Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
321 postów 10650 komentarzy

Bona diagnosis, bona curatio. Bez Boga ani do proga.

Rebeliantka - Zna się na zarządzaniu. Konserwatystka. W wieku średnim, ale bez oznak kryzysu. Nie znosi polityków mamiących ludzi obietnicami bez pokrycia (fumum vendere – dosł.: sprzedających dym). Współzałożycielka Konfederacji Rzeczpospolitej Blogerów

Byłam w Sejmie, gdy mówiono o bankach

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

6 grudnia obradował w Sejmie Parlamentarny zespół ds. Obrony demokratycznego państwa prawa. Mówiono o wadliwym funkcjonowaniu systemu bankowego w Polsce. Prezentacji błędnych rozwiązań legislacyjnych dokonał finansista Jerzy BielewiczW dniu 29 sierpnia 2012 roku powołano w Sejmie  Parlamentarny zespół ds. Obrony demokratycznego państwa prawa. Celem Zespołu jest (zgodnie z Regulaminem):

 1. Promowanie idei demokracji i państwa prawa oraz wolności i swobód, obywatelskich;
 2. Opiniowanie i udział w pracach legislacyjnych dotyczących wolności obywatelskich i ustroju Rzeczypospolitej Polskiej w kontekście stosowania zasad Państwa Prawa i demokratycznej formy rządów;
 3. Nagłaśnianie i zapobieganie wszelkim formom naruszania poprzez działania rządu i innych podmiotów zasad demokracji i państwa prawa oraz wolności i swobód obywatelskich;
 4. Upowszechnianie wiedzy o europejskiej tradycji demokracji, państwie prawa i wolnościach obywatelskich, wywodzących się z dorobku klasycznej myśli starożytnej Grecji, prawa rzymskiego oraz z wielowiekowej nauki społecznej Kościoła Katolickiego o podmiotowości jednostki ludzkiej;
 5. Upowszechnianie wiedzy o polskich tradycjach wolnościowych, demokratycznych i republikańskich.


W skład Zespołu wchodzi 58 posłów PiS i 1 senator PO. Zespołowi przewodniczy poseł  Krzysztof Szczerski, politolog. Do tej pory odbyło się 5 posiedzeń Zespołu.

W dniu 6 grudnia temat posiedzenia był następujący:  „Bankowy tytuł egzekucyjny, relacje banków z wierzycielami oraz tajemnica bankowa”. Prezentacji zagadnienia dokonał finansista Jerzy Bielewicz.


„Wyzuci z własności” – trafne tezy prezentacji Bielewicza


Pełen tekst prezentacji Bielewicza można odnaleźć tutaj.

Bielewicz wszechstronnie udokumentował tezę, że w obecnym stanie prawnym kredytobiorca pozbawiony jest równości wobec prawa, ochrony jako konsument i prawa do sądu.

W relacjach z kredytobiorcami niekonstytucyjną przewagę daje bankom bankowy tytuł egzekucyjny

Polska jest już jedynym europejskim krajem, w którym istnieje bte. Bte polega na tym, że:

 • Wierzyciel (bank) sam arbitralnie wystawia bte przeciwko swojemu klientowi, dłużnik jest pozbawiony prawa do obrony aż do wszczęcia egzekucji,
 • Sąd nie może podważać dokumentów bte, bo z mocy prawa są to dokumenty urzędowe,
 • Sąd powiadamia o nadaniu bte tytułu wykonalności tylko wierzyciela.
 • Kredytobiorca stawiany jest bez uprzedzenia  w sytuacji egzekucji komorniczej i zajęcia kont.
 • Nie ma drogi odwoławczej, która wstrzymywałaby egzekucję.
 • Ewentualne zażalenie na nadanie klauzuli wykonalności może dotyczyć tylko kwestii proceduralnych.
 • Kontrpozew, ze względu na przewlekłość spraw sądowych, jest niepraktyczny, bo nie zapewnia kontynuacji działalności firmy. W 2009 roku złożono jedynie kilkadziesiąt spraw przeciw nadaniu bte klauzuli wykonalności.


Rząd przygotowuje rozwiązania ustawowe pogarszające sytuację kredytobiorców, wprowadzając elektroniczny bte, w którym:

 • Jak dawniej dłużnik dowie się o kłopotach dopiero po wszczęciu egzekucji.
 • Rozszerzone zostaną uprawnienia referendarza sądowego o: czynności nadania klauzuli wykonalności, rozpatrywanie skarg na komorników, nadzorowanie egzekucji z nieruchomości.
 • Przewiduje się sprzedaż nieruchomości w formie przetargu elektronicznego, elektroniczne zajęcie rachunku bankowego, rozszerzenie kompetencji komornika.
 • Sąd ustawowo powiadamia tylko wierzyciela o nadaniu tytułu wykonalności ebte.

Na skutek istnienia bte skrzywdzone są setki tysięcy polskich firm i miliony obywateli (np. w 2009 roku wystawiono 700 tysięcy bte).  Zamiast bezzwłocznie wycofać bte, wprowadza się rozwiązania jeszcze bardziej naruszające prawa konstytucyjne kredytobiorców.

Bielewicz mówił ponadto o wielu innych dysfunkcjonalnościach polskiego systemu bankowego:

 • 70 % banków znajduje się w obcych rękach przy braku adekwatnego nadzoru finansowego,
 • Żerowanie na klientach indywidualnych (40 % aktywów): kredyty hipoteczne na zmienną stopę i w obcych walutach, wymuszanie dodatkowych ubezpieczeń, produkty strukturalne, para-banki,
 • Niechęć do polskich firm (tylko 15 % aktywów), opcje walutowe wbrew prawu i lokalnym interesom,
 • Nielegalny drenaż kapitałowy i zysków.

Nielegalny drenaż kapitałowy i zysków został omówiony na przykładzie Pekao SA (słynny projekt Chopin, w którym za 60 mln złotych m.in. sprzedano prawa majątkowe do wszystkich nieruchomości należących do Grupy Pekao SA i do nieruchomości (hipotek) klientów Pekao SA przez okres 25 lat i którego skutkiem są m.in. idące w dziesiątki miliardów straty Skarbu Państwa).

To trzeba przeczytać!
 

Jak przebiegało posiedzenie?

Mimo wagi tematyki na posiedzenie przybyło niewiele ponad 10 posłów PiS (mimo, że w Zespole jest ich 58).

W posiedzeniu uczestniczyli też posłowie Zespołu ds. Przedsiębiorczości Prawa i Sprawiedliwości oraz goście, wśród nich m.in.: Zbigniew Przybysz ze Stowarzyszenia na rzecz Obrony Polskich Przedsiębiorstw oraz  Michel Marbot (założyciel firmy Malma, ofiara nadużywania instytucji Bankowego Tytułu Egzekucyjnego).

Obecni na posiedzeniu posłowie wyrazili pogląd, że trudno będzie wycofać z prawa bte, gdyż jest na jego rzecz prowadzony potężny lobbing z wykorzystaniem argumentu ochrony depozytów bankowych.


Ja też tam byłam

Zabrałam głos podczas dyskusji, dzieląc się m.in. doświadczeniami pozyskanymi z perspektywy dziennikarza obywatelskiego.

Mówiłam m.in. o tym, że:

 • Banki – wykorzystując bte - potrafią wielokrotnie egzekwować ten sam dług, np. sprzedać ruchomości zakupione z kredytu (przewłaszczone na bank) i jednocześnie występować o klauzulę wykonalności na pełną kwotę kredytu z odsetkami (bez odliczenia środków pozyskanych ze sprzedaży).
 • O manipulacjach instrumentami finansowymi i podstępnym, niezgodnym z prawem bankowym, udzielaniu kredytów na zakup akcji w wysokości nawet 100- krotnie przekraczającej zdolność klienta, co miało miejsce np. w Getin Banku i doprowadziło tysiące klientów do bankructw lub potężnych strat (ofiarą takiej akcji kredytowej z 2007 roku stał się np. pan Jan Jączek i jego nieżyjąca już matka, którzy nie tylko stracili ponad 320 tysięcy złotych oszczędności, ale jeszcze pozostali z zadłużeniem ponad 100 tysięcy złotych).
 • O wspieraniu oszustów współpracujących z bankami przez prokuratury i sądy, czego ofiarą stał się np. mój brat Janusz Górzyński. Więcej: tutaj.


Sejm powinien bezzwłocznie wycofać z obiegu prawnego bte oraz wprowadzić zmiany ustrojowe do prokuratur i sądów, aby można było wyegzekwować od wymiaru sprawiedliwości skuteczne ściganie oszustów bankowych i gospodarczych. Jak do tej pory jednak nic takiego się nie dzieje, oszuści nadal działają bezkarnie, sądy i prokuratury nierzadko udzielają poplecznictwa aferzystom, a opozycja nie działa na rzecz zmiany – wydaje mi się – z należytą determinacją.

 

Link do video z posiedzenia

 

KOMENTARZE

 • Strona Parlamentarnego zespółu ds. Obrony demokratycznego państwa prawa na FB
  https://www.facebook.com/zespoldsobronydemokratycznegopanstwa
 • Szanowna Autorko,
  Moim zdaniem, demokratyczne państwo prawa powinno odejść do lamusa, wraz ze swoim systemem bankowym
  pozdrawiam serdecznie
  MStS
 • @Marek Stefan Szmidt 11:36:34
  Ależ zgadzamy się w tej sprawie ;)
 • Rebeliantko
  Po frekwencji widać jakim zainteresowaniem cieszy się bandyckie postępowanie banksterów. Dziękuję Ci bardzo że tam byłaś. Może warto byłoby zainteresować jakiegoś parlamentarzystę zorganizowaniem konferencji z udziałem poszkodowanych przez banki. O ile się nie mylę, taka konferencja w Sejmie miała miejsce w 2004r (byłam na niej) a do tej pory cisza. Pozdrawiam
 • @Schoppenka 12:08:04
  //Może warto byłoby zainteresować jakiegoś parlamentarzystę zorganizowaniem konferencji z udziałem poszkodowanych przez banki//

  Bardzo dobry pomysł!!!
 • @Rebeliantka 12:20:04
  Może będą w stanie usłyszeć, jak dłużnicy walczą o trzymanie głowy nad powierzchnią. W jak nierównej walce stoją i jak padają ofiarą wykluczenia społecznego. Może jak usłyszą jakie konsekwencje dla gospodarki Polski ma taki BTE i wywalony poza system dłużnik, to będzie przynajmniej cień szansy na zrozumienie.

  Polecam przeczytanie bzdur jakie w odpowiedzi na interpelacje Posłanki Gapińskiej wysmarował Wojciech Kowalczyk http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=9789

  Udają głupich stwierdzając że dłużnik nie współdziała z wierzycielem, że ma możliwość polubownego załatwienia sprawy itp. Szkoda że Polska rzeczywistość jedynie egzekucjami, komornikami i windykacją stoi.
 • Ten zespół to zdecydowanie nie wypał!
  58 posłów PIS-u należy do tego zespołu i widzi co demokracja robi z Polską i jej mieszkańcami.Mimo tego wpisują oni do regulaminu pkt 2,3 i 4 regulaminu w których to punktach posłowie ci akceptują czteroletnią kadencję sejmu bez możliwości ingerencji obywateli w przypadkach jak te mające miejsce od 1980 czyli niszczenie państwa.Nie wspominają oni nic o mechanizmach i instytucjach,które powinny powstać,być niezależne od jakiejkolwiek opcji politycznej i finansowej w celu zapobieganiu złemu prawu i działaniom na szkodę państwa z możliwością odwołania rządu i zorganizowania nowych wyborów.Mówią oni,że nie można zmienić procedur bo lobby.
  Ludzie coraz bardziej widzę,że PIS to kolejna partia,która chce dorwać się do władzy zmieniając niewiele.Widzę,że to karierowicze i ludzie bez kręgosłupa.Jeśli się chce to można zmienić wszystko!
  Moje upodobania polityczne zwracają się w stronę Młodzieży Wszechpolskiej i Ruchu Narodowego i każdy kto chce wolnej Polski-niezależnej politycznie,gospodarczo i militarnie powinien zrobić to samo.Ktoś powie,że izolacja i że z pustego to i Salomon nie naleje.To nie prawda wróćmy do roku 1945 i co można było?A Węgry mogą?
  Trzeba nam ludzi odważnych z wizją Polski i bez oglądania się na innych.To jedyne wyjście!Coraz częściej PIS mnie zawodzi w braku ideowości i dążeniu do budowy wielkiego ruchu narodowego zmierzającego do wygrania wyborów ogromną większością w celu zmiany konstytucji i życia obywateli tego kraju.Środowiska narodowe powinny robić to na własną rękę bo tylko tędy droga!
 • @Schoppenka 12:30:20
  Odpowiedź tego wiceministra Kowalczyka jest kompletnie nie na temat. Wydaje mi się, że pani poseł Gapińska powinna zająć stanowisko wobec tej odpowiedzi.
 • @maro 12:43:11
  Szczerze mówiąc, to też uważam, że dynamika działania PiS nie jest na miarę potrzeb. A to przecież potężny klub.
 • Jeszcze o bte
  http://wgospodarce.pl/komentarze/1351-bankowy-tytul-egzekucyjny-pozwala-na-sprawowanie-wladzy-w-polsce
 • Za taką demokrację dziękujemy!
  To co mamy w Polsce od 1980 to nie demokracja to przestępstwo!Jeśli PIS tego nie widzi albo widzi a chce do władzy to im powinniśmy podziękować.Premier Jan Olszewski miał wizję i chęci uczynić ten kraj normalnym.Zobaczcie,że mamy kompletny brak kontroli ze strony narodu nad poczynaniami polityków.Kukiz promuje JOW-y ktoś tam na www.uczciwewybory.pl chce kontrolować prawidłowość wyborów.Co robi PIS dlaczego nie konsoliduje środowisk i nie podejmuje tego rodzaju inicjatyw?PIS lepszy niż PO ale czy coś to zmieni?
 • Cytat
  Bankowy tytuł egzekucyjny to zorganizowana machina wywłaszczania Polaków i przedsiębiorców z ich własności. Dowód, że nasz system bankowy trzyma sztamę z wymiarem sprawiedliwości, a oba rozmijają się z interesami państwa i obywateli jako przedsiębiorców czy klientów banku.

  http://wgospodarce.pl/komentarze/1351-bankowy-tytul-egzekucyjny-pozwala-na-sprawowanie-wladzy-w-polsce
 • @Rebeliantka 12:56:20
  To właśnie chciałem powiedzieć. No i ten brak ideowości.Mówią o polskości a niewiele robią w tym kierunku!
 • @maro 13:04:26
  //PIS lepszy niż PO ale czy coś to zmieni?//

  Dobre pytanie.
 • Banki w Polsce
  W 2006 roku z inicjatywy posłów Samoo i LPR powstała sejmowa komisja śledcza d/s zbadania ,,prywatyzacji" banków w Polsce. Pierwszym przewodniczącym został Artur Zawisza, ale tak się pogubił i nie miał koncepcji prowadzenia prac tej komisji, że zrezygnował a PiS wskazał nowego przewodniczącego tejże komisji w osobie Adama Hoffmana. Młody Poseł, bufon, kompletnie nie wiedział o co chodzi, nie rozumiał po co ta komisja, gdy jak mi mówił, to banki powinny być prywatne no i skończyło się pełną kompromitacja tej komisji a wnioski są takie, że prywatyzować trzeba było lepiej, i tam takie ble, blee.
  To był historyczny moment aby wykazać złodziejską wyprzedaż systemu bankowego, ukarać złodziei, ale nic takiego nie nastąpiło,. J. Kaczyński nie interesował się tą komisją, nie wpierał, była mu obojętna, a Premier PiS Marcinkiewicz sprywatyzował bank PBH na rzecz Uni Credit, co było wielki skandalem. Jak to różnica między UW, SLD, PO, PiS.
 • @Wrzodak Z. 13:25:59
  Dziękuję za ten ważny uzupełniający komentarz. Też uważam, że poseł Hofman na czele komisji ws prywatyzacji banków, to była rażąca pomyłka. Niektórzy nawet mówią, że sabotaż.
 • Brak koncepcji i przygotowania
  Sami widzicie tylko pęd za stołkami!Kompletny brak wizji Polski i niekompetencja.Nie tego nam trzeba!
 • @Rebeliantka 13:44:01
  Celne określenie, Sabotaż, w wykonaniu PiS, który razem z LPR i Samoo mieliśmy 186 posłów, można było wszystko, nawet konstytucję zmienić, unieważnić oddanie banków obcym, unieważnienie prywatyzacji PZU, PHS itd. ale PiS wybrał drogę dzisiejszej PO. Skończyło się tym, że zamiast walczyć z PO, komuną, Kwasem walczyli sami z sobą, powoływali swoich ministrów, komendantów Policji, prezesów spółek i ich na oczach kamer zakuwali w kajdanki i na koniec powiedzieli, że nie chcą władzy i oddali władzę PO. Gdyby Kaczyński poszedł drogą narodową a nie neoliberalną to dzisiaj PO by nie było nie byłoby tragedii smoleńskiej, Lepper by żył, długu publiczny by się zmniejszał a nie zwiększał, stopa życiowa mogła być o 100% wyższa jak obecnie itd. Niestety, ale Polacy są cały czas pacyfikowani i perfidnie oszukiwani a kłótnie między jednymi a drugimi to fikcja, chodzi o realizację przybranego kursu obranego w Magdalence, który ma być tożsamy z interesami światowej mafii finansowej i ich klakierów czyli media i politycy.
  Pozdrowienia
 • Wilki powołały
  zespół d/s ochrony owiec. Hłehłehłehłehłe Co robią te sukinsyny na głosowaniach ustaw!!!
 • @Wrzodak Z. 13:58:31
  Bezsporne jest, że oddanie władzy w 2007 roku zintensyfikowało możliwości grabienia Polaków na skalę niespotykaną w cywilizowanych krajach.

  pozdrawiam serdecznie
 • @korwinista 14:11:03
  Zgadzam się, ze podczas kluczowych głosowań częsta jest zaskakująca absencja posłów opozycji. Niestety, ci nieodpowiedzialni posłowie, są najczęściej ponownie wybierani.
 • Mimo wszystko
  trzeba mieć nadzieję, że PiS ostro zawalczy o wyeliminowanie bte z polskiego systemu prawnego.

  Podczas posiedzenia dopuszczono bardzo merytoryczną prezentację, a przedsiębiorcy i osoby fizyczne mogły podnieść zastrzeżenia dotyczące obecnego systemu, zostały wysłuchane. Oczekujmy więc, że opozycyjni posłowie wywiążą się z publicznych zobowiązań.

  Możemy z nimi w tym zakresie PR-owsko współpracować. Oni mają środki finansowe, my mamy wiedzę o tysiącach pokrzywdzonych i możemy ich mobilizować do akcji protestacyjnych przeciwko bte.
 • M.in. o bankach...
  http://www.wolnyswiat.pl/15p2.html
  M.IN. ZAGROŻENIA EKOLOGICZNE, EKOLOGIA, EKONOMIA
 • Brak zrozumienia prawa własności
  Jeśli chodzi o nadużycia finansowe, to potrzeba jest prostego i jasnego tłumaczenia na czym one polegają i jak można im zaradzić. Ze spraw oczywistych jest kwestia aktów (lub tytułów) własności, które w Polsce nie istnieją i niewiele osób sobie z tego zdaje sprawę. Istnieją tylko zapisy w księgach wieczystych, pod administracją sądów. Przy niesamowitym skorumpowaniu wymiaru "sprawiedliwości", stwarza to olbrzymie pole do nadużyć. Typowym oszustwem jest zaoczny proces, lewe odszkodowanie, wejście komornika na księgę wieczystą i zabór majątku. Można tego uniknąć poprzez posiadanie aktu własności, czyli księgi wieczystej, w domu. W państwowym rejestrze powinien być tylko duplikat na wszelki wypadek. Akt własności byłby przekazywany podczas sprzedaży nieruchomości. System ten działa z powodzeniem w Australii i przypuszczalnie w innych krajach anglosaskich. Polecam mój tekst. http://bgoczynski.wordpress.com/2012/08/10/czy-w-polsce-istnieje-prawo-wlasnosci/
 • @Małgorzata Pietkun 16:17:07
  Jeśli tak jest, to wielka szkoda.
 • @Bogdan Goczyński 16:27:57
  To też bardzo ważna okoliczność, ułatwiająca bezprawne przejmowanie majątków. Dziękuję za uzupełnienie
 • BTE jest środkiem popełniania przestępstw i powinien zostać zlikwidowany,
  ale ci, którzy brali kredyty pod zakup akcji i pochodnych, to złodzieje, którzy chcieli OKRASC innych, i nie ma żadnego powodu aby tych krwiożerczych spekulantów żałować.

  Gra w ruletkę jest uczciwsza.
 • @Wrzodak Z. 13:58:31
  tak, można było wtedy wszystko,
  a w oczach takich szaraczków jak ja, wszystko rozbiło się o osobiste animozje.
 • "argument ochrony depozytów bankowych"
  Z cała pewnością czytają to ludzie mający pojęcie o okręcie dlatego proszę o wyjaśnienie mi w jaki sposób "argument ochrony depozytów" ma blokować próby ograniczenia Bankowego Tytułu Wykonawczego (BTW)?
  Wprowadza się nowelę stwierdzająca że BTW ustanowione ponad 2 lata po jej wejścia w życiu nie będą miały mocy prawnej i KONIEC. BTW umiera a banki nie mogą się rzucać bo stare tytuły są ważne.
  Tym samym argument o ochronie depozytów upada ponieważ większość z nich jest poniżej 2 lat a depozyty nowe będą zakładane na zasadzie że to majątek podmiotu prowadzącego działalność finansową stanowi zabezpieczenie depozytów a nie bonusowa-"pozasystemowa" zasada łupienia wierzycieli.
  Proszę o info jeżeli ktoś wie.
  Pozdrawiam.
 • Dać świadectwo prawdzie o zadłużeniu.
  Zmiana prawa bankowego i systemu bankowego to kluczowa sprawa dla odzyskania suwerenności przez Polskę. Do tej pory to nie nastąpiło, a wręcz przeciwnie sytuacja się pogarsza z roku na rok.

  Koncepcje monetarne, zgodne z Konstytucją R. P. i zapisanym w niej prawem do monopolu emisyjnego dla NBP są gotowe. Brakuje tylko siły politycznej, która wprowadzi je w życie, zrealizuje w Polsce. Do tej pory w zakresie monetaryzmu wiedzie prym w Polsce doktryna liberalnej samowoli i deregulacji. Banki działają poza konstytucyjnie ustalonym systemem prawnym, kierując się zwyczajami wprowadzonymi w krajach anglosaskich, w tym głownie przez FED, który został powołany w USA przez senat niezgodnie z literą prawa i zmusza Amerykanów do płacenia podatków dochodowych niezgodnie z zapisami amerykańskiej konstytucji.

  W istocie system kreacji oprocentowanego pieniądza dłużnego w Polsce i na świecie jest nielegalny. Wszystkie długi powstałe z tego tytułu są długami banków wobec Narodów – a nie odwrotnie jak się to powszechnie przedstawia. Zyski płynące z oszustwa nie są zyskami, ale kontynuacją przestępstwa i jako takie muszą wrócić do właściciela. Właścicielem nowo emitowanych pieniędzy nie jest bank, ale Narody pracujące i płacące podatki.

  Zwracam na to uwagę, aby dać świadectwo prawdzie o zadłużeniu: zadłużenie Narodów jest rzekome i nie ma podstaw prawnych. Zadłużenie rzeczywiste: to długi banków wobec Narodów, będące efektem oszustwa: dublowania prawa własności do nowo-emitowanych pieniędzy.
  Więcej: http://demokracja-finansowa.org.pl/df12.html
 • @Rebeliantka
  "Jak przebiegało posiedzenie?

  Mimo wagi tematyki na posiedzenie przybyło niewiele ponad 10 posłów PiS (mimo, że w Zespole jest ich 58)."
  ======================

  To smutne i znamienne. PiS nie zmierzy się z tą mafią, z tym problemem, to musi uczynić jakaś bardziej radykalna siła bez powiązań systemowych, wtedy może reszta parlamentu nabierze odwagi. Mamy nadwładzę różnych gremiów w III RP, to przykładowo wymiar niesprawiedliwości cały, służby, policja i banki, które sobie takie prawo wylobbowały, sfora komorników na tym korzystająca.

  Stalinowskie prawo w XXI staje się prawem NWO.

  To jest groźniejsze niż myślałem, jest tyle patologii w III RP. Jednak zmiany nie mogą być lansowane jakby z punktu widzenia poszkodowanych, bo to byłoby takie lobbies interesu danej grupy, a trzeba myśleć o Polsce. Trzeba nam zdrowego prawa i ludzkiego.
 • @Baloo 17:45:18
  Też się nad tym zastanawiałam ;)
 • @Jacek Rossakiewicz 17:51:52
  //Zmiana prawa bankowego i systemu bankowego to kluczowa sprawa dla odzyskania suwerenności przez Polskę. Do tej pory to nie nastąpiło, a wręcz przeciwnie sytuacja się pogarsza z roku na rok//

  I to jest clou. Ale skoro nasi parlamentarzyści boją się wyeliminować bte, bo lobby bankowe na nich "nakrzyczy", to jak się można po nich spodziewać innego systemu kreacji pieniądza?
 • @Marek Kajdas 17:52:18
  //Stalinowskie prawo w XXI staje się prawem NWO//

  Dokładnie tak.
 • @night rat 20:09:43
  Będziemy pytać o owoce. To sprawa przetrwania Narodu.
 • @Czarny Borys 21:07:37
  Obecne demokratyczne państwo prawa tylko takie udaje. Te "demokratyczne" instytucje są tylko atrapami. W gruncie rzeczy polskie społeczeństwo nie ma prawie na nic wpływu. Pisałam o tym wielokrotnie, choćby o partyjnej ordynacji wyborczej z tak olbrzymimi okręgami, że można wybierać tylko spośród "namaszczonych" przez partyjnych bossów, o sądownictwie i prokuraturze całkowicie poza kontrolą demokratyczną, o fikcji obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, itd, etc.
 • @Czarny Borys 21:46:11
  Rebelia, aby zbudować prawdziwie demokratyczne państwo w zgodzie z naszymi wartościami.
 • @Rebeliantka 21:53:13
  Moja Hetmanko nie ustąpię z moją propozycją podpisywania listy Konfederatów raz w miesiącu. Proszę o aktywność Konfederacji w tym 1. Etapie 100%, ponieważ wymaga tego prawdziwa demokracja. Jesteśmy w żywej części społeczeństwa 51% i nie będziemy udawać obrony demokracji, która jest martwą częścią tylko 49% wyborców. Chyba, że Konfederacja jest za leniwa i nie chce zacząć budować Polskiej Demokracji od czynności zgłoszenia i podpisywania listy obecności w Polsce? Proszę o głosowanie Konfederatów w tej sprawie.
 • @Rebeliantka 14:27:47
  Posłowie nie są wybierani w wyborach w sposób demokratyczny jak ludziom sie wydaje.To prezesi parti wskazują i umieszczają na listach partyjnych swoich kandydatów.Wyborcy jak barany zapędzane do urn przez działaczy partyjnych,Episkopat i łżemedia głosują na te listy partyjne.Ludziom do głowy nie przyjdzie że partie to mafie i tak długo będą swoich wyborców okradać jak długo wyborcy będą na nich oddawali swoje głosy.To jest z pozoru paradoks ale kto tego nie zrozumiał ten nie ma najmniejszego pojęcia o meandrach polityki.Proponuję Bojkot Wyborów.Sami się nie wybiorą bo nie ma parti bez wyborców ,więc warto by spróbować tego wariantu.To nic nie kosztuje ,wystarczy potraktować ich tak jak oni nas traktują na codzień
 • @amadeusz2006 06:37:39
  Twoja propozycja bojkotu wyborów, prawdziwie jest uzasadniona dlatego, demokracja czyli lud jako czwarta władza nie powinien uczestniczyć w partyjnych wyborach z ukradzioną flagą demokracji.
  Pozdrawiam
 • Chcę gorąco podziękować Autorce za podjęcie tego tematu.
  Na przykładzie BTE wyraźnie widać jakie prawa mają obywatele III RP i jak są oni traktowani przez władze mające społeczeństwu temu służyć.

  Pozdrawiam.
 • @Rebeliantka 21:18:31
  Czy, popierasz aktywację listy Konfederatów, która zbuduje wzór demokracji w celu obrony swojego systemu przed politycznym fałszowaniem? ………… "Człowiek jest miarą wszystkich rzeczy" pierwszy mówił Protagoras jeszcze bez wiedzy nowoczesnej, jaką dzisiejsza technika potrafi łączyć obraz holograficzny „Polskiej Demokracji. Gdzie jest system Demokracji? Skromnie z pokorą i gotowy na krytykę przekazuje swoje odkrycie w Internecie na NE 2012-12-10 //System Demokracji istnieje bliżej jak się spodziewasz.// System demokracji jest w TOBIE jesteś hologramem systemu. 1. Bóg stworzył Świat i system demokracji z cyferek, inaczej można powiedzieć z cząstek najbardziej doskonale ułożonych w ciele człowieka. (Tylko, zgodne, czynne w komplecie jednego zbioru są danym ciągiem liniowym złożonym z warstw numerów kwantowych) 2. Widzialnym wzorem systemu demokracji są piksele ułożone ciągiem warstw kolorów tęczy w doskonałym porządku hierarchicznym zależnym od wartości posiadanej energii i częstotliwości występowania. Potwierdza to porządek hierarchii w syntezie 1 promienia słońca. 3. Państwo jest większym zbiorem pojedynczych czynnych cząstek demokracji (Ludu), które jak informuję posiadają swoje warstwy społeczne w kolejności zjednoczonej hierarchii wykonywania koniecznej pracy do przeżycia, zachowania gatunku każdej czynnej cząstki o zbliżonym, lecz niepowtarzalnym i wyjątkowym kolorze posiadanej energii. 4. Krystalizacja, lub inaczej oczyszczanie systemu demokracji. Każda czynna cząstka, potrafi rozpoznać swoją warstwę kwantową o zbliżonej mocy. W identyfikacyjnej warstwie, inne obce cząstki są wyraźne i nie mają tam swojego miejsca muszą przejść do swojej warstwy. 5. Sprawna łączności całości wszystkich 12 warstw w celu równoważnej decyzji powierzana jest najdoskonalszym cząstkom z każdej warstwy do centrum mózgu, czyli demokratycznego Sejmu. Obserwację i ochronę każdej cząstki demokracji zapewnia stały indywidualny nr kwantowy z warstwy w danym liniowym ciągu. Z poważaniem Jerzy Dobrowolski 2012-12-10
 • @maro 13:04:26
  właściwym określeniem ustroju dzisiejszej Polski jest kleptokracja
 • @goodness 23:36:53
  Zgłoś tą propozycję na grupie dyskusyjnej, bo to dobry pomysł.
 • @Czarny Borys 22:51:18
  Musi być zdecydowany sprzeciw wobec status quo, bo inaczej nic się nie zmieni. Odrębna kwestią są formy protestu.
 • @amadeusz2006 06:37:39
  Też jestem za zmianą ordynacji wyborczej. Stanowczo!!!
 • @AdNovum 15:26:20
  Dziękuję za miłe słowa i pozdrowienia. Też serdecznie pozdrawiam
 • @gnago 20:16:26
  Chyba niestety tak.
 • @Rebeliantka 08:51:51
  Zgłaszałem już listę nikt się nawet nie odezwał. Bez wsparcia i zrozumienia na potrzebę prawdziwego, niepozorowanego działania można spokojnie czekać do 21- 12- 2012
  Byłaś, widziałaś i czytałaś i dalej przechodzisz do patrzenia pisania i czytania o starych kłamstwach encyklopedycznych opisów demokracji i jak to dawniej czas leci. Zaniedbanie eliminacji błędu w skutkach bezpośrednich zawsze jest tragiczne i nieodwracalne. Nie wszyscy zobaczą to, co sprawili swoją tolerancją nieprawidłowości. Teraz prawdziwa dyskusja o podpisywaniu listy Konfederatów w określonym czasie może być tylko na stronie głównej NE.
  Dlaczego, Zespół Parlamentarny do spraw Obrony Demokratycznego Państwa Prawa 58 posłów nie troszczy się o podstawę demokracji wolny głos wyborcy, tylko ogranicza do 1. woli „tak” na jedną stronę?
 • @goodness 10:39:40
  Proszę, też apeluj o tą listę, ja wspieram Twój pomysł, ale nikomu nie mogę niczego nakazać.
 • @Rebeliantka 11:22:43
  Daję tylko sygnał o aktualizacji w celu lepszego efektu działania. Masz większą normę czasową trwania postu na środku ekranu. Moje z boku lecą szybko do piwnicy.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

ULUBIENI AUTORZY

więcej