Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
352 posty 11269 komentarzy

Bona diagnosis, bona curatio. Bez Boga ani do proga.

Rebeliantka - Zna się na zarządzaniu. Konserwatystka. W wieku średnim, ale bez oznak kryzysu. Nie znosi polityków mamiących ludzi obietnicami bez pokrycia (fumum vendere – dosł.: sprzedających dym). Współzałożycielka Konfederacji Rzeczpospolitej Blogerów

Kościół i pieniądze. Dedykuję wariatom i propagandzistom.

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Strasznie nudne, nie mówiąc już o nierzetelności, są ustawiczne pomówienia, jak to Kościół niezwykle „kosztuje” Polaków. A więc dedykuję wariatom i propagandzistom.

 
 
Czy Kościół jest na państwowym garnuszku?
  
 Jarosław Stróżyk „Rzeczpospolita” (2011)
 
Księża i siostry zakonne, wbrew temu co się mówi, płacą podatki. Rocznie z ich tytułu wpływa do budżetu państwa ponad 100 milionów złotych. Znaczna część z nich płaci też pełną składkę emerytalną.

  Opodatkować Kościół — to jedno z najczęściej pojawiających się haseł w polskiej polityce i mediach w ostatnich miesiącach. Różnego rodzaju antyklerykałowie od Janusza Palikota po Joannę Senyszyn przekonują, że dzięki temu finanse państwa mogłyby zostać uzdrowione. Kościół i księża stają się dyżurnym chłopcem do bicia.
 
  W związku z tym, że większość pojawiających się w mediach informacji ma niewiele wspólnego z prawdą i stanowi zbiór powtarzanych mitów, postanowiliśmy przybliżyć czytelnikom, w jaki sposób Kościół i księża płacą podatki oraz jak naprawdę finansowane są emerytury księży i sióstr zakonnych.
 
 
 Jakie podatki płaci ksiądz?

  — Na początek warto wyraźnie podkreślić: nieprawdą jest, że Kościół i księża nie płacą podatków. Płacą i to całkiem sporo. Polski system podatkowy traktuje Kościół tak jak inne instytucje i osoby fizyczne — tłumaczy ks. kanonik Henryk Nowak, ekonom archidiecezji poznańskiej.
 
  Ale po kolei. Duchowni płacą zarówno podatki dochodowe od wynagrodzenia, jak i podatek zryczałtowany. Podatki dochodowe na dokładnie tych samych zasadach co wszyscy pozostali podatnicy płacą księża, zakonnicy i siostry, którzy są zatrudnieni na etacie. Najczęściej wykonywane prace to: katecheta, nauczyciel, wykładowca, pomoc medyczna, kurialista.
 
  W 2009 r. pracowało w Polsce 33 492 katechetów, w tym 18 348 katechetów świeckich, 11 382 księży diecezjalnych, 1 152 księży zakonnych i 2 610 sióstr zakonnych. Jak wynika z wyliczeń Katolickiej Agencji Informacyjnej, rocznie daje to 69 mln zł podatku PIT od pensji osób duchownych zatrudnionych w szkołach, nie licząc innych duchownych płacących tę formę podatku.
 
  — Niezależnie od podatku dochodowego, który płaci część księży, wszyscy duchowni płacą tzw. podatek od posługi duszpasterskiej, czyli np. od ofiar za odprawiane Msze św. czy nabożeństwa pogrzebowe, a także otrzymywanych podczas odwiedzin kolędowych — mówi ks. Nowak. — Ponad połowa księży płaci więc państwu aż dwa podatki — dodaje.
 
  Są oni płatnikami podatku zryczałtowanego (tzn. nie płacą go od dochodu, tylko co kwartał płacą stałą kwotę). Księża wikariusze i proboszczowie zostali potraktowani przez państwo podobnie jak osoby fizyczne, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą. Wysokość ryczałtu jest co roku ustalana przez urzędy skarbowe. Zależy od wielkości parafii i różni się w przypadku proboszczów i wikariuszy. W najmniejszych parafiach — do 1000 wiernych — kwartalna opłata w przypadku proboszcza wynosi 363 zł. W największych — powyżej 20 tys. — co trzy miesiące do kasy państwa wpływa nawet 1296 zł. Także wikariusze muszą uiszczać ten podatek. Zależy on nie tylko od wielkości parafii, ale też od wielkości miejscowości. Stawki wynoszą od 113 zł w parafiach do 1000 osób, znajdujących się na terenie gmin i miejscowości do 5 tys. mieszkańców, do 422 zł w parafiach powyżej 10 tys. wiernych znajdujących się w miastach powyżej 50 tys. mieszkańców. W sumie, jak wynika z wyliczeń KAI, z tego tytułu księża płacą co najmniej 35 mln zł podatku rocznie.
 
  Warto podkreślić, że kapłani płacą podatek od liczby mieszkańców parafii, a nie od faktycznej liczby wiernych uczęszczających do kościoła. — Okazuje się więc, że Kościół płaci podatki również za pana Palikota — komentował ostatnio ten fakt abp Stanisław Budzik, metropolita lubelski.
 
  Podatek ryczałtowy płacą również księża, którzy jedynie pomagają w posłudze duszpasterskiej i nie są na stałe przydzieleni do żadnej parafii. — Wówczas muszą sami zgłosić urzędowi skarbowemu wysokość swoich dochodów, a ten naliczy im ryczałt — wyjaśnia ks. Nowak.
 
 
Podatek od parafii i instytucji
 
  Podatki płacone przez samych księży to nie wszystko. Miliony złotych rocznie z tytułu podatków wpłacają do budżetu również parafie i kościelne instytucje. Co prawda Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego zwalnia kościelne osoby prawne od opodatkowania i od świadczeń na fundusz gminny oraz fundusz miejski z tytułu posiadanej nieruchomości, o ile są one przeznaczone na kult religijny lub cele edukacyjne (szkoły, seminaria), zwolnione są również klasztory, kurie i zabytki, jednak już za użytki rolne i lasy Kościół płaci takie same podatki jak każdy inny właściciel. — Podobnie jak od działalności gospodarczej prowadzonej przez zakony, parafie i instytucje kościelne. Muszą ją zarejestrować i płacą takie same podatki CIT i VAT jak wszystkie podmioty gospodarcze — zwraca uwagę ks. Nowak.
 
  Ulgi i zwolnienia podatkowe względem Kościoła i jego instytucji mają przede wszystkim na celu wspieranie Kościoła w prowadzeniu przez niego różnych dzieł religijnych, charytatywno-opiekuńczych, oświatowych i wychowawczych, które służą szeroko pojętemu dobru człowieka. Warto przypomnieć, że sama Caritas przekazała w 2010 r. potrzebującym ponad 500 mln złotych. A w sumie działalność różnych kościelnych instytucji wypełniających zadania państwa, np. domów opieki, samotnej matki czy pomocy rodzinie oraz opieka nad zabytkami i ich remonty, których dokonuje Kościół, pozwala zaoszczędzić państwu kilka miliardów złotych rocznie.
 
 
Emerytury

  Oprócz podatków najwięcej emocji wzbudzają emerytury księży, które są częściowo finansowane przez państwo. W tej sprawie w populistyczny ton uderzył również premier Donald Tusk w swoim exposé, w którym zapowiedział, że księża nie będą dłużej objęci szczególnymi przywilejami. „Uznajemy, że tak jak w przypadku Komisji Majątkowej, która przestała funkcjonować, ustały przesłanki właśnie dlatego, że majątek, o którym mówiono przed laty, wrócił do Kościołów, ustały też przesłanki dla tego dzisiejszego rozwiązania i duchowni powinni uczestniczyć w powszechnym systemie ubezpieczeń społecznych” — mówił Tusk.
 
  Rada Ekonomiczna Diecezji Płockiej w specjalnym oświadczeniu napisała, że słowa premiera powodują zamęt w społeczeństwie, bo mogą „sugerować, że jako duchowni jesteśmy jakąś uprzywilejowaną grupą społeczną zwolnioną z płacenia składek emerytalnych”.
 
  — Tak nie jest. Ponad połowa księży, która jest zatrudniona na umowach o pracę, płaci takie same składki emerytalne do ZUS jak wszyscy Polacy — mówi ks. Ireneusz Dosz, kanclerz poznańskiej kurii. — Pozostali pokrywają 20 proc. składki, a 80 proc. dopłaca im państwo w ramach Funduszu Kościelnego — dodaje. Zwraca uwagę, że księża płacą sobie również składkę zdrowotną w ramach rozliczeń za posługę duszpasterską. Wyjątkiem są misjonarze oraz członkowie zakonów kontemplacyjnych klauzurowych. W ich przypadku państwo opłaca 100 proc. emerytury. Łącznie z Funduszu Kościelnego finansowane są składki za 23 tys. duchownych różnych wyznań oraz 1500 alumnów, którzy mają finansowaną tylko składkę zdrowotną. W sumie na te świadczenie przekazano w ubiegłym roku niecałe 90 mln zł (co stanowi ok. 0,03 proc. budżetu państwa), jednak tylko część z nich trafiła do duchownych katolickich.
 
  — Warto zaznaczyć, że składki te płacone są od najniższego ustawowo obowiązującego wymiaru wynagrodzenia. W wyniku tego duchowni, za których składki opłaca Fundusz, otrzymują najniższe możliwe emerytury, w wysokości zaledwie kilkuset złotych miesięcznie — podkreśla ks. Dosz.
 
 
Fundusz Kościelny

  Co to jest w ogóle Fundusz Kościelny? — Tego funduszu nie wymyślił Kościół, tylko samo państwo, chcąc mu w jakiś sposób zrekompensować to, co zabrały komunistyczne władze — tłumaczy ks. kanclerz. Został powołany na mocy art. 8 Ustawy z dnia 20 marca 1950 r. o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego jako formy rekompensaty dla Kościołów za przejęte przez państwo nieruchomości ziemskie. Oficjalnie środki w nim zgromadzone miały być przeznaczone na udzielanie duchownym pomocy materialnej i lekarskiej oraz na konserwację i odbudowę miejsc kultu religijnego. Jednak przez 50 lat PRL miał on zupełnie inne przeznaczenie.— Mówi się, że to Fundusz Kościelny. Bzdura. Fakty pokazują, że to był fundusz antykościelny — komentuje ks. prof. Dariusz Walencik z Uniwersytetu Opolskiego. — Zamiast wspierać wspólnoty religijne, był wykorzystywany do walki z nimi.
 
  Według dr. Michała Zawiślaka z KUL, z dokumentów wynika, że większość pieniędzy wypłacanych w PRL przez zarządzający funduszem Urząd ds. Wyznań przeznaczana była na cele antykościelne. Zasilały wspieranie ruchów i księży kolaborujących z komunistami, czyli tzw. księży patriotów, wydawane były na nagrody dla członków Zrzeszenia Katolików Caritas, które przejęło kościelny Caritas oraz na wynagrodzenie dla donosicieli na duchownych. Z tych pieniędzy wypłacano też nagrody dla urzędników Urzędu do spraw Wyznań czy ich podróże. Finansowano wydawanie książek i broszur szkalujących Kościół, prasę antykatolicką, honoraria dla naukowców, którzy teorią wspierali antykościelną politykę państwa, dotacje propagandowych wieców, materiały szkalujące biskupów, a także np. Związek Nauczycielstwa Polskiego.
 
  Dopiero po 1989 r. Fundusz zaczął ponownie spełniać rolę, do której został powołany. Teraz premier Tusk twierdzi, że już ją wypełnił i może zostać rozwiązany, podobnie jak Komisja Majątkowa. Ks. prof. Walencik wykazuje jednak, że nieprawdą jest, jakoby Kościołowi został zwrócony cały majątek na skutek działalności Komisji Majątkowej. — Komisja ta zwracała wyłącznie nieruchomości, które zostały zabrane z pogwałceniem PRL-owskiego prawa. Natomiast Fundusz Kościelny był rekompensatą za dobra zabrane Kościołowi, które do niego nie wróciły. Nie oddał nawet części wartości tych dóbr — podkreśla.
 
 
Jak finansować Kościół?

  Mimo to Kościół nie upiera się przy istnieniu Funduszu. Abp Stanisław Budzik, szef Kościelnej Komisji Konkordatowej, deklaruje, że Episkopat jest gotów do rozmów z rządem w sprawie przekształceń Funduszu. Podkreśla jednak, że w niemal każdym z demokratycznych krajów europejskich został przyjęty określony sposób finansowania Kościoła, umożliwiający realizację jego celów wobec społeczeństwa. Dlatego Kościół proponuje dobrowolny odpis od podatku 1 proc. na rzecz Kościołów i związków wyznaniowych. — Chodzi o to, by obywatel, a zarazem wierny Kościoła, mógł zadecydować o tej małej cząstce swego podatku, którą mógłby odpisać na rzecz wybranego związku wyznaniowego. Jest to rozwiązanie istniejące już w Europie i z tych dobrych doświadczeń można by skorzystać — mówi abp Budzik.
 
  Propozycja ta już zdążyła zostać fałszywie przedstawiona w mediach jako próba wprowadzenia obowiązkowego podatku na Kościół. Sprzeciwia się jej też minister finansów Jacek Rostowski, który nie godzi się na żadne uszczuplenie wpływów do budżetu. Dyskusja o tym, jak finansować działalność Kościoła, jest więc dopiero przed nami. Ważne jednak, by przy jej okazji rozmawiać raczej o faktach, a nie o mitach dotyczących finansów Kościoła.
 
 
 
 
 
Kto kogo dotuje?
 
ks. Henryk Zieliński, Idziemy nr 2 (485), 11 stycznia 2015 r.
 
Może więc trzeba w końcu rzetelnie policzyć, ile Kościół katolicki bierze od państwa, a ile wkłada w jego funkcjonowanie i budżet. Nie chodzi nawet o wartości takie jak kultura, tożsamość narodowa, etos chrześcijański i europejski czy budowanie międzyludzkiej wspólnoty, bo tych nie sposób przeliczyć na pieniądze. Chodzi o zwykłe sprawy, jak choćby wszelkie podatki płacone przez duchownych i instytucje kościelne. Bo wygląda na to, że wysokość samych tylko płaconych przez duchownych katolickich podatków od dochodów przekracza to, co z Funduszu Kościelnego przypada Kościołowi katolickiemu. Dodajmy do tego podatki gruntowe, VAT od wszelakich zakupów i składki ZUS odprowadzane za świeckich pracowników instytucji kościelnych. Wyjdą z tego miliardy złotych.
 
To tylko pieniądze, a do tego dochodzą jeszcze setki tysięcy miejsc pracy. Ilu świeckich nie korzysta z zasiłków dla bezrobotnych, bo znalazło zatrudnienie w mediach, wydawnictwach katolickich, szkołach i parafiach, przy budowie Świątyni Opatrzności Bożej czy wokół sanktuarium w Licheniu? Doliczmy do tego tysiące prywatnych i państwowych firm, którym instytucje katolickie dają zarobić, począwszy od producentów papieru, sprzętu elektronicznego, drukarni, agencji reklamowych – jak to jest w naszym przypadku – a na producentach stali i betonu – w przypadku budowniczych kościołów – kończąc. Kardynał Schönborn z Wiednia wykazał ostatnio, że same podatki od towarów i usług płacone przez Kościół przy okazji remontów zabytkowych świątyń są znacznie wyższe niżeli państwowe dotacje na ten cel. Kościół we Włoszech według ostatnich wyliczeń zwraca państwu w postaci rozmaitych świadczeń prawie czterokrotnie więcej, niż od państwa dostaje.
 
A jak to jest w Polsce? Sama tylko Caritas Polska przeznacza na pomoc potrzebującym prawie 140 mln zł rocznie, realizując przy tym świadczenia na rzecz wierzących i niewierzących o wartości prawie pół miliarda złotych. Jest w tym również praca tysięcy wolontariuszy i duchownych oraz udostępnienie pomieszczeń kościelnych. A jak wyliczyć wartość tego, co robi Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia? Przecież to coś więcej niż tylko kilkanaście milionów złotych rozdawanych corocznie w postaci stypendiów. Dla wielu to jedyna szansa na zdobycie wykształcenia i godne życie. Działalność Kościoła to również prawie 600 różnego typu szkół katolickich, w tym uczelnie wyższe. Gdyby tych placówek nie było, państwo musiałoby odpowiednio więcej ich wybudować, wyposażyć i utrzymać. Rodzice posyłający dzieci do szkół katolickich też płacą podatki – może nawet wyższe – i mieliby prawo żądać, aby te szkoły były finansowane przez państwo na równi ze szkołami państwowymi.
 
Instytucje kościelne wspierają, a często wyręczają państwo i samorządy w ich ustawowych obowiązkach. Zamiast więc mówić o wspieraniu Kościoła przez państwo, trzeba głośno mówić o wspomaganiu i współtworzeniu państwa polskiego przez Kościół. Bez katolików i działalności instytucji kościelnych nad naszym państwem szybko zawisłaby groźba bankructwa. Nie tylko moralnego!
 
 
 

KOMENTARZE

 • Sekciarze atakują !!!!!
  Nim przeczytałem Twój wpis a chwile to trwało, widze że sekciarze juz zdażyli zminusowac wpis. Ot zawziete kanalie,ciekawe czy na jednaj negatywnej ocenie sie skończy.
 • @Zbójnicki pies 00:10:44
  Trudno ;)
 • @Zbójnicki pies 00:10:44
  Poza tym - nazwałam ich wariatami :)
 • @Rebeliantka 00:15:12
  to tylko nazwanie "sprawy" po imieniu, kto by to mógł kwestionować ? chyba tylko sami wariaci 8-)))))))
 • Bardzo potrzebny artykuł
  -Bo nawet katolicy ulegają propagandzie swoich wrogów.Od dziecka słyszę, jakimi to pieniędzmi dysponuje Watykan. -Nasi wrogowie wiedzą jak zagrać na najniższych instynktach drzemiących w człowieku. -ćhoćby ostatnie moje z tm zderzenie. - "Światły" inżynier jadowicie zaatakował "czarnych' i Watykan, mówiąc zawistnym, syczącym głosem, jakimi to pieniędzmi zarządza to państwo. gdy mu wytłumaczyłem, że byle milioner ma większy budżet od Watykanu, o którym może sobie poczytać w sieci, bo jest obecnie podawany do publiczej wiadomości, a większość idzie na utrzymanie obserwatorium astronomicznego, radio i pielęgnację skarbów muzealnych dorobku naszej cywilizacji, które ( zapomniałem, który z Pius'-ów) chciał sprzedać, a pieniądze przeznaczyć na głodujących w Afryce, co jeden z bankierów mu to odradził, motywując to zbyt wielką stratą dla europejskiej kultury. -Światły, a syczący z zawiści inżynier zamknął dziób. Chociaż tyle udało mi się osiągnąć. Niewiele, bo takich syczących zawistników jest wiele. Zawsze ich pytam, co im ten "czarny zabrał. - odpowiadają, że im nic, ale zabiera wdowom, rencistom. -To są chorzy ludzie.
 • Motywacja bankiera;
  Całe dobra watykańskie, wszystkie dzieła sztuki, jakie Kościół zgromadził przez wieki, gdyby je sprzedano, pozwoliłyby może na parotygodniowe nakarmienie głodujących. Przy czym po kilku tygodniach głodujący zaczęliby głodować od nowa, a świat byłby ograbiony z cudownej spuścizny kulturalnej po naszych przodkach. -Nie jest to żadne rozwiązanie. -Głód na świecie nie panuje dlatego, że brak żywności, w końcu rządy wielu krajów wręcz płacą rolnikom za to, że oni trzymają ziemię odłogiem. Problemem jest dystrybucja, nieudolne i nieuczciwe rządy i ustroje. A gdy jakiś region świata nawiedzi klęska żywiołowa, to katolickie organizacje są wśród pierwszych, niosących pomoc. I jak kogoś „gryzie” samochód proboszcza, zawsze może dać coś na ubogich bezpośrednio przez Caritas.
 • @nocny gryzoń 01:11:32
  "bardzo interesujące za to, że wszelkim krytykantom nie przeszkadza rabunek przez innych, za to krzyczą o rabunku przez KK...
  Jakiż by można wyciągnąć wniosek?" -- Wniosek jest prosty; -Ktoś ma w tym interes i debilom pierze mózgi. -Niestety, debili jak widać u nas moc, a głos mają...
 • Dla katolików, których gryzie robak, że ksiądz Rydzyk jeżdzi samochodem
  mam gotowe dobre hasło; Zabrać Rydzykowi, oddać rabinowi. - Rabinowi się należy. -A Rydzykowi dajcie hulajnogę. :)))
 • Co tam Caritas.
  Kościół to zabobon i ciemnogród. - Najważniejsze że mamy owsika i róbta co chceta. -Postęp musi być!https://kefir2010.files.wordpress.com/2013/08/woodstock.jpg?w=516&h=370
 • .
  https://kefir2010.files.wordpress.com/2013/08/przystanek-woodstock.jpg?w=562
 • migawki z rytuałów nowoczesnych dzikich .
  https://www.google.ca/search?q=owsiak+taplanie+w+b%C5%82ocie+zdj%C4%99cia&rlz=1C1AVNG_enCA617CA618&espv=2&biw=824&bih=505&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=-g6jVYSaEon_yQTku52QBQ&ved=0CEIQsAQ
 • @moher 03:30:39
  Pięknie dziękuję za wszystkie dodatkowe linki i uzupełnienia.

  Twoja perswazja wobec światłego inzyniera - znakomita ;)

  Pozdrawiam
 • @nocny gryzoń 01:11:32
  //Jakiż by można wyciągnąć wniosek?//

  Że bezwstydni propagandziści nadal nie ustają w walce z Kościołem.

  Ale z Bogiem nie wygrają ;)
 • @Rebeliantka 08:47:49
  Szanowna Pani.
  Poszukujemy wiarygodnych i opiniotwórczych przedstawicieli stanu duchownego do opracowania i wygłoszenia referatów na planowanej przez nas konferencji w Krakowie nt "Partnerski model stosunków właścicielsko-pracowniczych w świetle sacrum i profanum". Stronę kościelną prosilibyśmy o zrealizowanie następujących punktów programu:

  2. Unia kapitału i pracy w społecznej nauce kościoła. Encykliki:
  - Rerum novarum Leona XIII z 1891r.
  - Quadragesimo anno Piusa XI z 1931r.
  - Centesimus annus Jana Pawła II z 1991r.
  3. Wielcy współtwórcy encykliki Quadragesimo anno:
  - Marian Wieleżyński – twórca pierwszej na ziemiach polskich spółki właścicielsko-pracowniczej „Gazolina” S.A (1912 r.)
  - Oswald von Nell-Breuning – ojciec duchowy nadreńskiego modelu kapitalizmu. Koncepcja Mitbestimmung.

  Pomoże Pani znaleźć jakieś sensowne osoby stanu duchownego? Nadmieniam, że w tej sprawie byliśmy na audiencji u kardynała Dziwisza 12 czerwca. I co? - i milczenie.

  Stronę "profanum" zabezpiecza Konfederacja na Rzecz Reform Ustrojowych
 • @nikander 09:32:06
  Zapytam brata. On jest najlepiej zorientowany.
 • @Rebeliantka 09:34:56
  OK. Dzięki
 • @nikander 09:37:33
  czekaj tatka latka, No , może znajdzie się jakiś patriotycznie nastawiony duchowny niższego szczebla. Nie będzie to jednak głos episkopatu, bo ten z władzą na jednej harmonii gra.
 • @zadziwiony 11:03:15
  Uprzejmie zauważam, ze nikander zwracał się o "wiarygodnych i opiniotwórczych przedstawicieli stanu duchownego do opracowania i wygłoszenia referatów", a nie o "głos episkopatu".
 • @Rebeliantka 11:09:04
  W rzeczy samej o to chodziło. Jednak bez akceptacji "góry" nikt tematu się nie podejmie. Tak wiec bylibyśmy w ćwierć kroku do stanowiska episkopatu.
 • Bardzo potrzebny artykuł
  Szczerze mówiąc to nie wiedziałem nawet, że Kk tyle wkłada do wspólnej kasy... :)
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 13:02:50
  O, dzięki za docenienie ;)
 • @nikander 09:32:06
  nikander

  Nie ma się czemu dziwić. Jeśli nawet jakiś sekretarz kardynała Dziwisza przeczytał (lub raczej przeskanował) wasze idiotyzmy (w co wątpię), to nic dziwnego, że wolał się z "tworkowcami" (przymiotnik od - Tworki pod Warszawą) nie zadawać.

  Swego czasu na FUW docierało rocznie kilkanaście prac obalających STW (bo do OTW potrzebny trochę zbyt skomplikowany aparat matematyczny). Same świry. Myślisz, że ktoś to czytał??

  Sądzisz, że ludzie z otoczenia kardynała Dziwisza to kompletni idioci?

  Okazuje się, że nie.

  pozdro

  nonscolar
 • @nonscolar 14:03:57
  A Ty dalej bredź sobie o zwalczaniu inflacji dosypywaniem pieniędzy do gospodarki.

  Tu masz takich samych mądrych jak ty.

  Widzisz, jaki murzynek zadowolony z dosypywania pieniędzy do gospodarki

  http://henhen.pl/wordpress/wp-content/uploads/2013/02/200tys_2.jpg

  Ma tyle samo rozumu co ty.

  pozdrawia jak zwykle

  nonscolar
 • @chrisdigger 14:28:47
  Również witam.

  Nie odpowiem, bo nie wiem.
  Nie działa mi "fleshcośtam".

  Niemniej jednak serdecznie pozdrawiam

  nonscolar

  PS. Nie wiem co to znaczy, ale też się wytrzeszczę i uśmiechnę

  8-)))))))))))))
 • @chrisdigger 14:54:46
  Nic nie piszczy.

  Kawałek fajny. Dzięki za link.

  O nikandra się nie martw - stary góral ze wzgórz Golan - poradzi sobie :-)
 • @chrisdigger 15:10:05
  Messer Sztirlic von cośtam.

  Chwilowo za wyjaśnienie musi posłużyć Panu poniższe:

  http://img.wiocha.pl/images/a/3/a3aaaa681f532e61662b8e9793906bf1.jpg

  ;-)

  pozdro

  nonscolar
 • @moher 02:39:54
  Problemem jest dystrybucja, nieudolne i nieuczciwe rządy i ustroje Moher dobrze zauważyłeś ale tak się składa że w Polsce po 89 roku KK wspiera te nieudolne rządy i antypolski , anty obywatelski ustrój namawiając wiernych do udziału w farsie wyborczej KK nie czyni tego za darmo Rebeliantka zapomniała podać jaka kwotą KK jest dotowany z budżetu państwa czyli naszych kieszeni Piszecie półprawdę licząc że trafi ona na ciemniaków Stefan Dembowski
 • @amadeusz2006 17:31:36
  Panie Dembowski, proszę przeczytać artykuł, a nie zaprzeczać oczywistym faktom.

  Pozostałe jeszcze bardziej niemerytoryczne i ordynarne komentarze usuwam.
 • @nikander 12:31:31
  Proszę odebrać PW.
 • @chrisdigger 18:15:21
  W jakim charakterze Pan dziękuje? :)))
 • @nocny gryzoń 23:16:00
  Nasi konfederaci te encykliki znają bardzo dobrze. Rzecz w tym czy uda nam się coś zrobić w szerszym gronie. Środowisko o którym myślę dziwnie jakoś nabrało wody w usta w tym temacie.
 • @nocny gryzoń 19:21:27
  Przedwczoraj już przesłalam nikanderowi rekomendację dotyczącą potencjalnego wykładowcy.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

ULUBIENI AUTORZY

więcej