Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
321 postów 10650 komentarzy

Bona diagnosis, bona curatio. Bez Boga ani do proga.

Rebeliantka - Zna się na zarządzaniu. Konserwatystka. W wieku średnim, ale bez oznak kryzysu. Nie znosi polityków mamiących ludzi obietnicami bez pokrycia (fumum vendere – dosł.: sprzedających dym). Współzałożycielka Konfederacji Rzeczpospolitej Blogerów

Działacz „Solidarności” i wynalazca pisze list do Premiera w sprawie nierzetelnych banków

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Na prawdziwych działaczy „Solidarności” (w odróżnieniu od farbowanych lisów) zawsze można liczyć. Dr Edward Tyburcy z Ostrowa, wynalazca, pierwszy przewodniczący „S” w Mera-ZAP, pisze do premiera w sprawie systemu bankowego w Polsce.

 

 
Od dłuższego czasu alarmuję w sprawie nierzetelności banków i wadliwego systemu nadzoru finansowego w Polsce (m.in. tutaj i we wcześniejszych tekstach).
 
Wielu bankowych klientów  - bezradnych wobec bezkarności instytucji finasowych i pasywności instytucji powołanych do nadzoru nad nimi (Komisja Nadzoru Finansowego, Rzecznik Ubezpieczonych, Rzecznicy Konsumentów) - organizuje się do wspólnych działań protestacyjnych, starając się samodzielnie egzekwować należne im prawa.
 
Jednym z liderów takich działań w ostatnich latach, okazał się być pan Edward Tyburcy z Ostrowa Wlkp.
 
 
Piękna biografia
 
Edward Tyburcy jest inżynierem, absolwentem Politechniki Wrocławskiej, doktorem z dziedziny cybernetyki akustycznej, byłym pracownikiem Zakładów Automatyki Przemysłowej Mera-ZAP w Ostrowie Wielkopolskim. W przedsiębiorstwie tym został  wybrany w 1980 roku przez walne zebranie załogi na pierwszego Przewodniczącego Komitetu Zakładowego „Solidarności”.
 
Jest też znanym wynalazcą, m.in. współtwórcą unikatowego na skalę światową urządzenia „System Sensor”. System ten, to zespół urządzeń elektronicznych umożliwiający sterowanie komputerem, odbiornikiem telewizyjnym, dekoderem telewizyjnym lub domofonem przez osoby niepełnosprawne, cierpiące na częściowy lub całkowity paraliż kończyn górnych (tetraplegię) połączony lub nie z utratą mowy.
 
Edward Tyburcy realizuje projekty na rzecz osób niepełnosprawnych bez wynagrodzenia.
 
 
Nieoczekiwany obszar działań społecznych
 
Pasję społecznikowską Edward Tyburcy ujawnił też w ostatnich latach w całkiem nowej dla niego dziedzinie.
 
Nie załamał rąk, gdy wraz z setkami innych klientów w Polsce został w połowie 2011 roku wprowadzony w błąd przez Getin Bank, którego pracownicy oferowali klientom (w szczególności emerytom) wysoko oprocentowaną i bezpieczną lokatę, która po czasie – gdy chcieli dysponować swoimi pieniędzmi – okazywała się być zupełnie innym produktem, mianowicie grupowym ubezpieczeniem na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, obarczonym znacznym ryzykiem inwestycyjnym.
 
Pan Tyburcy wraz żoną zainwestował 300 tys. zł. Gdy po pół roku zdecydował się wycofać pieniądze, bank zwrócił mu tylko nieco ponad 202 tys. zł. Resztę pochłonęły opłaty za wcześniejsze wycofanie kapitału, a dokładniej za zarządzanie jego pieniędzmi przez okres dziesięcioletni, chociaż lokata trwała tylko pół roku.
 
Produkt, w który „wrobiono” państwa Tyburcych, pod nazwą „Kwartalne Zyski”, był właściwie określony i opisany przez Getin Bank i towarzystwo ubezpieczeniowe dopiero w dokumentach dodatkowych, co ukryto w dokumencie podstawowym, którym była deklaracja przystąpienia. 
 
Pan Edward Tyburcy zorganizował 42 osoby w takiej samej, jak on sytuacji. Udało się doprowadzić do rozmów z Bankiem, w efekcie których zostały zawarte ugody z 41 pokrzywdzonymi osobami. Jedyną osobą, z którą satysfakcjonującej ugody nie zawarto, był lider rozmów  - pan Tyburcy, który nie chciał się zgodzić na potrącenie z należnej mu kwoty 30 tys. zł. 
 
Więcej informacji o wprowadzaniu klientów w błąd przez Bank i o tym, jak organizują się oni na terenie Polski, można przeczytać tutaj:
 
 
 
 
 
Polecam też ten wykaz linków:
 
 
 
 
 
 
Pan Edward Tyburcy nie rezygnuje z walki o rzetelny system bankowy w Polsce
 
Pan Tyburcy postanowił, iż o swoich wnioskach na temat błędnego funkcjonowania systemu bankowego w Polsce powiadomi Premiera. Oto treść jego listu otwartego:
 
 
List Otwarty do Premiera Donalda Tuska w sprawie niezgodnych z prawem i zasadami współżycia społecznego działań niektórych instytucji bankowych, z założenia mających być „instytucjami zaufania publicznego”
 
Szanowny Pan
Donald Tusk
Prezes Rady Ministrów RP
 
Szanowny Panie Premierze!
 
Nazywam się Edward Tyburcy, jestem doktorem nauk technicznych, mieszkam w Ostrowie Wielkopolskim. Podjąłem decyzję, że moim moralnym obowiązkiem jest zwrócić się do Pana w formie listu otwartego w sprawie funkcjonowania sektora bankowego w Polsce. Piszę do Pana:
 1. jako obywatel Polski, któremu nie jest obcy los innych jej obywateli - ludzi, którzy wierzyli, że będą żyli w kraju praworządnym, którzy poświęcili swój trud i związali swoje nadzieje z miejscem, w którym mieszkają i pracują, obywateli mających prawo oczekiwać od wybranych przez siebie władz, że będą stały na straży praworządności, że będą działać uczciwie dla ich dobra i dobra Ojczyzny, 
 2. jako długoletni nauczyciel i wychowawca młodzieży szkół średnich oraz długoletni nauczyciel akademicki, jako autor wielu podręczników szkolnych i akademickich i  jako osoba, której zadaniem było kształtowanie postaw moralno-etycznych uczniów i studentów i który zawsze wskazywał na wartości, jakimi są: poszanowanie drugiego człowieka, uczciwość, pracowitość i patriotyzm (moi uczniowie i studenci byli wielokrotnie nagradzani za swoje prace na szczeblach krajowych, a ja sam otrzymywałem za swoją pracę liczne nagrody), 
 3. jako konstruktor i wynalazca, którego gros wynalazków służy ludziom niepełnosprawnym, pokrzywdzonym przez los, a który za swoje pomysły nie pobierał i nie pobiera wynagrodzenia,
 4. jako były działacz  i pierwszy wybrany przez załogę ZAP w Ostrowie Wlkp. szef   „Solidarności”, który w tych trudnych czasach nie wahał się zapewniać młodych ludzi i pracowników zakładów przemysłowych, że będziemy żyli w czasach lepszych, gdzie nie będzie wyzysku, oszustwa,  gdzie ludzie będą dla siebie braćmi. Dzisiaj muszę się tłumaczyć tym, którzy mi wierzyli, z tego, że nie jest tak w Polsce, jak miałem nadzieję, że będzie  i tak jak to obiecywałem.
Zwracam się do Pana w formie listu otwartego, zaniepokojony sytuacją, jaka wystąpiła w ostatnich latach w sektorze bankowo-finansowym a w szczególności w sposobach działania jednego z największych banków w Polsce i kapitałowo z nim powiązanego Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Sprawa dotyczy tysięcy obywateli naszego kraju, najczęściej ludzi starszych, którzy są na emeryturze lub w niedługim czasie na nią przejdą. Ludzie Ci obserwując to, co się dzieje w naszym kraju w sprawie obecnych i przyszłych emerytur, mając podejrzenia, że ich przyszłe świadczenia socjalne mogą wystarczyć tylko na niski poziom życia, postanowili sami o siebie zadbać. Gromadzili latami  oszczędności, aby mieć zapewnioną godną przyszłość.

Jeden z banków w Polsce zaoferował im lokatę reklamowaną, jako inwestycja wysoko oprocentowana, niezależna od wahań giełdowych, z możliwością rezygnacji bez ponoszenia kosztów po upływie sześciu miesięcy.  Okazywało się po czasie, że to, co oferował bank było i jest oszustwem. Ludzie tracili oszczędności swojego życia. Afera Amber Gold jest niczym w porównaniu do  oszustwa jakiego dopuścił się ten bank. Wiem, o czym piszę, wszystko mam udokumentowane. Od prawie dwóch lat pomagam pokrzywdzonym przez ten bank odzyskać pieniądze, jest ich setki, ludzie pomagają sobie wzajemnie, są również tacy jak ja, do, których zwracają się pokrzywdzeni z prośbą o pomoc. Pomagam, pomagają inni, ale czy to ja mam walczyć o to, aby pokrzywdzonym wyrównano straty? Zwróciłem się o pomoc w tej sprawie do odpowiedzialnych za działanie banku i zakładów ubezpieczeń urzędów i instytucji. Jedynie Rzecznik Ubezpieczonych w ramach swoich kompetencji podjął zdecydowane działania widząc ewidentne naruszenie prawa przez bank i towarzystwo ubezpieczeniowe. Komisja Nadzoru Finansowego tylko pogroziła bankowi palcem. UOKiK prowadzi postępowanie wyjaśniające już prawie dwa lata i odsyła pokrzywdzonych klientów do powiatowych lub miejskich rzeczników konsumenta, a ci rozkładają ręce twierdząc, że nie są specjalistami w tym temacie i odsyłają ich na drogę postępowania sądowego, co wiąże się z wysokimi kosztami i przewlekłością postępowania, a więc jest korzystne dla banku. Pokrzywdzeni składają doniesienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez bank do prokuratur, ale te nie są przygotowane do prowadzenia tego typu spraw i swoją niekompetencję ukrywają pod decyzjami o umorzeniu postępowań.

Takie postępowanie urzędów państwowych powoduje, że ludzie tracą zaufanie do banków, urzędników państwowych, posłów, senatorów i budzi podejrzenia, że istnieje silny związek pomiędzy polityką a udziałowcami banku i towarzystwa ubezpieczeniowego. Gdzie ludzie mają gromadzić swoje oszczędności, aby na starość żyć godnie? Komu zależy na tym, aby obywatele w tym kraju nie czuli się bezpiecznie? Komu zależy na tym, aby tworzyć teorie o nieuczciwych związkach polityki z biznesem? Komu zależy na tym, aby głosić hasła, że w tym kraju za pieniądze wszystko można załatwić i kupić każdego polityka, każdą ustawę w sejmie? Komu zależy na tym, aby nasza młodzież szukała swojego miejsca w życiu poza granicami naszego kraju?

Panie Premierze, przedstawiłem Panu tylko informacje sygnalne, ale uważam, że problem który poruszam w liście, jest bardzo ważny i  zwracam się do Pana, o pilne podjęcie czynności w celu wyjaśnienia przyczyn tej sytuacji i podjęcie odpowiednich kroków mających za zadanie niedopuszczenie w przyszłości do tego rodzaju działań instytucji zaufania publicznego, którymi są bank i towarzystwo ubezpieczeniowe oraz o udzielenie pomocy prawnej osobom pokrzywdzonym przez te instytucje.   

Przy braku reakcji z Pana strony, sektor bankowo finansowy w naszym kraju całkowicie utraci zaufanie obywateli i wydaje się, że byłoby to groźne dla prawidłowego funkcjonowania państwa i przyczyniałoby się do wzrostu niewiary w rację stanu, którą ono realizuje.

Dr inż. Edward Tyburcy – nauczyciel akademicki – Ostrów Wlkp.
 
--------------------------------------------
 
Pan Tyburcy podjął też działania przed Sądem. W dniu 04.10.2013 r. o godz.8.30 rozpocznie się przed Sądem Rejonowym w Ostrowie Wlkp. (sala nr 43) postępowanie z oskarżenia prywatnego przeciwko pracownikom Getin Banku w Ostrowie Wlkp., oskarżonym o oszustwo przy pozyskiwaniu klientów do produktu "Kwartalne Zyski" . 
 
Proces jest jawny. Pokrzywdzeni przez Getin Bank i zainteresowani wynikami procesu mogą w nim uczestniczyć jako obserwatorzy.
 
Serdecznie zapraszam w imieniu pana Edwarda. Warto go wesprzeć obecnością w tym procesie. Wielu ludzi ma mu wiele do zawdzięczenia.  Do Prezydenta Miasta Ostrowa wpłynęło wiele listów, informujących o zasługach ostrowianina.  Dzięki jego działaniom pokrzywdzeni odzyskali już kwotę przekraczającą 5 mln zł.
 
Swoje postępowanie miał też zmienić Getin Bank. Jak informował Artur Newecki, zajmujący się PR banku: „Zależy nam na wyeliminowaniu wątpliwości klientów co do produktów, które nabyli. W tym celu wdrożyliśmy procedurę, umożliwiającą rozpatrywanie reklamacji związanych z produktami inwestycyjnymi w sposób przyspieszony. Natomiast w przypadku wykrycia naruszenia przez pracownika banku obowiązujących procedur sprzedażowych, wyciągane są sankcje zgodne z przyjętymi przez bank regulacjami.”
 
 

KOMENTARZE

 • @All
  Należy mieć nadzieję, że nie będzie to list na przysłowiowy Berdyczów i premier się choć troszeczkę "przejmie".

  W każdym bądź razie to do kompetencji premiera należy nadzór nad Przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego w Polsce.
 • POPARCIE
  POPIERAM DZIAŁANIE PANA EDWARDA TYBURCY I NAMAWIAM INNE OSOBY ABY TAKIE WYSTĄPIENIA PISAŁY DO PREMIERA JEDNOCZSNIE NADMIENIAM ŻE W CZĘSTOCHOWIE W SĄDZIE REJONOWYM 30 09 2013 R W SALI 28 O GODZ 12.00 ODBĘDZIE SIĘ ROZPRAWA SĄDOWA PRZECIWKO OPEN FINANCE DOT OSZUSTWA DOKONANEGO PRZEZ PRACOANIKA OF NA SZKODĘ KLIENTA TZW WROBIENIE W POLISOLOKATĘ Z ART 286$1 KK
 • @EDMUNDI 12:57:28
  Dzięki za poparcie pana Tyburcego i za informację o sprawie sądowej.

  Trzymam kciuki. Czy to jest sprawa karna czy cywilna?
 • @Rebeliantka 11:43:23 o tym samym co pan Trybucy, którego popieram. Co sądzisz o tym i komentarzach? Pzdr!
  Kredyt we frankach jest nielegalny? To przełomowa sprawa dla 700 tysięcy zadłużonych Polaków. Sąd w Krakowie zdecyduje, czy unieważnić kredyt we frankach szwajcarskich.

  Wziął równowartość 600 tysięcy złotych na zakup kancelarii. Zdążył oddać 260 tysięcy. Kiedy okazało się, że nie ma na spłatę rat, bank zażądał od niego – uwaga! – miliona złotych. I jeszcze 10 tysięcy odsetek!

  Tak w wielkim skrócie wygląda historia Tomasza Sadlika, tłumacza i pisarza z Krakowa, który zadłużył się we frankach szwajcarskich. Teraz, by spłacić dług, musiałby sprzedać wszystko: biuro, mieszkanie. Ale pan Tomasz nie zamierza się poddać. Domaga się przed sądem unieważnienia umowy kredytowej.

  Pan Tomasz twierdzi, że do kredytu we frankach namówił go do bankowy doradca. – Owszem, podpisałem klauzulę, że zdaję sobie sprawę z ryzyka kursowego. Ale gdyby tam czarno na białym było napisane, że w razie niespłacenia go, mój dług z 600 tys. zł urośnie do miliona złotych, w życiu takiego kredytu bym nie brał – mówi dziś pan Tomasz.

  Wszystko zaczęło się w 2007 roku, kiedy Tomasz Sadlik postanowił wziąć pieniądze z Raiffeisen Bank Polska na zakup i remont biura tłumaczeń. Pożyczył 290 tysięcy franków, czyli ok. 600 tys. zł. To były czasy! Wtedy za szwajcarską walutę trzeba było płacić niewiele ponad 2 złote. Dlaczego wybrał franki? – Doradca powiedział, że to będzie dla mnie bardziej opłacalne, bo będę płacił niższą ratę. – opowiada. Puszczą go w skarpetkach?

  Kredyt wziął na 32 lata. Rata na początku wynosiła ok. 3 tysięcy złotych. Dużo? Sporo. Ale po kilku latach, kiedy frank zdrożał, rata wzrosła do 5,5 tys. zł, a wraz z nią wzrósł dług – aż do 900 tys. zł. Panu Tomaszowi coraz trudniej było spłacać kredyt, zwłaszcza że także jego firma – współpracująca z hiszpańskimi przedsiębiorstwami – radziła sobie coraz gorzej. Pan Tomasz musiał zwolnić część pracowników.

  A gdy już przestał radzić sobie ze spłatą rat, poszedł do banku. Chciał wydłużyć okres kredytowania. Ale bank zamiast tego wpisał jego dane na listę dłużników Biura Informacji Kredytowej. Niedługo potem komornik zajął pensję jego żony. Teraz dług urósł już do miliona złotych! By go spłacić, pan Tomasz musiałby sprzedać nie tylko biuro, na które wziął kredyt, ale także swoje mieszkanie. Choć przecież ono nie było obciążone długiem! – Bank chce mnie puścić w skarpetkach – mówi.

  To będzie przełom

  Co na to bank? Twierdzi tylko, że wszyscy klienci, którzy korzystali z kredytów walutowych, byli informowani o ryzyku walutowym. – Ostateczną decyzję o wyborze rodzaju kredytu i jego waluty zawsze podejmował klient. Każdy przypadek opóźnień czy braku możliwości spłaty kredytu przez klienta jest szczegółowo analizowany przez bank pod kątem znalezienia optymalnego rozwiązania dla obu stron – mówi PAP rzecznik Raiffeisen Bank Polska Marcin Jedliński.

  Pan Tomasz, gdy tylko dowiedział się, że w innych krajach sądy unieważniają poszkodowanym umowy kredytowe, postanowił szukać sprawiedliwości przed sądem. Jak twierdzi, został wprowadzony przez pracowników banku w błąd. Sprawa może być przełomowa dla 700 tysięcy Polaków, którzy także mają kredyty we frankach. Jeśli sąd przyzna panu Tomaszowi rację, może się okazać, że umowy we frankach będą masowo unieważniane i przeliczane na złotówki. Tak jak to się już zdarzyło we Francji czy Chorwacji. Wątpliwości nie miał też hiszpański sąd: uznał, że kredyt w obcej walucie to po prostu lichwiarstwo i spekulacja.

  W tych krajach sądy już zdecydowały:

  Francja

  Sąd Najwyższy unieważnił umowę kredytową w obcej walucie, bo była zbyt ryzykowna i uderzała w interesy kredytobiorcy.

  Belgia

  Kilka lat temu anulowano tu umowę pewnego kredytobiorcy, gdy sąd uznał, że umowa kredytowa była zbyt dla niego ryzykowna.

  Chorwacja

  Sąd nakazał ośmiu bankom przeliczenie kredytów zaciągniętych we frankach na miejscowe kuny. I to po kursie, który obowiązywał w dniu zaciągania przez klientów kredytu.

  Hiszpania

  Sąd nazwał kredyt walutowy "instrumentem o charakterze spekulacyjnym", a umowy kredytowe rozwiązał. Klient ma oddać wyłącznie pierwotną kwotę kredytu. Skoro w PLN inflacja wynosi 1% dlaczego WIBOR wynosi więcej? Bo lichwa rządzi krajem a nie ludzie. Zarabiają bankierzy a ludzie płacą bezsensowne odsetki. Odpowiedzcie sobie na takie pytanie: Dlaczego wszystkie dotychczasowe rządy, mając swoje (jeszcze państwowe) banki, nie dają Wam obywatelom (którzy ich wybieracie i utrzymujecie), tanich (z minimalną marżą w tym walutowych) kredytów hipotecznych na budowę lub zakup domów? Wiedząc że: 1. 23% takiego kredytu trafi w postaci VAT do kasy państwa (od 100 tys. 23 tys!). 2. Podatki zapłacą przedsiębiorcy wytwarzający materiały budowlane. 3. Podatki zapłacą przedsiębiorcy sprzedający materiały budowlane. 4.Ludzie zaczną znowu brać kredyty, budować i remontować - spadnie bezrobocie. 5.Podatki zapłacą bezrobotni, którzy znajdą zatrudnienie w budownictwie. 6.Część osób zrefinansuje obecny drogi kredyt hipoteczny tańszym kredytem i zostanie im więcej pieniędzy, które wprowadzą w gospodarkę jako konsumenci. 7.Zyski sektora bankowego w Polsce w 2011 roku wyniosły ok. 16 mld. zł, z czego ogromna ich większość została wytransferowana za granicę. 8.Kredytobiorcy co roku płacą (najczęściej zagranicznym) bankom ok. 2% odsetek od kredytu hipotecznego w postaci marży (ok. 2 tys. zł samych odsetek od 100 tys. zł kredytu - 6 tys. zł od 300 tys. - 500-800 zł/mies. - zwykły haracz...). 9.Wiele rodzin uzyskało by dzięki tańszym kredytom w ogóle zdolność kredytową i dzięki temu mogli by kupić mieszkanie/wybudować dom... 10. Wiele małżeństw zdecydowały by się na powiększenie rodziny mając mniejsze obciążenia kredytowe. 11.Są to pewne, zdrowe kredyty bez ryzyka, jeśli maksymalna kwota kredytu nie przekroczy 80 do 100% wartości nieruchomości (żeby nie było tak jak w USA- kredyty nawet na 140% wartości nieruchomości). Jeśli Kowalskiemu zostanie marża w kieszeni (4-6 tys.) rocznie to kupi za to nowe buty. Zarobi szewc. Nowe spodnie. Zarobi krawiec... itd... Spadnie bezrobocie??? WIELU POLAKÓW NABRAŁO SIĘ NA USTAWKĘ WALUTOWĄ. TAKA USTAWKA JEST Z GÓRY ZAMIERZONA I CELOWA. W USA BANKI ZA TAKIE NUMERY PŁACA OLBRZYMIE KARY W MILIONA DOLARÓW I PŁACA BEZ DYSKUSJI ALE W POLSCE TAKI PROCEDER JEST CODZIENNOŚCIĄ ZA MANIPULACJE NA OLBRZYMIĄ SKALĘ. PAŃSTWO NIE REALIZUJE SWOICH KONSTYTUCYJNYCH OBOWIĄZKÓW DLATEGO 700 000 LUDZI RAZY DOMOWNIKÓW OK 3 ŚREDNIO CZYLI 2 100 000 OBYWATELI DZISIAJ ŚCIĄGA KIT Z OKIEN ZA NUMERY W BIAŁYCH KOŁNIERZYKACH. POLSKA REPUBLIKA WAJMARSKA CHYLI SIĘ KU UPADKOWI. 700 000 LUDZI NIE BYŁO STAĆ NA LICHWĘ W ZŁOTÓWCE, BO JAK PRZY INFLACJI 1 PROCENT MOŻNA MIEĆ KREDYTY 20 PROCENT KONSUMPCYJNE I WIĘCEJ DLA KART KREDYTOWYCH (SPRAWA DLA PROKURATORA GENERALNEGO RRSO 36 PROCENT NIEZGODNE USTAWĄ ANTYLICHWIARSKĄ) A KRESKA HIPOTECZNA 10 PROCENT - W ANGLI JEST OKOŁO 1 PROCENT ZATEM 1989-2014 CZYLI RZECZPOSPOLITA WAJMARSKA SIĘ KOŃCZY.
 • @Kula Lis 16:23:02
  Świetne uzupełnienie notki.

  Dziękuję za znakomity komentarz!
 • @Kula Lis 16:23:02
  Jak rozumiem, to Twoje pytania do mnie są czysto retoryczne? ;)
 • @Rebeliantka 16:51:21
  Tak i pozdrawiam.
 • @Kula Lis 17:32:21
  Wzajemnie serdecznie pozdrawiam
 • @Rebeliantka 17:36:57
  Dlatego jedyne hasło wyborcze .Wszyscy Won
 • @Rebeliantka 17:36:57
  Rządowe statystyki mówią, że średnia pensja w Polsce to ok. 3600 zł. To znaczy, że średnie składki emerytalne to 703,08 zł miesięcznie - procent Składki emerytalnej do ZUS jest stały, określony ustawowo. Liczba pracujących na koniec II kw. 2011 to 16.163 mln. Możecie te Dane sami zweryfikować przeglądając oficjalne strony rządowe, sięgając do oficjalnych statystyk GUS. Miłej zabawy. Ale co z Tego wynika?? BARDZO WIELE, a właściwie BARDZO DUŻO. Dużo czego?? PIENIĘDZY, oczywiście. Pomnóżcie urzędową i oficjalną liczbę zatrudnionych i oficjalną i bardzo urzędową średnią składkę emerytalną do ZUS. Powinno Wam wyjść miesięcznie 11.375.519.400 zł, czyli ponad jedenaście miliardów trzysta siedemdziesiąt pięć milionów. To gigantyczne pieniądze, a jest to Tylko składka emerytalna. Bawmy się dalej: pomnóżcie to razy 12 miesięcy, a wyjdzie na to, że w skali roku jest to 136.506.232.800 zł. Kończą się Wam okienka w kalkulatorze? Mnie też. Zatem powiem, że jest to słownie ponad 136 miliardów 506 milionów zł w roku. Mamy w Polsce około 5 mln emerytów, dokładnie - w marcu 2011 - było ich 4,979 mln. To znowu wg oficjalnych, rządowych i jedynie słusznych i poprawnych statystyk. Rencistów nie liczę, Bo już na pewno nie zmieszczą mi się w kalkulatorze, a poza tym - na nich jest OSOBNA składka!!!. Wychodzi mi zatem na to, że rocznie jest to średnio 27.301 zł na emeryta, czyli miesięczna emerytura średnio powinna wynosić 2.275,00 zł. Tymczasem średnia emerytura - znowu wg rządowych, oficjalnych i jedynie słusznych i poprawnych statystyk wynosiła w tymże marcu 2011 zaledwie 1721,00 zł. Czyli o 554 mniej niż wynika ze składek wyliczonych na podstawie danych statystycznych rządu RP, GUS, ZUS, KRUS i każdy inny SRUS. Jak policzycie dalej, to wyjdzie Wam NADWYŻKA rzędu 32% w stosunku do wydatków na Emerytury (czyli średnio ZUS jest na plusie około 2,5 miliarda zł miesięcznie, czyli 30 miliardów Rocznie!!!). Tymczasem, rząd ubolewa, że budżet dopłaca ponoć do emerytur dziesiątki miliardów rocznie. Jesteście zdumieni?? To przeliczcie jeszcze raz. Też liczyłem, bo nie wierzyłem. Wniosek jest taki: ktoś z trójki: GUS, ZUS, Rząd RP łże. ŁŻE W BEZCZELNY SPOSÓB. Gorzej: dopuszczam możliwość, że łże więcej niż jeden, a nawet że łżą Wszystkie wymienione instytucje. Taki jest mój wniosek. Ale jest też PYTANIE: co dzieje się z nadwyżką??? I takie są wnioski wynikające z oficjalnych danych statystycznych. Chyba, że Rostowski przesłał sfałszowane dane do GUS, wszak to, używając eufemizmu, mistrz kreatywnej księgowości. Załóżmy jednak, że dane oficjalne są prawdziwe, a więc wnioski zeń wynikające także. Proszę sobie wyobrazić, jaka gigantyczna nadwyżka powstanie przy wydłużeniu czasu pracy potrzebnego do osiągnięcia wieku emerytalnego. Oczywiście, pracy tej i tak nie ma, a bezrobocie zamiast maleć wciąż rośnie, co również potwierdzają dane oficjalne. Na co ma pójść taka nadwyżka?? Na zrzutkę na Greków?? Włochów?? By żyło im się jeszcze lepiej?? Gdzie jest kasa pytam??? To jest MASOWA EKSTERMINACJA I KOLONIZACJA NARODU POLSKIEGO +kolaboracja ze współczesnymi soft okupantami (Żydzi i Niemcy)+ "czyszczenie" i przygotowywanie terytorium Polski dla nich: plany Żydów i Niemców w Polsce poprzez "swoich" we wszystkich strukturach kolejnych rządów i politykę ... :- wyniszczyć kraj finansowo;- głodowe emerytury;- pozbawić 5 milionów pracowników posad poprzez zrujnowanie zakładów pracy; „oczyścić” kraj z inteligencji patriotycznej; - zmusić do emigracji młodych ludzi; - zrujnować rolnictwo aby 3 miliony rolników emigrowało „za chlebem”;- wyludnić kraj innymi sposobami (bieda, brak perspektyw, krwiożerczy ZUS i podatki) do liczby 15 milionów Polaków, którzy będą służyć kolonizatorom żydowskim i niemieckim za wyrobników;- zwiększyć opłaty za uniwersyteckie studia i naukę w szkołach średnich, aby Polacy mieli tylko podstawowe wykształcenie niezbędne do najemnej pracy w resorcie usług i pracy robotniczej według schematu wypracowanego na Palestyńczykach. A nasze narodowe złoto jest nadal w bankach zagranicą! ŻYDZI wymyślili i krwawo wprowadzili komunizm !!! AKTUALNIE: prowadzą w Polsce masową eksterminację narodu polskiego i kolonizację naszego kraju poprzez "swoich" we wszystkich strukturach kolejnych rządów i politykę ... Jeśli tak jak ja, jesteś przeciw kłamstwom rządzących, to proszę skopiuj to na inne fora, aby jak najwięcej osób mogło to przeczytać, zanim zostanie usunięte.
 • @Rebeliantka 17:36:57 Ja mu już także listy wysłałem, to drugi, pierwszy wkleję pod nim. Pzdr!
  A może porozmawiajmy o firmie ochroniarskiej z Izraela na Okęciu? i wykrytej aferze w przededniu 10 kwietnia: http://pomniksmolensk.pl/news.php?readmore=3108
 • @Kula Lis 11:53:45
  Merkel ma akta agenta Stasi obecnie BND(dozorcą jest inny agent BND Graś, a ich nadzoruje ambasador Niemiec w Warszawie b. szef BND, ot taka zbieżność pewnie?) Oscara vel D.Tuska.

  Bardzo wiele czasu i materiałów poświecili dziennikarze na temat osławionego agenta STASI obecnie BND, wschodnioniemieckiej odmiany SB. Agenta o pseudonimie OSCAR który największe szkody uczynił w Gdańskiej Solidarności i porównywać go można tylko do znanego agenta SB Olechowskiego, Myszka oraz tw. WSW i SB Bolka.

  Nazwisko jakie pada w związku z agentem STASI obecnie BND i SB to oczywiście Donald Tusk, nikt nie jest w stanie przedstawić jakichkolwiek dowodów na piśmie, ale każdy pytany aparatczyk STASI z byłej NRD czy wysocy oficerowie SB z czasów PRL mówią wprost OSCAR to D.Tusk.

  Czy to sprawa ostrego konfliktu na linii socjalistów francuskich z obecnym rządem Niemiec, czy raczej zmiana kursu polityki Unii Europejskiej, nie jest to do końca jasne , ale zaczyna się demontaż układu Angeli Merkel.

  Ukazanie się w bardzo szybkim tempie książki Ralfa Georga Reutha i Günthera Lachmanna wywołało burze w Niemczech.

  Książka ta dotyczy życia i działalności Angeli Merkel w NRD i odsłania nieznane , a raczej utajnione dotychczas czarne strony życiorysu obecnej kanclerz Niemiec.
  … Wir können belegen, dass Angela Merkel dem DDR-System näher war als bislang bekannt. Während ihrer Tätigkeit an der Akademie der Wissenschaften der DDR war sie an ihrem ­Institut Funktionärin, beispielsweise von 1981 an als FDJ-Sekretärin für Agitation und Propaganda, was sie bis heute bestreitet. Außerdem saß sie in der Betriebsgewerkschafts-Leitung.“ …

  tłumaczenie:
  Jesteśmy w stanie udowodnić ze Angela Merkel systemowi NRD była znacznie bliższa aniżeli dotychczas jest nam to znane.
  Podczas swych zajęć na akademii nauk w dawnej NRD była funkcjonariuszka partii i tak w roku 1981 dla przykładu była szefem wydziału agitacji i propagandy FDJ oraz członkiem władz komisji zakładowej tejże uczelni.

  Wolfgang Schnur oraz Lothar de Maizière, wysoko postawieni działacze byłej NRD byli nie tylko opiekunami ale także osobami prowadzącymi Angele Merkel. Pod koniec bytu NRD byli tymi którzy tworzyli we wschodnich Niemczech oddziały zachodnioniemieckiej partii CDU.

  Autorzy książki zapewniają, że są w posiadaniu licznej dokumentacji potwierdzającej wcześniejsze życie pani kanclerz i są gotowi skonfrontować fakty z Angelą Merkel.

  Co na to pani kanclerz ?

  …Was sagt die Kanzlerin?
  „Das wollten wir natürlich von ihr wissen. Aber Angela Merkel ließ uns durch ihren Regierungssprecher mitteilen, Sie habe keine Zeit zur Beantwortung unserer Fragen.“

  Tłumaczenie:
  …to także chcielibyśmy wiedzieć. Niestety pani kanclerz powiadomiła nas przez swego rzecznika prasowego, że nie ma czasu na odpowiedzi….

  Wygląda na to, że model zwany okrągły stół nie był przygotowany tylko dla Polski lecz dla całego Układu Warszawskiego a wszelkie akta, wszelkich służb, służą obecnie do sterowania polityką nie tylko w Polsce.

  Spektakularna akcja z wdzieraniem się obywateli byłej NRD do budynków STASI i niszczenie akt, była równie dobrze wyreżyserowana jak egzekucja rumuńskiego dyktatora Caucescu.

  Chwilowo agent Stasi obecnie BND o ps. OSCAR jest bezpieczny, ale musi pamiętać ze w polityce nie ma żartów i spadają nie tylko samoloty, ale także łby zdrajców.

  Miroslaw Mrozewski • salon24.pl
 • @Rebeliantka 17:36:57
  Sąd w Opolu jak na razie milczy w mej sprawie, ponieważ trafiła poubecka kosa na polski kamień z głęboką wiedzą, tradycjami rodzinnymi, jak i dokumentami rodziny, boją się konfrontacji i nie wiedzą jak moją sprawę rozegrać bym ich nie ośmieszył, a wysłałem im już 2000 maili, do przetrawienia, zapoznania się z materiałami i załączenia do akt. Przy ich yntelekcie zapoznanie się ze wszystkim, także z komentarzami, zajmie lata świetlne, co dzień im coś wysyłam jak i do prokurator Fratczak, tytułując ją nadczynownik, towarzyszka, filosemitka, szabesgojka no i pustak yntelektualny, etc...na dziś bez odzewu, bo stawienie się 28.08 olałem, jestem głuchy, dostarczyłem zaświadczenie lekarskie, że mam zapalenie uszu, i to, że na aparat słuchowy będę zbierać 2 lata przy mej rencie, oraz, że obrałem metodę Marguilusa, Kiszczaka, oraz, że nie mają tłumacza migowego, a ja na dziś tego języka nie znam i uczyć się nie zamierzam. Pzdr1
 • @Rebeliantka 17:36:57
  Każdy mail z bardzo obszernym materiałem, komentarzami zaczyna się tak.
  Najbardziej tropionym w tym Kraju przestępstwem jest wyznawanie prawdy!!!! czyli "Prawda jest zawsze antysemicka." lecz Prawda obroni się sama.
  Czy Polska zasługuje na miano „państwa prawa”? Niestety w tej kwestii coraz bliżej nam do Wschodu niż do Zachodu Europy -
  ("Pan profesor Adam Strzembosz, pierwszy prezes Sądu Najwyższego po przełomie 1989 r., powiedział znane słowa, że 'środowisko sędziowskie samo się oczyści'. No i jak się oczyściło, to my dziś widzimy.")
  [Przypomnienie należnych mi praw. Przypominam, że Polska jest sygnatariuszem PDPCzł. o czym poniżej - "Każdy ma prawo do wolności opinii i wyrażania jej; prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów bez ingerencji oraz do poszukiwania, otrzymywania i przekazywania informacji i idei wszelkimi środkami, bez względu na granice." Artykuł 19 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego, 10 grudnia 1948.] - [trudniej manipuluje się obywatelami, którzy jako naród mają poczucie własnej wartości (narodową godność), żaden sąd, sędzia, prokur(w)ator czy parchokomuch, ubecki kapuś nie złamie mi kręgosłupa moralnego i patriotycznego. Tak mi dopomóż Bóg, Bóg z Nami Polakami a obrzezany sierpem, kozikiem chuj z wami parchobolszewikami i rodzimymi renegatami, szabesgojami!] - a kończy się herbem i Zapodał: Kula Lis62 herbu Rak
  Warnia (Borowa, Rak, Warna) – polski herb szlachecki. 1413 najstarsza wzmianka o herbie w zapiskach sądowych. Opis herbu W polu srebrnym rak czerwony w słup.
  Klejnot – takiż sam rak.
  Labry: czerwone podbite srebrem. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d2/POL_COA_Rak.svg
 • @Kula Lis 19:50:46
  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d2/POL_COA_Rak.svg/475px-POL_COA_Rak.svg.png
 • @liberalkonserwatywny 08:46:51
  W pełni rozumiem takie przekonanie. Politycy i urzędnicy zasłużyli sobie.
 • @Kula Lis
  Dzięki za aktualne informacje. Pozdrawiam
 • @Rebeliantka 12:59:26
  Niech to będzie nasze wspólne motto działania: "jeżeli boisz się głosić prawdę - już jesteś niewolnikiem" - pozdrawiam!
 • @Kula Lis 13:07:57
  Bardzo ważne i aktualne motto!!!
 • Radykalnie i totalnie!
  Sektor bankowy w Polsce to element światowego lichwiarstwa. Pisanie do Donalda Tuska nic absolutnie nie da, gdyż jest on zakładnikiem tego układu. Trzeba z tym walczyć, ale w sposób zorganizowany. Z jednej strony tworząc nacisk społeczny na sektor bankowy, czemu wspomniany list może służyć oraz organizując się we wszelki możliwy sposób, aby zmienić system poprzez odsunięcie od władzy ludzi zdeprawowanych. Trzeba to zacząć od szczebli najniższych po najwyższe: samorządy, władze lokalne, rejonowe prokuratury i sądy, podobnie w okręgach oraz na szczeblu centralnych. Samorządy i władze lokalne można zmienić w oparciu o istniejące prawo, prokuratorów i sędziów w rejonach, okręgach i na szczeblach centralnych oraz parlamentarzystów w oparciu o prawo, które dopiero trzeba uchwalić. Bez tego te organy oraz ich przedstawicieli trzeba bojkotować. Nic nie zrobią dobrowolnie.
 • Podziekowanie
  Irena Stratmann

  21:29 (10 godz. temu)

  do mnie
  Jako jedna z poszkodowanych przez Getin Bank chcialabym wyrazic serdeczne podziekowania Panu Edwardowi Tyburcy za bezinteresowna pomoc.
  Podziwiam Pana za odwage,upor i determinacje.Panska zyczliwosc i altruizm przywrocil mi moja mocno nadwatlona wiare w uczciwosc i dobroc ludzi.
  Bede trzymala kciuki za Pana i Pana Rodzine podczas (mam nadzieje ostatniej) potyczki z bankiem,wierzac ,ze Temida opowie sie za sprawiedliwoscia.
  Dziekujac jeszcze raz bardzo goraco za pomoc informuje,ze w moim przypadku bank wyplacil mi po prawie dwoch latach 100 % wplaconych srodkow.
  Serdecznie pozdrawiam-Irena Stratmann

  30.09.2013
 • @Ed emeryt 09:14:20
  Dołączam się do tych wyrazów uznania.
 • @Rebeliantka 11:43:23
  I cóż z tego, że Premier Tusk posiadł kompetencje, skoro sam nie jest kompetentny. Cała jego SITWA tak ma. Mam osobiście dowód na piśmie. Sami się przyznają bezwstydnie do niekompetencji mimo, że ją otrzymali. Pan Edward jest za grzeczny. Od Tuska trzeba żądać, a nie prosić o łaskawe przeczytanie listu. Życzę kompetentnemu Panu Edwardowi zdrowia, sukcesów zawodowych i zwycięstwa.
 • @helenka 22:52:48
  Dołączam się do życzeń dla pana Edwarda Tyburcego.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

ULUBIENI AUTORZY

więcej