Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
321 postów 10650 komentarzy

Bona diagnosis, bona curatio. Bez Boga ani do proga.

Rebeliantka - Zna się na zarządzaniu. Konserwatystka. W wieku średnim, ale bez oznak kryzysu. Nie znosi polityków mamiących ludzi obietnicami bez pokrycia (fumum vendere – dosł.: sprzedających dym). Współzałożycielka Konfederacji Rzeczpospolitej Blogerów

Biuro Spraw Wewnętrznych Policji sprawdza, czy działano na szkodę Goczyńskiego

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Jest światełko w tunelu. Wczoraj otrzymałam informację, że policyjne Biuro Spraw Wewnętrznych prowadzi czynności służbowe w związku ze zgłoszonym przeze mnie podejrzeniem działania policjantów na szkodę Bogdana Goczyńskiego.
Od 17 grudnia 2012 roku przebywa w więzieniu świetny bloger i dziennikarz obywatelski Bogdan Goczyński, uwięziony z powodu błahych i formalnych zarzutów.

W notce zatytułowanej „Kiedy Policja wyjaśni, dlaczego dezinformuje Sądy w sprawie Goczyńskiego?” pisałam:

„….. zastanawiające są okoliczności wydania postanowień o aresztowaniu Bogdana Goczyńskiego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w dniu 30 maja 2012 roku i przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach w dniu 24 października 2012 roku.

W obu przypadkach podstawą wydania nakazów o tymczasowym pozbawieniu wolności jest – wg informacji pochodzących z Sądów - niestawiennictwo Bogdana Goczyńskiego na rozprawach i „nieskuteczne próby doprowadzenia go na termin rozprawy przez Policję”.

Informacje Policji o rzekomych trudnościach w doprowadzeniu Goczyńskiego na posiedzenia sądów są całkowicie niewiarygodne. Goczyński nie ukrywa się, cały czas przebywa w swoim domu w okolicach Nadarzyna, rzadko zresztą go opuszcza, gdyż jest poważnie chory. Nikt, poza funkcjonariuszami Policji, nie ma kłopotów w skontaktowaniu się z Bogdanem Goczyńskim.

Wobec tego musi budzić wątpliwość, że fachowy organ ścigania „nie potrafi odnaleźć” blogera. „Nie potrafi” zresztą tylko do momentu wydania nakazu o tymczasowym aresztowaniu. Potem już „odzyskuje” profesjonalne umiejętności. I tak – w związku z nakazem Sądu dla Warszawy-Woli – zatrzymano Goczyńskiego w dniu 27 czerwca w okolicach jego domu, a w związku z nakazem Sądu w Tarnowskich Górach, dokonano zatrzymania w dniu 17 grudnia na terenie Sądu dla Warszawy Śródmieścia.

To jest naprawdę zadziwiające. Nikt, komu nieobce są zasady logiki i prawidłowego rozumowania, nie uwierzy w tą zaskakującą różnicę w sprawności policyjnej przed i po wydaniu postanowień o aresztowaniu”.


 

MSW potraktowało poważnie wniosek o postępowanie sprawdzające

W zalinkowanej notce informowałam też, że zwróciłam się do MSW o wyjaśnienia wraz z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania sprawdzającego:

 • Kto ustalił (jaka jednostka Policji), że  w związku z postępowaniem toczącym się przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Woli pod sygn. III K 1309/07, Policja nie była w stanie przymusowo doprowadzić pana Bogdana Goczyńskiego syna Zenona zamieszkałego w Ruścu na rozprawę, co było powodem wydania przez ten Sąd postanowienia  o zastosowaniu tymczasowego aresztowania z dnia 30 maja 2012 r. ?
 • Czy wiarygodne były twierdzenia Policji o rzekomej niemożliwości przymusowego doprowadzenia, skoro Goczyński cały czas zamieszkiwał w swoim domu, spotykał się z kuratorem, a został zaaresztowany przez Policję w pobliżu swojego stałego miejsca zamieszkania 27 czerwca? Dlaczego było możliwe zatrzymanie w celu zaaresztowania, a nie było możliwe zatrzymanie w celu przymusowego doprowadzenia na rozprawę?
 • Kto ustalił (jaka jednostka Policji), że  w związku z postępowaniem toczącym się przed Sądem Rejonowym w Tarnowskich Górach pod sygn. II K 649/11, Policja nie była w stanie przymusowo doprowadzić Bogdana Goczyńskiego syna Zenona zamieszkałego w Ruścu na rozprawę, co było powodem wydania przez ten Sąd postanowienia  o zastosowaniu tymczasowego aresztowania z dnia 24 października 2012 r. ?
 • Czy wiarygodne są ewentualne twierdzenia Policji o rzekomej niemożliwości przymusowego doprowadzenia, skoro Goczyński cały czas zamieszkuje w swoim domu, a został zaaresztowany przez Policję 17 grudnia na terenie Sądu dla Warszawy- Śródmieścia podczas licytacji jego mieszkania? Dlaczego było możliwe policyjne zatrzymanie w celu zaaresztowania i to w Sądzie, a nie było możliwe zatrzymanie w celu przymusowego doprowadzenia na rozprawę?
 • Czy wyżej opisane przypadki nie wskazują na celowe działanie Policji na szkodę pana Bogdana Goczyńskiego co do którego Policja niezgodnie z prawdą informuje Sądy o niemożliwości przymusowego doprowadzenia na rozprawy, gdy w rzeczywistości Goczyński nigdy nie ukrywał się i stale zamieszkuje w swoim domu pod znanym Policji adresem?
 • Czy można liczyć na to, że organa ścigania przeprowadzą w wyżej opisanej sprawie wnikliwe postępowanie wyjaśniające, a winni zostaną pociągnięci do odpowiedzialności karnej i surowo ukarani?

Wczoraj otrzymałam pismo z Biura Prasowego Komendy Głównej Policji informujące, że Biuro Spraw Wewnętrznych KGP (tzw. „policja w policji”)  przeprowadziło wstępne czynności i materiały z nich zostały przesłane do Wydziału w Opolu BSW KGP , który będzie wykonywał czynności służbowe w tej sprawie, przed przekazaniem materiałów do prokuratury.

A zatem jest nadzieja na rozwikłanie tej dramatycznej materii wieloletniego naruszania praw obywatelskich B. Goczyńskiego. BSW w Opolu powinno też wziąć pod uwagę - moim zdaniem  - nowe dowody.
 

Nowe okoliczności

Sąd Okręgowy w Gliwicach w dniu 9 stycznia 2012 roku uchylił areszt Bogdanowi Goczyńskiemu, uznając m.in., że wezwania na rozprawę z oskarżenia prywatnego byłej żony mediatorki sądowej w sprawie sygn. II K 649/11 nie były mu skutecznie doręczane.

Bogdan Goczyński pozostał jednak w więzieniu z powodu skandalicznego odwołania przez Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XI Penitencjarny sygn. akt XI Kow 754/12/owz warunkowego przedterminowego zwolnienia orzeczonego względem niego Postanowieniem  Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 3 listopada 2011r. sygn. VII Kow 2290/11/wz w związku z Wyrokiem Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach z dnia 27 lutego 2008 r. sygn. II K 856/07.

Jak wielokrotnie podawałam, wyrok skazujący Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach z sygn. II K 856/07 był wysoce wątpliwy. Równie wątpliwe było zarządzenie w 2011 roku kary pozbawienia wolności w zawieszeniu z powodu rzekomego braku kontaktów Goczyńskiego z kuratorem. Po odbyciu połowy kary w okresie od 27 lipca 2011 roku do 3 listopada 2011 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach warunkowo zwolnił Goczyńskiego z dalszego jej odbywania.

Niestety, Sąd Okręgowy w Warszawie Postanowieniem z 15 maja 2012 roku odwołał warunkowe przedterminowe zwolnienie Goczyńskiego na wniosek kuratora Grzegorza Majewskiego z II Zespołu Kuratorskiego przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie motywując to całkowicie nieprzekonywująco tym, że miało miejsce uchylanie się od dozoru kuratorskiego, ponieważ w okresie od 30 grudnia 2011 roku do 14 marca 2012 roku (około 2,5 miesiąca) Goczyński TYLKO czterokrotnie spotkał się z kuratorem.

Pisałam o tym tutaj i tutaj:

Także i w sprawie odwołania warunkowego zwolnienia Policja miała swój niechlubny udział poprzez niedoręczenie Goczyńskiemu wezwania na posiedzenie do Sądu Okręgowego w Warszawie w dniu 15 maja 2012 roku, zleconego przez Przewodniczącą Wydziału Penitencjarnego Annę Wujec, która zwróciła się w tej sprawie do Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie.

W aktach sygn. XI Kow 754/12/owz znajduje się całkowicie niewiarygodna i deprecjonująca Goczyńskiego notatka Zespołu Dzielnicowych KP w Nadarzynie sygn. KP-DZ/4854/11/WT z (z datą - prawdopodobnie omyłka pisarska - 12.01.2012) - przesłana do Sądu w dniu 14 maja 2012 r., w której podano, że wezwanie nie zostało doręczone mimo wielokrotnych kontroli zamieszkania w/w (Bogdana Goczyńskiego): „Nikogo nie zastano. W rozmowie z sąsiadami ustalono, że Bogdan Goczyński jest widywany w miejscu zamieszkania, jednakże unika kontaktu z policją”. Pod notatką podpisał się  Komendant KP p.o. asp. sztab. Witold Gołyński.

A zatem opolskie BSW winno też wyjaśnić tajemnicę wyżej przywołanej notatki – czyli jak to się stało, że policjanci nie potrafili "odnaleźć" Goczyńskiego w jego miejscu zamieszkania, mimo że był on tam bez trudności dla wszystkich dostępny, m.in. dla kuratora społecznego Edgara Kowalskiego, i na domiar bezdowodowo informowali Sąd, że Goczyński "unika kontaktow z Policją".

 


 

Mam też gorącą nadzieję, że Sąd Okręgowy w Gliwicach zwolni w najbliższym czasie Goczyńskiego z więzienia w związku ze złożonymi przez niego wnioskami o przerwę w karze i innymi (sygn. VII Kow 148/13/Pr).

 

Przywoływane teksty:

Polowanie na Polonusa, czyli Goczyński-gehenna-story

Ludzie z wymiaru sprawiedliwości, ścigajcie gangsterów, a nie reemigrantów. Ciąg dalszy o gehennie B. Goczyńskiego


 

KOMENTARZE

 • Przesyłam
  Niniejszy tekst przesyłam do wiadomości Komendy Głównej Policji i Sądu Okręgowego w Gliwicach.
 • Gdzie jest pobozny minister Gowin?
  Nie mam juz slow na ten burdel...
 • @Glors 13:11:14
  Na razie najpilniejsze są działania Sądu Okręgowego w Gliwicach i BSW w Opolu
 • @Maciej Ka 13:57:50
  Na pewno w większości przypadków MS nie podejmuje oczekiwanych działań. Umożliwia im to nowelizacja Prawa o ustroju sądów powszechnych.
 • @Rebeliantka 15:54:09
  A Ty mi Ciągle nie wierzysz że,
  Z Bogdanem Goczyńskim podobnie jak z grubą kreską Mazowieckiego. Kreska Mazowieckiego czy Kaczyńskiego, miała odciąć wszystko, a jednak pozostawiła dekrety Bieruta obowiązujące, Goczyński miał wyjść a zostaje zatrzymany merytorycznie.
 • @goodness 16:02:04
  Ależ ja Ci wierzę ;(((
 • @Rebeliantka 16:22:27. No zobaczymy jak ta sprawę potraktuja...
  Powinno być niezależne ciało do rozpatrywania uchybień ze strony policji, sędziów i prokuratorów tak jak jest w kazdym cywilizowanym kraju...

  Swoi beda poddawac pod kontrole swoich a z doswiadczenia wiadomo ze swoim nie szkodzą to trzeba mieć na względzie, bo tak zawsze było i trudno temu zaprzeczyć...Zobaczymy...
 • @Eclipse 16:40:01
  //Powinno być niezależne ciało do rozpatrywania uchybień ze strony policji, sędziów i prokuratorów tak jak jest w kazdym cywilizowanym kraju...//

  Słusznie to podkreślasz. Europejski Komisarz ds. Praw człowieka od dawna zwraca na to uwagę w swoich raportach.

  Ale zobaczymy ....
 • @Rebeliantka TYLKO cztery razy !!!! Dobre!
  Sąd dwa wyjści, ablbo wyjaśnią, albo podpiszą się pod nieudolnością i niekompetencją
 • ...
  bardzo chciałabym by mnie BSW zadziwiło B) ale czy potrafi ??
  nie trzeba być jasnowidzem by wiedzieć co będzie..ale, szansa zawsze jest i o to się rozchodzi.
  Podziwiam za ogrom włożonego wysiłku Rebeliantko
  Jesteś Wielka!
  Pozdrawiam
 • z notatek służbowych akt sądowych od emO: "unikał kontaktów z policją"
  :D skąd my to znaamy
  ech Waaadza się bawi równo
  byłoby jak ze "Śmiechu Warte", ale Drozda się raczej nie podejmie, bo to prawdziwe i nie jest śmieszne;

  Waadza lokalna strzela sobie w kolano, nabojem wypełnionym bezczelnością
 • @Eclipse 16:40:01
  jak zawsze... swoi sprawdzają swoich czy im swoje się wyswaja

  to ja zabieram swój indeks z uczelni, wstawiam sobie piątki, a jak ktoś mi zarzuci że może nie mam wiedzy to sie sama odpytam i zrewiduję swoją wiedzę..będzie jak wszędzie...ale czy my przejmujemy standardy tych ścierwojadów? Gdyby tak było, nie byłoby nas TU.

  Nie chcemy takich standardów!
 • @mer 17:38:02
  //TYLKO cztery razy !!!! Dobre!//

  Tak napisała sędzia Komorowicz, niestety: "Przez dotychczasowy okres dozoru miał tylko 4 spotkania z kuratorem".

  A w sprawie BSW, musimy zaczekać.
 • @Granatowa 17:59:01
  Dzięki za docenienie i promyk nadziei ;)
 • @Granatowa 18:01:47
  Tak, nie jest śmieszne. Więzienie niewinnego człowieka w ogóle nie jest zabawne, masz 100% racji.
 • @Granatowa 18:04:37
  Nie chcemy pomyłek i nieudolności i złych standardów!
 • "Biuro Spraw Wewnętrznych Policji sprawdzi, czy działano na szkodę Goczyńskiego"
  I co oni sprawdzą?
  Rozwikłają całą sprawę sądową?
  Posadzą sędziów i innych do więzień?

  Nie!- oni napiszą glejt, w którym uzasadnią, że wszystko działo się zgodnie z literą prawa i tyle.

  Pozdrawiam.
 • @AdNovum 18:40:11
  A ja miałam, mam nadzieję, że sprawdzą jednak, jak to jest, że policja nie może znaleźć kogoś, kto prawie cały czas jest w domu ;(((
 • @AdNovum 18:40:11 Metoda standardowa -glejt
  zapewne napiszą, że u BG byli, ale go nie zastali, no bo 4 razy na 2,5 miesiąca był u kuratora. No chyba, że kurator był u BG. Zatem jak kurator zastał to policja też musiała tylko nie chciała.
  .
 • @mer 18:46:26
  //Zatem jak kurator zastał to policja też musiała tylko nie chciała//

  Dokładnie tak było. Kurator nie miał żadnych trudności z kontaktem.
 • @Rebeliantka 18:52:45
  No więc jak kurator nie miał kontaktu, to policja też nie miała tylko nie chciała.
  Pytaniem jest:
  Dlaczego policja nie chciała i czyje polecenia wykonywała?
  Bo policjant nigdy bez polecenia niczego nie zrobi, więc jeśli kazali mu nic nie robić to nie robił, tylko raport napisał, że nikogo nie zastał.
  A osoba, którą on niby nie mógł zastać musi teraz udowodnić, że to nie jest prawda, bo w dniu xx.yy.vvr. gdy z raportu wynika, że policjant usiłował spotkać się z tą osobą, ta osoba ma świadków nie budzących żadnych wątpliwości wobec policji, prokuratury i sądu, którzy zeznają iż w w/w dniu pan Goczyński był w domu.
  Czy jest możliwa taka sytuacja?
  Nie!
  Czy nawet jeśli hipotetycznie, poszkodowany zdoła udowodnić, że był w tym czasie w domu, to co zrobią kłamiącemu policjantowi?
  Nic!- bo on ma krycie.

  Pozdrawiam.
 • @AdNovum 20:00:31
  //No więc jak kurator nie miał kontaktu, to policja też nie miała tylko nie chciała//

  W tej sytuacji, na nieszczęście Policji, kurator miał ZAWSZE kontakt z Goczyńskim, kiedy tylko chciał.
 • Rebeliantka
  Dopiero teraz tu weszłam. Zgroza, co dzieje się z p. Goczyńskim!
  Rebeliantko - jesteś wielka! Podziwiam wytrwałość, dociekliwość i skuteczność Twoich działań!
 • @AdNovum 18:40:11
  "Nie!- oni napiszą glejt, w którym uzasadnią, że wszystko działo się zgodnie z literą prawa i tyle."

  Od czasów Hitlera i Stalina nic się nie zmieniło. Mamy wciąż te same metody represji. Niby prawo ma być prospołeczne, ale w rzeczywistości jest wykorzystywane przez przestępców, a działania przestępców są pod ochroną sądów. Dzisiaj zmieniły się jedynie nazwy organów represyjnych. Kiedyś ZOMO i Milicja również udowadniała nam zgodność swoich działań z prawem.
  Ja dawno wyzbyłem się złudzenia, że policja i prokuratura ściga przestępców. Za dużo jest nagłaśnianych dowodów, żeby ukryć prawdziwe oblicze tych jednostek.

  Pozdrawiam pokrzywdzonych i życzę wytrwałości.
 • @AnnaZofia 22:21:31
  Najserdeczniej dziękuję za dobre słowa.

  I pozdrawiam serdecznie
 • @night rat 22:53:10
  Oby pomogło!

  pozdrawiam
 • @Eustachy Midera 23:02:21
  Dzięki za komentarz. Zgadzam się, że zbyt często działania organów ścigania budzą poważne wątpliwości.

  Ale jeśli - jak przypuszczasz - przygotują glejt nie mający związku z rzeczywistością, będziemy go kwestionować.
 • @Rebeliantka 20:05:21
  I tak też ten kurator zezna?
  I zeznania te zostaną przez instancje uznane za wiarygodne?
  Bo w ich interpretacji dotyczącej wiarygodności świadków jest taka oto interpretacja, że policjant, który wykonuje obowiązki służbowe nie ma interesu w tym, żeby kłamać.
  Natomiast wszyscy inni świadkowie mogą mieć taki interes.

  Pozdrawiam.
 • @Eustachy Midera 23:02:21
  Zgadza się!

  Ja również od jakiegoś czasu wyzbyłem się złudzeń, że dojście do prawdy obiektywne przez funków wymiaru "sprawiedliwości" jest celem.
  Oni wręcz uważają, że nie ma czegoś takiego jak prawda obiektywna, więc nie ma też czego dochodzić.
  Najważniejsze to wydać odpowiedni wyrok, tak uzasadniony kłamstwami aby później odkręcenie tego stało się niemożliwe.

  Pozdrawiam.
 • @AdNovum 07:55:10
  Tu się zgadzam. Nierzadko tak bywa.
 • @AdNovum 07:51:44
  Kurator będzie bronił swoich błędnych decyzji i być może fałszywie informował. Przemawia jednak przeciwko takim fałszerstwom zwykła logika. W okresie od 30 grudnia 201r. do 14 marca 2012 r. (około 2,5 miesiąca) kurator spotkał się z Goczyńskim 4 razy. To naprawdę wystarczające.

  Tym bardziej, że nie istnieje żadna potrzeba "resocjalizacji". "Czyn" wątpliwy co do zaistnienia w świetle wyników badań wariograficznych miał mieć miejsce w 2007 roku, a więc prawie 6 lat temu. Od tego czasu Goczyński nigdy już się nie widział ze swoją teściową w Tarnowskich Górach, ani nawet nie zbliżał do miejsca zamieszkania teściowej i żony.

  Więc co tak zaciekle chcą dozorować kuratorzy z Pruszkowa? Niech nie tworzą łatwej do rozszyfrowania fikcji.
 • @Rebeliantka 08:08:57
  "Więc co tak zaciekle chcą dozorować kuratorzy z Pruszkowa?"- oni osobiście w tej sprawie kompletnie NIC NIE MAJĄ DO POWIEDZENIA, ONI TYLKO WYKONUJĄ NAKAZANE IM CZYNNOŚCI!!!!
  Więc pytanie powinno być takie:
  Kto wykorzystuje instytucje wymiaru sprawiedliwości we własnych prywatnych celach aby szykanować i uprzykrzać życie zwykłemu obywatelowi?
  Podejrzewam, że rodzina jego żony ma takie wpływy w środowiskach bezpieczniackich (byłych i obecnych) i prawnych, że może wszystko wykorzystując te instytucje w swoich partykularnych interesach.
  Jednocześnie dodam, że sytuacja taka występuje w III RP nagminnie.

  Pozdrawiam.

  Ps.
  Pytaniem jest:
  "Czy za mafią tą jest w stanie, na drodze prawa, wygrać?"
 • @AdNovum 09:07:07
  Dzięki za komentarz. Bardzo smutny, choć wiele wyjaśniający.
 • Żądamy Natychmiastowego ZWOLNIENIA GOCZYŃSKIEGO
  Żądamy Natychmiastowego ZWOLNIENIA GOCZYŃSKIEGO,

  Żądamy Natychmiastowego ZWOLNIENIA GOCZYŃSKIEGO,

  Żądamy Natychmiastowego ZWOLNIENIA GOCZYŃSKIEGO,

  Żądamy Natychmiastowego ZWOLNIENIA GOCZYŃSKIEGO,


  Dosyć BEZPRAWIA, PRYWATY, BANDYTYZMU Urzędniczego

  Goczyński ma wyjść na wolność, to nie jest żaden bandyta.

  Ci co go uwięzili, zastanawiam się jak ich określić.

  NIE WYRAŻAM ZGODY na MARNOWANIE MOICH pieniędzy PODATNIKA, dla widzi mi się jakiegoś "skorumpowanego " przedstawiciela "niby" prawa.
 • Zobaczymy jak to się potoczy
  Dobrze że BSWP zajmie się sprawdzeniem działań które były podejmowane wobec Bogdana Goczyńskiego, choć po tym jak jest on gnębiony przez władze, zapewne dla "złagodzenia sytuacji" rzucą na "pożarcie" najbardziej niewygodnego stróża prawa i sprawa będzie pozamiatana.

  Kolejna sprawa to czy gdy uda się wyrwać Bogdana z więzienia, to była znów nie zacznie robić mu koło pióra ? To jak go potraktowała, uniemożliwiając kontaktu z dziećmi, jest godne potępienia.

  Gdyby Polska była normalnym krajem, a nie kolonią gdzie ścierają się wpływy wschodu i zachodu Bogdan mógłby normalnie żyć i spotykać się z dziećmi, a ludzie którzy zaszkodzili mu, oglądaliby świat za krat.
 • @Rudolf 22:37:18
  Ja też!
 • @Stanislaw1968 07:39:39
  //Gdyby Polska była normalnym krajem, a nie kolonią gdzie ścierają się wpływy wschodu i zachodu Bogdan mógłby normalnie żyć i spotykać się z dziećmi, a ludzie którzy zaszkodzili mu, oglądaliby świat za krat//.

  Zgadzam się!
 • @Rebeliantka 09:34:32
  Witam,

  Szanowni Państwo! Bardzo chciałbym by sprawiedliwość i zdrowy rozsądek w sprawie Pana B.G. wzięły górę, aby został uwolniony z najcięższego środka jakim jest areszt- jak to jednak nie nastąpi wkońcu ludzie stracą cierpliwość i wyjdą na ulice, bo jak obserwuję tę konkretną sprawę to ogromne grono osób jest wręcz zdeterminowanych by walczyć m.in o sprawiedliwość dla Pana B.G.
  Jednakże muszę uświadomić byście Wszyscy byli przynajmniej przygotowani na złe zakończenie w kwestii śledztwa BSW Policji- skąd to wiem?? Przykre doświadczenia, gdzie podobna komórka (w innym mieście) rozpatrywała pewną skargę związaną z wypadkiem przy użyciu broni, gdzie moim zdaniem policja ponosi winę. Sprawę badała też prokuratura, ale oczywiście wszyscy sprawę umorzyli. Teraz wiem, że mogłem pisać zażalenie i oddać sprawę do sądu i łudzić się, że że nikt nie będzie bezstronny. Ale mądry polak po szkodzie.
  Moim zdaniem- chociaż BARDZO CHCIAŁBYM SIĘ MYLIĆ, śledztwo zakończy się takimi stwierdzeniami np. że policjanci byli w takich czy innych terminach i nie zastali Pana B.G. w domu, że unika on celowo policji etc itp. Nie chce mi się wierzyć, że w tak skandalicznej sprawie jaką spotkała Pana B.G. policja odpowiedzialność, albo współodpowiedzialność weźmie na siebie. Co do widzeń kuratora, policja przecież nie musi w ten konkretnej sprawie współdziałać z kuratorem, mogli przecież "nie wiedzieć" o owych widzeniach. Zresztą czas pokaże. Moim zdaniem Pan B.G. (chociaż łatwo się pisze!) powinien jak tylko przyjdzie Mu opuścić areszt, zapomnieć o tym całym chorym kraju i wiać jak najdalej... Ile człowiek może znosić prześladowania i szykany??? Za pisanie opinii- swojego punktu widzenia w zgodzie z artyk 54 Konstytucji, który gwarantuje wolność wypowiedzi????
 • @Obywatel Prawa 11:21:17
  Dziękuję za koment.

  Działania BSW w tej sprawie będą papierkiem lakmusowym, pokazującym, komu służy ta instytucja, czy praworządności, czy tuszowaniu policyjnych "błędów". Zobaczymy.

  A propos wątku "wiać stąd jak najdalej", jeśli wszyscy, którzy sprzeciwiają się obecnemu status quo, stąd wyjadą, to kto zmieni Polskę?
 • @Obywatel Prawa 11:21:17
  cytuję z powyżej napisanego komentarza
  "............Moim zdaniem Pan B.G. (chociaż łatwo się pisze!) powinien jak tylko przyjdzie Mu opuścić areszt, zapomnieć o tym całym chorym kraju i wiać jak najdalej... Ile człowiek może znosić prześladowania i szykany??? Za pisanie opinii- swojego punktu widzenia w zgodzie z artyk 54 Konstytucji, który gwarantuje wolność wypowiedzi???? "

  Nie zgadzam się z poradą "wiać jak najdalej".
  Dlaczego ? bo to sie nazywa tchórzostwo.
  To jest mój kraj i mam prawo tu żyć.

  Jak można dawać takie rady !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  To nazywa się "współpraca z oprawcami".
  To nazywa się akceptowanie bezprawia.
  To nazywa sie poddanie się oprawcom.

  Proszę nie dawać rad, opuszczenia kraju.
  Może Pan sam wyjedzie, to wówczas porozmawiamy ? oczywiście w takim samym kontekście sprawy.

  Czuję sie DOTKNIĘTA Propozycją Opuszczenia kraju.

  Czy Pan wszystkich tak będzie wyganiał, bo to przecież najłatwiej, pozwolić oprawcom zwycięsko pozostać "na polu walki", bezkarnie, i nękać następnie, kogo innego i tak dalej..... piekło nigdy się nie skończy.

  Proszę się zastanowić i NIE RANIĆ ludzi i tak już ogromnie zranionych przez bezprawie.
 • @Rudolf 11:45:32
  Szanowna Pani, źle Pani mnie zrozumiała. Moja wypowiedź-opinia związana jest ze skandaliczną sytuacją, która dotknęła Pana B.G. Jak już nie ma sposobu walki o sprawiedliwość, prawdę, praworządność to pozostaje ucieczka! Pani o mnie nic nie wie, nie wie ile przeżyłem i przeszedłem i moim zdaniem obecna "walka" jest dosłownie walką z wiatrakami!!! Co mi po tym, że kocham swój kraj, że spędzam wakacje w Polsce a osobom jadącym za granicę powiadam "swojego nie znacie a obce chwalicie" CO Z TEGO??? Co z tego, że będę "wielkim" patriotą????!!!!!!!! Szanowna Pani! To nie jest tchórzostwo, tu nie ma z kim walczyć, jak człowiek wpada w konflikt z Polskim Wymiarem Sprawiedliwości będąc człowiekiem w 100% niewinnym i zostaje skazany, a potem jest prześladowany i niszczony m.in poprzez zajmowanie jego majątku, rozdzielanie z rodziną itp. to z kim Pani chce walczyć??? Pani słowa są puste- pozostawanie w Polsce w takiej sytuacji jak Pan B.G. to z jednej strony dowód odwagi ale i szaleństwa. Będąc celem takich ataków człowiek pozostający patriotą i mieszkający w Polsce według Pani "nie akceptuje bezprawia"; "nie poddaje się oprawcom"...??? Ci, którzy uruchomili tę machinę "zniszczenia" mają w du...e to co człowiek myśli. Jak człowieka nie będzie- nie będzie kogo niszczyć, kogo okradać. Tak uciekłbym z Polski, ale mam rodzinę małe dziecko, chorych rodziców... Przeżyłem 4 lata horroru 3 procesów sądowych, gdzie bezprawnie zostałem posądzony o coś czego nie zrobiłem. Od ponad 12 lat udzielam się społecznie, za co m.in. zostałem odznaczony medalem jednej z największych organizacji kombatanckich. Szanowna Pani, jedyne co niestety widzę co mnie spotkało w ostatnich latach w Polsce to bezprawie, cwaniactwo, zakłamanie, cynizm ludzi, którzy powinni służyć ludziom, podejmować wszelkie decyzje obiektywne, w oparciu o dowody, z szacunkiem. Obserwuję wszędzie w urzędach, sądach, kompletną ignorancję. Swoją historię chciałem przedstawić w mediach, ale poza Nowym Ekranem NIKT SIĘ NIE ZAINTERESOWAŁ. Politycy to samo- pisałem do kilku, bez żadnej odpowiedzi. Pani czuje się dotknięta??? Co ja mam powiedzieć??? Patriotyczne podejście nic mi nie pomoże. Proszę napisać jaki więc jest sposób na "oprawców"??? Proszę mnie uświadomić!? Pisanie na Nowym Ekranie czy innym medium opiniotwórczym to za mało by wygrać. Tak to prawda piekło nigdy się nie skończy, jak się zmienią władze i rząd obawiam się że też nie staną się cuda. Zmiany, które trzeba by zaprowadzić dotykają wielu wpływowych ludzi a ci nie dopuszczą na zmiany.
 • @Obywatel Prawa 12:37:02
  Potrzebna jest zmiana mentalności ludzi, którzy (w dużej większości) patrzą na swój interes i poza swoim czubkiem nosa nic ich nie obchodzi. Potrzebna jest zmiana prawa, najważniejszych aspektów, które gwarantowały obiektywizm i brak stronniczości. Dziś jak ma się problem np. z firmą X to skargę składa się do firmy X, która to w sposób arogancki ignoruje. By skierować sprawę do sądu trzeba mieć kasę (opłaty), prawnika a i prawdopodobieństwo wygranej malutkie, bo firma X ma całe grono prawników... Dziś cokolwiek załatwić normalnie bez problemowo to jakiś koszmar! Dlaczego w takich niemczech większość poruszanych problemów rozwiązano by praktycznie natychmiast, o ile wogóle takie by się pojawiły. Żyjemy w dżungli!
 • @Obywatel Prawa 12:47:03
  Witam ponownie, ze wszystkim sie z Panem zgadzam poza słowem "wiać".
  Proponuje, proszę wejść na mój NIK napisany na dole szarymi literkami i zobaczyć co napisałam od 2 stycznia 2013 roku.
  U mnie od 13 stycznia nie bije Żarówa w Okna Domu po dzień dzisiejszy !!!!
  NIESŁYCHANE, zgasła w pól godziny po napisaniu na NE komentarza. Myślałam, że się przepaliła.
  Zobaczymy
  Przedtem Policja sobie KPIŁA i współpracowała z Oprawcą.
  Ten Oprawca ma znajomości i pieniądze.
  Jeszcze bije w okna inne światło, to jest żarówa TESCO.
  TESCO dało sie nabrać, wynajęło od Pana który NIELEGALNIE wystawił HANGAR, ponieważ ten oświadczył, moja posesja jest częścią integralną HANGARU a więc znajdujacego sie w nim TESCO.
  Poprostu ukradł mnie ją. Opwiadał, że jestem psychiczne chora i jest tylko kwestia czasu wyrzucenia mnie z mego domu.

  PRACOWNICY tegoż nielegalnego TESCO znęcali się nad nami dzień i noc od czerwca 2011 roku, wymyślając i wyganiając nas.
  Tak doprowadzili do śmierci mego kuzyna Marka Niwińskiego w czerwcu 2012 roku, który dostał 4-ch wylewów.
  Miałam ja zginąć, zginął niewłaściwy człowiek.
  NIE udało sie ukraść.
  Zrozpaczona śmiercią kuzyna, zaczełam szukać dokładniej gdzie jest "hak".
  Znalazłam, zapisy w HIPOTECE wchodząc na Księgi Wieczyste sąsiadów !!!!!!!!!!!!!!!
  Okazało sie, że moi sasiedzi są PODPIĘCI pod Księgi Wieczyste Mojej Posesji !!!!!!!
  Sasiedzi wraz z kumplami Urzędnikami UM i wtajemniczonymi Radnymi i Nadzorem Budowlanym, "handlowali - rozporzadzali" naszą własnością.
  Ot tak poprostu za plecami, bo właściciele są za granicą.
  Zanim się dopatrzą to zostanie sprzedane kilkakrotnie i nigdy nie dojdą swego.
  Nielegalne, kłamliwe, złodziejskie.
  MAFIA, świetnie zorganizowana, wszystko są w stanie ukraść !!!!!!!

  Sprawa ruszyła.
  Ja mojego nie straciłam, to już jest sukces.
  Nawet odzyskam więcej, a to już dla złodziei jest karą.

  Może " pomogę pośrednio" np. Panu Goczyńskiemu, czy Panu również, przynajmniej w zrozumieniu mechanizmu oszustw.
  Proszę napisnąć tu poniżej na Rufolf (napisane szarymi literkami).
  Pod tym nikiem znajdują się wszystkie moje komentarze do różnych artykułów na NE.
  Proponuje zacząć od ostatniej strony to znaczy 6-tej.
  Myślę, że da to Panu również do myślenia.
  Pozdrawiam
 • @Rudolf 14:00:59
  Święte słowa. Sprawiedliwość, jak oliwa, zawsze na wierzch wypływa.
  Rozumiem w 100% Pana Obywatela Prawa, ale nie wolno nam uciekać za granicę, zostawiając wszystko oprawcom. Można w różny sposób demonstrować walkę z bezprawiem, ale na pierwszym miejscu trzeba podejmować działania w ramach obowiązujących przepisów, a są one, wbrew opiniom, nie najgorsze. Źli są tylko urzędnicy, którzy ich nie przestrzegają. I trzeba im to wytykać. Niedługo ujawnię i potwierdzę na swoim blogu bezprawność działań obecnego premiera i ministra sprawiedliwości. Mam już to pisemnie uzasadnione przez Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa. Zatem jeśli najwyższe władze nie respektują przepisów prawa, to czy można wymagać przestrzegania przepisów od reszty społeczeństwa? A sprawa dotyczy bardzo ważnej kwestii - prawidłowości wykonywania czynności nadzorczych nad działalnością sądów.
 • @Eustachy Midera 17:00:37
  Takie właśnie sprawy powinny zostać "zarejestrowane na zawsze".
  Narazie jest to projekt, ale nie ma rzeczy niemożliwych.
  Rejestrowanie powinno nastapić od spraw obecnych i stopniowo dołączane powinny być sprawy dawne.

  Musi to wszystko zostać zarejestrowane, skatalogowane, tak jak encyklopedia.
  Wówczas łatwiej będzie "ścigać" tych którzy do takich wykroczeń się dopuścili, lub bedą próbowali się dopuścić.
  Coś w rodzaju "złych płatników-dłużników".

  Pacyficzne na INTERNECIE , dostępne dla wszystkich, takie rejestry pozwolą NAPIĘTNOWAĆ WINNYCH.

  To może być forma "rozliczenia" i wykluczenia oprawców z "rynku mafijnego" .
 • Czytają Nas....... Ustępują
  Czytają Nasze Komentarze do Artykułów.
  Pisalam wielokrotnie, jak również dzisiaj że TESCO Świeci ŻARÓWĄ na "I Obóz Koncentracyjny XXI wieku przy ul. Kąkolowej 81".
  Jest godzina 22,30
  ŻARÓWA jest WYŁĄCZONA, zapadł nareszcie zmrok u mnie.

  Nawet jeśli jutro ponownie zostawią zapaloną to zrobię jak zwykle zdjęcie tego faktu aby użyć w odpowiednim momencie jako dowodu w sądzie.

  Jedno mamy pocieszenie, że Ci którzy są Oprawcami, lub pracują dla Oprawców, przekazują co się dzieje na ramach nE i czytaja nasze artykuły i komentarze.

  My przygotowujemy materiały dowodowe.
  Oni powoli ustępują ...... bo grunt zaczyna sie palić pod nogami.

  ŻAROWA DZIŚ nie świeci..... To jest DZISIEJSZY MAŁY SUKCES.
  Jutro taki może będzie miał Pan Goczyński.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

ULUBIENI AUTORZY

więcej