Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
321 postów 10650 komentarzy

Bona diagnosis, bona curatio. Bez Boga ani do proga.

Rebeliantka - Zna się na zarządzaniu. Konserwatystka. W wieku średnim, ale bez oznak kryzysu. Nie znosi polityków mamiących ludzi obietnicami bez pokrycia (fumum vendere – dosł.: sprzedających dym). Współzałożycielka Konfederacji Rzeczpospolitej Blogerów

Prześladowca Gawrońskiego odwołany ze stanowiska prezydenta Elbląga

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Sprawiedliwości stało się zadość. Prezydent Grzegorz Nowaczyk został odwołany podczas referendum lokalnego.

Pamiętacie za co spędził pół roku w więzieniu bloger i dziennikarz Rafał Gawroński? Za rzekome pomówienie samorządowców Elbląga: wójta Jana Puzio i wicewójta Grzegorza Nowaczyka, który później „awansował” na prezydenta Elbląga.

Pisałam o tym m.in. tutaj.

Grzegorz Nowaczyk został w niedzielę 14 kwietnia odwołany ze stanowiska prezydenta Elbląga podczas referendum lokalnego większością 96% spośród ok. 24 tys. głosujących.

Zobacz więcej na stronach Gazety Olsztyńskiej.

Jak podawał portal Elbląg.wm.pl: „do referendum w sprawie odwołania władz miasta doprowadziła kilkunastoosobowa grupa referendalna, która na początku tego roku zebrała ponad 10 tys. ważnych podpisów w tej sprawie. Przedstawiciele grupy tłumaczyli swoją akcję niekompetencją obecnych władz, nepotyzmem (wskazywali tu na Zarząd Budynków Komunalnych) i arogancją włodarzy miasta. Argumentami za odwołaniem władzy były też podwyżki czynszów, cen biletów komunikacji miejskiej i przedłużające się remonty dróg i mostów”.

 

Przypomnijmy, jak samorządowcy Puzio i Nowaczyk „załatwili” Rafała Gawrońskiego

Rafał Gawroński odbywał karę pozbawienia wolności do 26 lipca 2012 r. z powodu dwóch wyroków skazujących z 2009 roku, uznających go winnym popełnienia przestępstwa pomówienia (art. 212 kk).

Sprawa X K 562/08

Najpierw w sprawie X K 562/08 Sąd Rejonowy w Elblągu wyrokiem z dnia 5 marca 2009 r. uznał Rafała Gawrońskiego winnym popełnienia czynu kwalifikowanego z art. 212 par 1 kk, za co wymierzył mu karę 2 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym, zobowiązał oskarżonego do przeproszenia oskarżyciela prywatnego na łamach "Dziennika Elbląskiego" w terminie 1 miesiąca od daty uprawomocnienia się wyroku oraz zasądził od niego na rzecz oskarżyciela prywatnego kwotę 804 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Oskarżycielem prywatnym (pokrzywdzonym) w tej sprawie był Grzegorz Nowaczyk.

Rafał Gawroński wywiódł apelację od tego orzeczenia. Wyrokiem z dnia 26 czerwca 2009 r. Sąd Okręgowy w Elblągu uznał tę apelację za oczywiście bezzasadną, zasądził od oskarżonego na rzecz oskarżyciela prywatnego kwotę 420 zł tytułem zwrotu kosztów procesu i obciążył oskarżonego kosztami sądowymi za postępowanie odwoławcze.

Postanowieniem z dnia 30 lipca 2010 r. zarządzono wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności w wymiarze 30 dni za niewykonaną karę ograniczenia wolności w wymiarze 2 miesięcy.

X K 1679/08

W drugiej kolejności zapadł wyrok w sprawie X K 1679/08 Sądu Rejonowego w Elblągu z dnia 30 czerwca 2009 r. (apelację oskarżonego i jego obrońcy od tego wyroku za oczywiście bezzasadną uznał Sąd Okręgowy w Elblągu - wyrok z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie VI Ka 415/09) za przestępstwa kwalifikowane z art. 212 par. 2 kk.

W sprawie tej wymierzono Rafałowi Gawrońskiemu karę 5 miesięcy pozbawienia wolności (po połączeniu kar jednostkowych), przy czym wykonanie kary zostało warunkowo zawieszone tytułem próby na okres lat 5.
Ponadto zasądzono od oskarżonego na rzecz „pokrzywdzonego” nawiązkę w kwocie 5.000 zł, zarządzono podanie wyroku do wiadomości publicznej przez umieszczenie go przez okres  3 miesięcy na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Elblągu oraz wywieszenie przez okres 3 miesięcy na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Elbląg i na tablicy ogłoszeń wsi Weklice.

Pokrzywdzonym w sprawie X K 1679/08 był Jan Puzio.

Zobowiązano oskarżonego do przeproszenia pokrzywdzonego poprzez sześciokrotne umieszczenie w terminie 2 miesięcy od dnia uprawomocnienia wyroku w gazecie Dziennik Elbląski ( na koszt oskarżonego) i umieszczenie przez okres 5 miesięcy w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku na stronie głównej www. rafzen.pl oświadczenia o treści skonkretyzowanej w orzeczeniu.

Wyrok zawierał ponadto rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów procesu i kosztów sądowych, którymi obciążono oskarżonego.

Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem został doręczony skazanemu w dniu 24 lipca 2009 r.  W toku postępowania wykonawczego ustalono, że Rafał Gawroński nie wywiązał się z nałożonych na niego obowiązków, w konsekwencji postanowieniem z dnia 7 lipca 2010 r. zarządzono wobec niego wykonanie kary 5 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej przywołanym wyżej wyrokiem.

Postanowieniem z dnia 9 lutego 2011 r.  zarządzono poszukiwanie Rafała Gawrońskiego listem gończym. Został uwięziony w dniu 26 stycznia 2012 r.

Jak widać z powyżej podanych okoliczności, procesy z oskarzenia prywatnego zainicjowane przez samorządowców elbląskich zakończyły się dla Rafała Gawrońskiego rażąco surowymi orzeczeniami, skutkującymi półrocznym pozbawieniem wolności.


Drastyczne wyroki za działania obronne we własnej sprawie

O tych drastycznych wyrokach Rafał Gawroński pisał następująco:

"Jestem rolnikiem. Przed wstąpieniem do Unii Europejskiej na zlecenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – /ARiMR- płatnik dotacji unijnych w polsce/ weterynarz oznakował moje stado bydła. W dniu 22. marca 2004 ARiMR wystawiła  paszporty bydła /kopia nr-2 w załączeniu/. Otrzymałem numer gospodarstwa 042467201 /kopia nr-3 w załączeniu/ i również numer stada bydła PL 042467201 /kopia nr-4 w załączeniu/. Złożyłem wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich /kopia nr-5 w załączeniu/. Po zatwierdzeniu w dniu 15 lipca 2004 roku wniosku przez pracowników agencji,  otrzymałem decyzję numer 0251-2004-000001732 z dnia 20 pażdziernika 2004 roku /kopia nr-6 w załączeniu/. Decyzję wysłano 26 X 2004 roku. Po tej czynności wpłyneło pismo /kopia nr-7 w załączeniu/ do agencji od sąsiada podającego się za sołtysa wsi, ponieważ sołtys w tym czasie przebywał w U.S.A. Napisano w nim że nie uprawiam posiadanych gruntów i czy należą nam się  dopłaty rolnicze. Jest to bezczelne kłamstwo ponieważ wszyscy we wsi i nie tylko.wiedzą że hoduję bydło a wcześniej hodowałem konie i wypasam je tradycyną metodą przekazaną przez moich przodków od pokoleń. Sąsiad Władysław Rękas który podpisał pismo wraz z innym sąsiadem Janem Puzio pełniącym funkcję członka zarządu gminy Elbląg wcale nie kryją się że chcą przejąć moje gospodarstwo rolne i od wielu lat działają na naszą szkodę. Jan Puzio jako wice wójt gminy celowo wystawiał nawet decyzje podatkowe z rażącym naruszeniem prawa  potwierdzone przez organ wyższej instancji. Orzeczenie to jest prawomocne /kopia nr-8 w załączeniu/.  Na marginesie pragnę dodać że ani Jan Puzio ani Grzegorz Nowaczyk wójt gminy Elbląg nie ponieśli z tego tytułu żadnej odpowiedzialności mimo że  złożyłem  zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa do Policji i Wójt Gminy przyznał się że nie wykonuje swoich obowiązków nadzoru i kontroli to organy ścigania umarzają śledztwo /kopia nr-53 i 54 w załączeniu/. Według mojej opinii oraz innych osób należą oni do ogólnokrajowej struktury przestępczej,  która gwarantuje im bezwzględną bezkarność do tego stopnia że mogą nawet w postępowaniu sądowym przyznać się do wystawiania fikcyjnych faktur za rzekome prace remontowe,  które Urząd Gminy nie ma prawa wykonywać ponieważ ustawowo nie prowadzi działalności handlowo-usługowej /kopia nr-9,10,11,12,13,  w załączeniu/. Kolejne partie polityczne po dojściu do władzy gwarantują im bezkarność, finansują  ich działalność i wspierają chociażby poprzez wypłaty comiesięcznych uposażeń".

"Pragnę zaznaczyć, że w lutym 2006 r. w postępowaniu w Sądzie Okręgowym w Elblągu zostało ujawnione, że Urząd Gminy Elbląg korzystał z porad prawnych Przewodniczącego Wydziału Sądu w Elblągu".

„Wielokrotny przestępca Jan Puzio, wicewójt Gminy Elbląg celowo działał z zamiarem bankructwa i doprowadzenia do rabunku mojego gospodarstwa rolnego, które od samego początku było efektem zmowy. Robił to stosunkowo nieudolne ze względu na prymitywne metody działania posługując się drobnymi przestępcami, notabene swoimi nielegalnie zatrudnianymi pracownikami jak również osobiście dzierżawiąc ode mnie grunty rolne nie płacąc za nie ani złotówki. Wystawiał również decyzje podatkowe z rażącymi naruszeniami prawa, które zostały potwierdzone prawomocnymi orzeczeniami Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu. Działania te są udokumentowane licznymi  doniesieniami o popełnieniu przestępstwa, które Ministerstwo Sprawiedliwości skutecznie pomija okoliczności prawne i tłumaczy to moim niezadowoleniem z prowadzonego postępowania przed  sądem w Gdańsku. Trudno abym był zadowolony skoro jest ono bezprawne i wykluczające moją odpowiedzialność karną. Jan Puzio jest również jedynym nabywcą naszej nieruchomości rolnej. Działa on w zorganizowanej strukturze przestępczej w związku z tym, że kryminalne sprawy mające za cel bankructwo i przejęcie mienia wielkiej wartości za symboliczną kwotę nie jest sprawą jednostkową w której Urząd Gminy wraz z innymi funkcjonariuszami publicznymi jest w zmowie”.

/Z petycji do Parlamentu Europejskiego Nr 1248 z 2007 r. – tam też więcej przykładów/


-----------------------------------------------
 

No cóż, społeczność Elbląga w końcu rzetelnie oceniła Grzegorza Nowaczyka. Sprawiedliwości przynajmniej częściowo stało się zadość.

 

KOMENTARZE

 • @Autorka
  Odwołano go i co dalej?

  Trzeba go teraz ukarać za przestępstwa- to będzie dopełnienie sukcesu.

  Czego życzę Nam i temu byłemu już "prezydentowi", aby stała się zadość sprawiedliwości.

  Pozdrawiam.
 • *****
  Naturalną koleją rzeczy w tym przypadku powinno teraz być, najpierw uczciwe osądzenie byłego prezydenta Elbląga, po czym wsadzenie go do zakładu karnego na oddział z grypsującymi i z recydywą. :)
 • @AdNovum 11:11:06
  Co będzie dalej? Pan Nowaczyk wystartuje w kolejnych wyborach do władz miejskich w Elblągu i wygra przytłaczającym poparciem miejscowej ludności. :))))))))))
 • @AdNovum 11:11:06
  //Trzeba go teraz ukarać//

  Z tym o wiele trudniej. Nie ma odpowiednich organów ścigania. Układ jest prawie zamknięty ;(((
 • @Paweł Tonderski 11:15:47
  No właśnie.
 • @Paweł Tonderski 11:18:05
  Mam jednak nadzieję, że nie.
 • Rzeczpospolita pisze
  http://www.rp.pl/artykul/738665,1000297-Elblag--Upadl-bastion-Platformy-Obywatelskiej.html?p=1
 • @autorka
  Bardzo się cieszę że sprawiedliwości przynajmniej w ten sposób stało się zadość.

  Bóg jest z tymi, którzy szukają prawdy i walczą z Mordorem, z Cymes Mordorem

  Jak zwykle dziękuję autorce za zangażowanie.

  Gdybym miał własna gazetę (papierową) to bym prosił by Pani pisała u mnie. Prosił i płacił za pisanie ,ale niestety nie mam
 • @Rebeliantka 11:24:37
  Dobry tytuł :Układ prawie zamknięty
 • @Rebeliantka 11:40:01
  Wpisałem się tam. Zobaczymy czy umieszczą
 • @CyprianPolak 14:26:51
  Serdecznie życzę Panu i pieniędzy i papierowej gazety. Jak najrychlej :)
 • @CyprianPolak 14:27:20
  :)))
 • @CyprianPolak 14:44:57
  Zobaczymy :)
 • @Rebeliantka 14:54:47
  No cóż. Ci co chcą służyć ojczyźnie dzisiaj nie bardzo mają z czym gdy idzie o środki.

  Czy chociaż jeden z tych trzech portali Nowy Ekran, Niepoprawni Salon 24 założyli jacyś patrioci akowcy, jacyś ludzie prawdziwej solidarności.

  wszyscy założyciele tu zresztą są narodowo jednolici
 • krok do przodu
  Czy WINNI zostaną pociągnięci do odpowiedzialności ?
  Jak i czy mozna zaskarżyć tych co wydawali te nieuczciwe wyroki ?
  Czy jest możliwość odwołania ze stanowisk sędziów ?

  Pan Gawroński napewno jest zmęczony tym co sie stało.
  Czy powstaje jakaś struktura, która by kontynłowała , aż do osiągnięcia rezultatu NAPIĘTNOWANIA ZAWODOWO oraz ZWOLNIENIA ze Stanowisk bez mozliwości powrotu do końca zycia do pracy w administracji polskiej.

  Uważam że Usunięcie Prezydenta z Elbląga i INNYCH jest jedynie początkiem tej sprawy.

  Aby sprawa Rafała Górzyńskiego została zakończona, WSZYSCY WINNI powinni byc pozbawieni "ciepłych stołków", ponieważ społeczeństwo straciło do nich zaufanie.
 • "Brawa dla Rebeliantki i mieszkańców Elbląga"
  Jakkolwiek nie ma bezpośredniego związku między wysiłkiem Pani Krystyny i Elblążan, należą im się podziękowania. Ten wspólny wysiłek jest w stanie zaowocować w życiu społecznym. W sferze samorządowej jest to możliwe dzięki demokratycznym procedurom, we władzy sądowniczej jeszcze nie z uwagi na ich brak.
 • @Rudolf 15:59:57
  http://forum-z.cba.pl/
 • Brawo Elbląg!
  POsprzatali dokładnie, prezydęęęta i rade miejską. Oby tak w całej Polsce POsprzatać tych POżeraczy kasy, oszustów, kanciarzy.
 • @Rudolf 15:59:57
  Ja też uważam, że to dopiero początek. Będzie kontynuacja!

  ps. małe sprostowanie: Rafał Gawroński, a nie Górzyński, choć Janusz Górzyński też należy do drastycznie poszkodowanych przez władze
 • @Analityk 16:14:19
  Sprawa Gawrońskiego była powszechnie znana, a więc mogła się przyczynić do stworzenia klimatu sprzyjającego inicjatywie odwołania elbląskich władz.
 • @Alia 17:11:47
  Oby! Oszustom i kanciarzom wszelkich opcji precz!
 • @Rudolf 15:59:57
  Obu Panom życzę jaknajlepiej.
  To z tej radości ,że udało się NARESZCIE, wszystko pomieszałam.
  Przepraszam Panów Rafała Gawrońskiego i Janusza Górzyńskiego.
  Życzę OBU PANOM WIĘCEJ SZCZĘŚCIA na Przyszlość.
 • @Rudolf 20:50:36
  Za nich obu dziękuję, bo jak widzę nie ma ich dzisiaj przy komputerach ;)
 • @CyprianPolak 15:58:10
  Proszę tylko nie narzekać. Mamy w tym miejscu wielką okazję zjednoczyć Polaków i dzięki właścicielom Nowego Ekranu możemy dużo więcej jak na Salonie 24, czy Niepoprawnych.
 • @Rebeliantka 19:39:41
  ..Rebeliantko...powiedz mi bo nie rozumiem Gawroński jest taki napastliwy na Pis i twierdził, że siedział przez Kaczyńskich ...a tu się dowiaduje , że pogrążył go gość z Platwormy O. ..o co tu chodzi ??
 • @trybeus 22:28:56
  chodzi o popis. nie wazne kto, wazne jak.
 • @policjant łapówkarz 22:45:55
  ..nie policjancie ..myślę, że Gawroński fiksuje ...paranoiczne szukanie za wszelką cenę winy w Pisie rzutuje na to, że gość nawet nie wie kto faktycznie jest jego wrogiem..to jest paranoidalne podejście do życia ...w sumie to mi go szkoda ...tyle w temacie
 • @trybeus 22:55:00
  Paranoidalne podejście do życia, mówisz? To się dobrze przyjrzyj.

  Wiki podaje:
  Grzegorz Nowaczyk w 2004 bezskutecznie kandydował z listy Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego. Później przystąpił do Platformy Obywatelskiej.

  Przyjrzyj się też szczegółowo danym podanym w notce. Petycja Gawrońskiego do Parlamentu Europejskiego (za której treść go posadzono) została zarejestrowana w 2007 r. Dotyczy ona wielu faktów, które miały miejsce także za rządów PiS (może nawet w tym czasie miało miejsce apogeum). W tym też czasie Gawroński wielokrotnie zawiadamiał o przestępstwach popełnianych na jego szkodę, a PiS nie reagował. A więc jego pretensje nie są bezzasadne.

  A poza tym, mam nadzieję, to jesteś przeciwnikiem wsadzania ludzi do więzień za krytykę władz publicznych? Czyż tak?
 • @Rebeliantka 08:29:30
  Szanowny pan Trybeus wychodzi z założenia, że można w Polsce krytykować wszystkie partie polityczne, oprócz PiS-u. :)
 • @Paweł Tonderski 08:33:23
  No właśnie :)
 • @Rebeliantka 08:36:08
  Ale nie ma się czemu dziwić, ponieważ pan Trybeus jest członkiem PiS-u i tego wcale nie kryje i za to mu chwała. Dlatego broni swojej dobrodziejki partii, jedynej drogi dla Polski i Polaków
 • @Paweł Tonderski 09:30:46
  Ma prawo bronić partii, do której należy. Ale nie może zaprzeczać popełnianym przez nią błędom. I protekcjonalnie traktować osób, które bezskutecznie szukały u przedstawicieli partii pomocy przed nadużyciami funkcjonariuszy publicznych.
 • @trybeus 22:55:00
  Pan Gawroński postąpił słusznie piętnując zło, bez względu na to kto te zło popełnia. PiS nie jest wyjątkiem. To nie są święte krowy. Jeżeli nie reagowali na łamanie prawa, to są tak samo winni. Nam potrzeba prawdziwej partii opozycyjnej a na pewno PiS taką nie był, nie jest i nie będzie.
 • @Rebeliantka 08:29:30
  dzięki ...przeczytałem życiorys zanim skomentowałem..nie jestem bezkrytyczny wobec PISU...tylko nie pasuje mi ta wściekła nagonka ..rządzi PO a walą w kaczorów...pozdr
 • @Paweł Tonderski 09:30:46
  Pawełku drogi ...ja nic z tego nie mam robię na szczeblach lokalnych co tylko mogę, by zrobić coś (dobrego)co po mnie zostanie ...ja naprawdę mam z czego żyć i partia na nic mi nie jest potrzebna, a jeśli stwierdzę, że ludzie z którymi się spotykam to krety od razu znikam...tylko ,że lokalne koło składa się z moich przyjaciół, więc ciężko będzie...ja nie mam nic do ukrycia...dlatego jestem wolnym człowiekiem...pozdrawiam niepoprawnie
 • @Rebeliantka 09:46:56
  ...zgadzam się Rebeliantko ...błądzić ludzka rzecz , ale trwać w błędzie to już zgroza..ale wypisywać głupoty jakoby Lech Kaczyński podpisał protokoły lucyfera jak zapodaje pewna pani z rowerkiem...to już totalny śmiech na sali...pozdrawiam
 • @Adam syn Brunona 10:21:14
  ...oczywiście tylko zauważ ilu kretów wyszło z Pisu ostatnimi czasy...nie chce mi się wymieniać nazwisk, ale było sporo..sama kluzik i Solidarna POlska i miśki kamińskie etc. ale smród po nich został ..czy to co piszę jest bez logiki?? pozdrawiam niepoprawnie
 • @trybeus 11:38:32
  No cóż, być może zawiedziona miłość boli najbardziej.
 • @trybeus 11:46:30
  Gdy człowiek traci wszystko na oczach obojętnych aktywistów, to zadaje sobie różne pytania, tak myślę.
 • @trybeus 11:53:27
  Pozostaje jeszcze pytanie, ilu pozostało ;(((
 • @Rebeliantka 11:55:43
  ...droga Rebeliantko ...grzech zaniedbania nie jest zbrodnią , to że Pis nie reagował to nie znaczy, żeby go mieszać z błotem ...wiem bo zapytałem gdzieś Gawrońskiego dlaczego tak atakuje Pis ..a on odpowiedział, ze Pis nie wziął go w obronę czy coś tam , czy czegoś nie zrobił , itd ...to ja się pytam , czy w takim wypadku trzeba zwalać całe zło na Pis ?? Nowaczyk to typowy krecik , karierowicz ...takich to ja mam w rzyci ... ale wiem i jestem przekonany , że w Pis jest dużo wartościowych ludzi , nie należy szufladkować i wrzucać do tego samego wora wszystkich, którzy w czymś pokładają nadzieję ...pozdrawiam niepoprawnie
 • @trybeus 18:12:23
  Gdybyś kiedyś znalazł się w sytuacji Gawrońskiego, to byś wiedział co czuje człowiek zwracający się do ludzi władzy z prośbą o właściwą reakcję na nadużycia funkcjonariuszy i spotykający się w zamian z wyniosłą obojętnością, niezrozumieniem lub cynicznymi komentarzami.

  Trochę więcej empatii Trybeusie dla skrzywdzonych ludzi, a grzech zaniechania to straszny grzech.
 • @night rat 20:08:04
  Też jestem pełna uznania dla mieszkańców Elbląga. Pozbyli się nie tylko prezydenta, ale też całej Rady Miasta!!!
 • Były prezydent zrobił z Elbląga prywatny folwark
  Jego decyzje cofnęły Elbląg o całą epokę , a zadłużenie miasta , które powstało za jego kadencji , będzie spłacane przez pokolenia . Ignorant , POdobnie jak cała jego partia . SZKODNIK . Całe szczęście że mieszkańcy go zutylizowali .Teraz POra na jego kolesi .
 • @Ilona 00:52:11
  Dzięki za komentarz.
 • a ile potrzeba podpisów
  by odwołać Komoruska i Tuska? po ich odwołaniu , potem osądzeniu, takie sprawy jak w Elblągu pójdą już gładko
 • @FanDaVinci 11:40:16
  ;))) Niestety, to jest o wiele trudniejsze.
 • @jagna 12:01:21
  Zachęcam do działań, jak w Elblągu :)))

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

ULUBIENI AUTORZY

więcej