460,czy-kaczynski-walczyl-z-naduzyciami-psychiatrycznymi
  http://www.fakt.pl/Dwoch-inzynierow-i-epidemiolog-rzadza-psychiatrykiem,artykuly,159730,1.html


  O nadużyciach w prawie i psychiatrii – mówi Janusz Górzyński
  cz. III wykładu „Polska w niewoli mafii szatana”
  http://rebeliantka.nowyekran.pl/post/62430,o-naduzyciach-w-prawie-i-psychiatrii-mowi-janusz-gorzynski
  Jak działa mafia szatańska w Polsce? Części I i II – ga – zamach na ks. abp. Wielgusa
  http://rebeliantka.nowyekran.pl/post/58782,wielkanocne-ostrzezenie-jak-dziala-mafia-szatanska-w-polsce
  Mafia szatana czyli spisek bandytów i okultystów, zboczeńców i szyderców!!! MOCNE DOWODY SPISKU ZBIRÓW W PANSTWIE AWS, UW, SLD, PiS, PO zwanym III RP
  http://infonurt3.com/index.php?option=com_content&view=article&id=227:mafia-szatana-&catid=35:polska&Itemid=58
  Janusz Górzyński w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich – TERRORYŚCI I LICHWIARZE – OSZUŚCI I ZŁODZIEJE WE WSZYSTKICH WŁADZACH!!!!
  http://www.polskawalczaca.com/viewtopic.php?f=7&t=11583
  Komanda śmierci w „polskich” aresztach? Akcje w obronie prześladowanych dziennikarzach Krystyny i Janusza Górzyńskich!!! O PAŃSTWOWYCH MORDERSTWACH I SADYSTYCZNYCH SZYKANACH CHAZARÓW!!!!
  http://www.aferyprawa.eu/index2.php?p=teksty/show&dzial=zycie&id=3389
  Janusz Górzyński - Krystyna Górzyńska Środa Wlkp. 06 maj 2006 rok Inicjatywa przeciwko Niesprawiedliwości ZAWIADOMIENIE O DZIAŁALNOŚCI ZORGANIZOWANEJ GRUPY PRZESTĘPCZEJ DZIAŁAJĄCEJ W PAŃSTWOWYCH STRUKTURACH TRUMWIRATU POLICYJNO-PROKURATORSKO-SĄDOWEGO - ZBIGNIEW ZIOBRO MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI RP Prokurator Generalny RP
  http://www.policyjnyserwisinformacyjny.fora.pl/forum,11/inicjatywa-przeciwko-niesprawiedliwosci,742.html
  Sprawa Janusza Gorzynskiego
  http://marucha.v3v.org/viewtopic.php?p=14252
  Powrót państwa policyjnego
  http://marucha.v3v.org/viewtopic.php?p=4252&sid=57c1314242cc75e160da10c0e7b2486b
  Dokąd i z kim pod tym sztandarem?
  http://www.aferyprawa.eu/Artykuly/Ks-prof-Czeslaw-S-Bartnik-Twarz-Unii-Europejskiej-bez-makijazu-rozwazania-o-Jude-UE-i-planach-masonow-i-syjonistow-Biblioteka-wielkiej-mysli-2193
  Prezes Stowarzyszenia Przeciw Bezprawiu w Bielsku – Białej - Jerzy Jachnik - w odpowiedzi dla red. Wojciecha Wybranowskiego w sprawie rodziny Górzyńskich.
  http://www.aferyprawa.eu/Interwencje/Prezes-Stowarzyszenia-Przeciw-Bezprawiu-w-Bielsku-Bialej-Jerzy-Jachnik-w-odpowiedzi-dla-red-Wojciecha-Wybranowskiego-w-sprawie-rodziny-Gorzynskich-3315/page/94


  POLSKA LIGA ANTYBANDYCKA
  Dość ukrywania bandytów!!! (Danuta Olewnik)

  NIE CHCEMY W SŁUŻBACH PAŃSTWOWYCH BANDYTÓW!!!
  Powołać w Sejmie Komisję ds. nadużyć w wymiarze sprawiedliwości
  http://lubczasopismo.salon24.pl/rebeliantka/post/155225,powolac-w-sejmie-komisje-ds-naduzyc-w-wymiarze-sprawiedliwosci
  Rozliczyć to tak, jak uczyniła Komisja Mazura!
  http://pl.wikisource.org/wiki/Raport_komisji_Mazura
  BANDY POLITYCZNE ZBRODNICZO ŁAMIĄ POWSZECHNĄ DEKLARACJĘ PRAW CZŁOWIEKA Z 1948 ROKU.
  http://www.halat.pl/humanrights.html
  Zamiast spotkania z ministrem psychiatryk
  http://www.aferyprawa.eu/Sady/Zamiast-spotkania-z-Gowinem-psychiatryk-Dr-Zbigniew-Kekus
  http://www.aferyprawa.eu/Sady/Czy-Gowin-boi-sie-Z-Kekusia

  RAPORTY O NADUŻYCIACH PSYCHIATRYCZNYCH!!!
  "Polityka" RAPORT NA WARIATA
  http://archiwum.polityka.pl/art/na-wariata,397436.html
  PSYCHUSZKA W DEMOKRACJI
  http://hotnews.pl/artpolska-687.html
  Psychuszka w demokracji - jak zamknąć zdrowego
  http://anty-psychiatria.blogspot.com/2012/10/psychuszka-w-demokracji-jak-zamknac.html

  PATOLOGIE – KORUPCJA W PSYCHIATRII
  W OCENIE INSTYTUCJI MIĘDZYNARODOWYCH
  Skorumpowana psychiatria w służbie legalnego bezprawia sądowego
  Fakt ten jest świetnie znany instytucjom międzynarodowym, które w swym raporcie o korupcji w polskim wymiarze sprawiedliwości zawarły diagnozę;
  „Przykładowo w procesach karnych jedną ze stron jest instytucja państwowa zwana prokuraturą, która w każdym czasie na życzenie tego organu może wystąpić o opinię, natomiast oskarżony (choć teoretycznie jest uznawany za równoprawną stronę postępowania) takiej możliwości nie ma, bowiem musi przekonać organ procesowy, ażeby zgodził się na powołanie biegłego. Sprzyja to uznaniowości, nieprzejrzystości, oraz uniemożliwia skuteczne przeciwdziałanie patologiom korupcyjnym, bowiem ewentualne zwalczanie fałszywych opinii wystawionych przez skorumpowanych biegłych jest wysoce utrudnione”.
  W tym samym raporcie jest mowa o;
  Patologicznej działalności biegłych sądowych spowodowanej;
  W obecnie obowiązującym stanie prawnym biegłymi sądowymi zostają głównie osoby, które same zgłaszają swój akces do tego zawodu licząc na korzyści, które może im przynieść jego wykonywanie. Brak jest przy tym realnych możliwości weryfikacji poziomu fachowości tych osób, bowiem jedyną formą sprawdzenia jest zasięgnięcie opinii ich zakładu pracy lub organizacji zawodowej, a posiadane wiadomości specjalne wykazuje się tylko dokumentami. Poza tym ocena, czy posiadane wiadomości specjalne zostały dostatecznie wykazane należy do prezesa sądu okręgowego, który z natury rzeczy nie posiada dostatecznej wiedzy w danej dziedzinie, ażeby dokonać merytorycznej oceny biegłego. ( W jaki sposób więc prezes podejmuje decyzje? Na piękne oczy? Za łapówkę? Itd..???)
  Nienależyte sprawowanie nadzoru nad działalnością biegłych oraz brak mechanizmów weryfikacyjnych powoduje, że powszechny jest niski poziom świadczonych przez te osoby usług
  Ponadto brak realnej odpowiedzialności biegłego za przedstawienie nieprawdziwej opinii powoduje, że czują się oni bezkarni w swojej działalności, przez co w tej sferze najczęściej dochodzi do korupcji
  Wymiar sprawiedliwości w Polsce
  Sądownictwo w Polsce nie cieszy się opinią wolnego od korupcji. W polskim społeczeństwie istnieje przekonanie o powszechności szerzącego się w sądach zjawiska korupcji rozumianej jako wykorzystywanie władzy publicznej do celów prywatnych (korupcja postrzegana jest nie tylko jako łapówkarstwo, ale przede wszystkim jako wykorzystywanie znajomości towarzyskich, rodzinnych, biznesowych czy zawodowych w celu załatwienia określonej sprawy).
  Do najbardziej korupcjogennych sfer występujących w działaniu polskiego wymiaru sprawiedliwości należy:
  1. Działalność biegłych sądowych;
  2. Pomoc prawna dla uczestników postępowania sądowego (działalność adwokatów oraz radców prawnych);
  3. Działalność pracowników obsługi sądowej;
  4. Działalność sądownictwa dyscyplinarnego zawodów prawniczych;
  5. Sporządzanie protokołów z czynności procesowych.

  Należy przy tym wskazać, że korupcji w sądownictwie sprzyjają również takie mechanizmy jak: wadliwe funkcjonowanie nadzoru sądowego nad postępowaniem przygotowawczym, niedostateczna kontradyktoryjność procesu karnego, brak unormowanych zasad dostępu do akt w postępowaniu sądowo- administracyjnym, nieskuteczność sądownictwa administracyjnego z uwagi na brak możliwości wydawania (przesąd administracyjny) orzeczeń, co do istoty sprawy, brak realnych możliwości usunięcia z procesu stronniczego sędziego.
  Źródło;
  „Globalny Raport Korupcji Transparency International Polska
  - korupcja w sądownictwie w Polsce”.
  http://www.egospodarka.pl/22270,Korupcja-w-Polsce-2007,1,39,1.html

  O polskiej psychiatrii powiedziano w Polsce negatywnie i krytycznie

  „Obrońcy praw człowieka alarmują: do szpitali psychiatrycznych trafia dziś więcej zdrowych osób niż w czasach PRL. Prokuratury i sądy wysyłają na obserwację psychiatryczną ludzi, zbadanych przez biegłych w sposób skandalicznie niezgodny z lekarską rzetelnością i etyką zawodową. Dwie, trzy minuty badania – i sześć tygodni pobytu w zamkniętej celi z agresywnymi chorymi. Taki los może spotkać każdego, kto bierze udział w sprawie karnej. Polski wymiar sprawiedliwości nad wyraz chętnie korzysta z opinii biegłych o niskich kwalifikacjach zawodowych i lekceważących etykę lekarską. Dlaczego?”
  Źródło; PSYCHUSZKA W DEMOKRACJI
  (...) Poziom psychiatrii jest miarą poziomu demokracji. Wystarczy spojrzeć na Niemcy hitlerowskie czy ZSRR. Nie przypadkiem tak źle było pod tym względem w Rumunii, gdzie dwóch chorych kładziono na jednym łóżku. Nasza psychiatria to psychiatria posttotalitarna. Do psychiatrów swoje dołożył wymiar sprawiedliwości z małych miasteczek, niezwykle wyczulony na obrazę czci własnej, zaś mniej na cudzą krzywdę – mówi Michorzewski

  Andrzej Marek Michorzewski „Dzień, w którym wybiło szambo, czyli nadużycia w psychiatrii”.
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Michorzewski
  Przez siedem lat był dyrektorem Szpitala Psychiatrycznego w Świeciu i biegłym sądowym.
  Zrezygnował ze stanowiska twierdząc, że wstydzi się być psychiatrą w Polsce!!!
  Wielokrotnie karany sądownie, m.in. za zarzucenie polskiej psychiatrii stosowania nazistowskich metod, za odmowę sporządzenia opinii sądowej oraz za oskarżenie sądów i prokuratury o nieprzestrzeganie prawa

  PRAWDZIWY STAN POLSKIEJ PSYCHIATRII – „Sierota polskiej medycyny”
  http://www.gpmedia.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/po/20061127/ZDROWIE/111270342/-1/zdrowie

  Stan opieki psychiatrycznej w Polsce jest bardzo zły - ocenia NIK
  http://www.rp.pl/artykul/127728.html
  (Rzeczpospolita 29-04-2008, ostatnia aktualizacja 29-04-2008 17:15)
  Stan opieki psychiatrycznej w Polsce jest bardzo zły. Dotychczas nie został stworzony system kompleksowej opieki nad chorymi z zaburzeniami psychicznymi. Nie podjęto też działań na rzecz przywrócenia chorych do funkcjonowania w społeczeństwie. Pod tym względem Polsce jest bardzo daleko do przyjętych rozwiązań w krajach Unii Europejskiej - taką opinię wyraził NIK.
  Żaden z 16 skontrolowanych szpitali psychiatrycznych nie spełniał w pełni wymogów w zakresie warunków fachowych i sanitarnych - powiedział dyrektor delegatury NIK we Wrocławiu Andrzej Mytra. W salach leży za dużo osób, nie ma dostępu do łóżek pacjentów z trzech stron, a zły stan szpitali powoduje pogorszenie stanu zdrowia pacjentów.
  Tylko 26 procent szpitali psychiatrycznych w Polsce ma rzecznika praw pacjenta. Jest to spowodowane brakiem dofinansowania ze strony Ministerstwa Zdrowia.
  Kontrolą zostały objęte 24 zakłady opieki psychiatrycznej, w tym 16 szpitali i 8 poradni zdrowia psychicznego w latach 2005- 2007.
  Źródło : Polskie Radio

  Sprawa Teodora Kudły
  http://www.ruchnarodowy.pl/spr_TK_001.html
  Sprawa dotyczy sprzeciwu pana Teodora Kudły wobec oficjalnej wersji tak zwanego pogromu kieleckiego w 1946 r. Sprawa prowadzona jest przez Prokuraturę Rejonową w Kielcach (sygn. akt 3 Ds 2060/01). Teodor Kudła oskarżony jest o to, że w dniu 1 maja 2001 r. w Kielcach: - odczytał apel o treści antysemickiej; - znieważył miejsce pamięci; - usiłował rozbić za pomocą młotka tablicę ku czci Żydów "pomordowanych przez mieszkańców Kielc". T. Kudła przebywał w areszcie od 6 czerwca 2002 r. do 20 sierpnia 2003 r., z tego część na obserwacji psychiatrycznej. W kwestii zarzutu "antysemityzmu" T. Kudła podkreśla, że swoje ataki kieruje przeciwko żydowsko-syjonistycznej mafii, która okrada Polaków i rozpowszechnia kłamstwa skierowane przeciwko narodowi polskiemu - jak te dotyczące Kielc.

  „Płomienna zemsta” RYBNIK. Stanisław Urban, dyrektor Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych obawia się o bezpieczeństwo swoich bliskich i swoje. Najpierw próbowano włamać się do jego domu, później ktoś podpalił stojący przed nim samochód. W lipcu dyrektor Urban rozpętał burzę, w Prokuraturze Okręgowej w Gliwicach złożył doniesienie w sprawie nieprawidłowości związanych z wydawaniem w rybnickim szpitalu opinii sądowo-psychiatrycznych. Od lat, na polecenie sądu doświadczeni psychiatrzy diagnozowali tu stan zdrowia psychicznego aresztantów podejrzewanych nieraz o popełnienie najcięższych przestępstw, określali też stopień poczytalności aresztanta w chwili popełnienia przestępstwa. Przed dwoma laty „badano” tu np. „Krakowiaka” domniemanego szefa największego gangu, jaki do tej pory działał na Śląsku. Stanisław Urban głośno mówił o zaskakujących nieprawidłowościach, na które natrafił przeglądając szpitalną dokumentację.- Funkcjonowało tu coś w rodzaju fabryki fałszywych dokumentów.
  http://www.nowiny.rybnik.pl/index.php?me=a&id=3029
  Dziś dr Stanisław Urban, biegły psychiatra sądowy, były dyrektor psychiatrycznego szpitala w Rybnku jest załatwiany przez „układ” identycznymi metodami jak
  dr Andrzej Marek Michorzewski, były biegły psychiatra sądowy i były dyrektor szpitala psychiatrycznego w Świeciu oraz autor znanego tekstu do głośnego przeboju Kobranocki „Kocham Cię jak Irlandię” oraz autor głośnej książki o patologii systemu;
  „Dzień, w którym wybiło szambo, czyli nadużycia w psychiatrii”.
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Michorzewski

  „ Art. 203 bramą do piekła - Świecie”
  http://ww2.tvp.pl/558,20070109443524.strona
  Kraj obiegły zatrważające sceny ze Szpitala psychiatrycznego, gdzie zdrowi ludzie poddawani niezasadnej obserwacji psychiatrycznej przebywali na oddziale wraz z ciężko chorymi, taplającymi się w ekstrementach i w urynie. Chorymi nie troszczono się w ogóle. Jedzenie dostarczano chorym wbrew zasadom opisanym w procedurze HACCP
  Szerzej na ten temat można przeczytać w Newsweek-u art. pt. „Sześć tygodni w piekle”

  W naszej psychiatrii "pogłębia się kryzys, być może dojdzie do większego skandalu, a ten wreszcie poruszy opinię publiczną" – powiedział Andrzej Michorzewski.
  PRAWDZIWY STAN POLSKIEJ PSYCHIATRII – „Sierota polskiej medycyny”
  http://www.gpmedia.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/po/20061127/ZDROWIE/111270342/-1/zdrowie

  (...) istnieje u nas dziwna asymetria – biegłych może powoływać sąd i prokurator, a nie ma tego prawa obrona. To oznacza uzależnienie biegłych od sądów i prokuratury, które wymagają, żeby pisali opinie szybko, najlepiej w 15 minut. Jeśli nie będą tak robić, nie dostaną następnego zlecenia – opowiada doktor Michorzewski.
  Źródło; „Psychoobrona” - „Gazeta Polska” (P. Lisiewicz)

  (...) Prokuratura i sąd mogą wykorzystywać obserwację psychiatryczną jako formę pozaprawnej szykany. W przypadku, gdy przed biegłym psychiatrą staje osoba pokrzywdzona, która badanie odbiera jako kolejne represje, rozmowa często przeradza się w pyskówkę, a w jej wyniku zdesperowany biegły wysyła badanego na obserwację psychiatryczną. (Andrzej Michorzewski)
  Podobnie rzecz ocenia Adam Sandauer, prezes Stowarzyszenia Pacjentów Primum Non Nocere: – Biegli psychiatrzy to po prostu część naszego systemu, jak policja czy sądy. Kto ma układy, ten jest lepszy – mówi Sandauer. Michorzewski i Sandauer zgadzają się, że gdy chodzi o psychiatrię, zmiany są konieczne – i to od zaraz.
  Źródło; „Psychoobrona” - „Gazeta Polska” (P. Lisiewicz)

  (...) Poziom psychiatrii jest miarą poziomu demokracji. Wystarczy spojrzeć na Niemcy hitlerowskie czy ZSRR. Nie przypadkiem tak źle było pod tym względem w Rumunii, gdzie dwóch chorych kładziono na jednym łóżku. Nasza psychiatria to psychiatria posttotalitarna. Do psychiatrów swoje dołożył wymiar sprawiedliwości z małych miasteczek, niezwykle wyczulony na obrazę czci własnej, zaś mniej na cudzą krzywdę – mówi Michorzewski
  Źródło; „Psychoobrona” - „Gazeta Polska” (P. Lisiewicz)


  WYROK TK Sygn. akt SK 50/06 – najważniejsze wnioski
  http://www.aferyprawa.com/index2.php?p=teksty/show&dzial=prawo&id=1597
  Trybunał Konstytucyjny orzekł, że
  - art. 203 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego w zakresie, w jakim nie stwarza wystarczających gwarancji procesowych zapewniających sądową weryfikację zgłoszonej przez biegłych konieczności połączenia badania psychiatrycznego oskarżonego z obserwacją w zakładzie leczniczym, jest niezgodny z art. 41 ust. 1 w związku z art. 30, art. 31 ust. 3 oraz art. 2 Konstytucji.
  - art. 203 § 2 w związku z art. 203 § 3 powyższej ustawy w zakresie, w jakim nie wskazuje maksymalnego czasu trwania obserwacji psychiatrycznej w zakładzie leczniczym, jest niezgodny z art. 41 ust. 1 w związku z art. 30, art. 31 ust. 3 oraz art. 2 Konstytucji.
  Trybunał Konstytucyjny – pełne uzasadnienie wyroku - art.203 kpk niekonstytucyjny
  WYROK z dnia 10 lipca 2007 r. Sygn. akt SK 50/06*
  http://www.aferyprawa.com/index2.php?p=teksty/show&dzial=prawo&id=1635

  Trybunał Konstytucyjny – treść wyroku z uzasadnieniem WYROK z dnia 10 lipca 2007 r. Sygn. akt SK 50/06*- art.203 kpk niekonstytucyjny. http://www.aferyprawa.com/index2.php?p=teksty/show&dzial=prawo&id=1635

  Obserwacje psychiatryczne - wyrok TK po angielsku
  http://www.hfhrpol.waw.pl/precedens/pl/aktualnosci/obserwacje-psychiatryczne-wyrok-tk-po-angielsku-2.html

  KONFERENCJA PRASOWA PO WYROKU I WAŻNE DANE nt. PATOLOGII;
  Po ogłoszeniu wyroku odbyła się konferencja prasowa z udziałem osób, jakie złożyły skargę konstytucyjną, lub pracowały nad jej zredagowaniem, albo ją konsultowały od strony zagadnień prawnych lub psychiatrycznych. W konferencji udział wzięli dr Adam Bodnar, prof. Zbigniew Hołda, mc. Obara, dr Jerzy Pobocha, i in., a także pokrzywdzona przez poznańskich psychiatrów Renata Ramos, która jest członkiem ruchu Inicjatywa przeciwko Niesprawiedliwości im dr S. Hejmowskiego. Skrót przedstawiły „Wiadomości”, a materiał był dostępny w internecie pod tym adresem;
  http://www.itvp.pl/player.html?mode=0&channel=452&video_id=25810

  KONFERENCJA PRASOWA PO WYROKU I WAŻNE DANE nt. PATOLOGII TYRANIA NADUŻYĆ PSYCHIATRYCZNYCH, TO BEZPRAWNE WIĘZIENIE I DO TEGO GROŹNE DLA ŻYCIA I ZDROWIA OSÓB INTERNOWANYCH, OBSERWOWANYCH, ETC. , ZWŁASZCZA GDY PRZEBYWAJĄ Z CHORYMI
  Nie jest to wprawdzie metoda nowa, bo stosował już ją Stalin, a póki, co; to również nie jest to zjawisko dużo większe niźli za czasów poprzednich rządów, gdzie w celach politycznych i biznesowych organizowano intrygi i lincze prokuratorsko-sądowe, aby w ten sposób wyeliminować przeciwnika politycznego lub gospodarczego. Oczywiście w kwestiach psychuszek, to w demokracji liberalnej, a w szczególności już za rządów L. Millera znacznie przekroczono wskaźniki tej represji w relacji do
  Mówi się nawet o tym, że wskutek tych działań wyrządza się poważne szkody psychiczne i społeczne oraz ekonomiczne tysiącom ludzi. Do tego dochodzą zatrważające statystyki, gdyż według Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, to w Polsce każdego roku skazuje się wbrew faktom i dowodom co najmniej 2000 osób, a nadto ponad 300 niewinnych siedzi w aresztach oraz w psychiatrykach, także każdego zamyka się 500 osób zdrowych psychicznie.
  http://www.itvp.pl/player.html?mode=0&channel=452&video_id=25810


  O OBSERWACJACH PSYCHIATRYCZNYCH NA STRONACH Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
  • Zamieszczamy stenogram z konferencji o obserwacjach psychiatrycznych
  • Prasa o dyskusji na temat obserwacji psychiatrycznych
  • Niemieckie standardy kierowania na obserwacje psychiatryczne
  • "Superwizjer" o kierowaniu na obserwacje sądowo-psychiatryczne
  • "Rzeczpospolita": Obserwacja psychiatryczna ogranicza wolność
  • "Gazeta Prawna": Niekonstytucyjne obserwacje w szpitalu psychiatrycznym
  • "Gazeta Wyborcza": Koniec przymusowej obserwacji psychiatrycznej
  • Przepisy o kierowaniu na obserwacje psychiatryczne niezgodne z Konstytucją RP
  • "Rzeczpospolita": Za pomówienie można trafić do szpitala psychiatrycznego
  • Czy obserwacje psychiatryczne w czasie procesu karnego są zgodne z Konstytucją? Rozprawa przed Trybunałem Konstytucyjnym
  • Przyłączenie się RPO do skargi konstytucyjnej H. Różańskiej - obserwacje sądowo-psychiatryczne
  • "Rzeczpospolita" o obserwacjach sądowo-psychiatrycznych
  • Interwencja w sprawie Hanny R. - kierowanie na obserwacje psychiatryczne w warunkach oddziału zamkniętego
  • "Trybuna" o interwencji w sprawie Hanny R. - kierowanie na obserwacje psychiatryczne w warunkach oddziału zamkniętego
  • Rozprawa w sprawie Hanny R. - kierowanie na obserwacje psychiatryczne
  • Przymusowe badania w szpitalu psychiatrycznym są bezprawne
  • TOK FM: Niepoczytalni przestępcy są na wolności bo w zakładach psychiatrycznych brakuje miejsc

  „Cyborg w psychiatrii" cd. Psychiatra Włodzimierz CIERPKA z Poznania, lekarz z I-szym stopniem specjalizacji. Szybszy niż wiatr. Czy wreszcie zatrzymany?
  http://www.trybuna.com.pl/index.php?sel=arch&date=20060317

  Sąd wysłał zdrową kobietę do psychiatryka
  http://www.racjonalista.pl/index.php/s,11/r,1/k,202

  "Rzeczpospolita": Za pomówienie można trafić do szpitala psychiatrycznego

  Interwencja w sprawie Hanny R. - kierowanie na obserwacje psychiatryczne w warunkach oddziału zamkniętego

  "Trybuna" o interwencji w sprawie Hanny R. - kierowanie na obserwacje psychiatryczne w warunkach oddziału zamkniętego

  „Paragraf dwieście trzy” – NEWSWEEK POLSKA (Red. Iza Michalewicz)
  http://www.newsweek.pl/wydruk/artykul-wydruk.asp?Artykul=14857

  Los poznanianki w rękach sędziów trybunału
  http://miasta.gazeta.pl/poznan/1,36037,4299634.html

  Przyłączenie się RPO do skargi konstytucyjnej H. Różańskiej - obserwacje sądowo-psychiatryczne – sprzeczne z zasadami Konstytucji RP karnego z art. 41 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 1, art. 30, art. 2 oraz art. 31 ust. 3 http://www.hfhrpol.waw.pl/index.html?http://www.hfhrpol.waw.pl/index_pliki/precedens/precedens.php

  Przyłączenie się RPO do skargi konstytucyjnej H. Różańskiej - obserwacje sądowo-psychiatryczne

  "Rzeczpospolita": Obserwacja psychiatryczna ogranicza wolność

  Niemieckie standardy kierowania na obserwacje psychiatryczne

  Prasa o dyskusji na temat obserwacji psychiatrycznych

  Czy obserwacje psychiatryczne w czasie procesu karnego są zgodne z Konstytucją? Rozprawa przed Trybunałem Konstytucyjnym

  Rozprawa w sprawie Hanny R. - kierowanie na obserwacje psychiatryczne

  "Rzeczpospolita" o obserwacjach sądowo-psychiatrycznych

  Przepisy o kierowaniu na obserwacje psychiatryczne niezgodne z Konstytucją RP

  "Gazeta Wyborcza": Koniec przymusowej obserwacji psychiatrycznej

  "Gazeta Prawna": Niekonstytucyjne obserwacje w szpitalu psychiatrycznym

  Zdrowa kobieta nie trafi do psychiatryka
  http://www.oska.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=167&Itemid=400

  Przymusowe badania w szpitalu psychiatrycznym są bezprawne
  http://www.gazetawyborcza.pl/1,75398,4305098.html

  Trybunał Konstytucyjny - skierowania na obserwację psychiatryczne tzw. "prokuratorski numer na wariata" musi być uzasadnione przez sąd wysokim prawdopodobieństwem popełnieniem przez oskarżonego czynu karalnego
  - art.203 kpk i inne są niezgodne z Konstytucją RP.
  http://www.aferyprawa.com/index2.php?p=teksty/show&dzial=prawo&id=1635

  Zamieszczamy stenogram z konferencji o obserwacjach psychiatrycznych

  Reportaż telewizyjny „Wiadomości”,
  http://www.itvp.pl/player.html?mode=0&channel=452&video_id=25810
  a w nim relacja z TK, a także informacje o tym, że;
  1) Każdego roku w Polsce minimum osób 500 zdrowych psychicznie, jest zamykanych na podstawie decyzji sądów, a dokładnie zmowy prokuratorów, sędziów i psychiatrów w psychiatrykach – obserwacjom psychiatrycznym podlega ca. 5000 osób/
  2) Wypowiedź Prezesa Psychiatrii Sądowej dr Jerzego Pobochy, że zamknięcie zdrowego człowieka w psychiatryku razem z osobami chorymi psychicznie może spowodować trwały uraz psychiczny - na całe życie.

  Interpelacja nr 1687 do Ministra Sprawiedliwości
  http://ks.sejm.gov.pl:8009/iz4/i-tresc/i1687-1.htm
  w sprawie osób pokrzywdzonych postawionych w stan oskarżenia wskutek domagania się przestrzegania ich praw procesowych
  Interpelacja nr 2862 do Ministra Sprawiedliwości
  http://ks.sejm.gov.pl:8009/iz4/i-tresc/i2862-1.htm
  w sprawie przestrzegania ustawy o ochronie zdrowia psychicznego na przykładzie kontroli przeprowadzonych przez NIK w latach 1997-2001 oraz błędów w opiniach sądowo-psychiatrycznych
  SEJM RP IV KADENCJA - Strona posła Zbigniewa Nowaka
  http://orka.sejm.gov.pl/ArchAll2.nsf/Glowny4kad
  INTERPELACJE posła Zbigniewa Nowaka
  http://ks.sejm.gov.pl:8009/search97cgi/vtopic?ResultTemplate=intrslt%2Ehts&QueryText=ID+%3Ccontains%3E+268&action=Search&Collection=iz4i%2Dop&SortSpec=NUMER+Asc&ResultStart=1&ResultCount=25&ServerKey=Sejm&Nazwa=Zbigniew+Nowak&Plec=M&K=IV
  ZAPYTANIA posła Zbigniewa Nowaka
  http://ks.sejm.gov.pl:8009/search97cgi/vtopic?ResultTemplate=zaprslt%2Ehts&QueryText=ID+%3Ccontains%3E+268&action=Search&Collection=iz4z%2Dop&SortSpec=NUMER+Asc&ResultStart=1&ResultCount=25&ServerKey=Sejm&Nazwa=Zbigniew+Nowak&Plec=M&K=IV

  „Raport Nowaka” – Obszerny raport polityczno-prawny o nadużyciach władzy
  http://www.raportnowaka.pl/
  Propozycje legislacyjne ex-posła Z. Nowaka
  http://www.raportnowaka.pl/news.php?typ=legislacja&id=34
  http://www.raportnowaka.pl/news.php?typ=legislacja&id=34&page=1
  http://www.raportnowaka.pl/news.php?typ=legislacja&id=34&page=2

  WYROK TK Sygn. akt SK 50/06 – najważniejsze wnioski
  http://www.aferyprawa.com/index2.php?p=teksty/show&dzial=prawo&id=1597
  Trybunał Konstytucyjny orzekł, że
  - art. 203 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego w zakresie, w jakim nie stwarza wystarczających gwarancji procesowych zapewniających sądową weryfikację zgłoszonej przez biegłych konieczności połączenia badania psychiatrycznego oskarżonego z obserwacją w zakładzie leczniczym, jest niezgodny z art. 41 ust. 1 w związku z art. 30, art. 31 ust. 3 oraz art. 2 Konstytucji.
  - art. 203 § 2 w związku z art. 203 § 3 powyższej ustawy w zakresie, w jakim nie wskazuje maksymalnego czasu trwania obserwacji psychiatrycznej w zakładzie leczniczym, jest niezgodny z art. 41 ust. 1 w związku z art. 30, art. 31 ust. 3 oraz art. 2 Konstytucji.
  Trybunał Konstytucyjny – pełne uzasadnienie wyroku - art.203 kpk niekonstytucyjny
  WYROK z dnia 10 lipca 2007 r. Sygn. akt SK 50/06*
  http://www.aferyprawa.com/index2.php?p=teksty/show&dzial=prawo&id=1635

  Trybunał Konstytucyjny – treść wyroku z uzasadnieniem WYROK z dnia 10 lipca 2007 r. Sygn. akt SK 50/06*- art.203 kpk niekonstytucyjny. http://www.aferyprawa.com/index2.php?p=teksty/show&dzial=prawo&id=1635

  Obserwacje psychiatryczne - wyrok TK po angielsku
  http://www.hfhrpol.waw.pl/precedens/pl/aktualnosci/obserwacje-psychiatryczne-wyrok-tk-po-angielsku-2.html

  NAWET WIELKA KAMPANIA W MEDIACH I WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO W PRZEDMIOCIE NADUŻYĆ PSYCHIATRYCZNYCH W BANDYCKIEJ III RP NIEWIELE ZMIENIŁ NA LEPSZE!!!!

  „…Sprawiedliwy porządek społeczeństwa i państwa jest centralnym zadaniem polityki. Państwo, które nie kierowałoby się sprawiedliwością zredukowałoby się do wielkiej bandy złodziei.(…) Sprawiedliwość jest celem, a więc również wewnętrzną miarą każdej polityki…” Benedykt XVI encyklika „Deus caritas est” n.28
  „Jak odnaleźć nadzieję w beznadziejności? Trzeba dać świadectwo sprzeciwu i cierpienia. Zdolność do cierpienia z miłości do prawdy jest miarą człowieczeństwa”
  (Benedykt XVI "Spe salvi")
 • KORUPCJA - KORUPCJA - LEGALNA KORUPCJA
  Skandaliczna korupcja w Polsce
  „Polska jest postrzegana za najbardziej skorumpowane państwo Unii Europejskiej. (...)
  Na przestrzeni lat 2001 – 2005 ogólna suma wykrytych nieprawidłowości sięgała 33.9 mld zł! Z sumy tej udało się odzyskać mniej niż 10%. Straty wykrywane przez NIK rosną w zastraszającym tempie. Podczas gdy w 2001 r. wynosiły ona 3.3 mld, w 2005 zamknęły się kwotą 18.3 mld zł! (...) Ustalenia NIK to wierzchołek góry lodowej (...) (Uważa się, że NIK przeprowadził tylko niewielką ilość kontroli, a więc straty wyrządzone korupcją wynoszą co najmniej dziesięć razy więcej)”.
  (...)
  „Drugim zasadniczym kosztem i zarazem symptomem korupcji jest niski poziom zaufania społecznego do organów władzy oraz polityków i urzędników państwowych. Świadczą o nim wyniki badań opinii publicznej. Np. według rezultatów ostatnich sondaży CBOS-u z września 2006, tylko 26% Polaków ma pozytywny stosunek do rządu a 31% dobrze ocenia Prezydenta. Jeszcze gorzej kształtuje się stosunek do parlamentu - 71% badanych negatywnie ocenia pracę Sejmu, a 53% Senatu”.
  Źródło informacji:
  Korupcja w Polsce i na świecie – Raport Tramsparency Internatinale
  http://www.egospodarka.pl/18321,Korupcja-w-Polsce-i-na-swiecie-2006,1,39,1.html

  Bogate kraje, które panują nad wieloma regionami świata utrzymują słabość wewnętrzną, mniejszych państw poprzez popieranie korupcji w tych krajach.
  „Globalna korupcja” – Diagnoza zjawiska prof. Z. I. Pogonowskiego
  http://www.pogonowski.com/display_pl.php?textid=745
  Według TI, przyczyny korupcji w Polsce mają charakter systemowy i są dobrze rozpoznane. Należą do nich m.in.: niejasność i niestabilność prawa, brak przejrzystości w działaniu administracji rządowej i samorządowej, nadmierna uznaniowość decyzji, lekceważenie sprawozdawczości i dokumentacji oraz brak osobistej odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
  Źródło informacji:
  Raport o korupcji - Polska zajęła 70. miejsce
  http://www.skutecznie.pl/index.php?ne=565&%3Cb
 • CO TRZEBA ZROBIĆ? TRZEBA WRÓCIĆ DO CYWILIZACJI ŁACIŃSKIEJ I POJĄĆ, ŻE PRAWO NALEŻY DO CYWILIZACJI.
  prof. F. Koneczny PAŃSTWO I PRAWO W CYWILIZACJI ŁACIŃSKIEJ
  http://biblio.ojczyzna.pl/HTML/KONECZNY-Panstwo-i-Prawo-w-Cywilizacji-Lacinskiej-0-1.htm

  I zrozumieć, że Polsce i w Europie toczy się straszna wojna cywilizacji!!!
  http://www.aferyprawa.eu/index2.php?p=teksty/show&dzial=artykuly&id=1355

  Zatem trzeba wybrać cywilizację i sztandar pod którym się maszeruje!!!!
  http://www.aferyprawa.eu/Artykuly/Ks-prof-Czeslaw-S-Bartnik-Twarz-Unii-Europejskiej-bez-makijazu-rozwazania-o-Jude-UE-i-planach-masonow-i-syjonistow-Biblioteka-wielkiej-mysli-2193

  Zdaniem O. Prof. Józef I.M. Bocheński OP„...polski katolicyzm powinien odrzucić zarówno Maritainowską koncepcję państwa liberalnego, jak neopogańską koncepcję państwa totalnego, atoli jednak opowiedzieć się za państwem "jednokierunkowym", tzn. takim, w którym "uobecnia się określony ideał narodowy i katolicki". Polska "nie może być pojmowana jako wspólny dach dla komunistów, hitlerowców i tym podobnych. Polska ma określoną misję katolicką, tę misję spełnić ma naród polski, w imię tej misji naród polski rządzi Polską, nie inni. Tamci mogą być tolerowani, o ile nie szkodzą. Nic więcej".

  cytaty z pracy
  /prof. J.M. Bocheński, O.P. “DE VIRTUTE MILITARI”/

  „...Najpierw nieprawdą jest, by cokolwiek ludzkiego stanowiło wartość najwyższą: każda etyka zakłada, że człowiek istnieje i ma działać dla wyższych, absolutnych i boskich wartości. Powtóre nawet w obrębie wartości ludzkich za najwyższe dobro nie może być uważane życie doczesne, gdyż człowiek posiada nieśmiertelnego ducha, którego życie pozagrobowe jest znacznie ważniejsze od życia na ziemi. Istnieją natomiast różne wartości wyższe niż życie ziemskie indywidualnego człowieka. Taką wartością jest najpierw życie duchowe jego narodu, tj. jego wiara i kultura. Jest nią dalej samo życie doczesne społeczeństwa, gdyż człowiek stanowi część społeczeństwa pod względem ciała, i powinien się za nie poświecić. Wreszcie życie poszczególnych obywateli zagrożonych przez nieprzyjaciela wymaga odparcia go nawet kosztem życia napastnika. Nie jest wykluczone również, że nawet dobra gospodarcze mogą w pewnych okolicznościach być bronione orężem: tak np.w krajach, które nieprzyjaciel stara się zepchnąć w skrajną nędzę, z której większość obywateli pędzić musi życie okrutne, przedwcześnie skrócone w tych wszystkich okolicznościach wolno i trzeba narazić siebie w obronie owych wartości Tym bardziej wolno skierować broń na nieprzyjaciela, który tym wartościom zagraża /prof. J.M. Bocheński, O.P. “DE VIRTUTE MILITARI”/

  „...Etyczne braterstwo broni tym różni się od koleżeństwa złoczyńców, że złoczyńca jest solidarny we wszystkim, podczas gdy prawy żołnierz tylko w czynnościach dobrych - i nic tak nie degraduje koleżeństwa, jak solidarność w złym” /prof. J.M. Bocheński, O.P. “DE VIRTUTE MILITARI”/

  ....na wojnie będzie znacznie więcej sposobności do praktyki sprawiedliwości i miłości bliźniego, który często znajdzie się w koniecznej potrzebie. (...)
  Ale żołnierze nie są dla nas tylko ludźmi: są członkami wojska, którzy mają za cel współdziałać w zwycięstwie. Stąd część troski o zwycięstwo przesuwać się musi na stosunek do towarzyszy broni: im bardziej jakiś żołnierz jest w danej sytuacji potrzebny do zwycięstwa, tym więcej będzie mu się należało od towarzyszy. (...)

  Stosunek do nieprzyjaciela.
  1 Cel wojny określa również jakim powinien być stosunek do nieprzyjaciela. Na wojnie chodzi mianowicie o zniszczenie żywej siły jego wojsk i o to tylko, a chodzi o nie dlatego, że chcemy bronić praw naszej ojczyzny i tylko dlatego. W tym zdaniu zawarte są wszy¬stkie zasady etyczne dotyczące stosunków z nieprzyjacielem.
  2 Zasadniczo reguluje stosunek do nieprzyjaciela nakaz zniszczenia jego siły bojowej; stosowanie się do tego nakazu jest naczelną normą etyczną wojny. Kto powodowany względem na sympatię, litość, czy tym podobne uczucia, zaprzestaje ognia, albo nie wykonuje jakiejś akcji, zdradza cel wojny i grzeszy ciężko przeciw zasadom etycznym, bo nie wykonuje obowiązku, którym wdanej chwili jest: zniszczyć siły nieprzyjacielskie.
  Z tej zasady wynika, że żadne względy osobiste nie mogą wchodzić w rachubę w polu: nawet gdyby w szeregach przeciwnika stał najbliższy przyjaciel, trzeba z nim walczyć; nawet gdy wiemy, że podtrzymywanie ognia sprawia żołnierzom nieprzyjacielskim wielkie cierpienie, przerwać go nie wolno, o ile ten ogień jest potrzebny ze względu na przedmiot akcji. Tym bardziej oczywiście wartość artystyczna budynków, w których się nieprzyjaciel kryje, ani tym podobne względy nie mogą stać na przeszkodzie działaniu. Naczelnym obowią¬zkiem jest - powtarzamy raz jeszcze - zniszczenie nieprzyjaciela. /Ojciec prof. J.M. Bocheński, O.P. “DE VIRTUTE MILITARI”/


  „Prawodawstwo jest źródłem dobrobytu ludu, trwałej uczciwości i pokoju wśród poddanych”.
  (....)
  „Nie można majątku powierzyć niedorosłym chłopcom, tak nie można spraw państwa powierzać prostemu ludowi, bowiem obyczaje prostych ludzi podobne są obyczajom niedorosłych chłopców; tak jedni, jak i drudzy potrzebują opiekunów i kogoś, kto by się nimi opiekował”.
  (....)
  „Władca nie powinien swoich poddanych traktować jak przedmioty bądź jak trzodę, ale szanować ich, jak się szanuje bliskich i przyjaciół. I nie powinien wymagać szacunku, którym lud darzyłby go niechętnie, ale takiego, na jaki zasługiwałby z racji swego piękna swego dzieła i sprawiedliwych rządów”. /Arystoteles „List do Aleksandra Macedońskiego”/

  „Dwie są przyczyny, które w pierwszym rzędzie zaznaczają się przy zamachach na tyranię; nienawiść i pogarda. A to dlatego, że – wiarołomni władcy - pragną dla siebie korzyści i dobrobytu, i chcą, aby nikt inny w nich nie uczestniczył”
  (...)
  „Ten kto przestrzega zasad sprawiedliwości nie powinien się bać nikogo. Mówi się, że sprawiedliwi nie obawiają się Boga. Znaczy to, że nie potrzebują się Go bać, ponieważ starają się Go zadowolić i aż do końca wypełniać Jego Przykazania”.
  „(...) sprawiedliwość jest sławiona i zajmuje pierwsze miejsce u mędrców, ale też u większości nieoświeconych”. /Arystoteles „List do Aleksandra Macedońskiego”/

  „Zaprawdę, prawo, ze wszystkimi jego sprawami bliskie jest sprawiedliwości; to ono właśnie urzeczywistnia prawdę i posiada jej moc”. (Pindar)

  „Wielu ludzi posiada władzę, są oni jednak odpychającymi ciemiężycielami i nie ma w nich sprawiedliwości”.
  (...)
  „Sprawiedliwość jest prawdą, która nie dopuszcza odstępstwa. Dominuje ona nad wszystkim, a władca podąża za nią”. /Arystoteles „List do Aleksandra Macedońskiego”/

  „W sprawiedliwości wszystkich cnót zawarty jest kwiat” (Teognis)

  „Bo prawo w ujęciu demokratycznym polega na tym, że za podstawę równości przyjmuje się liczbę, nie wartość”
  (...)
  „Nie ma nic bardziej odległego od godności władzy królewskiej niż tyrania, tyran bowiem przybiera postać pana, a król postać ojca”.
  „(...) kiedy władca nie jest sprawiedliwy, to nie jest królem, lecz jest znienawidzonym tyranem”./Arystoteles „List do Aleksandra Macedońskiego”/

  Państwa chrześcijańskie nie mogłyby nic ucierpieć od Żydów, gdyby nie było chrześcijan przejmujących się cywilizacją żydowską, przejmujących żydowskie założenia i żydowską metodę rozumowania (zwłaszcza prawniczego). A działalność przekupionych stanowi doprawdy minimalną propozycję w bilansie życia publicznego; jest to groźne etycznie, lecz nie w praktyce. Słusznie twierdził znakomity Kalinka, że jeden poczciwy głupiec więcej wyrządzi złego państwu i społeczeństwu, niż setka łajdaków.
  Feliks Koneczny „Cywilizacja żydowska”.

  „Nie można, być cywilizowanym na dwa sposoby. Aut-aut. Albo musimy się odżydzić, albo zginiemy marnie w zażydzeniu”- Feliks Koneczny „Cywilizacja żydowska”.


  „Rozpowszechnione dziś zapatrywanie, że sztuka rządzenia polega na tym, żeby nie być [za nic] odpowiedzialnym, że tedy rząd powinien dążyć do zniesienia odpowiedzialności swych członków – pochodzi z cywilizacji turańskiej. Naciąganie [zaś] tekstu ustaw tak, aż się z nich wyciągnie wątpliwości służyć mające do zniweczenia prawa – stanowi jurysdykcję talmudyczną. Mniemanie, że społeczeństwu wolno się organizować tylko o tyle, o ile zezwolą urzędy – pochodzi z cywilizacji bizantyńskiej. Tam też tkwi źródło zapatrywania, że Kościół powinien podlegać państwu”. /Feliks Koneczny „Rozmnożenie bolszewizmu”/

  W cywilizacji łacińskiej państwo musi być oparte na społeczeństwie, bo inaczej pozostanie słabym, i tym słabszym, im bardziej chciałoby górować nad społeczeństwem. Z silnego społeczeństwa wylania się silne państwo samo przez się.. W naszej cywilizacji nie ma obawy o to, iżby siła społeczna mogła nie wydać siły politycznej; lecz na nic wszelkie zachody o potęgę państwa, gdzie społeczeństwo osłabione. Albowiem państwo w cywilizacji łacińskiej jest organizmem, wytwarza się w sposób naturalny ze społecznego podłoża. Wszelkie próby, żeby państwo wyemancypować niejako od społeczeństwa, dezorganizują tylko społeczeństwo, mącą i obniżają stan cywilizacyjny.
  (...)
  Państwo, wychylające się ze wspólnoty cywilizacyjnej ze społeczeństwem, należącym do cywilizacji łacińskiej, musi się stawać coraz bardziej mechanizmem i przystąpi do walki z personalizmem. A zatem nastałby rozłam pomiędzy państwem a społeczeństwem, co stanowiłoby klęskę najcięższa dla obu. . /Feliks Koneczny „Kościół jako polityczny wychowawca narodów”/

  Obecnie powstaje w Europie monizm prawniczy metoda całkiem odmienna. Zmierza się do zniszczenia prawa prywatnego przez publiczne, mianowicie przez prawo państwowe, bezetyczne, a w imię omnipotencji państwa. Apriorycznie określa się jaka ma być państwowość i gnębi się personalizm w imię gromadności, byle zmusić do poddania się koncepcjom powziętym z góry, sztucznym, którym sama tylko przemoc udziela życia.
  (...)
  Wpada się obecnie w monizm prawniczy, polegający na wyłączności prawa publicznego. A rozstrzygać o tym, co jest prawne, będzie pięść.
  /Feliks Koneczny „Kościół jako polityczny wychowawca narodów”/


  (...) sama Polska stanowi przykład niejednolitości cywilizacyjnej, mieszcząc w sobie i pielęgnując aż cztery: łacińską, bizantyńską, turańską i żydowską, które wytwarzają rozmaite mieszanki. Bywają to wytwory w zasadzie acywilizacyjne, lecz w praktyce stają one do zawziętego boju, przeciwko cywilizacji łacińskiej. Tamte trzy nie mają wprawdzie ze sobą nic wspólnego, lecz łączą się w zwalczaniu cywilizacji łacińskiej, która jest historyczną polską cywilizacją.
  (...) co w cywilizacji chrześcijańsko-klasycznej (łacińskiej) uchodzi za niskie, to samo może w turańskiej uchodzić za wielce chwalebne.
  Cywilizacje, póki choć trochę żywotne, walczą wciąż ze sobą, a walki [te] pociągają za sobą wzajemne wpływy. Syntezy możliwe są atoli tylko pomiędzy odmianami tej samej cywilizacji, na przykład między kulturą polską i francuską. Absurdem natomiast jest wszelki pomysł syntezy dwóch lub więcej cywilizacji, bo jakżeż łączyć wykluczające się wzajem metody ustroju życia zbiorowego? /...../
  Łacińska [cywilizacja] jest zwolenniczką rozmaitości, umiejąc właśnie w oparciu o rozmaitość pogłębiać jeszcze mocniej jedność, gdy tymczasem dla bizantyńca wyda się to absurdem, bo on nie zna innego sposobu na jedność, jak tylko jednostajność. W bizantyńskiej cywilizacji wymuszanie jednostajności, choćby największymi gwałtami, uchodzi za najwyższy obowiązek państwa! /Feliks Koneczny – Czy polityka należy do cywilizacji?/

  (....)

  Na próżnych dążeniach do jakichś syntez wyczerpała się Polska, a potem Rosja zginęła od swej mieszanki cywilizacyjnej. Nieuchronne wzajemne wpływy zagnieżdżonych obok siebie cywilizacji, nie mogąc wytworzyć syntezy, wydają z siebie potworki i potwory rozmaitych mieszańców, nigdy udanych. Im bardziej mieszańcy tacy wpływają na życie publiczne, tym bardziej musi się obniżać jego poziom. Albowiem przy mechanicznym mieszaniu się cywilizacji zwycięża zawsze niższa, nigdy wyższa! Sama mieszanka trwa też stosunkowo niedługo, i proces wzajemnych wpływów kończy się zanikiem cywilizacji wyższej. Tak rzymska ustąpiła Wschodowi (głównie wpływom asyryjskim), tak też za naszych dni następczyni tej pierwszej – cywilizacja łacińska – cofa się w całej Europie coraz widoczniej przed naporem żydowskim i bizantyńskim, a w Polsce nadto przed turańskim. Czyż mało u nas osób, których serca są niewątpliwie gorąco polskie, lecz mózgi moskiewskie? Oto przykład „syntezy”, na który możemy patrzeć we własnym domu. /Feliks Koneczny – Czy polityka należy do cywilizacji?/
  (.....)
  Subtelny esteta odstępuje część swego „ducha” grubemu turanizmowi, skoro zobojętniał na zagadnienia prawa i bezprawia. /Feliks Koneczny – Czy polityka należy do cywilizacji?/


  W każdej cywilizacji wszystko jest jednorodne, od poezji aż do polityki. Przejściowym tylko może być stan, w którym polityka byłaby bizantyńska, a wszystko inne łacińskie. Wyłom za wyłomem, aż w końcu padną mury! Albo cywilizacja łacińska odzyska życie publiczne i politykę, albo straci wszystko. /Feliks Koneczny – Czy polityka należy do cywilizacji?/
 • POWSTAŃ POLSKO DO WALKI Z SZATANEM!!!
  http://www.youtube.com/watch?v=v6jng7DEsok
 • Rebeliantka...
  Szkoda Twojego zdrowia a może i życia. Jak widac Wymiar ma to gdzieś, najwyżej będzie jdnego "oszołoma' mniej. Chyba nie tędy droga. Pozdrawiam
 • WALKA O SPRAWIEDLIWOŚĆ JEST KONIECZNOŚCIĄ!!!
  „Jeżeli nie można w inny sposób uzgodnić sprzecznych interesów, wówczas strona pokrzywdzona prowadzi nie tylko sprawiedliwą walkę, ale prowadzi walkę o sprawiedliwość” /Ks. Kard. Karol Wojtyła „Elementarz etyczny”/
 • TCHÓRZE DO KRÓLESTWA NIEBIESKIEGO NIE WEJDĄ I WOLNOŚCI NIE UZYSKAJĄ
  Papież Pius X (1835-1914) powiedział: "W naszych czasach, bardziej niż kiedykolwiek, główną siłą ludzi złych jest lękliwość i nieudolność dobrych, a cała żywotność królestwa Szatana ma swoje korzenie w opieszałości chrześcijan".
 • Kryśka, jesteś Wielka. Popieram Cię całym sercem.
  Głodówka to post, a temu Bóg nie odmawia, jeśli połączony jest z modlitwą.
  Zwycięzysz, bo prawda jest z Tobą.

  Dawajcie jakoś znać, będziemy prowadzić akcję propagandową w necie.

  Markula i Delfina ci podeślę do pomocy. Terenia też się pojawi.
 • Do Redakcji NE.
  Konieczne jest na blogach miejsce na banerek lub link i kawałek tekstu-jedno zdanie, jak było na pierwszym Salonie po to, by flagować wspólne akcje.
 • CO TO JEST PRAWO? Wszystkim bandytom prawa dedykuję!!!!
  http://pl.netlog.com/januszgorzynski/blog/blogid=203316#blog
 • Autorka
  Krysiu, duszą i sercem jestem z tobą. Niestety ciałem nie mogę, daleko i finanse nie pozwalają. Będę rozpowszechniać protest w sieci, tylko tyle mogę zrobić i bardzo tego żałuję.

  Trzymaj się dzielna kobieto. Jeśli Bóg z nami to któż przeciwko nam ?
 • Protest głodowy
  Pani Krysiu!

  Przyłączam się do Pani protestu. Będę z Panią głodować. Proszę o informacje organizacyjne.

  Tyle Pani zrobiła dla innych, teraz mamy moralny obowiązek walczyć o sprawiedliwość przy Pani, ramię przy ramieniu.

  Bez Boga ani do proga.
 • @Autorka
  Brak po prostu słów, aby ogarnąć nimi to co z Polski robią ci, których celem stało się Jej zniewolenie, a Polaków upodlenie.
  Sytuacja ta zaczyna przypominać tą gdy po raz pierwszy zaczęto instalować w Naszej Ojczyźnie władzę żydo-bolszewi, dzisiaj jest to samo z tą różnicą, że oni władzy nie instalują tylko ją wzmacniają aby dokończyć dzieła zniewolenia.
  Kto jest winien?
  MY!!!!!!
  Bo jeśli Polacy wzgardzili swoją Ojcowizną wstydząc się Jej i wypierając to inny Ją im odbiorą.
  Poprzedni raz Polacy utracili swój kraj na ponad 100 lat, na długość życia kilku pokoleń, i dopiero cudu trzeba było aby Ojczyznę Niepodległą można było odzyskać.
  Obecnie jest znacznie poważniejsza sprawa, bo z niewoli wewnętrznej może nie być już wybawienia.
  Jestem z Tobą Rebeliantko całym sercem i mimo, że nie popieram takich akcji, bo są według mnie przejawem bezsilności, to

  Życzę- SZCZĘŚĆ BOŻE !!!!!!

  PRAWDA I SPRAWIEDLIWOŚĆ ZAWSZE MUSZĄ ZWYCIĘŻYĆ,
  BO ZA PRAWEM DO PRAWDY I SPRAWIEDLIWOŚCI BÓG STOI.
  ZAŚ ZA KŁAMSTWEM I ZŁEM TEGO ŚWIATA- SZATAN,
  A SZATAN BOGA NIE ZWYCIĘŻY.

  Pozdrawiam.
 • Pani Krystyno,
  w jaki sposób wesprzeć Pani protest?

  Jestem w szoku po przeczytaniu Pani posta.
 • @All
  Dziękuję wszystkim za zainteresowanie sprawą.

  Informacja o proteście w formie Listu otwartego do Ministra Sprawiedliwości ukazała się też dzisiaj na portalu www.wpolityce.pl:

  http://wpolityce.pl/dzienniki/dziennik-jerzego-bielewicza/39490-protest-glodowy-obywateli-pokrzywdzonych-przez-organa-panstwa-sylwetki-uczestnikow-rebeliantka

  Dzisiaj też byłam w Krakowie w Biurze Ministra Gowina, aby osobiście wręczyć mu List otwarty. Pojechałam tam na zaproszenie Pana Zbigniewa Kękusia. Niestety pan Minister nie był zainteresowany obecnością mediów podczas spotkania z protestantami z Krakowa. Swoje pismo mogłam złożyć tylko w sekretariacie Biura. Pan Minister wręcz uciekał przed zgromadzonymi ludźmi. Beznadziejne to wszystko.
 • @Jan Paweł 08:50:19
  A znasz właściwa drogę? To podpowiedz. Mnie się wydaje, że wyczerpałam już wszystkie środki perswazji.
 • @circ 10:09:15
  Dzięki za poparcie. Pomoc Markula i Delfina na pewno będzie bardzo potrzebna.
 • @grzesiekZ 10:34:37
  Dziękuję pięknie.
 • @Schoppenka 11:42:45
  Bardzo dziękuję za wszelkie zabiegi promocyjne. I proszę o modlitwę.
 • @Halszka 12:44:02
  Wspaniale. Wielkie dzięki!!!
 • @AdNovum 16:18:14
  Bóg zapłać za piękne słowa i życzenia.

  Dodają mi otuchy.

  Serdecznie pozdrawiam.
 • @Nathanel 17:18:26
  Nathanelu, przemyślałam to. Nie mogę znieść tego wieloletniego dręczenia mojej rodziny, nawet mojej leciwej Mamy nie zostawiają w spokoju, ani nie chcą choćby w skromnym stopniu naprawić wyrządzonych jej krzywd.

  Muszę odwołać się do opinii publicznej.

  Postaram się być racjonalna.
 • @Akwedukt 18:09:04
  W każdy, który przyjdzie Panu na myśl. Przez informowanie o nim, przez wyrazy poparcia, przez modlitwę - przede wszystkim.
 • Może Pani na mnie liczyć
  Wspieram Panią, jeśli potrzebuje Pani gościny to zapraszam do Podkowy. Głowa do góry, wszystko będzie dobrze. Gdybym nie była takim smakoszem to dołączyłabym do tej głodówki (chyba, że dołączę do głodówki z ukrytą paczką ciasteczek w kieszeni)....

  Na razie proszę Boga w swojej sprawie za pośrednictwem modlitw zakonników Psalmem 58: "niech spadnie na głowy sędziów i ich zakulisowych manipulatorów działających w zmowie Klątwa Boża..."
 • @Observator 19:45:36
  Bardzo dziękuję.

  I proszę o referencje u zakonników też ;)

  pozdrawiam
 • @Nathanel 17:18:26 @ Rebeliantka
  "Gdybym przypuszczał że w sercach tych przeciw komu protestujesz jest choćby ziarnko czlowieczeństwa byłbym poparł strajk głodowy i każdy inny."

  Tak, im nie drgnie nawet powieka, Rebeliantko.

  Nie wiem, co mam powiedzieć...................

  Wyrazy najwyższego szacunku.

  Modlę się tylko.
 • Tutaj info o dzisiejszym spotkaniu Gowina z protestującymi w Krakowie
  Uwaga, Dzisiaj w biurze poselskim posła Jarosława Gowina, zgodnie z obietnicą, o godzinie 11-tej doszło do spotkania grupy osób pokrzywdzonych przez krakowski wymiar sprawiedliwości z panem posłem / ministrem. Do gabinetu wpuszczono tylko 4 osoby, których obecność była wcześniej ustalona. Około 20 osób czekało na wyniki rozmów w sekretariacie, kolejne 20 na ulicy, przed budynkiem. Na spotkanie nie wpuszczono dziennikarzy, mimo, że ich obecność reprezentujący grupę dr Zbigniew Kękus wcześniej zapowiadał. Po spotkaniu, które trwało ok. pół godziny, poseł / minister Jarosław Gowin przez chwilę rozmawial z przybyłymi – nagranie z tego spotkania znajdzie się niedługo na kanale monitorpolski.
  Wg. relacji delegacji, podczas spotkania nie doszło do jakichś zdecydowanych ustaleń, poseł obiecał się zająć kilkoma sprawami oraz w ciągu 2 tygodni ustalić czy doszło do popełnienie przestępstwa przez sąd w.s. Z Kękusia. Zebrani odebrali spotkanie jako krok w dobrym kierunku w rozmowach rząd – społeczeństwo, jednak postanowili, że nie poprzestaną nacisków w postaci protestów i pikiet, dopóki przestępcy w togach nie zostaną pociągnięci do odpowiedzialności prawnej za swoje czyny.

  http://www.monitor-polski.pl/ogolnoswiatowy-ruch-antylichwiarski/
 • @Rebeliantka 20:41:32
  Szanowna Pani,
  Życzę Pani wszelkiego powodzenia, choć nie popieram żadnego akcjonizmu.
  z konserwatywnym uszanowaniem
  MStS
 • @KOSSOBOR 20:34:12
  Dziękuję serdecznie. Pan Bóg pomoże.Opinia publiczna musi wiedzieć, że jest naprawdę dramatycznie.

  Że musi być zmiana!
 • @Marek Stefan Szmidt 21:09:03
  Pięknie dziękuję. Jestem wzruszona.
 • @Rebeliantka 21:15:20
  Szanowna Pani,
  ja jestem za to przerażony, zwłaszcza w kontekście ostatniej "fali" http://www.nowyekran.pl/search/?q=g%C5%82od%C3%B3wka

  Przed wielu laty pomagałem jednej Pani zorganizować głodówkę pod ambasadą PRL w Wiedniu - celem wypuszczenia Jej Męża - i widziałem Co Jej i z Niej zrobili.

  Dlatego - jeżeli wolno cokolwiek doradzić, - proszę Panią o "zmianę trybu protestu", na deklaratywny.

  Nikt się na Panią nie obrazi, jeżeli zmieni Pani decyzję.

  Po prostu, jest Pani - nie tylko dla Mnie - Osobą zbyt cenną, aby marnować Swoje zdrowie na tą hołotę.

  Prośbę ponawiam w Imieniu całej Konfederacji Spiskiej.

  pozdrawiam jak najserdeczniej
  MStS
 • @Rebeliantka 21:11:53
  Rebeliantko! Krysiu!

  Powiadomiłam Dyletantów o Twojej dramatycznej notce. Jak Ich /nas/ znam - zapewne całym sercem będą z Tobą.

  Cóż więcej rzec...

  Serdeczności wielkie.

  Hanka
 • @Rebeliantka
  Jestem wstrząśnięta, Rebeliantko. Oczywiście, będę się modlić za Ciebie i Twoją Rodzinę. Postaram się też wszelkie informacje rozpowszechniać. Mogę je wrzucać na swojego bloga na niezależnej i niepoprawnych.
 • @Marek Stefan Szmidt 21:31:55
  Bardzo dziękuję za wielką troskę i cenne uwagi. Omówię to z pozostałymi protestującymi. Jest nas w tej chwili czworo.

  odwzajemniam serdeczne pozdrowienia
 • @KOSSOBOR 21:36:15
  Dzięki piękne.
 • @sigma 21:39:38
  Bardzo dziękuję. To naprawdę wspaniała pomoc.
 • @Autorka
  http://naszeblogi.pl/33410-apel-krystyny-gorzynskiej-rebeliantki
 • @
  Jest Pani bardzo odwazna kobieta.
  Serce mi sciska, bo wiem, ze nie tedy droga.
  Na moja glowe, to do broni trzeba i wykonywac wyroki, jako komanda AK czynily.
  Prosze rozwazyc mysl Pana Marka Stefana Szmidta.
  Zycze zwyciestwa.
 • @prof. Czejna 22:01:10
  Szanowny Panie,
  dziękuję za wsparcie rozsądku i rozwagi
  z wyrazami szacunku
  MStS
 • @Rebeliantka 21:50:37
  Szanowna Pani,
  w takiej sytuacji - jeżeli już trzeba - to niech strajkują Mężczyźni, bo to nie jest sposób protestu dla Białogłowy

  z najwyższym poważaniem
  MStS
 • STRAJK
  Włądze Gdańska, na czele z osławionym prezydentem Pawłem Adamowiczem, nie ugięły się przed strajkiem głodowym Wojciecha Dąbrowskiego, który przez blisko dwa miesiące prowadził go przed URM w Gdańsku; zmarł w ostatni czwartek rano. Pan Dąbrowski 'mieszkał' od początku sierpnia w namiocie protestując w ten sposób przeciwko eksmisji z mieszkania.

  Uważaj na siebie, bo tzw. wymiar ma bardzo miękkie serce jak dla szefa Amber gold, a wprost niebywale twarde dla takich jak Ty, ja czy my.
 • @Rebeliantka 21:50:59
  http://niepoprawni.pl/blog/2518/apel-krystyny-gorzynskiej-rebeliantki
 • @prof. Czejna 22:01:10
  Więc chwyćcie, Panowie, za broń.

  Bo inaczej białogłowa musi walczyć środkami, które są jej dostępne.
 • @Marek Stefan Szmidt 22:06:41
  Omówię to z pozostałymi osobami. A najlepiej, wymyślmy proszę, co robić zatem wobec tego totalnego bezprawia, bo nie robić nic lub mało, to grzech.
 • @tadman 22:10:23
  Więc proszę, miej miękkie serce dla mnie i powiedz, co Twoim zdaniem, powinnam robić. Czekać na kolejne podłe orzeczenie wobec mojej rodziny, przyjaciół, znajomych, blogerów, a także nieznanych mi, Polaków, krzywdzonych w tzw. "majestacie prawa" przy bierności innych?

  Czekać, aż politycy się przebudzą? A jeśli się nie przebudzą? Większość z nich, także tych opozycyjnych, od dawna uchwala ustawy niezgodne z naszą kulturą i tradycją. Niestety, oni wszyscy razem skonstruowali nam ten podły ustrój sądownictwa i prokuratury, nie przeprowadzili lustracji wśród kadr sądowych i prokuratorskich, wtłaczają młodym prawnikom do głowy potworne stalinowskie klisze interpretacyjne.

  Na co jeszcze czekamy?!!!
 • @sigma 21:53:05
  Dzięki raz jeszcze, piękne.
 • @Rebeliantka 22:16:22
  Jeśli podasz dokładnego adresata i w zarysie prośbę, to można uruchomić petycję albo na nE, gdy Redakcja wyrazi zgodę, lub na petycjeonline.
 • @Rebeliantka 22:16:22
  Szanowna Pani,
  niestety - z punktu widzenia Konserwatysty - trzeba "ich" przeczekać.
  To smutne stwierdzenie, ale - niestety - prawda. Poza tym My posiadamy perspektywę. Oni nie.

  Przepraszam, że na tym zakończę, ale Żona..... Sama Pani rozumie, że nie mogę się nie posłuchać takiej Instancji :-)
  jeszcze raz proszę o "tryb deklaratywny"
  z najwyższym poważaniem
  MStS
 • @Rebeliantka 19:48:48
  Do około 300 zakonników dotrze jutro moja prośba o wsparcie modlitewne dla Pani. Głęboko wierzę, że wszystkie zwyrodnialczynie - sędziny prędzej czy później będą się zastanawiały dlaczego tyle statystycznie nieszczęść na ich głowy spada. No cóż nie ukrywam, że prośba o Klątwę Bożą jest "wymadlana". Przez biegłych biblistów wyinterpretowane zostały stany prawne z Pisma, umożliwiające uciśnionym przekląć te SS Zimne Suki .... Nie będą one kosztem moich dzieci, swoich wykarmiać !! Niech każda zarobiona złotówka na krzywdzie moich dzieci jadem dla nich będzie. .. A i jeszcze jedno, należy prosić w modlitwie o usuniecie (Księga Ezechiela 28 wersety dot Króla Tyru) potężnej niewidzialnej Władzy Szatańskiej wspomagającej zwyrodnialców sądowych. Jak Pani u mnie była nie było takiego szumu wokół sądownictwa, ... ale po rozpoczęciu modlitw szybko w konfesjonale znalazł się prezes sądu Milewski... Niech Pani pomyśli i uwierzy, że siła tkwi w stałej i przez wiele osób trwającej modlitwie.... To też czysta fizyka.... No a pokój jak zawsze na Panią w Podkowie czeka..
 • Zapowiedziany protest !
  Odradzam realizację Pani zamiaru w przedstawiony wyżej sposób. Heroizm indywidualny, rzadko przynosi oczekiwane efekty.
  Proszę, o ewentualne podanie za pomocą poczty wewnętrznej tel., oddzwonię.
 • @tadman 22:29:08
  To cenne pomysły, ale za mało.
 • @Marek Stefan Szmidt 22:33:21
  Wezmę pod uwagę rady.

  Jeszcze raz dziękuję.
 • @Rebeliantka 22:25:51
  Nie ma zupełnie za co:) Zajrzyj, proszę, od czasu do czasu na te notki, czy ktoś tam nie zadaje jakichś pytań. I trzymaj się, proszę, bo bardzo Cię lubimy:)
 • @Observator 22:33:23
  Pokój był uroczy.

  A za modlitwy wielkie, wielkie "Bóg zapłać"!
 • @kmicic 22:33:58
  Podam, ale proszę o telefon jutro.

  Dziękuję za zatroskanie.
 • @sigma 22:42:58
  Łezki mi w oczach stają ze wzruszenia ;)
 • @Rebeliantka 22:16:22
  Droga Rebeliantko,

  ja również przyłączam się do prośby pozostałych bliskich Ci blogerów - NIE MARNUJ SIŁ I ZDROWIA w tak desperackim akcie. Dbaj o siebie!

  System trzeba obalić - wszystkich ludzi w nim uwikłanych: zwolnić z pełnionych funkcji. Innego wyjścia nie ma - i myślę, że każdy to rozumie w głębi duszy. Żyjemy pod okupacją zorganizowanych w państwo przestępców, zwyrodnialców i bydlaków. Głodówka tego nie zmieni...

  Przecież już istnieje organizacja, ogólnopolska, potężna, która powinna OCHRANIAĆ każdego człowieka! Do niej pora się zwrócić! Dość ich bierności i milczenia.

  GDZIE SĄ NASI PASTERZE, KIEDY WILKI W BIAŁY DZIEŃ ROZSZARPUJĄ NAS PO KOLEI zupełnie jawnie i przy świadkach ????!!!!!

  Tak, mówię oczywiście o Kościele - zamiast głodować - idź do każdej parafii w swojej okolicy, każdy z nas niech tak uczyni - idźmy do naszych pasterzy i ŻĄDAJMY od nich OCHRONY.

  Żądajmy aby kościół przestał milczeć - SYSTEM zorganizowanej w państwo przestępczości trzeba OBALIĆ i w tym celu trzeba ZJEDNOCZYĆ wszystkich Chrześcijan do legalnego, demokratycznego odsunięcia wszystkich polityków od władzy, na dobry początek.

  Kościół nie może stać z boku, kiedy krajem rządzą bandyci, terroryzując ludzi !!! Przecież TY nie jesteś odosobnionym przypadkiem!
 • @Rebeliantka 22:41:23
  Przemyśl, czy nie warto pójść wielotorowo.
 • KATOLICY to potężna SIŁA sprawcza
  Zwracam uwagę, że katolicy stanowią potężną siłę. Należy iść do kościołów i zapoznawać proboszcza i księży z problemem sędziów. Są oni w stanie podczas kazań wskrzesić ducha walki i chęci do zmian. Czyli uwolnienia wakatów z sędziów zwyrodnialców.... Podczas moich spotkań z duchownymi uchylili oni rąbka tajemnicy (spowiedzi ??) , że "zwyrodnienie sędziów ustawiających sprawy przechodzi ludzkie pojecie".
  Taki tekst na razie dałam do skrzynek intencji a jutro prześlę pisma do znajomych zakonników:

  "Proszę o modlitwę za rozpoczynającą w przyszłym tygodniu głodówkę pod Sejmem KRYSTYNĘ GÓRZYŃSKĄ oraz za wszystkich protestujących wraz z nią osób walczących przeciwko zwyrodniałym sędziom, prokuratorom i zakulisowym manipulatorom. Przez JEZUSA CHRYSTUSA proszę Cię JAHWE weź w obronę uciśnionych, słowami Psalmu 58 i 109 proszę Cię wymierz sprawiedliwość złym sędziom, zwiąż i usuń Moce Szatana rządzące Wymiarem Sprawiedliwości według Słów Twoich zawartych w Piśmie, Ezechiela 28. Bóg zapłać za wstawiennictwo modlitewne".
 • @Freedom 22:55:35
  //Żądajmy od nich ochrony//

  To też jest robione i trzeba nadal robić.

  Kościół jest jednak ostrożny. Angażuje się powoli.

  A sądy działają cały czas i nierzadko szkodzą.

  Tym niemniej, bardzo dziękuję za prośbę, abym dbała o zdrowie. Naprawdę staram się działać rozważnie. Omówię to z pozostałymi protestującymi.
 • @tadman 22:55:37
  Przemyślę wszystkie sugestie Bardzo dziękuję za zatroskanie.
 • @Observator 22:57:18
  Dziękuję, dziękuję, dziękuję.

  Małe uściślenie. Miejsce protestu jest jeszcze w trakcie ustalania.
 • Rebeliantka. Dopiero teraz dopisuje swój komentarz
  Zaraz po przeczytaniu Pani notki i deklaracji głodówki nie byłam w stanie napisać spokojnego komentarza..

  Do takich desperackich czynów w Polsce są zmuszani porządni nie wadzacy nikomu osoby, bo są potwornie prześladowani i niszczeni razem z rodzina przez pospolitych zdegenerowanych przestępców w togach...człowiek który łamie prawo zwłaszcza w todze jest przestępca, podlym wyzutym z moralnosci prymitywnym tworem...nie zasługują na miano czlowieka rozumnego homo sapiens...
  Z własnego doświadczenia wiem, jak bardzo bezradny wobec ogromu krzywdy, ponizenia lamania prawa człowiek jest zdeterminowany by powziac decyzje protestu w tak drastyczny sposób.

  Proszę być ostrożna, Pani zdrowie jest bardzo ważne..bo po przeciwnej stronie nie znajdzie Pani zrozumienia, POsowiecka tresura uczyniła ich bezwzglednymi i nieludzkimi szydercami
  .Gdyby byli inni nie musiałaby Pani glodowac..
 • JA PANI NIE PRZEKONAM SKORO DOTĄD NIE PRZEKONAŁEM, ALE MOŻE PRZEMÓWIĄ DO PANI WYOBRAŹNI SŁOWA BŁOGOSŁAWIONEGO ???
  „W dużej mierze sami jesteśmy winni naszemu zniewoleniu,
  gdy ze strachu albo dla wygodnictwa akceptujemy zło,
  a nawet głosujemy na mechanizm jego działania.
  Jeśli z wygodnictwa czy lęku poprzemy mechanizm działania zła,
  nie mamy wtedy prawa tego zła piętnować,
  bo my sami stajemy się jego twórcami i pomagamy je zalegalizować.”
  - Błogosławiony męczennik ks. Jerzy Popiełuszko
 • @Eclipse 03:49:52
  Dziękuję, za wyrazy solidarności zachętę do ostrożności.

  Będę uważna.

  pozdrawiam serdecznie
 • @Mirosław Dakowski 09:54:19
  Bóg zapłać za zrozumienie i wsparcie.

  Szczęść Boże, wzajemnie.
 • Prof.Dakowski też wrzucił u siebie Twój post
  http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=7572&Itemid=100
 • @sigma 11:15:42
  Też już widziałam, jestem wdzięczna i już dziękowałam profesorowi.

  pozdrawiam serdecznie
 • CEL SATANISTÓW - WYTĘPIĆ PRAWDĘ, DOBRO I SPRAWIEDLIWOŚĆ!!!
  ROBERTO DE MATTEI - DYKTATURA RELATYWIZMU
  http://www.multibook.pl/1180,roberto-de-mattei-dyktatura-relatywizmu.html

  Marsz w kierunku totalitaryzmu rozkłada się na trzy etapy.
  Pierwszym jest negacja istnienia prawa i prawdy obiektywnej, czego konsekwencję stanowi zrównanie dobra i zła, grzechu i cnoty.
  Drugim – instytucjonalizacja dewiacji moralnych objawiająca się w przemianie prywatnej niegodziwości w publiczną cnotę.
  Trzecim wreszcie – wprowadzenie ostracyzmu społecznego i prawnej karalności dobra.
  Do tego momentu właśnie doszliśmy. Żyjemy w społeczeństwie hołdującym swoistemu antydekalogowi, w którym dozwolone jest wszystko poza publicznym deklarowaniem wierności zasadom porządku naturalnego i chrześcijańskiego.
  Jest to zarazem ostatni moment, aby przeciwstawić się dyktaturze relatywizmu.

  Prof. Roberto De Mattei (ur. 1948) jest wiceprezydentem Włoskiej Narodowej Rady Badań Naukowych, kieruje katedrą historii nowożytnej na Uniwersytecie Cassino. Ponadto jest założycielem i przewodniczącym Centrum Kulturalnemu Lepanto – stowarzyszenia katolików świeckich w obronie cywilizacji dziedzictwa chrześcijańskiego oraz redaktorem naczelnym prestiżowego włoskiego miesięcznika „Radici Christiane”.

  "Prawo ludzkie ma o tyle moc obowiązującą, o ile jest zgodne z właściwymi zasadami. Wobec tego jest rzeczą oczywistą, że powinno się ono wywodzić z prawa wiecznego. O ile więc odchyla się od tych właściwych zasad, jest prawem niesłusznym; nie posiada ono wtedy cech prawa, lecz raczej jest jego pogwałceniem” /Św. Tomasz z Akwinu /

  „ Stoimy w obliczu największej konfrontacji, jaką kiedykolwiek przeżywała ludzkość (...) Stoimy w obliczu ostatecznej konfrontacji między Kościołem i anty-Kościołem, Prawdą i anty-Prawdą, Ewangelią a jej zaprzeczeniem (...) jest to czas próby(...) w pewnym sensie test na dwutysiącletnią kulturę i cywilizację chrześcijańską, z wszystkimi jej konsekwencjami; ludzką godnością, prawami osoby, prawami społeczeństw i narodów” (Kardynał Karol Wojtyła, potem Jan Paweł II)

  Jan Paweł II do Polaków - Proszę Was o to...

  ...l dlatego - zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię „Polska", raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością - taką, Jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym,
  - abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili,
  -abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy. Proszę was:
  -abyście mieli ufność nawet wbrew każdej swojej słabości, abyście szukali zawsze duchowej mocy u Tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało,
  - abyście od Niego nigdy nie odstąpili,
  - abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której On „wyzwala" człowieka

  24 października - znów popis sędziego Owczarka!
  http://wolnyczyn.nowyekran.pl/post/77855,24-pazdziernika-znow-popis-sedziego-owczarka


  CEL SSO D. OWCZARKA - ZGNĘBIĆ OFIARY I PUŚCIĆ Z TORBAMI ORAZ ZATUSZOWAĆ ZBRODNIE MAFII SZATANA

  (..) jak ptaki nocne nienawidzą światła dziennego, tak zbrodnia nienawidzi cnoty. (Paweł Segneri SI misjonarz ludowy).
 • MUSIMY OBRONIĆ CYWILIZACJĘ ŁACIŃSKĄ W POLSCE!!!!
  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=yCkaK_GJ6OY
 • Napisali na portalu www.wpolityce.pl
  http://wpolityce.pl/artykuly/39615-glodowka-imie-skrzywdzonych-przez-prokurature-sady-izby-skarbowe-urzedy-samorzadowe-i-panstwowe-brzmi-dzisiaj-legion
 • PROTESTUJEMY PRZECIWKO MAFII SZATANA
  http://www.youtube.com/watch?v=3s25chydYCM
 • @Rebeliantka
  Protest popieram. Uzasadnienie i wytłumaczenie jest sensowne. Ale głodówki nie popieram. Walczyć trzeba, ale nie w formie agresji na samego siebie.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

ULUBIENI AUTORZY

więcej