Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
352 posty 11270 komentarzy

Bona diagnosis, bona curatio. Bez Boga ani do proga.

Rebeliantka - Zna się na zarządzaniu. Konserwatystka. W wieku średnim, ale bez oznak kryzysu. Nie znosi polityków mamiących ludzi obietnicami bez pokrycia (fumum vendere – dosł.: sprzedających dym). Współzałożycielka Konfederacji Rzeczpospolitej Blogerów

"Nowe kadry" w Unii Europejskiej

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Czy zmniejsza się rola lewactwa w UE? Po ostatnich wyborach do Europarlamentu można powiedzieć, że na razie w niewielkim stopniu.

 

 

W 187. numerze "Obywatelskiej", wydawanej przez Marszałka Seniora Kornela Morawieckiego, ukazał się mój tekst zatytułowany „Czas wrócić do idei Wspólnoty Narodów Europy”. Przypominałam w nim, że integracja europejska rozpoczęła się od planu Schumana z 1950 roku, ale że jej realizacja z czasem przybrała formy będące rażącym zaprzeczeniem schumanowskiej idei dobrowolnej wspólnoty państw, tworzonej na bazie wartości chrześcijańskich.

 

Zapomniany Robert Schuman

Unia Europejska nie jest kontynuatorem idei Schumana. Wprost przeciwnie. Zwalcza patriotyzm i chrześcijaństwo, lansuje ideologiczny sekularyzm, wspiera ponadnarodowe elity i oligarchię pan-europejską, dąży do utworzenia europejskiego superpaństwa.

Niebezpieczeństwo to przewidywał Schuman w swoich pismach. Pisał m.in.: „… chrześcijański duch jest potrzebny, co oznacza, że musimy być świadomi naszego wspólnego specjalnego europejskiego dziedzictwa i musimy mieć wolę jego zabezpieczenia i rozwijania”.

16 lutego w Bielsku-Białej odbył się na zaproszenie senatora Andrzeja Kamińskiego z PiS wykład prof. Zbigniewa Krysiaka, szefa Instytutu Myśli Schumana nt. „Czy idea Roberta Schumana ma szansę odnowić Europę?”. Profesor przedstawił założenia programu budowy Wspólnoty Narodów Europy odwołującego się do schumanowskiej koncepcji. W tym następujące: 1/ chrześcijaństwo w sferze publicznej zamiast ignorowania i zwalczania religijnego dziedzictwa Europy, 2/ wolność sumienia, słowa, zgromadzeń i zrzeszania się zamiast ograniczania wolności obywatelskich przez instytucje europejskie, 3/ solidarność ludzi i narodów zamiast dyktatu silnych i bogatych państw Europy, 4/ chronienie różnorodności narodów europejskich zamiast administracyjnie narzucanej ideologicznej, utopijnej, kulturowej uniformizacji, 5/ pielęgnowanie patriotyzmów i tożsamości narodowych zamiast walki z nimi w imię destrukcyjnego kosmopolityzmu.

Wdrożenie tych założeń wymaga – zdaniem profesora - utworzenia „frakcji Schumana” w Parlamencie Europejskim. W poprzedniej kadencji było tam około 260-300 europarlamentarzystów podzielających idee Schumana (wszystkich europosłów jest 751). Byli oni jednak rozproszeni pomiędzy różne frakcje polityczne, stąd nie stanowili realnej siły. Aby zmienić ten stan rzeczy należałoby skupić liczne partie prawicowe z całej Europy w jednym miejscu (grupie politycznej).

 

Czy coś się zmieniło?

Niestety, przed ostatnimi wyborami do Europarlamentu nie udało się zsynchronizować strategii wyborczych w krajach UE. W efekcie wpływy lewackie nieco zmalały, ale w niewystarczającym stopniu.

Porównajmy grupy polityczne i ich liczebność w obecnej i poprzedniej kadencji:

·        EPL - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - jest 182, było 221

·        S&D - Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim – jest 154, było 191

·        Renew Europe - Renew Europe group (poprzednio Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy - ALDE) – jest 108, było 67

·        Zieloni/WSE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie – jest 74, było 50

·        ID - Identity and Democracy (w tym Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen i Liga Północna Salviniego) – jest 73

·        EKR - Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy (w tym PiS) – jest 62, było 70

·        GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica – jest 41, było 52

·        NI – Niezrzeszeni – jest 57, było 52

W poprzedniej kadencji:

·        EFDD - Grupa Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej – było 48

Źródło: https://wyniki-wybory.eu/ z 9 lipca

Nadal w UE kluczową rolę odgrywają socjaliści wespół z chadekami z Niemiec i Francji  Wyraźnie było to widać podczas negocjacji i głosowań dotyczących obsady najważniejszych stanowisk w Unii, gdzie wyraźnie wygrali socjaliści. Na czele PE stoi David Sassoli z centrolewicowej włoskiej Partii Demokratycznej, a na szefową Komisji Europejskiej przewiduje się chadeczkę Ursulę von der Leyen (jej nominacja nie jest jeszcze przesądzona) - zwolenniczkę Stanów Zjednoczonych Europy i armii europejskiej,  ewangeliczkę nie wykluczającą małżeństw osób tej samej płci oraz „równych praw adopcyjnych”, czyli adopcji dzieci przez takie związki.

Oprócz nominacji von der Leyen uzgodniono, że premier Belgii Charles Michel z Partii Reformatorsko-Liberalnej będzie przewodniczącym Rady Europejskiej. Rada Europejska nominowała też Francuzkę Christine Lagarde na szefową Europejskiego Banku Centralnego, a Hiszpana Josepa Borrella (socjalistę) na szefa dyplomacji UE.

 

Gdzie należą polscy europosłowie?

Do EKR (Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy) należy 26 posłów PiS, do EPL (Chrześcijańscy Demokraci) - 17 posłów, głównie z Platformy, ale nie tylko – także z PSL i „niezależnych” (Adamowicz, Arłukowicz, Buzek, Duda, Frankowski, Thun, Halicki, Hetman, Hübner, Jarubas, Kalinowski, Kopacz, Lewandowski, Ochojska, Olbrycht, Sikorski, Łukacijewska), do socjalistów – 5 posłów z SLD (Balt, Belka, Cimoszewicz, Liberadzki, Miller) i 3 z Wiosny (Biedroń, Kohut, Spurek).

W poprzedniej kadencji Polscy posłowie należeli do następujących grup politycznych: do EPL – 23 osoby, do EKR – 19 posłów, do socjalistów – 5 osób, do niezrzeszonych – 4 osoby.

Co ciekawe, „Wiosna” zapisała się do S&D - Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów, a nie do innych grup lewicowych. Biedroń należy do Komisji Budżetowej oraz Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia oraz jest zastępcą członka Komisji Spraw Zagranicznych. Spurek jest członkinią Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz zastępczynią członka Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Kohut przynależy do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz jest zastępcą członka Komisji Kultury i Edukacji. Z tego wynika, że nie zamierzają się zajmować wyłącznie gender.

 

 

Jak się wydaje, powrót do Europy Roberta Schumana, to odległa przyszłość.

KOMENTARZE

 • Mój poprzedni tekst o PE
  https://rebeliantka.neon24.pl/post/148044,czas-wrocic-do-idei-wspolnoty-narodow-europy
 • Wg mnie, założenia Schumana były już błędne
  Można było się spodziewać takiej ewolucji Wspólnot Europejskich. Z pierwszych państw WE, Francja i Holandia były programowo antykatolickie (mimo Schumana), we Włoszech potęgą byli komuniści, a RFN był nijaki ideowo jeszcze.
 • @Wican 17:01:38
  Gdyby myśleć tak, jak to przedstawiasz, to Chrystus i apostołowie nie powinni ewangelizować pogan.
 • @Rebeliantka 17:13:53
  Nietrafione porównanie. Coś co nie było od początku pomyślane jako chrześcijańskie, w końcu stało się antychrześcijańskie. Po prostu. Integracja europejska była działaniem politycznym, a nauka Jezusa wykraczała poza politykę.
 • @Wican 17:45:18
  No tak:

  "Jezus posyła nas do świata, byśmy byli w nim aktywnie obecni, byśmy uczestniczyli w życiu politycznym i społecznym, ucząc się scalania w sobie postawy roztropności i niewinności. Jednakże sferę religii i polityki cechuje napięcie i nie da się odgórnie ustalić granic naszego zaangażowania. W każdym przypadku uczeń musi rozsądzić to z pomocą Ducha. Dlatego Jezus mówi: „Czuwajcie!”".

  http://mateusz.pl/mt/dp/Dariusz-Piorkowski-SJ-Jezus-religia-i-polityka.htm
 • Nie miejmy złudzeń.
  Czarci pomiot po to wysmażył eurokołchoz - aby mu łatwiej było potem zlikwidować Białą Europe i jej cywilizację - i koniec - i kropka.
 • @demonkracja 18:35:10
  Nie mamy złudzeń. Pytaniem jest, co robić?
 • Nie można wejść dwa razy, do tej samej rzeki... czy cóś podobnego.
  Ida Schumana jest martwa, a jeżeli ktoś zechce ją wskrzesić, to idea nie będzie Schumana, tylko właśnie jego. Europa Narodów jest hasłem bez określonej struktury. Bo na czym niby ma polegać? Po to są rządy poszczególnych państw, aby dbały o interes narodowy, po to są organizacje kościelne, aby religia była w świadomości wiernych. Chyba nikt nie chce aby organizacje unijnej administracji zaczęły wydawać dekrety co do tego w co należy wierzyć i co wyznawać. Wszystkie rozporządzenia dotyczące LGBO wynikają z równości wobec prawa.
 • @Rebeliantka 17:59:09
  Ale to polityka, a nie religia. I konkretne interesy.
 • @Wican 19:55:27
  Jasne, tylko że interesy można realizować zgodnie z prawem narodów - ius gentium, lub wbrew niemu.

  Ius gentium - prawa pierwotne wobec ludzkiej działalności prawodawczej, najsprawiedliwsze spośród tych, jakimi mogą posługiwać się istoty tak niedoskonałe jak ludzie. Rozwinęło się w średniowieczu na bazie zasad religijno-moralnych, prawa kanonicznego, prawa rzymskiego, kodeksów rycerskich, etc.
 • @Anna-PK 19:19:09
  Schuman współpracę narodów europejskich rozumiał jako dobrowolną wspólnotę tworzoną na bazie wartości chrześcijańskich.

  Miała ona doprowadzić do uniemożliwienia wojen.

  Wspólnie z kanclerzem Konradem Adenauerem i Jeanem Monnetem R. Schuman doprowadził w 1950 roku do porozumienia między Francją a Niemcami w sprawie wspólnego zarządzania przemysłami stalowym i węglowym na terenie Zagłębia Ruhry, co miało doprowadzić do kontroli przemysłu zbrojeniowego Zachodnich Niemiec i jego integracji z innymi gospodarkami, dzięki czemu wojna stałaby się niemożliwa z przyczyn ekonomicznych.

  Projekt ten stał się początkiem integracji europejskiej, której pierwszym etapem było stworzenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Jej następcą stała się Wspólnota Europejska.

  Idea stawała się coraz bardziej wynaturzona w stosunku do pierwotnych założeń i doprowadziła do powstania w 2009 roku Unii Europejskiej.
 • @Rebeliantka 20:30:08
  Ten naród wybrał lewacką Unię i wciąż wybiera tę samą bandę. Wierzysz w rozsądek narodu?
 • @Rebeliantka 20:35:59
  No i konwencjonalna wojna, raczej Zachodowi nie grozi
 • @Wican 21:09:40
  Czasem wątpię :(
 • @Wican 21:10:17
  Oby.
 • @Rebeliantka 18:40:14
  "Nie mamy złudzeń. Pytaniem jest, co robić?"
  -------------------
  Takie samo pytanie zadawali sobie ludzie z wcześniejszych, wielkich cywilizacji na przestrzeni tysięcy lat - kiedy czarci pomiot wykańczał owe cywilizacje - i jak wiemy z dzisiejszej perspektywy - pytano zawsze na próżno. Prawdopodobnie każdą cywilizację czarci pomiot wykańczał według tej samej sztampy.
  Wniosek?
  Mamy do czynienia z jednostronną, globalną wojną czarciego pomiotu z ludźmi stworzonymi przez Boga - gdzie Europa jest tylko wycinkiem tego globalnego frontu. Jest to niepojęte jak łatwo - kompletnie ubezwłasnowolniono białą rasę - a od pewnego czasu przystąpiono do jej likwidacji - równolegle na wszystkich kontynentach.
 • @demonkracja 21:42:57
  Niewątpliwie, rozwiązania zastosowane w UE jawią się "szatańsko". Im dalej, tym bardziej. Czy może być inaczej, skoro UE to plan komunisty Spinellego?
 • @Rebeliantka 23:12:17
  Sklad Unii Europejskiej to 12 Żydów na wzor struktury 12-tu Apostolów.
  Unia Europejska jest organizacja, przede wszystkim, anty-Chrzesciajńską oraz wg receptur K. Marksa: Socjalistyczną. W ramach tzw. „tolerancji”, UE zatwierdziła deklarację w sprawie zwalczania antysemityzmu, ale odrzucila tezę polskiego rządu o masowej dyskryminacji Chrześcijan. Teza ta zostala odrzucona przez wszystkie 27 krajów UE, które podpisały dokument zbojkotowany przez ministra Zbigniewa Ziobro.
  UE jest wspolczesnym przedluzeniem Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego.
 • @Rebeliantka
  Witaj!

  Mam nadzieję, że nie ma już między nami żadnych kwasów? Jednak gdy czujesz się nadal urażona - to przepraszam. Jeszcze Zygmunt K. wstawi się u Ciebie za mną.

  A co do Unii...
  Popatrzmy na to nieco dalej historycznie. Nie prowadziłem badań, kiedy narodziła się w nowoczesnej (po 1900) Europie myśl zjednoczenia państw kontynentu (pieśń Międzynarodówka powstała w 1871). Czy była to Róża Luksemburg, a od niej Lenin, a i potem Stalin, a z innego miejsca nazistowskie Niemcy z Hitlerem, to ta idea krążyła wśród fantastów - ideologów, z silnymi komunistycznymi korzeniami. M.in. wytworzyli oni pomysł NWO, który tak mocno bije w konserwatywną RP.

  Brukselą i Strasburgiem dzisiaj rządzi lewactwo pokolenia 1968.
  I wreszcie maski opadły. Już nie będzie mowa w kuluarach o krypto-komunizmie Timmermansa, czy Schultza, tylko powróci otwarty, uśmiechnięty uśmiechem Kiszczaka, postępowy komunizm, z przewodnim hasłem - "wszyscy jesteśmy równi - równi w biedzie, którą wam zbudujemy".

  Jak to w komunizmie:
  1. Religię, z chrześcijaństwem na czele należy zniszczyć. Czyż Wódz nie powiedział - Religia to opium dla mas?
  2. Patriotyzmy, nacjonalizmy należy zniszczyć - nie ma granic dla wspólnej idei.
  3. Wspieramy wszystkich na całym świecie i biedniejszych przyjaciół, chcących się u nas rozwijać przyjmiemy z otwartymi ramionami. Bo - proletariusze wszystkich krajów łączcie się.
  4. Aby zbudować świetlaną UE trzeba bezwzględnie walczyć. Tylko tym razem - Bój to będzie ostatni, krwawy złączy nas trud, gdy związek nasz bratni ogarnie ludzki ród.

  Dlatego z Polski wysłano do Brukseli 5 zatwardziałych komuchów. Ze Skandynawii samych komuchów. A kim jest pani Le Pen i pan Biedroń?

  Nie miejmy złudzeń i nie bagatelizujmy sytuacji.
  Komuniści to najbardziej wredni, uparci i krwawi fanatycy. Sytuacja jest albo - albo.
  Zaprowadzą ten swój ład i zrobią z nas takich niewolników, jakich jeszcze nie zna historia świata, albo skutecznie się ich pozbędziemy.
  Tu nie ma co się cackać. Przeżyliśmy przecież czarną noc komuny i wiemy do czego są zdolni.
  A ostanie kule do strajkujących górników były całkiem niedawno...


  Pozdrawiam
 • Czy UE się zmieniła od czasów postania ?
  Wygląda na to że nic a nic.
  Teraz w TV leci fantastyczny serial Gang Olsena.
  Komedia kryminalna ale kręcona w realiach UE w latach 70tych....z duża domieszką akcentów politycznych w komediowym wydaniu.

  Teksty w tym serialu jak żywo pasują do dzisiejszych rozmów Polaków o członkostwie w UE...to samo grabież, korupcja, wielkie koncerny, nieróbstwo urzędasów w Brukseli, zakłamanie mediów...
  UE taka była od chwili powstania...
  To genialny serial jeśli popatrzeć na realia w których został nakręcony..
  To historyczny dowód na to czym była UE w czasach kręcenia tego serialu... była tym czy dzisiaj ..taka jaką ją dzisiaj widzimy w Polsce
  patrząc już od środka a nie przez pryzmat żydowskiej propagandy.
 • @demonkracja 18:35:10
  "Czarci pomiot po to wysmażył eurokołchoz - aby mu łatwiej było potem zlikwidować Białą Europe i jej cywilizację - i koniec - i kropka.
  "
  Też tak myślę...
  A pomysł pochodzi z USA gdzie mafia żydowska zdominowała pozostałe grupy ludności i przejęła realną władzę.
  Tę koncepcję postanowiono wprowadzić w Europie oczywiście postanowiła mafia żydowska we własnym interesie.
 • @Oscar 07:45:37
  ... warto zauważyć że wszystkie stare państwa UE zostały już tak zaśmiecone kolorowymi imigrantami że praktycznie zatraciły swoje tradycyjne tożsamości narodowe..
  Francja już nie jest biała, Niemcy, Dania, Szwecja...Holandia Włochy..to już nie są kraje Europejskie to są kraje Afro-Europejskie.

  W Polsce też realizowany jest taki proceder wynaradawiania Polaków w Polsce...ściąganie milionów banderowców to to samo co na zachodzie ściąganie milionów kolorowych czy innych turków.

  UE to projekt globalnej mafii żydowskiej.
 • @Oscar 07:50:33
  ... aa nie dokończyłem...
  ..i tam nas wepchnęły solidaruchy oraz KK z JPII na czele....
  i ten fakt mówi wszystko o tych "wyzwolicielach" Narodu Polskiego.
 • @Janusz Kamiński 06:24:43
  Janusz otrzeźwiej chłopie.
  Zajrzyj do encyklopedii .. co było istotą idei komunistycznych.. czyli o to był komunizm.
  Podpowiem komunizm był ideą mającą wyzwolić ludzkość od systemów oligarchicznych w których większość ludzi miała status niewolniczy i związaną z tym biedą od urodzenia do końca krótkiego i ciężkiego życia.
  Idea poszła za daleko aż do "rawniłowki" i do takich samym mundurków dla każdego (jak np w Chinach)... do wycięcia całej nie tylko oligarchii ale i klasy średniej..

  Czy zachodnie "demokracje" a w istocie dyktatury Oligarchiczne są komunistyczne ? Przecież jak oligarchiczne to antykomunistyczne i odwrotnie... to są dwa ideologicznie fundamentalne przeciwieństwa.

  Jak widzisz pieprzysz idiotyzmy.
  UE , USA cały zachód jest Oligarchiczny...a suty socjal na zachodzie to tylko przykrywka dla dyktatury Oligarchów w czasach gdy w ZSRR i w PRL budowano socjalizm (W ZSRR bardziej komunizm a w PRL bardziej socjalizm bez oligarchii).
  Gdy ZSRR upadł to na zachodzie natychmiast przystąpiono do likwidacji socjalu (idea neoliberalizmu czyli jawnej dyktatury oligarchów)
  We Francji i w Niemczech przetrwały tradycje rewolucyjne i przywiązanie do socjalu...a z tym oligarchowie aktywnie walczą a laudzie się aktywnie bronią (strajki żółtych kamizelek).


  "Religia to opium dla mas".
  A jak patrzysz na modlących się kilka razy dziennie muzułmanów to nie masz takiego wrażenia że oni są na haju ?
  A jak patrzysz na kiwających się ortodoksyjnych żydów to nie masz takiego wrażenia że....
  A jak patrzysz na klęczących na kolanach ze złożonymi błagalnie rękoma w pozycji błagającego niewolnika Polaków to nie masz takiego wrażenia ...

  A gdyby wysłuchać co ci ludzie wygadują w trakcie tych swoich rytuałów ....
  to nie przychodzi ci na myśl że to nie całkiem jest po kolei ?

  A jak aborygenie skaczą dookoła ogniska czy czarni z czarnej afryki i wpadają w dziwny trans religijny to nie przychodzi ci na myśl że są na haju...a często są na haju zażywając środki odurzające..

  Czym różni się wprowadzanie się w stan ekstazy religijnej od ekstazy farmakologicznej ?
  Jedyna różnica to sposób dawkowania ekstaza religijna to dawkowanie wewnętrzne (jak przy ekstazie seksualnej) a ekstaza farmakologiczna to dawkowanie zewnętrze...

  "Religia to opium dla ludu" to bardzo trafne stwierdzenie.
  Co nie znaczy że jestem komunistą... bo nie jestem...
  za optymalny dla ludzkości uważam socjalizm jako poduszką łagodzącą upadek...wolny rynek z systemową likwidacją zjawiska oligarchii.
  .. no i państwo świeckie bez wyznaniowe, neutralne religijnie.
  .. a ludzie niech się szprycują wiarą ...jak kto ma taką potrzebę ale w domu i na własny użytek albo w klubach religijnych na zbiorowych rytuałach.
  Jestem tolerancyjny.
 • Coraz lepsze kadry!!
  https://pbs.twimg.com/media/D_D-xDOXkAINZ5Q.png
 • @Oscar 08:32:03
  A czym są manifestacje na Placu Czerwonym?
  A czym było "dobrowolne" obchodzenie 1-wszego maja?

  Powtarzające się rytuały, gdzie kwintesencją jest yoga, lecz tak samo modlitwy, to pozamedyczne lekarstwa, stabilizujące poziom neurohormonów, w tym, co ważne kortyzolu, adrenaliny i histaminy.
  To ludziom bardzo pomaga, a nawet jest niezbędne.

  Ideologia komunizmu była czystą utopią, na którą dało się nabrać wielu ludzi. W teorii piękna, w rzeczywistości fatalna. Zrozumieli to nawet w pewnym momencie sami komuniści rozpoczynając akcję "KOMUNIZM TAK, WYPACZENIA NIE". Tylko powiedz, gdzie był komunizm bez wypaczeń?

  Wg. mnie największym i dyskredytującym błędem komunizmu i pasożyta Karola Marksa, oraz prawdopodobnej niemieckiej wtyczki Lenina, było założenie, że wszyscy ludzie są równi, czyli mniej więcej tacy sami. Mają takie same potrzeby, takie same pragnienia, myślą tak samo i marzą o tym samym. W rezultacie było to instytucjonalne zanegowanie naturalnego ludzkiego indywidualizmu. Tego nawet w starożytności nie robiono w stosunku do niewolników. Więc nie ma co się dziwić, że w końcu to się wszystko rozwaliło.
  Na dodatek ciągle mówiono, że mamy zaciskać pasa, bo pracujemy dla dzieci i wnuków. 100 lat minęło i dzieci były nadal głodne.

  W Rosji idea komunizmu jakoś nadal się trzyma, tylko dlatego, że nie było tam nigdy okresu demokracji, czy republiki. Ludzie nawet nie zdążyli powąchać wolności, swobody, a nawet sytości, bo błyskawicznie Rosja przeszła od cara do bolszewizmu. Rosjanie autentycznie nadal nie wiedzą, co to jest być wolnym i niezależnym.

  I ty za komunizmem nadal tęsknisz? Cóż, masz do tego prawo, bo jest demokracja.
 • @Janusz Kamiński 11:42:24
  A gdzie było kapitalizm bez wypaczeń ?
  A gdzie był katolicyzm bez wypaczeń ?
  A ty byłeś bez wypaczeń np za młodu...gdy np podglądałeś dziewczynki ?
  albo czytałeś świerszczyki...albo nie poszedłeś do kościoła ?
 • @Janusz Kamiński 11:42:24
  Januszek tyle razy pisałem że nie popieram komunizmu i dlaczego... tych chyba masz sklerozę bo na pewno to czytałeś wiele razy w moich wypowiedziach.
  A jeżeli nie masz sklerozy to świadomie kłamiesz .. czyli robisz mi koło pióra
  a to jest bardzo niehonorowe...typowe dla takich jak ty.
 • @Janusz Kamiński 11:42:24
  Januszek a nie uważasz że komunizm był reakcją alergiczną na wielowiekowe zbrodnie Oligarchów na milionach zwykłych ludzi sprowadzonych do roli niewolników ?
  I na tym tle rewolty oddolne przeciw lokalnym oligarchom albo kolonialnym oligarchom na świecie nie były uzasadnione ?
  To nie były zrywy wolnościowe niewolników oligarchów różnej maści ?

  A kto finansował topienie we krwi tych zrywów ludowych .. czy nie czasem Oligarchowie którzy żyli z wyzysku tych niewolników ?

  A na tym tle w Polsce w 1944 wyklęci bandyci nie walczyli czasem o zachowanie Polski oligarchicznej z oligarchiami rodowymi, kościelnymi i żydowskimi ? Czy nie walczyli z reformą rolną (ziemia dla chłopów), z powszechną edukacją, z powszechnym dostępem do opieki medycznej...
  z industrializacją Polski, z masowym budownictwem mieszkaniowym ?... bo takie reformy wprowadzał realnie PRL.
  Wyklęci bandyci walczyli wprost o zachowanie oligarchicznej Polski sprzed wojny... wspierani przez równie oligarchiczny tzw zachód.

  No napisz, Janusz, że nie... że było inaczej... nie wstydź się swoich poglądów.
 • @Rebeliantka 21:12:28
  Ja również .A uważam się za nacjonalistę
 • @Zdzich 02:51:25
  Marks taki najgorszy nie był. Gorzejże UE jest oparta na takich myślicielach jak Gramsci, Spinelli, Marcus, Adorno, Habermas.
 • @trojanka 11:38:28
  Ale PiSiory twierdzą, że odnieśli sukces. Tylko ich sukces (Niemka w KE Michel na stanowisku) nie jest sukcesem Polaków.
 • @Janusz Kamiński 11:42:24
  O, brawo. Wreszcie przyznałeś, że Twoja partia to czysty komunizm (bolszewizm to od rosyjskiego słowa). Bo czym były kolejne miesięcznice?
  Ja znam sporo PiSowców (w ministerstwach i "dietetyków". Prywatnie to ich te miesięcznice drażniły, a czasem nawet śmieszyły. Jak wodkę piłem z zięciem generałam Hermaszewskiego, to sporo się dowiedziałem o PiSie. Ale nie on jest moim głównym źrodłem. Zresztą w PO też mam kontakty na Pomorzu Szczecińskim.
 • @Oscar 12:50:17
  Dokładnie. Jak znajdziesz czas i chęć to poczytaj o powstaniu leskim z 1932 roku/ Propaganda PiSudskiego zrobiła z buntu ludowego komunistów, a to była reakcja na to, że niejaki Potocki chciał zmusić chłopów do "świętowania niedzieli" ma jego polu. Chłopi uznali to za próbę przywrócenia pańszczyzny. Polecam historię. Wczoraj była rocznica wybuchu.
 • Czy los Uni bedzie jak los Niniwy
  Czy możemy wierzyć ze cos w Uni drgnie w dobra strone chocby w strone wspomnianych przez autora koncepcji Schumana, Projekt uni i jej ramy organizacyjne nakreslano juz w 1943 r po klesce pod Stalingradem,gdy front był jeszcfze bardzo daleko od granic polski a osoby ktore planowaly powojenny porzadek byly tymi samymi które wyniosly Adolfa Hitlera do wladzy [ patrz ,, Prof Maciej Giertych ,,Plany Dobrych Niemców ,,] a po wojnie dalej ci sami panowie układali sie z aliantami co do przyszłosci Europy [Dr Rath ,,Kartel Farmaceutyczny,,] Nie mozna nie dawac szansy ale wiele regulacji prawnych juz dzis wskazuje na totalitarny charakter uni i raczej wiele sygnalow pokazuje ze ta tendencja bedzie sie umacniac bo tez i ludzie nie łatwo zmieniaja swa mentalnosc warubnkowana genetycznie . Musi byc naprawde silny bodziec by zmusic ich do refleksji zmieniajacej radykalnie nastawienie do swiata . .
  Koniec przychodzi na wszystkie systemy miejmy nadzieje ze rozpad tego totalitarnego panstwa bedzie procesem pokojowym i tym samym mylila sie Teresa Neuman ogłaszajac w 1948 r taki drastyczny koniec Berlina i tym samym UE ,,, Biada przedewszystkim wam prusacy wodzowie ,nieprzyjaciele.Przyszły juz dwa udezenia wichru,przyjdzie i trzecie uderzenie.A wtedy biada i Berlinowi
  bo los Berlina bedzie jak los Niniwy gdy padnie w gruzy nie odbuduje sie juz nigdy wiecej. Wicher zasypał piaskiem Niniwe choc była najwiekszym z miast . Puszcza bedzie szumiała nad gruzami Berlina misto zbrodni i pychy.,, Byc moze wszystko bedzie zalezalo jaka postawe wobec rzeczywistosci przyjmie narod niemiecki i wspomniani ,,wodzowie,, w swych dazeniach do dominacji.nad innymi narodami .Niemcy niestety wnioskow z histori raczej nie wyciagaja .Oby było inaczej.
 • @Zdzich 02:51:25
  //UE jest wspolczesnym przedluzeniem Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego//

  Trafne :(
 • @Janusz Kamiński 06:24:43
  Unia w obecnym kształcie jest oparta na manifeście z Ventotene - dziele włoskiego komunisty Spinellego. To jest bezsporne.

  Z takiej Unii można tylko wiać, raczej nie da się jej zmienić od wewnątrz.

  Parę info (cytuję):

  Na manifest powołuje się Komisja Europejska w swej „Białej księdze w sprawie przyszłości Europy. Refleksje i scenariusze dotyczące przyszłości UE-27 do 2025 r.” [ec.europa.eu]. Jak czytamy „manifest z Ventotene wzywał do stworzenia wolnej i zjednoczonej Europy, w której znikną dotychczasowe podziały, a byli sojusznicy i wrogowie będą ze sobą współpracować, aby nie dopuścić do powrotu dawnych absurdów Europy. Sześćdziesiąt lat temu członkowie założyciele UE, zainspirowani tą wizją pokojowej wspólnej przyszłości, rozpoczęli przełomowy proces ambitnej integracji europejskiej” [ec.europa.eu].

  Co więcej, w 2011 roku w Parlamencie Europejskim powstała tak zwana Grupa Spinellego. Na jej czele stanęli prominentni lewicowi politycy tacy jak Daniel Cohn-Bendit i Joschka Fischer. Główny budynek europarlamentu w Brukseli nosi właśnie imię Spinellego.

  W sierpniu 2016 r. na wyspie Ventotene hołd Spinelliemu oddali premier Włoch Matteo Renzi z prezydentem Francji Francois Hollande'em oraz kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Politycy złożyli na jego grobie kwiaty w kolorach UE: żółtym i niebieskim.

  Read more: http://www.pch24.pl/manifest-z-ventotene---czyli-mroczna-wizja-eurointegracji,65441,i.html#ixzz5tIxXTxYf
 • @Oscar 07:42:36
  Nie wiem, czy od chwili powstania. Są rożne opinie na ten temat.

  Największe zło rozpętało się od Lizbony.
 • @Rebeliantka 21:32:51
  Od początku byłem przeciwnikiem wstąpienia do Unii. Brzydko mi to pachniało.
  Jedyny plus jaki widzę, to strefa Schengen. Natomiast minusów jest cały worek. Bo tak jest zawsze, gdy słabszy przyłącza się do silniejszego.

  To co wówczas myślałem, dzisiaj Anglicy realizują brexitem.

  A teraz?

  Jak dawno Konopnicka to napisała?

  "Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz,
  Ni dzieci nam germanił!"

  Czy robią to? Robią!

  Pozdrawiam
 • @Oscar 07:52:27
  Wpychali nas też polscy post-komuniści. Chyba nawet najbardziej.

  Negocjacje trwały długo i uczestniczyły w nich różne ugrupowania:
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_w_Unii_Europejskiej
 • @trojanka 11:38:28
  Cenne zdjęcie. Dzięki.
 • @Oscar 08:32:03
  Radzę poczytać o manifeście z Ventotene.
 • @Oscar 12:50:17
  O rety. Co za soc-propaganda. Pełno takich w PE.
 • @Wican 13:35:50
  Właśnie.
 • @jan 15:19:41
  Też myślę, że globalistów i federalistów załatwi absurdalność ich idei. Ta wieża Babel z samej istoty swojej upadnie. I pogrzebie tych wszystkich "kierowników" z KE i PE, o których toczą się teraz takie zacięte boje.
 • @Janusz Kamiński 21:47:40
  Trzeba przygotowywać wariant Polexitu.
 • Altiero Spinelli - kim był
  Altiero Spinelli (ur. Rzym, 31 sierpnia 1907 r. - zm. Rzym, 23 maja 1986 r.)

  W 1943 roku Altiero Spinelli został zwolniony po szesnastu latach, które spędził w więzieniach i założył Movimento Federalista Europeo w Mediolanie. Od tego czasu był konsekwentnym i oddanym ideologiem sprawy zjednoczonej Europy.

  W 1966 r. Założył l'Istituto Affari Internazionali w Rzymie.

  W 1976 r. Spinelli został wybrany do włoskiej Izby Deputowanych, a następnie do włoskiej delegacji do Parlamentu Europejskiego. W 1984 r. Parlament Europejski (po pierwszych wyborach bezpośrednich w 1979 r.) zatwierdził projekt traktatu, który opracował federalną reformę Wspólnoty, promowaną przez Crocodile Club, grupę posłów do PE założoną przez Spinellego.

  Rada Europejska zebrała się w następnym roku w Mediolanie i postanowiła zwołać konferencję międzyrządową, która opracowała jednolity akt europejski.

  http://www.altierospinelli.org/index_en.html

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

ULUBIENI AUTORZY

więcej