Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
321 postów 10650 komentarzy

Bona diagnosis, bona curatio. Bez Boga ani do proga.

Rebeliantka - Zna się na zarządzaniu. Konserwatystka. W wieku średnim, ale bez oznak kryzysu. Nie znosi polityków mamiących ludzi obietnicami bez pokrycia (fumum vendere – dosł.: sprzedających dym). Współzałożycielka Konfederacji Rzeczpospolitej Blogerów

Kiedy Policja wyjaśni, dlaczego dezinformuje Sądy w sprawie Goczyńskiego?

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Jestem już prawie pewna. Za bezzasadne aresztowania Goczyńskiego w czerwcu i grudniu bieżącego roku odpowiada Policja. Zawiadomiłam MSW i KGP o możliwości popełnienia przestępstwa przez funkcjonariuszy Policji na szkodę Bogdana Goczyńskiego.


 

17 grudnia 2012 roku (tydzień przed Świętami Bożego Narodzenia) aresztowano znanego blogera i dziennikarza obywatelskiego Bogdana Goczyńskiego.

 

Czy Policja kłamie, czy jest wybiórczo nieudolna?

W poprzedniej notce podnosiłam, że zastanawiające są okoliczności wydania postanowień o aresztowaniu Bogdana Goczyńskiego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w dniu 30 maja 2012 roku i przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach w dniu 24 października 2012 roku.

W obu przypadkach podstawą wydania nakazów o tymczasowym pozbawieniu wolności jest – wg informacji pochodzących z Sądów - niestawiennictwo Bogdana Goczyńskiego na rozprawach i „nieskuteczne próby doprowadzenia go na termin rozprawy przez Policję”.

Informacje Policji o rzekomych trudnościach w doprowadzeniu Goczyńskiego na posiedzenia sądów są całkowicie niewiarygodne. Goczyński nie ukrywa się, cały czas przebywa w swoim domu w okolicach Nadarzyna, rzadko zresztą go opuszcza, gdyż jest poważnie chory. Nikt, poza funkcjonariuszami Policji, nie ma kłopotów w skontaktowaniu się z Bogdanem Goczyńskim.

Wobec tego musi budzić wątpliwość, że fachowy organ ścigania „nie potrafi odnaleźć” blogera. „Nie potrafi” zresztą tylko do momentu wydania nakazu o tymczasowym aresztowaniu. Potem już „odzyskuje” profesjonalne umiejętności. I tak – w związku z nakazem Sądu dla Warszawy-Woli – zatrzymano Goczyńskiego w dniu 27 czerwca w okolicach jego domu, a w związku z nakazem Sądu w Tarnowskich Górach, dokonano zatrzymania w dniu 17 grudnia na terenie Sądu dla Warszawy Śródmieścia.

To jest naprawdę zadziwiające. Nikt, komu nieobce są zasady logiki i prawidłowego rozumowania, nie uwierzy w tą zaskakującą różnicę w sprawności policyjnej przed i po wydaniu postanowień o aresztowaniu.

Odrębną kwestią jest ranga czynów zarzucanych Goczyńskiemu. „Przestępstwa”, o które jest on oskarżany, są co najmniej kontrowersyjne. Sąd dla Warszawy-Woli prowadzi postępowanie o uporczywe niepłacenie alimentów na 2 córki bliźniaczki (obecnie 13-letnie), w kwocie 7 tysięcy złotych miesięcznie, pomimo tego, że Goczyński od 7 lat pozostaje bez pracy i jest poważnie chory, a Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach – z kolei – ma osądzić (w procesie z oskarżenia prywatnego), czy Goczyński zniesławiał swoją byłą żonę – mediatorkę sądową, gdy podawał publicznie informacje na temat wątpliwych działań sądów i prokuratur w związku z roszczeniami finansowymi alimentacyjnymi eks-żony.

Jaki interes ma Policja, by ze zwyczajnego, niewinnego człowieka, szanowanego i pracowitego inżyniera, obecnie chorego, czynić rzekomego kryminalistę, dla którego jedynym miejscem pobytu ma być więzienie? Z jakich powodów społeczeństwo ma płacić wysokie koszty „omyłek” lub „nieudolności” policyjnej, w efekcie której w więzieniu przetrzymywany jest człowiek, którego jedyną „winą” jest to, że znajduje się w majątkowym konflikcie ze swoją byłą żoną? Jaki jest interes społeczny w takim działaniu Policji?


Zwróciłam się o postępowanie sprawdzające do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

W związku ze wskazanymi wyżej wątpliwościami co do działań organów Policji, zwróciłam się - za pośrednictwem Rzecznik Prasowej MSW – o przeprowadzenie właściwego postępowania sprawdzającego.

Skierowałam pismo z następującymi pytaniami i wnioskami:
 

 • Kto ustalił (jaka jednostka Policji), że  w związku z postępowaniem toczącym się przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Woli pod sygn. III K 1309/07, Policja nie była w stanie przymusowo doprowadzić pana Bogdana Goczyńskiego syna Zenona zamieszkałego w Ruścu na rozprawę, co było powodem wydania przez ten Sąd postanowienia  o zastosowaniu tymczasowego aresztowania z dnia 30 maja 2012 r. ?
 • Czy wiarygodne były twierdzenia Policji o rzekomej niemożliwości przymusowego doprowadzenia, skoro Goczyński cały czas zamieszkiwał w swoim domu, spotykał się z kuratorem, a został zaaresztowany przez Policję w pobliżu swojego stałego miejsca zamieszkania 27 czerwca? Dlaczego było możliwe zatrzymanie w celu zaaresztowania, a nie było możliwe zatrzymanie w celu przymusowego doprowadzenia na rozprawę?
 • Kto ustalił (jaka jednostka Policji), że  w związku z postępowaniem toczącym się przed Sądem Rejonowym w Tarnowskich Górach pod sygn. II K 649/11, Policja nie była w stanie przymusowo doprowadzić Bogdana Goczyńskiego syna Zenona zamieszkałego w Ruścu na rozprawę, co było powodem wydania przez ten Sąd postanowienia  o zastosowaniu tymczasowego aresztowania z dnia 24 października 2012 r. ?
 • Czy wiarygodne są ewentualne twierdzenia Policji o rzekomej niemożliwości przymusowego doprowadzenia, skoro Goczyński cały czas zamieszkuje w swoim domu, a został zaaresztowany przez Policję 17 grudnia na terenie Sądu dla Warszawy- Śródmieścia podczas licytacji jego mieszkania? Dlaczego było możliwe policyjne zatrzymanie w celu zaaresztowania i to w Sądzie, a nie było możliwe zatrzymanie w celu przymusowego doprowadzenia na rozprawę?
 • Czy wyżej opisane przypadki nie wskazują na celowe działanie Policji na szkodę pana Bogdana Goczyńskiego co do którego Policja niezgodnie z prawdą informuje Sądy o niemożliwości przymusowego doprowadzenia na rozprawy, gdy w rzeczywistości Goczyński nigdy nie ukrywał się i stale zamieszkuje w swoim domu pod znanym Policji adresem?
 • Czy można liczyć na to, że organa ścigania przeprowadzą w wyżej opisanej sprawie wnikliwe postępowaniewyjaśniające, a winni zostaną pociągnięci do odpowiedzialności karnej i surowo ukarani?

Proszę potraktować niniejsze zapytania jako zasygnalizowanie możliwości popełnienia przestępstwa przez funkcjonariuszy Policji i nadanie sprawie odpowiedniego biegu.
 

W dniu 28 grudnia otrzymałam informację o przekazaniu mojego pisma do Komendy Głównej Policji. Z niecierpliwością oczekuję na wyjaśnienia.

  

Apel

Apelujemy o wspomożenie Goczyńskiego wpłatami pieniężnymi na zakupy w kantynie więziennej.

Sposób wypełnienia przelewu jest następujący:

Odbiorca: Areszt Śledczy, Warszawa, ul. Rakowiecka 37
Konto NBP O/W-wa Nr 80101010100401941391200000
Tytuł wpłaty: dla Bogdana Goczyńskiego, syna Zenona.

Nawet gdyby Goczyńskiego przeniesiono do innego aresztu, pieniądze powędrują za nim.

Niech Bogdan Goczyński przebywający w więzieniu, pozbawiony normalnych kontaktów ze światem, odczuwa naszą z nim solidarność.

 

KOMENTARZE

 • Tutaj info o tym, co powinna robić profesfonalna Policja
  http://www.opolska.policja.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=4671:dorczanie-wezwa-do-sdu-przez-policj-a-zmniejszenie-iloci-przymusowych-doprowadze&catid=62:wydzia-konwojowy&Itemid=136
 • Prawdopodobnie za obu przypadkani aresztowań stoją służby specjalne.
  Sądy i policja są w tej sytuacji drugorzędnymi graczami. W "demokratycznym państwie prawa " wykonują tylko ich polecenia. Przypuszczam, iż na bazie tej sprawy dojdzie do ostrego konfliktu pomiędzy sądem i policją. Nikt tego gówna nie będzie chciał wziąć na swoje barki.
 • @detektywmjarzynski 13:12:55
  //Nikt tego gówna nie będzie chciał wziąć na swoje barki//

  Liczę na to, że - pomimo różnych barier informacyjnych - zostaną jednak wyjaśnione okoliczności tych "omyłek".
 • @Rebeliantka 12:50:01
  Nikt, komu nieobce są zasady logiki i prawidłowego rozumowania,
  Już dawno przestałem wierzyć w tę umiejetność przez ,,sługi" polskiej Temidy.
  Pozdrawiam.
 • Skandal i nic dodać, nic ująć...
  Nie liczyłbym na jakiekolwiek uczciwe załatwienie sprawy, gdyby tak miało być Pan BG by nie siedział już w areszcie. Może Minister SWiA zainteresuje się sprawą i spowoduje jej wyjaśnienie, ale na sprawiedliwość nie ma co liczyć, bo w Polsce sprawiedliwości jest niewiele, jak widać na dziesiątkach wydawałoby się prostych spraw zakończenia są wręcz oburzające!!! Gdyby to były lata powojenne zapewne jakiś oddział Partyzancki AK odbiłby Pana BG z miejsca w którym się obecnie znajduje. Mamy demokrację, mamy Konstytucję, podlegamy pod różne Konwencje i Umowy Międzynarodowe, istnieją organy ponad państwowe jak ETPC- I CO Z TEGO??????!!!!!!!!!!!!!
  Z uśmiechem na ustach "załatwia" się człowieka jak chce. Silniejszy ten, kto ma kasę, układy, znajomości... Na przykładzie sądownictwa, ilu ludzi jest uniewinnianych z popularnego artyk 284 par. 2 KK??? Adwokat z 30 letnim stażem powiedział, że w swojej karierze nikogo jeszcze nie uniewinniono z tego paragrafu. Jakoś nie wierzę, żeby te kilkaset osób których bronił byli wszyscy winni. Sprawa jest prosta- jest oskarżony, jest oskarżyciel i jest sędzia. Z początkiem lat 90 adwokat był zawodem o najwyższym zaufaniu społecznym, dziś jest różnie. Zdarza się, że (znam z autopsji dwóch różnych postępowań karnych sądowych), gdzie obecność adwokata była bezcelowa, gdyż oskarżeni swoją sprawę znali doskonale i doskonale wiedzieli jakie złożyć oświadczenia, jakie poruszyć dowody, jakich świadków powołać a mecenas przeczytał zaledwie kilka zdań dot. sprawy i swoim działaniem doprowadził nie tylko do przedłużenia procesu, ale i jego komplikacji (w szerokim rozumieniu). Wynikało to najpewniej z nieznajomości wszechstronnej sprawy. Ja sam doskonale wiem, jak adwokaci mają mało czasu a niektóre sprawy wymagają czasami wielogodzinnych spotkań a i to nie gwarantuje wygranej w sądzie. Bo jak wszyscy wiedzą. Sąd w Polsce ma dobrowolność oceny materiału dowodowego. Sąd wydaje wyrok na podstawie doświadczenia życiowego. Szanowni Państwo jedynym wyjściem na to wszystko są Przysięgli- obywatele przypadkowo wybierani celem podjęcia decyzji o winie lub niewinności, a sąd podejmował by decyzję o karze, jej wysokości, zadośćuczynieniu etc. Ale to są tylko wirtualne założenia, wręcz nierealne w Polsce do wprowadzenia...
 • @swordfish 13:33:03
  Może nacisk opinii publicznej przywróci te potrzebne sprawności?
 • @Obywatel Prawa 14:17:11
  // jedynym wyjściem na to wszystko są Przysięgli- obywatele przypadkowo wybierani celem podjęcia decyzji o winie lub niewinności, a sąd podejmował by decyzję o karze, jej wysokości, zadośćuczynieniu etc.//

  Zgadzam się, że to chyba jedyna szansa.
 • ...
  policja wykonała rozkaz
  nie ważne ile teraz jej będzie się próbowało udowodnić złej woli lub działania z premedytacją-to tylko pionki, a żadna apelacja, zażalenie nie przyniesie skutku.
  Proszę spróbować dojść do zleceniodawcy(usłużny prokurator musiał się podpisać pod nakazem), co będzie niestety ciężką drogą ale jak ktoś kiedyś pięknie powiedział:

  NIC W PRZYRODZIE NIE GINIE

  Pozdrawiam Bardzo Serdecznie
 • @Granatowa 15:57:43
  Ta druga sprawa jest znacznie prostsza. Bo ścigają człowieka do postępowania prowadzonego na podstawie PRYWATNEGO AKTU OSKARŻENIA. Tu nie ma prokuratora! Tu działa tylko oskarżycielka prywatna (art. 212 kk), Sąd i Policja.

  pozdrawiam
 • @Rebeliantka 14:25:39
  Nacisk, oraz upublicznianie wizerunku i orzeczeń sędziow oraz prokuratorow.
 • @swordfish 16:05:33
  Bronią się ze wszystkich sił ;)
 • @Rebeliantka 16:18:53
  Nie ma takiej obrony, której nie dałoby się przełamać. Obrona nie prowadzi do zwycięstwa. Trzeba atakować i wciąż wzmagać nacisk.
 • @swordfish 16:26:02
  Słusznie. Trafne uwagi. Thx.
 • @Rebeliantka 16:29:14 witaj w nowym roku ..
  W matactwach to reżim jest dobry więc i nie spodziewam konkretnej rzetelnej odpowiedzi..
  Należałoby by wymienić po nazwisku wszystkie osoby zwiazane z aresztowaniem Pana Goczynskiego.Niech nie pozostają anonimowi, kiedy krzywda się dzieje..Niech nie kryją się za szyldem POlicji, sadu czy prokuratury...niech świat się o nich dowie i staną się POpularni..
 • Rebeliantka !
  Piszesz:
  "Zwróciłam się o postępowanie sprawdzające do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych"

  I :
  "W dniu 28 grudnia otrzymałam informację o przekazaniu mojego pisma do Komendy Głównej Policji. Z niecierpliwością oczekuję na wyjaśnienia."

  Moje pytanie: DLACZEGO MSW informuje Cię o przekazaniu, natomiast nie informuje, że podjęło (i jakie) postępowanie sprawdzające ???

  Czy MSW to zawodnik ping-ponga czy ministerstwo ? Czy MSW to pocztylion ??? Jeśli tak - a na to wychodzi - to... dubluje ministerstwo, któremu podległa jest poczta polska.

  Nie czekaj odpowiedzi policji, a zażądaj wyjaśnienia MSW dlaczego nie odpowiedziało Ci na zadane pytania bo to były pytania do MSW, nie do policji.

  Pozdrawiam Cię serdecznie i życzę wytrwałości w Twojej walce. Będę Cię wspierać i na prawdę - powiedz mi, jeśli mogę być Ci jakoś pomocna to daj mi znać.
 • @Eclipse 18:35:34
  Trzeba wyrywać te informacje po jednej, z wielkim trudem ;)
 • @contessa 19:17:44
  Mail z MSW przyszedł w piątek ok. 11. Ja go odebrałam około 15. W poniedziałek nic już nie można było zrobić.

  MSW sprawuje nadzór nad Komendantem Głównym Policji. KGP ma w swojej strukturze m.in. BSW (Biuro Spraw Wewnętrznych), więc na razie nie sądzę, aby miała miejsce niedopuszczalna spychologia.

  Dam im jeden dzień na wyjaśnienia w tej sprawie.

  A potem przystąpimy do walki!

  Dzięki za deklarację pomocy i pozdrawiam serdecznie.
 • @Rebeliantka 19:58:01
  Władza musi zrozumieć, że nie jest w stanie rozwiązywać żadnych problemów. Ocena minionego roku, to jedno pasmo niepowodzeń i ośmieszania państwa. Korupcja i bezprawie są kluczowymi wyznacznikami obecnych elit. Jedynie dzięki zaprzedanym przedstawicielom mediów, którzy usługują decydentom, władza ustami przywódców politycznych, w dalszym ciągu zasypuje nas swoimi kłamstwami.
  Słowa prezydenta w żadnym stopniu nie odpowiadają otaczającej nas rzeczywistości. Bale Sylwestrowe były jedynie próbą zagłuszenia trosk i obaw o przyszłość. Całe szczęście, że nie mamy kolejnej „zimy stulecia”. Trzeba pisać, krytykować i wierzyć w skuteczność tego, co robimy.
  RO
 • Jest jeszcze jeden sposób pomocy uwięzionemu Panu Goczyńskiemu.
  Z nękaniem obywateli III RP, Złotego Wieku Polski nie zbudujemy.
  W tej sytuacji należy polegać na obietnicy Prezydenta budowy „Złotego Wieku Polski”. Więc Konfederacja Blogerów musi wystąpić „Ułaskawienie” do Obecnego Prezydenta III RP. Zgodnie z art. 139 Konstytucji III RP
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Ułaskawienie
  http://img.interia.pl/wiadomosci/nimg/b/7/Komorowski_Krakowie_Zloty_4325160.jpg
  http://fakty.interia.pl/raport/wybory-2010/news/komorowski-zapowiada-zloty-wiek-polski,1493656,6587
  Zgodnie z art. 139 Konstytucji III RP
  Prezydent Rzeczypospolitej stosuje prawo łaski. Prawa łaski nie stosuje się do osób skazanych przez Trybunał Stanu.
 • @Klub IP 20:13:58
  //Trzeba pisać, krytykować i wierzyć w skuteczność tego, co robimy//

  Ale czasami ręce opadają ;(((
 • @goodness 20:23:33
  Na prawo łaski za wcześnie. Postępowania sądowe trwają.
 • @Rebeliantka 20:27:50
  Pomoc jest pomocą w tragicznej sytuacji, do albo się udziela, albo ktoś traci zdrowie bezpowrotnie. Żadne przepisy czasu nie wrócą.
 • @goodness 20:41:27
  Do Prezydenta też napiszemy, ale najpierw muszą być rozpatrzone normalne środki proceduralne. Jutro będę w Warszawie. Postaram się posprawdzać niektóre okoliczności.
 • @Rebeliantka 20:46:08
  Mimo wszystko większość Blogerów chciałaby, znać realne możliwości nie tylko urzędników kancelarii, ale zdanie samego Prezydenta na temat zakłócania budowy tego Złotego Wieku Polski.
 • @goodness 21:02:35
  To może napisz do Kancelarii?
 • @Rebeliantka 21:08:07
  Kiedyś pisałem do Kancelari Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w sprawie wprowadzenia Numeru w Służbie Narodu, czyli wprowadzenie zastępczego trybu odpowiedzialności materialnej urzędników po usunięciu głównego trybu najwyższej kary z mechanizmu państwa. Teraz żadnego trybu nie ma i mechanizm stoi. Jak widać pojedyncze pisanie nic nie zmieni. To musi być przegłosowane w Konfederacji.
 • @Queseek 22:49:24
  Miło mi z powodu docenienia
 • @night rat 01:12:58
  Ustalę, co do tego "mają". Poza tym, od czasu Norymbergi nie można się zasłaniać rozkazami.
 • @Rebeliantka 19:58:01. Mam nadzieje, ze uda się podać do publicznej wiadomości
  wszystkich którzy przysluzyli się do tak potwornego traktowania Pana Goczynskiego - żeby było bardziej dotkliwie akurat na swiata..
  pewnie całe nieludzkie towarzycho spedzilo święta w ciepelku, judaszowo łamiąc się opłatkiem..jest w Polsce tyle fałszywych, msciwych ludzi..

  co do byłej zony Pana Goczynskiego, to nie powinna mieć pretensji do swego ex, ze ujawnił na blogu jej niegodne obyczaje.. wreszcie z własnej i nieprzymuszonej woli została mediatorem sądowym czyli stała się osoba publiczna..Bycie mediatorem sądowym zobowiązuje do właściwego zachowania i postępowania rowniez w swoim zyciu prywatnym w przeciwnym razie niegodne postępowanie eliminuje kogoś takiego z tego zawodu o tym trzeba tej pani przypomnieć..
  jak można brać się za doradzanie innym w sprawach drazliwych kiedy sama ma wiele za uszami.. to drwina i kpina z powagi tego zawodu..
  Może mnie tez będzie chciała wtracic do wiezenia za słowa prawdy...
 • @Eclipse 01:26:42
  Trzeba jednak pamiętać, że Goczyński przede wszystkim krytykował wymiar sprawiedliwości za błędne decyzje. Przy sprawiedliwym sądownictwie niezasadne roszczenia nie mogłyby się ostać.
 • @Rebeliantka 01:50:14. racja, ona by nie mogła nic uczynić
  To postsowieccy funkcjonariusze sa jej pomocni w niszczeniu Pana Goczynskiego..A przy tym nie byłoby jej nie było by sprawy ..
 • Czy to mafia
  policyjna , czy policja - nie wiadomo jak to ocenić ?
 • Eclipse
  Pan Bogdan Goczyński, Zbigniew Kękuś to ofiary wymiaru niesprawiedliwości. Obaj Panowie mieli odwagę zaprotestować przeciwko bezprawiu ,więc uczyniono z nich przestępców. Jak do tej pory winni bezprawia nie ponieśli żadnych konsekwencji, przeciwnie, zostali nagrodzeni awansem co utwierdza ich w poczuciu bezkarności i daje prawo do dalszego pastwienia się nad swoją ofiarą.
 • @teresa kawiak 09:03:31
  W pełni zgadzam się z Pani stanowiskiem. Tych ofiar jest znacznie więcej.
  Pani też przecież jest jedną z nich. Nie wszystkie ofiary mają jednak tyle siły, odwagi i determinacji , co dr.Kękuś , Goczyński i Pani. Życzę by tej odwagi, siły i determinacji nie zabrakło Wam w 2013 r. Macie dobrego anioła stróża i obrońcę -Rebeliantkę. Moje słowa uznania dla tej Pani.
 • dedektywmjarzyński
  Dziękuję za życzenia. Determinacja i odwaga będzie nam potrzebna. Pani Rebeliantce dziękujemy również, za wszystko co robi dla takich jak my. Bardzo mi żal Pana Goczyńskiego, mam jednak nadzieję że uda się jego sprawy zakończyć pozytywnie .
 • @Rebeliantka 01:50:14
  Wysłałem Ci maila. Pzdr!
 • @teresa kawiak 09:03:31
  Pani Tereso
  Gdybym była w Polsce byłabym z Wami protestując pod sądem..mam na pienku z postsowieckimi dzikusami z sadu i prokuratury zanim dobrali się do Panów Goczynskiego i Kekusia...to jest kontynuacja bezprawia, które jest od 1945 roku...
  Represji i prześladowan których doświadczają w/w nieszczesnicy dochodzac swoich praw uniknelismy jako rodzina, bo nie mieszkamy już w kraju.
  Nie wiadomo, co by się działo w przeciwnym razie, bo dzikusy nie odpuszcza nikomu, kto usiłuje dochodzić swoich racji i wskazuje łamanie prawa przez nich..

  Dzikus - to człowiek łamiący nagminnie prawo, nie poddajacy się cywilizacji nie bacząc na szkody które wywołuje innym ...mentalnie nadal w ponurych czasach komuny..
  W moim archiwum domowym az roi się od łamania prawa, przekręt na przekrecie przekretem pogania..tak czynią tylko wrodzy Polakom okupanci...przecież komuna nie zdechla tylko się przepoczwarzyla..
 • Eclipse
  Podejrzewam że za chwilę, ja będę ich kolejną ofiarą, bo nie mam zamiaru odpuścić wieloletniego znęcania się nad moją rodziną i ograbienia nas z własności. Do chwili obecnej nie otrzymałam odpowiedzi od Ministra Gowina. Dwa miesiące "badają" akta gdzie dowody przestępstw nawet dla laika ,są jednoznaczne. Ponieważ jedna z protestujących osób otrzymała już odpowiedż od naszego "bojownika" w zeszłym tygodniu , oczekuję podobnej . cyt. " Minister Sprawiedliwości nie jest uprawniony do badania i oceny sformułowanych przez Panią w omawianej korespondencji uwag co do nieprawidłowości proceduralnych popełnionych przez sądy krakowskie, gdyż dotyczą one obszaru działalności , w której sędziowie są niezawiśli" !!! Panu Gowinowi niezawisłość sędziowska kojarzy się z bezkarnością. Pan Minister Sprawiedliwości chyba nie zna ustawy - "Prawo o ustroju sądów powszechnych" , w związku z czym nie wie, że posiada uprawnienia do wszczęcia postępowania przeciwko łamiącym prawo "niezawisłym" przestępcom
  art. 107 par. 1 - za przewinienia służbowe, w tym za rażącą obrazę przepisów prawa i uchybieniu godności urzędu (przewinienie dyscyplinarne) sędzia odpowiada dyscyplinarnie.
  art.108 par.4 - jeżeli przewinienie dyscyplinarne zawiera znamiona przestępstwa, przedawnienie dyscyplinarne nie może nastąpić wcześniej niż przedawnienie przewidziane w kk
  art. 114 par. 1 -Rzecznik dyscyplinarny podejmuje czynności na żądanie Ministra Sprawiedliwości.
  Wnioski o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego zostały złożone Ministrowi i zgodnie z art. 41 d wymienionej ustawy, jego obowiązkiem było przekazanie akt właściwemu rzecznikowi dyscyplinarnemu . Niestety "bojownikowi" zabrakło odwagi.
 • "MYŚLAŁEM, ŻE SĘDZIA ROBI SOBIE ZE MNIE JAJA" -MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI W MŁAWIE
  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Gb7-J2SAcF4#!

  "MYŚLAŁEM, ŻE SĘDZIA ROBI SOBIE ZE MNIE JAJA" -MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI W MŁAWIE
 • @teresa kawiak 15:59:14. Niezawisłość ...czy w POlsce wiedza co to słowo znaczy?
  Jak dzikus z sadu lub prokuratury przekreci sprawę mimo, ze przekręt bije po oczach to cała sfora będzie wrzeszczec, ze to jest niezawisła decyzja i tak ma być jak nienaruszalna świętość, nietykalnosc i bieda temu, co ośmieli sie twierdzić inaczej...będzie potepiony, niszczony wszelkimi dostepnymi sposobami..
  tak Pani Tereso, ma Pani racje z niezawislosci uczynili sobie bezkarność..
  pod niezawisloscia można upchac doslownie wszystko, niekompetencję, łamanie prawa, korupcję, oszustwa, które musi znosić polski obywatel i pracować na ich uposażenie..Jest to nadal niezlustrowany komunistyczny bastion represji, nękania i wyniszczania Polaków nic się nie zmieniło od 1945 roku..dzikusy nadal terroryzuja i żadne gowiny, a było ich sporo po 1989 roku nie mieli woli by ten stan zmienić..było i jest to utrwalenie i przyzwalanie na bezprawie wymierzone przeciwko moim bezbronnym rodakom..
 • POLSKI OBÓZ KONCENTRACYJNY - nowa forma przemocy urzędniczej
  Widzę, że "niszczenie" Obywateli w Polsce przez Policję, jest nagminne, i NIE TYLKO dzieje się w Warszawie WAWER.
  Po 40 latach pobytu za granicą, osoba nieskazitelnie uczciwa jaką jestem, po powrocie do Polski w 2009 roku, OKAZAŁAM SIĘ NAJWIĘKSZYM PRZESTĘPCĄ jaki Istnieje w Polsce.
  Od 2009 roku jestem NĘKANA PRZEZ POLICJĘ, która PRACUJE na ZLECENIE SKORUMPOWANYCH URZĘDNIKÓW HIPOTEKI, U.Miasta-Radnych, Nadzoru Budowlanego i ZŁODZIEJI SĄSIADÓW którzy CHWALĄ SIE ZNAJOMOŚCIAMI WSZĘDZIE a którzy to UKRADLI MOJĄ WŁASNOŚĆ i nią rozporządzili , dzieląc sie NIĄ, gdyż liczyli że się uda kradzież. Mają przecież całą Administrację na usługach.
  W HIPOTECE w Warszawie, na moją POSESJĘ wpisanych jest OBECNIE TRZECH WŁAŚCICIELI, to znaczy dwóch sąsiadów obciążyło pośrednio SWOIMI POŻYCZKAMI, moją Posesję i zadysponowali Moja Posesją, obiecując ją TRZECIEMU sąsiadowi.
  I Tak bez mojej wiedzy dowiedziałam się przypadkowo, że inni siedza na MOJEJ Hipotece.
  Złodziej SĄSIAD wykrzyczał mnie " W Polsce NIE MASZ SZANS, jak Urzędnik postanowił Cię OKRAŚĆ to ma TAK DOSKONALE WYPRACOWANE METODY, Że Wszystko Ci ukradnie a jak będziesz oponowała to zostaniesz ODSTRZELONA".
  Tak, to jest prawda, u mnie przez tych Urzędników ZŁODZIEI z którymi współpracuje Policja, już NIE ŻYJĄ DWIE OSOBY.
  Hitrelyzm i Stalinizm wraz z Komunizmem, dalej w Polsce doskonale funkcjonuje.
  "NOWY POLSKI OBÓZ KONCENTRACYJNY", powstał w Warszawie - Wawer .
  Stworzyli ten "Obóz Koncentracyjny" Urzędnicy wraz z Policją.
  Tu się teraz Umiera , będąc WYKAŃCZANYM przez Polskich Oprawców Urzędników,
  To jest nowa forma ZAGŁADY Obywateli w Polsce.
  Zapraszam Kąkolowa 81 w Warszawie Wawer .

  CZY PANA GOCZYŃSKIEGO, też to SKORUMPOWANE TOWARZYSTWO URZĘDNICZE WZAJEMNEJ ADORACJI postanowiło WYKOŃCZYĆ ?
  Bazwzględność i korupcja w Polsce NIE MA GRANIC.
  Jeśli Pan Goczyński umrze, to dzieci tym bardziej nie dostaną alimentów.
  O co tu tak naprawdę chodzi ????????
  Czy to jest Urzędnicze ludobójstwo ???????
  Podpisuję świadomie, Elzbieta Dębska
  Komentarz nie jest anonimowy, ponieważ i tak nie wiem czy dożyję do jutra, gdyz został wydany na mnie wyrok ODSTRZELENIA przez Urzędników Instytucji Państwowych .
  Nie pozwalam sobie odebrać mojej własności, to wg Urzędnika muszę zginąć.
  Czy taki sam los szykują Panu Goczyńskiemu........
 • @Eclipse 03:58:54
  Przeczytaj "Polski Obóz Koncentracyjny", potwierdza wypowiedż
 • @Kazek39 08:24:07
  Trudno czasami nie stawiać takiego pytania.
 • @teresa kawiak 09:03:31
  Jak najbardziej się zgadzam, że obowiązuje taki mechanizm.
 • @detektywmjarzynski 10:30:28
  Dziękuję za miłe słowa pod moim adresem.
 • @teresa kawiak 12:53:44
  Serdecznie pozdrawiam, Pani Tereso.
 • @Kula Lis 62 12:59:38
  Dzięki, odebrałam.
 • @teresa kawiak 15:59:14
  To prawda, że w MS rzadko sięga się do wniosków o postępowania dyscyplinarne, nawet wówczas, gdy podstawy są oczywiste. To sprawia, ze poczucie bezkarności u sędziów łamiących przepisy wzrasta.
 • @Rudolf 08:01:28
  Serdecznie współczuję. I zgadzam się z konkluzjami wypowiedzi. //Bazwzględność i korupcja w Polsce NIE MA GRANIC//
 • @Rudolf 08:01:28
  Mam podobne zdarzenie z histerycznym zawłaszczeniem odziedziczonej nieruchomości o wartości 2 ml zł na Bródnie, nawet wystawione są dwie fałszywe hipoteki.
  Serdecznie Pozdrawiam
 • @Rudolf 08:34:23. Te metody o których piszesz tylko w innej konfiguracji
  Fałszywe obciążenia hipoteczne, bezprawna egzekucja, nieprawomocne dokumenty, sfałszowania podpisu by wyłudzić niezależne komuś pieniądze z cudzej własności to jest to cosmy przeżyli..a zamian sfałszowany akt notarialny czyniacy z okradzionego właściciela przestępcę..
  Oczywiście wszystko to odbywało się dzięki skorumpowanymi do cna POmagierom z sadu, notariatu, komornika..a ich decyzje krążyły miedzy oszustami bez wiedzy okradanego i bez możliwości odwołania..
  Dlatego nazywam ich DZIKUSAMI i na inne określenie nie zasługuja..
  A żyje w kraju, gdzie nie pozwala się na takie przekręty.. Własne środowisko oszustów by wyrzucilo, by nie szkodzili reputacji innym uczciwym, którzy zapłacili ciężkie pieniądze za studia i spłacaja pożyczkę długie lata.
  W Polsce za darmo się uczysz, to reżim dyktuje warunki, by ZNIEWOLIC naród..tak się kształci sługusow..

  Człowiek prawy, dobrze wychowany w domu takich oszustw nie uczyni, honor nie pozwala skrzywdzić bliźniego. Ale dzika POsowiecka bezkarna swolocz, jest do tego zdolna a w tym niezlustrowanym, niezweryfikowanym resorcie jest ich pełno. Mało tego" dzikusy "wymagaja społecznego uznania, szacunku,chcą uchodzić za autorytety, obrażają się kiedy prasa metnego nurtu podrzuci jakiegoś trupa, w ramach oczyszczania zatechlego zamkniętego środowiska.. swego smrodu się nie czuje..
 • @Eclipse 12:46:32
  Proszę poszukac w nowym ekranie Sprawy Pana DESKA.
  Tam opisałam na jakiej zasadzie działa PROGRAM w HIPOTECE.
  Jestem z wykształcenia Informatykiem, przez ponad 25 lat zatrudniona w prowadzeniu Wydziału Informatycznego w Ministerstwie Francuskim. Ten Program w Polskiej HIPOTECE pozwala na to, że można NAM WSZYSTKO UKRAŚĆ.
  Tak jak Pan/i pisze, dzieje się to poza plecami prawowitego właściciela, który nawet nie przypuszcza, że kradziona jest jego własność, dosłownie na jego oczach.
  W cytowanym tu przykładzie jednego z mozliwych przekrętów na jakie pozwala ten program, jest np;
  ROBIĄC WYPIS z Naszej KSIĘGI WIECZYSTEJ, Nie Widać tego oszustwa. Należy obowiązkowo znać Księge Wieczystą OPRAWCY, bo to u niego, u OPRAWCY jest widać "podpięcie" pod Ksiegę Wieczystą OFIARY jaką jesteśmy.
  Ten program ma wiele innych "możliwości" oszustw. Tu podaję jeden przykład.
  Jest to NIESŁYCHANIE PRZEBIEGLE ZROBIONE.
  Program TEN MOŻE KAŻDEMU Z NAS WSZYSTKO co uciułaliśmy przez pokolenia UKRAŚĆ.
  Jest to PRAWDZIWY SKANDAL.
  Dlatego też próbowano mnie 5-cio krotnie zabić od 2009 roku.
  Moim oprawca są m.in. Radni oraz Jeden z vice Prezesów Sądu, bardzo zainteresowani przejeciem mojej schedy.
  Wszystkie zgłoszenia, rprawy w sądzie przegrywam od 2007 roku.
  Cierpliwie zebrałam pełna dokumentację oszustw i przekrętów.
  Stworzyli ja sami OPRAWCY.
  Teraz jak wiem dlaczego, oc chodzi i kto za tym stoi, ten materiał będzie unikalny.
  Proszę mnie powiedzieć, jak sobie dać radę z takimi "autorytetami Sędzią, Radnym itp, itd.." , którzy wychował juz następne pokolenie prawników, swoje dzieci, które są wdrożone od kolebki w mechanizm nękania, oszukiwania, okradania w imię prawa.
  Chyba społeczeństwo tego nie wytrzyma.
  Patrzę na to od kilku lat i widzę, że idzie do przewrotu.
  Ludzie są u kresu wytrzymałości......
 • @Rudolf 13:54:51
  Witam,

  Szanowni Państwo!
  Kilka lat temu stałem się ofiarą niesprawiedliwości ze strony sądów, gdzie został przyklepany (zatwierdzony) akt oskarżenia, który wogóle nie powinien się znaleźć w sądzie z prostego powodu: od początku śledztwa policyjnego było wiadomo, że mi się postawi zarzuty (pod tym kątem było prowadzone śledztwo) a potwierdziła to policjantka dzwoniąc z komórki z zapytaniem "kiedy możemy się umówić na postawienie panu zarzutu, bo nikogo innego nie mamy" i tak sprawa znalazła się w sądzie i po 3 procesach sądu rejonowego i 3 apelacjach sądu okręgowego (w procesie najdłuższym i najdokładniejszym, gdzie zostało wiele dowodów ujawnionych na moją korzyść zostałem uniewinniony) jednakże z powodu apelacji prokuratora sprawę ostatecznie przegrałem... Moje "doświadczenie", które zdobyłem widząc jak pracują sądy, prokuratorzy, obserwując ich zachowania, nieżadko kompletną bezduszność do bezdyskusyjnych faktów i inne obserwacje sprawiły, że nie mam wątpliwości że takich ludzi jak ja, którym nagle (wsumie u mnie procesy trwały ponad 4 lata z jednego paragrafu) przyklejono łatkę przestępcy jest napewno wielu. Z drugiej zaś strony jak widzę podobne wypowiedzi jak ta http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/obronca-macieja-z-tlumaczy-nieobecnosc-i-zapowiada-apelacje-wyrok-jest-drastycznie-wysoki,297899.html
  gdzie Szanowna Pani adwokat powołuje się na artyk 5 par. 2 KPK mówiący o tym, że wszelkie wątpliwości powinny przemawiać na korzyść oskarżonego a zapewne w większości wszelkich apelacji stosuje się ten zarzut (u mnie w 3 apelacjach również) to ja się nie dziwię, że mamy taki a nie inny wymiar sprawiedliwości. Ja nie znam konkretnie tej sprawy, ale na podstawie ustnego uzasadnienia Sądu Rejonowego w tej konkretnej sprawie, nie wiem czy można mówić o wątpliwościach. To jest odwrotność tego jak mnie potraktowano tj. niejako NA SIŁĘ oskarżono, a tutaj niejako "na siłę" chce się udowadniać niewinność- oj przepraszam, oficjalnie nic udowadniać nie trzeba (chociaż przez 4 lata procesów mam inne wrażenia).
  Być może, podkreślam słowo BYĆ MOŻE wielu sędziów nie czyta dokładnie całej apelacji dokładnie, i BYĆ MOŻE poprostu niejako na logikę lub statystykę podejmuje się decyzję o uznaniu kasacji, bądź utrzymaniu wyroku, żadziej uniewinnieniu. Co do tego, że tak naprawdę każdą sprawę zna tylko sędzia sprawozdawca to nie jest tajemnica. To on czyta akta i przekazuje swoje opinie całemu składowi... A może jest inaczej??? Nie bez powodu adwokaci zadbali oto, aby apelacje nie były "zbyt długie" bo "i tak zapewne sąd tego czytać nie będzie".
 • @Obywatel Prawa 18:13:04
  Jeszcze jedna sprawa taka jak Pana Goczyńskiego i będzie o kroplę goryczy za dużo.
  Ludzie zaczynają się burzyć, zaczynają się jednoczyć. Patrzę i widzę powoli zmiany. Stara komuna wymiera, sama siebie niszczy. Każdego OPRAWCĘ wcześniej czy później dopadnie konieczność rozliczenia się. Kto wie, może właśnie to pokolenie "następców" ich własne dzieci każą się im rozliczyć. Bandytyzm i bezprawie w Polskiej Administracji jest u zenitu.
  Życzę Panu Goczyńskiemu siły i wiary w to, że w trudnej sytuacji nie jest sam.
  Fakt że tu piszemy, to znaczy , że nie zapominamy.
  Czekamy na rozwój sytuacji i propozycji ....
 • @Rudolf 21:23:01
  Zgadzam się. Gdyby nie fakt, że mam rodzinę to diabli wiedzą co bym zrobił, jak postąpił- nie że jestem wariat, ale to co się wyprawia z ludźmi takimi jak m.in Pan BG to SKANDAL. Ja już wielokrotnie pisałem, że gdyby był to okres powojenny zapewne jakiś oddział AK odbiłby Pana BG z aresztu, jak to robiono wielokrotnie (co potwierdzają fakty historyczne). Wielu ludzi jest na granicy wytrzymałości psychicznej, ludzi często niewinnych obarczonych surowymi konsekwencjami różnych decyzji m.in sądów powszechnych. Kto wie może może kiedyś znajdzie się ktoś kto zaplanuje coś podobnego jak niejaki Brunon, tyle tylko że celem będzie co innego... Przeczytałem dziś książkę ś.p. Kazimierza Moczarskiego "Rozmowy z katem" i odnoszę takie wrażenie, że co prawda czasy się zmieniły, ale wielu ludzi czyni wiele zła w dalszym ciągu, tyle tylko że pod przykrywką demokracji a co najgorsze pod osłoną immunitetu. Ciekawe co by powiedział ś.p. Kazimierz Moczarski, gdyby zapoznał się z kilkoma "aferami" ludzi niewinnie skazanych a co najgorsze odsiadujących wyroki... W DZISIEJSZYCH CZASACH!!!
 • @Rebeliantka 08:33:29
  Dodałam to VIDEO na Naszej Klasie i Na Facebook-u.

  Czyżby chcieli zabić Pana Bogdana Goczyńskiego ?

  Osobiście jestem zszokowana, że doprowadzono do takiej patologii.

  Powiadamiam wszystkich znajomych i nie , na świecie aby się zapoznawali.

  To nie jest już "zgładzanie cichcem ludzi" jak to się stało w przypadku moich najbliższych przy ul. Kakolowej 81 w Warszawie.

  U mnie Zrobili "Obóz Koncentracyjny" ale to co zrobiono Panu Goczyńskiemu zakrawa już na wykańczanie z pełną świadomoscią i oficjalnie .

  Czy to już otwarta wojna ?
 • @Rudolf 10:10:03
  Wielkie dzięki za upowszechnianie informacji.

  Sytuacja rozwija się w negatywnym kierunku:
  http://rebeliantka.nowyekran.pl/post/84758,goczynski-przepadl-w-wieziennych-lochach-nikt-go-nie-widzial-od-17-grudnia
 • @Rebeliantka 10:49:25
  Studiowałam Prawo Administracyjne na UW w latach 68-72.
  Na pierwszym wykładzie w AULI Uniwersytetu Warszawskiego usłyszałam;

  " Proszę Państwa,
  Prawo Polskie jest "skonstruowane" nastepująco;
  Paragraf/Artukuł NASTĘPNY , ZAPRZECZA , POPRZEDNIEMU"

  koniec cytatu

  Chyba się NIC NIE ZMIENIŁO, ale wygląda, że jest jeszcze gorzej.!!!!
 • @Rebeliantka 10:49:25
  Tego RUCHU NIE DA JUŻ SIĘ ZATRZYMAĆ.

  Jeśli Skrzywdzą Goczyńskiego, to Puchar się wypełni, jak nie dziś to jutro.
  Ci którzy nas ciemiężą dziś są mizerni i słabi.
  Posługuja się młodszymi.
  Ci młodsi "liznęli świata" i to Oni właśnie dobiorą się do skóry dzisiejszym ciemiężcom.
  Wśród tych OPRAWCÓW, NIKT NIKOMU NIE WIERZY,
  są więc sami,
  są więc słabi.

  Naszą Rolą jest robić to co robimy.
 • @Rudolf 11:12:39
  Też liczę na młodych.
 • Sprawa Pana Bogdana Goczyńskiego na 1-szej stronie NOWEGO EKRANU
  Dziękuję, Zespołowi Redakcyjnemu "Nowego Ekranu" za umieszczenie sprawy Bogdana Goczyńskiego na pierwszej stronie w partii górnej najbardziej widocznej.
  Wszystkie tego rodzaju sprawy w których chodzi o życie ludzkie lub o dobro kogokolwiek, powinny nie schodzić na dalsze miejsca na stronie, aż do WYJAŚNIENIA sprawy lub poinformowania o jej dalszym toku.

  Tym samym ewidentnie dajemy do zrozumienia ze ;
  Nie dajemy się Manipulować,
  Nie cierpimy na Amnezję.

  NIE ZAPOMINAMY.
  WALCZYMY razem.
 • @teresa kawiak 15:59:14
  "(...) dotyczą one obszaru działalności , w której sędziowie są niezawiśli" !!! Panu Gowinowi niezawisłość sędziowska kojarzy się z bezkarnością."

  Gowinowi i jego pupilom "niezawiśli" powinno kojarzyć się z lampą. Uliczną....
  Ich trzeba wrzucać do dziegciu, tarzać w pierzu i kazać biegać tak po najruchliwszych ulicach. Tak powinni być karani, publicznie. Niestety są zupełnie bezkarni i nietykalni.

  Ta bezkarność i nietykalność musi się skończyć. I ich samowola też musi się skończyć.
  Usuwa się egzekwujących prawo, na ich miejsce wskakują łamiący prawo sędziowie, prokuratorzy, adwokaci... Im chyba przy kandydowaniu do funkcji urządza się konkurs - kto cwaniej złamie prawo, ten wygrywa.

  Pozdrawiam.
 • SZOK, oto za co tak naprawdę zamknęli Goczyńskiego
  oto co napisał na NE, Pan Goczyński TUŻ przed aresztowaniem w artykule, który zatytułował,
  "Jak tępa mafia wymiaru robi Polaków w trąbę";
  cytuję

  "Poprzez fakt, że akty własności w Polsce nie istnieją, a są jedynie rejestry w sądach, mafia za pomocą zapisu w księdze wieczystej może praktycznie dowolną osobę pozbawić jej własności, i to robi. Najlepiej jeśli delikwent nic nie wie o przekręcie i jest na przykład za granicą a posiada dom w Polsce. Po przyjeździe do domu może nie być wpuszczonym, bo to nie będzie już jego własność."

  Dopiero dziś przeczytałam zupełnie przypadkowo artykuł Bogdana Goczyńskiego .
  Ewidentnym jest że GOCZYŃSKI dotknął najbardziej "śmierdzącej" sprawy jaka obecnie wybuchnie w Polsce; H I P O T E K I
  Panowie którzy zatrzymali go 17/12/2012 roku , nie zostali poinformowani, że SPOŁECZEŃSTWO "dopatrzyło" się przekrętu.
  Że inni już też wyniuchali skandal, tylko jeszcze o tym nie powiadomili.
  Proszę poszukać na NE sprawa pana DESKA i tam w komentarzach opisane są "NIEKTÓRE" przekręty Hipoteczne.
  Czyżby Goczyński był jasnowidzem !!!!!!
  Ruszył HIPOTEKĘ,
  Postanowiono mu zamknąć usta.

  MAFIA ADMINISTRACYJNA przestała panować nad sytuacją, za dużo zrobiła klonów.
  Klony teraz kradna na własną rękę.

  A Goczyńskiego to wypuśćcie, bo jest bardziej "SZKODLIWY" w Areszcie niż na wolności.
  Jak mu się coś stanie , a zdrowie na kruche, to zrobicie z niego BOHATERA ...
 • @teresa kawiak 09:03:31
  odpowiedź na cytuję
  "Eclipse
  Pan Bogdan Goczyński, Zbigniew Kękuś to ofiary wymiaru niesprawiedliwości. Obaj Panowie mieli odwagę zaprotestować przeciwko bezprawiu ,więc uczyniono z nich przestępców. Jak do tej pory winni bezprawia nie ponieśli żadnych konsekwencji, przeciwnie, zostali nagrodzeni awansem co utwierdza ich w poczuciu bezkarności i daje prawo do dalszego pastwienia się nad swoją ofiarą. Teresa Kwiatek"

  Od 2-go stycznia 2013 roku zostało zmieszczonych przez internautów wiele komentarzy, które bez śledztwa wyjaśniły przyczyny bezpardonowego traktowania takich osób jak Goczyński , Kękuś, Deska czy inni.

  Na górze każdej strony NOWEGO EKRANU jest rubryka SZUKAJ.
  Tam wystarczy wpisać nazwisko jednego z tych POSZKODOWANYCH i wówczas pojawia się artykuły dotyczące tych osób a poniżej komentarze.

  Wystarczy przeczytać dokładnie, co piszą komentatorzy.
  Ewidentnym jest, że Ci Poszkodowani są OFIARAMI Urzędniczej NAGONKI.
  Tu nie potrzeba sądu, policji.
  MY KOMENTATORZY jesteśmy doskonalszymi adwokatami, niż Ci "reprezentancji prawa policja+sądownictwo" razem wzięte.

  Jakaż CHWIEJNA jest WŁADZA w POLSCE, skoro wystarczyło nagłośnienia w prasie i ROZPRACOWANY został w ciągu ponad miesiąca CAŁY MASOWY PRZEKRĘT URZĘDNICZY na wszystkich SZCZEBLACH ADMINISTRACJI.

  PANOWIE KĘKUŚ, GOCZYŃSKI i INNI mimo woli, zdemaskowali więcej niż prawdopodobnie zakładali na początku ich akcji osobistych, które stały się ogólno-spoleczne.

  Ewidentnie "Urzędniczy KOLOS KLONÓW" ma jak ZWYKLE SŁOMIANE NOGI które SAM PODPALIŁ.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

ULUBIENI AUTORZY

więcej